Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall och ishall i Orminge, Nacka
Inom Myrsjö sportcenter planeras för en ny simhall och ny ishall.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Nacka
Avser rivning av nuvarande Stavsborgsskolan som är en grundskola F-9 om ca 6 600 kvm och uppföra en ny större skolbyggnad om ca 14 000 kvm innehållande grundskola F-9, förskola om 6 avdelningar samt en halv- och en fullstor idrottshall.
Om- och tillbyggnad av F-9 skola i Nacka
Avser nybyggnad av grundskola i Sickla för elever i f-klass till åk 9. Den fastighet där skolan planeras ligger centralt i Sickla och beräknas kunna inrymma ca 750 elever efter en om- och tillbyggnation.
Nybyggnad av padelhall och konferans i Boo/Lännersta
Nybyggnad av padelhall med konferens och singelbanor på plan 2.
Renovering av garage i Nacka
Avser ytskiktsrenovering av parkeringsgarage samt upprustning av Finntorps torg.
Ombyggnad till padelanläggning, Nacka
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Utfasning av oljevärme vid skola i Nacka
Projektet omfattar nyinstallation av bergvärmevärmepumpar för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål och demontering av befintlig värme- och varmvattenproduktion i form av oljepanna i Älta Skola, Nacka kommun. Projektet innebär VVS-, El-, bygg-, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581130 samt 1581141.
Utfasning av oljevärme vid skola i Saltsjö-Duvnäs
Projektet omfattar nyinstallation av el-panna för uppvärmning och varmvattenproduktion. Befintlig bergvärme behålls. Allt tillhörande arbeten VVS-, El-, Styr & regler skall ingå. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar inklusive bortforsling och kostnader för återvinning. Kan handlas med projekt 1581130, 1581141 samt 1581152.
Utfasning av oljevärme vid skola i Saltsjöbaden
Projektet omfattar utfasning av befintlig Oljeanläggning. Kompletterande nyinstallation av bergvärmevärmepumpar, med tillhörande energiborrhål, och elpanna för uppvärmning och varmvattenproduktion. Projektet innebär VVS-, El-, Styr & regler, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål samt nya luftbehandlingsaggregat med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581141 samt 1581152.
Utvändigt underhåll av skola i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av boo gårds skola samt två skyltar.
Nybyggnad av vårdbostad i Nacka
Bygglov för nybyggnad av vårdboende med 60 lägenheter.
Tillbyggnad av sjukhus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Nacka
Bygglov för ändrad användning av övrigt till vårdboende för 60 personer, tillbyggnad, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Nacka
Bygglov för tillbyggnad med altan på kontorslokal.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av förskola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av garage i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Ombyggnad av pizzeria i Nacka
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till pizzeria.
Ombyggnad av bastu i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förråd till bastu.
Ombyggnad av tennishall i Nacka
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottsverksamhet, padel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.