Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Avser en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård samt ett barnuppdrag med minst 164 vårdplatser samt helikopterflygplats på taket.
Utveckling av skolområde och idrottsplats i Danderyd
Avser utredning hur området kring Danderyds gymnasium kan utnyttjas och utvecklas för att möta framtida behov av bland annat utbildningsverksamhet, idrott och fritidsverksamhet samt eventuellt bostäder. Beroende på vad planprogrammet kommer fram till ska kommande arbete preciseras i en eller flera detaljplaner.
Ombyggnad av servicebyggnad i Danderyd
Ombyggnad av servicebyggnad.
Påbyggnad av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd, Etapp 1
Avser påbyggnad av servicebyggnad vid Stockhagens IP. Etapp 2 kommer utföras före etapp 1.
Modernisering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser hissmodernisering av fem (5) stycken linhissar i byggnad 23. Tre (3) sänghissar och två (2) personhissar. Ombyggnationen av hissar ska genomföras i tre etapper.
Byte av kylmaskin samt köldbärarvätska vid Stockhagen IP, Stocksund
Avser utbyte av befintlig kylmaskin till en ny med köldmedia samt demontering och bortforsling av befintlig kylmaskin.
Renovering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser renovering av tre hissar, 8, 9 och 10, i byggnad 50, Danderyds sjukhus.
Ombyggnad till omklädningsrum på Danderyds sjukhus
Projektet avser en ombyggnad av lokal i byggnad 38 plan 0 som är kulvertplan på Danderyds sjukhus till nytt omklädningsrum. Lokalen är tomställd. Rivning inför projekt har skett. Total bruttoarea ca 290 kvm.
Byte av branddörrar på Danderyds sjukhus
Projektet avser byte av branddörrpartier i hus 16 och 23-26 på Danderyds sjukhus.
Inredning av bibliotekslokaler i Mörby Centrum
Avser finsnickerier till huvudbibliotek och samlingsplats i Mörby Centrum. Lokalerna som ska inredas är inne i kommunhuset, en våning från gatuplan, Mörbygårdsvägen 4.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av garage i Danderyd
Tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Danderyd
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Danderyd
Utvändig ändring av skola.
Ny entrédörr till skola i Danderyd
Utvändig ändring av skola. Ny entrédörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.