Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus mm i Järfälla
Fastigheten är på ca 165 000 kvadratmeter så det finns en stor potential att skapa ny stadsbebyggelse inrymmandes bostäder, skola, kontor, handel mm på fastigheten.
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarby, Järfälla
Omfattar Nybyggnation av skola F-6 inom Barkarbystaden etapp III. Skolan skall innehålla förskola för 240 barn samt grundskola upp till årskurs 6 för upp till 420 barn/elever. Dessutom skolkök med matsal, slöjd- musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa- och tekniska delar/utrymmen.
Nybyggnad av mobilitetshus i Barkarby, Järfälla
Avser nytt mobilitetshus i Barkarby Centrum på del av fastighet Barsbro 7:2, kvarter B. Tanken är att mobilitetshuset ska innehålla bilparkering för områdets bostäder och pendlarparkering, cykelpendlarparkering, bil- och cykelpool, lokal för livsmedelsbutik, lokal för vårdcentral och andra typer av verksamhetslokaler. Byggrätten är uppskattad idag till ca 16900 kvm.
Nybyggnad av polisstation i Järfälla
Planer finns för nybyggnation av polisstation i Järfälla. Placering är ej bestämd i dagsläget.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Jakobsberg/Barkarby
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Tillbyggnad av hotell och nya bostäder i Järfälla
Planförslag att möjliggöra komplettering med nya byggrätter för hotell, konferens och bostäder inom planområdet i kommundelen Barkarby, mellan Tingsbyn i Barkarby villastad och Barkarby station. Detaljplanen omfattar ett område om drygt 12 000 kvadratmeter.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad. utbyggnad med större yta.
Utökning av lokaler vid Skälbyskolan i Järfälla
Järfälla kommun avser att under våren 2021 genomföra ett byggprojekt i syfte att utöka lokaler på Skälbyskolan till följd av en omorganisation i kommunen som kräver att skolan tar emot fler årskurser och klasser.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Avser ombyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för flytt av expedition i Sandviksskolan
Utvändigt underhåll av förskola i Järfälla
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget för utbyggnad av entré vid Polaris Förskola.
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för utbyggnad av kapphall i Neptuniskolan.
Rivning av kontor mm i Järfälla
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad samt skyddsrum.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod/barack.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Ombyggnad av tennishall i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning (industribyggnad till padelhall).
Ombyggnad av tennishall i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad samt ändring av/i planlösning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av omklädningsrum i Järfälla
Bygglov för ändrad användning i kontorsbyggnad (kontor till omklädningsrum).
Rivning av bensinstation i Järfälla
Rivningslov för rivning av bensinstation (okq8 minipris).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.