Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall i Sigtuna
Ny idrottshall åt Grundsärskolan. Unisport AB levererar även idrottsutrustningen. Etac Sverige levererar taklyftanordning och Romabo AB levererar solavskärmning.
Ombyggnad av kontor i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Ombyggnad av restaurang i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Nybyggnad av McDonalds i Märsta
Nybyggnad av restaurang - mcdonalds.
Nybyggnad av kontor och lager i Sigtuna, etapp 3
Omfattar nybyggnad av kontor och lager. Etapp 2: 1444840
Ombyggnad av utomhusbad i Märsta
Avser upprustning av Midgårdsbadet, utebad, med renovering av dess reningsdamm.
Ombyggnad av fastighet Botele Udd i Sigtuna
Befintligt omklädningsrum behöver rustas upp med nya ytskikt samt ventilation. Ytskikt uppfräschning av utrymmen till kontorsrum, vilrum, konferensrum. Ombyggnadsyta om ca 1000 kvm.
Lokalanpassningar av kontrollcentralen vid Arlanda, Stockholm
Lokalanpassningar ska ske på LFVs kontrollcentral vid Stockholm-Arlanda för dels omlokalisering av personal, dels utformning av rum för särskilda uppgifter.
Konvertering av värme mm vid skola i Sigtuna
Projektet avser delvis konvertering från direktverkande el till vattenburet system. Bygga samman systemet till ett med ny värmekälla, bergvärme, samt dra naturkyla från energibrunnar till ventilation.
Restaurering av S:t Lars kyrkoruin i Sigtuna
Åtgärderna omfattar hela ruinen och består av följande delar: Rivning av cementbaserade fogar på hela ruinen, Borttagande av växtlighet, Lagning av fogar och komplettering av fogar på hela ruinen, Fogning av rasytor, Lagning av sprickor, Rivning av nuvarande krönavtäckningar samt Nya krönavtäckningar.
Tjärning av spåntak på kyrka i Märsta
Avser tjärning av spåntak.
Målning av byggnader vid kyrka i Märsta
Målning av byggnader kring kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).