Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och det blir ny stadsbebyggelse inom fastigheterna del av Kabeln 6, Eken 3, 6, 7, 14 och 15, del av Eken 8, 9, 10, 11 och 13 samt del av Sundbyberg 2:4.
Utveckling av centrala Sundbyberg
Planer för ny stadsbebyggelse inom fastigheterna del av Sundbyberg 2:4.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker i Ursvik
Kv Tjuren, Fågelparken, har en stor gemensam gård/park och innehåller bostäder, hotell, en förskola med 6 avd. och ca 4000 m2 BTA handel.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Skvadronskolan på bottenplan ska börja byggas om till grundsärskola (Risöskolan). Entreprenaden avser hyresgästanpassning av befintlig grundskola på Skvadronen 7 till grundsärskola. Skolan ligger i ett bostadsområde i närheten av Rissne centrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Renovering av kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Sundbyberg
Bygglov för förskoleverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Sundbyberg
Bygglov för förskoleverksamhet.
Lokalanpassning av utbildningslokaler i Sundbyberg
Entreprenaden avser att på totalentreprenad, projektera och utföra lokalanpassning så de anpassas till Komvux verksamhet i tre (3) våningsplan. Det innebär att det ska skapas klassrum, kontor, förråd, samtalsrum och ett nytt ventilationsutrymme mm. Alla åtgärder behöver anpassas i lokalerna med hänsyn till ventilation, belysning, utrymning mm.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från fabrik till kontorslokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från butik till vårdlokal.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ventilationslösning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).