Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av bostadsområde mm i Haninge
Utveckling av Handenterminalen, Söderbymalm 3:466 och 3:408.
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Nyproduktion av hus B. 2 våningar. undervisningslokaler. Cirka 2300 m2 BTA.
Nybyggnad av skola i Tungelsta Haninge
F-6 skola för 400 elever.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av personalbyggnad i Fors, Haninge
Upphandling av entreprenad för byggnation av personalbyggnad, verkstad, förråd inkl mark och VA.
Ombyggnad av cafeteria i Haninge
Ändrad användning av affärsbyggnad från butik till ett café och en restaurang.
Renovering av tak, fasad och fönster på Berga slott, Haninge
Berga slott ligger inom Haninge garnison, Stockholms län. Byggnaden är klassad av regeringen som statligt byggnadsminne (SBM). För SBM finns regler om tillsyn och hur eventuella ändringar i dessa får göras. Säkerhetsklassat projekt.
Fönsterbyte och PCB-sanering på sjukhus i Handen
Avser fönsterbyte och PCB sanering.
Tillbyggnad av cafeteria i Haninge
Tillbyggnad och ändrad användning av café och restaurang.
Byte av ventilation i kontor mm inom Berga garnisonsområde, Haninge
Objektet avser förbättring av inomhusklimat och utbyte av ventilationsaggregat, samt optimering av anläggningen med behovsstyrd ventilation.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2023-07-31.
Nybyggnad av carport i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (carport).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.