Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurang och idrottsanläggning i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en restaurang med idrottsanläggning.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av personalbyggnad i Fors, Haninge
Upphandling av entreprenad för byggnation av personalbyggnad, verkstad, förråd inkl mark och VA.
Ombyggnad och renovering av skola i Haninge
Ombyggnad av Tak, kök och dess tillhörande delar. Entreprenaden delas upp i två etapper: Etapp 1 = Kök matsal och dess tillhörande delar. Etapp 2 = Tak och dess tillhörande delar.
Nybyggnad av ridhus i Haninge
Nybyggnad av ridhus.
Nyanläggning av konstgräsplan i Västerhaninge
Avser nyanläggning av en 11-manna konstgräsplan samt belysning. Entreprenaden innefattar även en option som avser demontering av befintlig belysning inklusive fundament och montering av nya master, fundament och armaturer vid befintlig naturgräsplan.
Fasadrenovering på by 011 Niord och by 064 Tirfing, Haninge Garnison/Berga
Renovering fasader inkl. puts och ommålning mm. på by 011 Niord och by 064 Tirfing.
Byte av värme, ventilation mm i K0055.510 Vitsåhallen & 537 Gula Villan, Haninge
Objektet avser byte av värmeslag / VS-installationer / Vent / Styr / Borrning. By. 510 Vitsåhallen nyttjas som en idrotts/friskvårdsanläggning med idrottshall, gym och andra lokaler f. fysisk aktivitet, dusch och omklädning. By.537 Gula Villan nyttas i huvudsak som kontor med tillhörande dusch och omklädning. Objektet är beläget i Haninge kommun, inom Haninge garnisonsområde.
Ombyggnad till padelanläggning i Haninge
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Upprustning av lekplats och park i Haninge kommun
Avser upprustning av lekplats och park Gudö park.
Ombyggnad av fritidshem i Haninge
Ändrad användning av matsal till fritids, fasadändring och rivning.
Tillbyggnad av skola i Haninge
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av föreningslokal i Haninge kommun
Avser ombyggnad av föreningslokal på Ruda friluftsområde.
Nybyggnad av kontor i Haninge
Nybyggnad av industri-/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Haninge
Nybyggnad av miljöhus, skärmtak, utvändig ändring, ändrad planlösning samt rivning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring av affärshus.
Rivning av butik i Haninge
Utbyggnad av lagerhotell samt rivning av befintlig butiksdel.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).