Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus och flerbostadshus på Larsberg
Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31. Även rivning av befintligt parkeringshus.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av förskola, Dalénum, Lidingö
Nybyggnad av Kunskapsförskola i herrgårdsstil
Nybyggnad av hotell i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av hotell, ändrad användning industri till hotell samt rivning industribyggnader.
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av sporthall - truppgymnastikhall.
Ombyggnad av skola i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Nybyggnad av kontor på Lidingö
Avser nybyggnad av kontor i Lidingö,
Utbyggnad av gymnasieskola i Lidingö
Utbyggnad av Hersby gymnasium.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2017-2020. Nybyggnad av garage vid idrottsområde.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av café till tandläkarklinik.
Ombyggnad till padelanläggning i Lidingö
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Rivning av förskola i Lidingö
Rivningslov för rivning av förskola & klocktorn.
Nybyggnad av sporthall i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av sporthall - tennis/padel.
Nybyggnad av affärshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av affärslokal samt schaktning/utfyllnad.
Rivning av Bodalshallen på Lidingö
Avser rivning av Bodalshallen på Lidingö.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av förskola till daglig verksamhet samt kontor.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av restaurang i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av bank till restaurang.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/reservkraft.
Utvändigt underhåll av restaurang i Lidingö
Bygglov för fasadändring av restaurang - ventilationhuv.
Utvändigt underhåll av skola i Lidingö
Bygglov för fasadändring av skola - solceller på tak.
Nybyggnad av båthus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - båthus.
Rivning av garage i Lidingö
Rivningslov för rivning av garage.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.