Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Avser en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård samt ett barnuppdrag med minst 164 vårdplatser samt helikopterflygplats på taket.
Nybyggnad av vårdbyggnad mm, Danderyd
Ny bebyggelse för patienthotell, vård- och omsorgsboende samt eventuell en annan vårdrelaterad verksamhet inom fastigheten Sjukhuset 7
Om- och tillbyggnad av skola i Danderyd
Skolan 6, 11, 12 och 20
Ombyggnad av servicebyggnad i Danderyd
Servicebyggnad med vaktmästeri, omklädningsrum, motionscentral.
Nybyggnad av LSS-boende i Djursholm
Byggnadsnämnden fick den 30 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på fastigheten Djursholm 2:218, på Stationsvägen 18.
Rivning av affärshus i Danderyd
Rivning av affärs- och kontorshus - Posthuset.
Modernisering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser hissmodernisering av fem (5) stycken linhissar i byggnad 23. Tre (3) sänghissar och två (2) personhissar. Ombyggnationen av hissar ska genomföras i tre etapper.
Installation av brandlarm i hus 22 på Danderyds sjukhus
Projektet avser tillskapande av heltäckande brandlarm i hus 22 Danderyds sjukhus.
Ombyggnad till padelanläggning i Danderyd
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Tillbyggnad av idrottshall i Danderyd
Avser tillbyggnad av idrottshall med tre padelbanor.
Ombyggnad av hotell i Danderyd
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av hotell samt ändring som påverkar brandskydd.
Nybyggnad av kontor i Danderyd
Nybyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av bef. förråd och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Rivning av carport samt nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Danderyd
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av idrottshall samt ombyggnad av entrè.
Rivning av carport i Danderyd
Ansökan om rivningslov för rivning av carport.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Anmälan - Nybyggnad av komplementbyggnad samt bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av förskola i Danderyd
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av förskola.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.