Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola F-6 i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av djursjukhus i Veddesta, Järfälla
Planer finns för nybyggnad av ett djursjukhus med ca 150 anställda mellan Viksjö och Veddesta längs Viksjöleden.
Nybyggnad av skola i Järfälla
Entreprenaden omfattar två (2)st. huvuddelar: Huvuddel 1 – översiktlig beskrivning: Rivning av befintligt annex samt upprättande av ny grundsärskola för år 7-9. Den nya byggnaden kommer att ha en sammanlänkning med befintlig skola i vilken huvuddel 2 utförs. Huvuddel 2 – översiktlig beskrivning: Renovering matsal och kök på Källtorpskolan. Huvuddelen innehåller även en etapp som avser att utföra renoveringsarbeten i källaren på Källtorpskolan.
Nybyggnad av kafferosteri i Järfälla
RO-Gruppen och Sagax ska i samverkan uppföra nytt huvudkontor och kafferosteri i Järfälla, Stockholm. Projektet omfattar 16 000 kvadratmeter, har ett genomgående hållbarhetsfokus med en stor andel massivträ. Det hela ska stå klart 2025.
Nybyggnad av förskola i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av förskola och komplementbyggnader (kv 12) för ca 120 barn.
Ny-och ombyggnad av skola i Järfälla
Projektet består av flera (3st) huvuddelar (varav en av dessa är en option): Huvuddel 1: Nybyggnation av kök och matsal i byggnad 05. (Denna huvuddel ska vara slutförd innan huvuddel 3 (option) kan påbörjas (i det fall optionen avropas). Huvuddel 2: Diverse utvändiga arbeten (mark och yttre belysning etc). I övrigt enligt handlingar för byggnad 00. (dock omfattas vissa delar av byggnad 00 huvuddel 1). Huvuddel 3 (option): Ombyggnation av byggnad 01.
Lokalanpassning av skollokaler i Järfälla
Skolan består idag av en huvudbyggnad och en gymnastikbyggnad och huvudbyggnaden består i sin tur av 3 sammankopplade byggnader via entréhall, och en förbindelsegång. Den byggnad som har en yta på ca 290 m² och är idag en förskolebyggnad och sammankopplad med huvudbyggnad ska byggas om till elevaktiviteter (textilslöjd, träslöjd och hemkunskap) för årskurs 3-6.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt lek- och aktivitetsplanen.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Konstgräsplanerna för fotbollsspel på Järfällavallen och Viksjövallen är uttjänt och ska bytas ut. I fotbollsplanen Järfällavallen 1 finns värme nedlagt i planen. Fastighetsbeteckning: Jakobsberg 11:2 & Viksjö 2:588
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Fasadändring samt ändrad användning av centrumbyggnad.
Utbyggnad av snöanläggning vid Brukets skidbacke i Järfälla
Entreprenaden syftar till att bygga ut befintlig snökanonanläggning för att förlänga skidspåren och möjliggöra en bättre skidåkning i området.
Installation av ny skidlift/åkband vid Brukets skidbacke i Järfälla
Objektet avser etablering av ny driftklar skidlift. I arbetet ska erforderligt markarbete ingå.
Ombyggnad av ljudstudio i fritidsgård i Järfälla
I en av verksamhetens lokaler finns en ljudinspelningsstudio som i ljudhänseende inte har fungerat tillfredställande. En avskiljande vägg mellan inspelningsrummet och kontroll- och redigeringsrummet isolerar inte ljudet tillfredställande. Denna entreprenad syftar till att bygga om och rätta till bristerna i väggkonstruktionen, överhörning via ventilation, samt el- och övriga genomföringar.
Ombyggnad av samlingslokal i Järfälla
Bygglov för ändrad användning och planlösning av lokal.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad.
Rivning av restaurang i Järfälla
Rivningslov för rivning av restaurang.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).