Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Sundbyberg
Nybyggnation en förskola i Västra Brotorp inom fastigheten Terriern 1 i Sundbybergs kommun.
Utbyte av del av kyla i storkök i Sundbyberg
Befintlig kökskyla har komponenter som skall bytas ut för att säkerställa fortsatt drift av kökskylanläggning. I entreprenaden ingår samtliga arbeten som erfordras för rivning, provisorier och nya installationer inklusive bygg, el, styr, rör, lyft, transport och bortforsling samt destruktion av miljöfarligt avfall.
Upprustning av lekplats i Sundbyberg
Fornbyvägens lekplats är en närlekplats i bostadsområdet Brotorp. Målet med förnyelsen är att utveckla lekutbudet för de yngre barnen, men även skapa utrymme för spontan lek för äldre barn. Förslaget vidareutvecklar de ekologiska värden som idag finns på platsen, genom plantering av ek och hassel samt utveckling eller skapande av faunadepåer. I samband med upprustningen permanentas en befintlig genväg över lekplatsen. Upprustning av lekplatsen planeras under hösten 2024.
Ombyggnad av samlingslokal i Sundbyberg
Ansökan om bygglov för lokal.
Inglasning av innergård i Sundbyberg
Avser inglasning av innergård.
Upprustning av motionsområde i Ursvik
Bättre framkomlighet på den gamla banvallen, installation av räcken på den gamla järnvägsbron, att fler entréer till naturreservatet ska ha belysning samt att nya skyltar sätts upp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).