Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall i Nacka
Avser rivning av nuvarande Stavsborgsskolan som är en grundskola F-9 om ca 6 600 kvm och uppföra en ny större skolbyggnad om ca 14 000 kvm innehållande grundskola F-9, förskola om 6 avdelningar samt en halv- och en fullstor idrottshall.
Nybyggnad av multihall i Fisksätra, Nacka
Fisksätra sporthall ska byggas om och byggas till med bland annat utrymme för basket, gruppträningsrum, motionssalar, fritidsgård och ny friidrottsdel. Den befintliga sporthallen har en bruttoarea om ca 1800 m2. Den nya tillbyggnaden kommer att omfatta en bruttoarea om ca 3600 m2. Sammantaget beräknas hela den nya multihallen få en ny sammanlagd bruttoarea om ca 5400 m2.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Avser nybyggnad av bostadsrätter i radhusform.
Ombyggnad av bilhall i Nacka
Bilia har för avsikt att modernisera hela anläggningen om 10 000 kvm till en toppmodern anläggning för tre bilmärken, begagnade bilar och serviceverkstad. En del av den befintliga fastigheten kommer att rivas och en ny hall skall byggas till på den befintliga grundplattan. Fasaden kommer att få en ny utformning. Byggstart är planerad till våren 2022 och ev färdigställas våren 2024.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärslokaler.
Nybyggnad av fotbollsplan i Nacka
Bygglov för nybyggnad av två fotbollsplaner och 82 parkeringsplatser.
Nybyggnad av utomhushiss på sjukhus i Nacka
Projektet avser nybyggnad av en Hydraulisk utomhushiss.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Nacka
Bygglov för ändrad användning av gruppboende/vårdinrättning till aktivitetscentrum.
Hyresgästanpassning av kontor i Nacka
Anmälan av ändring i bärande konstruktion i annan byggnad.
Utvändigt underhåll av bilhall i Nacka
Bygglov för bl.a. utvändig ändring av affärslokaler (bilia).
Utvändigt underhåll av restaurang i Nacka
Uppsättning av brandglas.
Utvändigt underhåll på skola i Nacka
Utvändig ändring av skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).