Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Avser en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård med ca 170 vårdplatser samt en helikopterflygplats på taket. Utsedd entreprenör för DE 12 Dörrmiljöer är Castella Entreprenad AB.
Nybyggnad av korttidsboende i Djursholm
Projektet avser nybyggnation av ett korttidsboende med 27 lägenheter uppdelade på tre avdelningar med tillhörande allrum, hygienutrymmen, administrativa ytor och gård. Byggnaden har en total area om ca 2700 m2 fördelat på två våningar. Fastigheten är tidigare obebyggd och ligger placerad längs med Vendevägen i Djursholm. Korttidsboendet skall utföras som miljöbyggnad med lägst krav silver, men med klass guld avseende energi.
Ny kylcentral i By 06 på Danderyds sjukhus
Avser modernisering av kylcentral By 06, byggentreprenad och installationsentreprenad.
Om- och nybyggnad av skola i Enebyberg, Danderyd
Arkitekt handlas upp gemensamt med projekt Brageskolan (pnr 1175340). Tillsammans benämns de två skolorna som Enebybergs skola. Projektet avser rivning av en förskola från 70-talet, nybyggnad av en skolbyggnad samt renovering av en äldre skolbyggnad. Nybyggnaden skall utföras som miljöbyggnad silver, men med krav på guld avseende energi.
Nybyggnad av förskola på Tranholmen, Danderyd
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att en ny förskola uppförs inom fastigheten Tranholmen 1:92. Målet är att den nya förskolan ska kunna ersätta befintlig förskoleverksamhet som idag bedrivs i provisoriska lokaler på en pråm och vars tillfälliga bygglov löper ut 2023.
Ny fjärrvärmeundercentral i By 06 på Danderyds sjukhus
Projektet Ny fjärrvärme undercentral By 06, plan 1 avser en utförandeentreprenad för installation av ny undercentral fjärrvärme inom befintlig byggnad (by 06) på Danderyds sjukhusområde.
Nybyggnad av bisättningslokal mm. i Danderyd
Nybyggnad av bisättningslokal, kontor och garage samt rivning av kontor och garage.
Ombyggnad av fysiologimottagning i hus 19, Danderyds sjukhus
Projektet avser ombyggnad av Fysiologimottagning i hus 19 plan 5 på Danderyds sjukhus. Berörd yta är ca 600 kvm.
Renovering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser renovering av totalt 4 st sänghissar i Hus 12 och 14 på Danderyds sjukhus.
Modernisering av central UPS vid Danderyds sjukhus
Projektet avser ombyggnad av central UPS vid i Danderyds sjukhus BY 13 plan 2.
Ombyggnad av ny röntgenavdelning på Danderyds sjukhus
Projektet avser ombyggnation av röntgenavdelning på Danderyds sjukhus, by 23, plan 5. Omfattande ca 120 kvm i tomställd lokal.
Utvändigt underhåll av skola i Danderyd
Utvändig ändring av skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).