Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Veddesta, Järfälla
I etapp 2 av Nya Veddesta finns det planer för nybyggnad av sjukhus och äldreboende.
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarby, Järfälla
Omfattar Nybyggnation av skola F-6 inom Barkarbystaden etapp III. Skolan skall innehålla förskola för 240 barn samt grundskola upp till årskurs 6 för upp till 420 barn/elever. Dessutom skolkök med matsal, slöjd- musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa- och tekniska delar/utrymmen.
Nybyggnad av kontor på Nya Veddesta
Kvarter 5 är ett stadskvarter om 13 000 kvadratmeter BTA med möjlighet att utveckla kontor och/eller centrum­verksamheter. Kvarteret ligger 100 meter från Stockholms­regionens nya framväxande nod för kollektivtrafik och mellan Barkarbys två tunnelbaneuppgångar. Kvarteret gränsar till torg, park och ett centralt gångstråk och erbjuder därmed bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamheter. Målet är en attraktiv bebyggelse som tydligt bidrar till dynamisk, upplevelserik och hållbar stadsmiljö.
Nybyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av kafferosteri i Järfälla
Ny detaljplan för fastighet Jakobsberg 18:19 och del av Jakobsberg 18:1. Planen avser att möjliggöra för en etablering av ett kafferosteri med tillhörande lager och kontor på platsen. Området ligger mellan Enköpingsvägen och E18, söder om Värmevägen.
Tillbyggnad av hotell och nya bostäder i Järfälla
Planförslag att möjliggöra komplettering med nya byggrätter för hotell, konferens och bostäder inom planområdet i kommundelen Barkarby, mellan Tingsbyn i Barkarby villastad och Barkarby station. Detaljplanen omfattar ett område om drygt 12 000 kvadratmeter.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad. utbyggnad med större yta.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Avser ombyggnad av hamburgerbar.
Utvändigt underhåll av förskola i Järfälla
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget för utbyggnad av entré vid Polaris Förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget för ny huvudentré vid Iljansbodaskolan.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Planer för flytt av expedition i Sandviksskolan.
Byte av plattformshiss vid Skälbyskolan i Järfälla
Upphandlingen avser en entreprenad som innebär att en befintlig plattformshiss ska bytas. Inom entreprenaden ska rivning av befintlig hiss, installation av ny hiss samt till detta angränsande arbeten utföras.
Byte av sargsystem i Järfälla ishall
Avser byte och montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg.
Byte av sargsystem till ishall i Järfälla
Avser byte och montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg.
Nybyggnad av kontor i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/kyrka.
Nybyggnad av parkeringshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av parkeringsgarage.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Avser ändrad användning av affärslokal till restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad samt hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad (uppsättning av solavskärmning).
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i brandskydd.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering ( se dnr: 2019-263).
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av lägenhet till kontor.
Byte av fönster på skola i Järfälla
Uppdraget avser att byta fönster i skolans byggnad 01. Antalet är ca 45 st.
Ventilationsåtgärder i skola i Järfälla
Anmälan om ändring av/i brandskydd, planlösning, va samt ventilation (mottagningskök till tillagningskök).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.