Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av dagkirurgin på Södertälje sjukhus
Avser ombyggnad samt tillbyggnad av byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Ombyggnad av spa i Södertälje, Spa etapp 3
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje, konferens, storkök m.m. etapp 4
Avser ombyggnad av konferensdelar, lobby och storkök m.m.
Nybyggnad av sporthall i Södertälje
Denna upphandling avser nybyggnation av idrottshall samt tillhörande markarbeten i Mölnbo, Södertälje Kommun på Utförandeentreprenad. Idrottshallen uppförs med stålstomme samt sandwichelement och kompletteras med utfackningsväggar på lågdelen. Uppvärming sker genom bergvärme. Detta projekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 betyg Silver
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på: Lillängens äldreboende, Rösberga förskolecenter, Igelsta grundskola samt Täljegymnasiets idrottshall.
Ombyggnad av butik i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av 3 butiker till 12 butiker.
Ny sarg i ishall i Södertälje
Avser utbyte av befintlig sarg till ny sarg med publikskydd i BST-hallen vid Scaniarinken åt Telge Fastigheter AB.
Ombyggnad av utbildningslokal i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till utbildningslokaler (folkuniversitet) och fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, anläggning för tillverkning av betong samt lager och upplag.
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av tidsbegränsade byggbodar och p-platser.
Tillbyggnad av bibliotek i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av skola (ny entré till bibliotek).
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från militär anläggning till lager/kontor samt utvändig ändring.
Ombyggnad av frisersalong i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till frisör/skönhetssalong.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppsättning av arbetsbodar och container samt upplag.
Ombyggnad av mödravårdscentral i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till barn- och mödravårdscentral.
Nybyggnad av garage i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och takpannor med solceller på befintlig ekonomibyggnad.
Nybyggnad av kiosk i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Installation av brandlarm i ishall i Södertälje
Avser utökad installation av befintlig brandlarmanläggning inom Scaniarinken i Södertälje.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.