Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av båtvarv i Hall
Möjliggöra varvsverksamhet för fritidsbåtar invid Igelstabron i Hall.
Nybyggnad av förskola i Södertälje kommun
Nybyggnad av förskola i Glasberga sjöstad med 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Östertälje, Södertälje
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Bygglov för fasadändring av skola.
Tillbyggnad av kulturhus i Järna
Istället för att bygga ett nytt kulturnav har Järnas politiker bestämt sig för att satsa på en rejäl tillbyggnad av Futurum.
Ombyggnad till padelanläggning i Södertälje
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Tillbyggnad av bensinstation i Södertälje
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av vårdhem i Södertälje
Ändrad användning av kontorslokal till vårdlokal.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av restaurang med lokaler.
Utvändigt underhåll av garage i Södertälje
Bygglov för fasadändring och takhöjning av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärhus.
Utvändigt underhåll av förskola i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av solceller på förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av solceller på skola.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av vårdbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av handel till kontor/vård.
Åtgärder i kyrka i Södertälje
Värme, fukt & radonåtgärder.
Utvändigt underhåll vid kyrka i Södertälje
Tillgänglighetsanpassning, ramp vid entrén m.m.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.