Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av sjukhus i Södertälje
Planer för ca 60 nya geriatrikplatser som ska byggas ovanpå akutmottagningen. 3-4 våningar planeras. Den nya vårdavdelningen planeras stå klar 2024.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Ny skolbyggnad på Soldalaskolans skolgård.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Sökt bygglov för nybyggnad av skola.
Ombyggnad av personalkök och matsal på sjukhus i Södertälje
Projektet avser ombyggnation av storkök, tillagningskök, i hus 06-08 samt ny matsal intill denna. Gamla utrymmen är i behov av renovering och anpassning till dagens behov. Samtidigt eftersträvas att utnyttja kvadratmeterna mer optimalt än i dagsläget där matsal placeras intill kök istället för våningen ovan.
Ny bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Avser ny bränslemottagning vid Igelstaverket i Södertälje. Söderenergi ska bygga om en komplett anläggning gällande bränslehanteringen för panna3 (IGV3).
Byte av ventilationsaggregat samt styrskåp på Södertälje sjukhus
Projektet avser ett utbyte av befintligt ventilationsaggregat mot ett nytt samt utbyte av nuvarande Larmia DUC med tillhörande apparatskåp i hus 08 Södertälje sjukhus.
Installation av solcellsanläggningar på tak i Södertälje kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på: Viksbergs förskola samt Hölö grundskola i Södertälje.
Utvändigt underhåll av anstalt i Södertälje
Bygglov för fasadändring av övrigt.
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av utbildningslokal till skola.
Ombyggnad av vårdhem i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av handelslokal till vårdlokal.
Åtgärder i kyrka i Södertälje
Värme, fukt & radonåtgärder.
Ombyggnad av gym i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av butik till gym samt fasadändring.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolan.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av byggnad/vård till kontor.
Tillbyggnad av vårdcentral i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad samt rivning av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Södertälje
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll vid kyrka i Södertälje
Tillgänglighetsanpassning, ramp vid entrén m.m.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).