Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurang och idrottsanläggning i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en restaurang med idrottsanläggning.
Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Nyproduktion av skolbyggnad i två plan. Bruttoarea cirka 2300 kvm. Rivning av befintlig skolbyggnad hus B. Upphandlas tillsammans med rsm-id 1334019, 1476176 och 2027027.
Nybyggnad av vandrarhem i Haninge
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Tillbyggnad av konferenslokal, restaurang och hotell/motell i Haninge
Avser tillbyggnad av konferenslokal, restaurang och hotell/motel.
Ombyggnad och renovering av skola i Haninge
Skola F-6. Ombyggnad av storkök, byte av yttertak samt ytskiktsrenovering. Projektet beräknas utföras från juni 2023-juni 2024. Berörd BTA cirka 4300 kvm. Upphandlas tillsammans med rsm-id 1401142, 1334019 och 2027027.
Upprustning av skola & förskola i Haninge
Projektet omfattar ytskiktsrenovering, delvis nya installationer, ny planlösning för RWC, nytt yttertak samt dräneringsarbeten. Upphandlas tillsammans med rsm-id 1401142, 1334019 och 1476176.
Totalrenovering av kanslibyggnad vid Muskö Örlogsbas
Kanslibyggnaden från 1969 utgörs idag av administrativa lokaler och ska efter erforderligt rivnings- och saneringsarbete genomgå en total in- och utvändig renovering. Utvändigt ska installationer anslutas, källaren dräneras och mark finplaneras. Fönster och dörrar ska bytas. Nytt yttertak konstrueras ovan fläktrum mm. Efter om- och tillbyggnaden beräknas ny BTA till ca 2 550 m². Byggnaden ligger inom garnisonsområde och utgör militärt skyddsobjekt.
Ramavtal avseende underhåll av skyddsrum inom Haninge kommun m fl
Ramavtalet omfattar skyddsrumsarbeten för hela Tornbergets, Haninge Bostäders och Nynäshamns kommuns skyddsrumsbestånd. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Fönsterbyte och PCB-sanering på sjukhus i Handen
Avser fönsterbyte och PCB sanering.
Byte av ventilation i kontorsbyggnad inom Berga garnisonsområde, Haninge
Objektet avser ombyggnad av ventilation i en kontorsbyggnad på Fortifikationsverkets område i Berga. Byggnaden består av 2 plan: Plan 1 utgörs av kontor, omklädnings- och duschrum, lagerlokaler, matrum, undercentral och en utbildningslokal. Plan 2 utgörs av kontor, matrum, jourrum, konferensrum och teknikrum.
Ombyggnad av kontorslokaler i Haninge kommunhus
Haninge kommuns Social- och äldreförvaltningen avser att bygga om befintliga kontorslokaler i två av vingarna på våningsplan 3 i Haninge kommunhus. Syftet är att implementera ett nytt aktivitetsbaserat arbetssätt med hänsyn till människors olikheter och behov samt för att erhålla en förbättrad digitalisering.
Byte av konstgräsplaner i Haninge kommun
Avser byte av konstgräsplaner.
Byte av konstgräsplaner i Haninge kommun
1 ny konstgräsplan och 1 ombyggnad av konstgräsplan.
Tillbyggnad av konferenscentrum i Haninge
Tillbyggnad av konferensanläggning och strandskyddsdispens.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).