Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Tillbyggnad av galleria i Johanneshov, Stockholm
Projektet avser att shoppingområdet växer och blir mer än dubbelt så stort. Från dagens runt 20 000 kvadratmeter shopping till 50 000.
Ombyggnad till scenverksamhet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Nytt huvudkontor och nya bostäder på Skärholmen, Stockholm
Byggnaden uppförs i i 23 våningar. Våning ett och två utgörs av installationsutrymmen, förråd, tvättstugor, miljörum, omklädningsrum samt en lokal. Våning tre till fem består av Stockholmshems nya huvudkontor och Kulturhuset/Stadsteatern. Våning 6–22 består av bostäder. Huset kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt ca 100 hyreslägenheter. Bef. tillbyggnad (före detta fordonsgymnasium) rivs för att möjliggöra kommande byggnation. DE 16000 APO omfattar uthyrning av hyresobjekt, tillhandahållande av tjänster och köp av varor. Tjänster inom entreprenaden omfattar bland annat installation och montage av provisorisk el och vatten, bygghissar, stängsel och grindar, invändig och utvändig belysning, arbetsplatsutrustning, service och felavhjälpande mm
Ny,- om- och tillbyggnad av kontorshus i Södra Värtan
Till dagens befintliga byggnad om 30 000 kvm adderas lika mycket yta för kontor och eventuellt hotellverksamhet genom påbyggnad på befintlig fastighet, samt tillbyggnad av en ny högdel. Den nya byggnaden blir strax över 60 000 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Värtahamnen, Stockholm
Miljöcertifiering: Breeam Excellent.
Nybyggnad av skola och förskola i Kista, Stockholm
Entreprenaden avser nybyggnation av en skola för 900 elever i åk F-9 och nybyggnation av en förskola med nio avdelningar för 162 barn, Kista Äng. Skolan består av en byggnad med en bruttoarea på ca 10 630 m2, bruksarea på ca 9 070 m2 och behandlad tomtarea på ca 9 660 m2. Förskolan består av en byggnad med en bruttoarea på ca 1 790 m2, bruksarean på ca 1 610 m2 och behandlad tomtarea på ca 4 390 m2.
Nybyggnad av skola i Stockholm
SISAB tog fram en förstudie år 2017, som visar på olika möjligheter för en ny grundskola i kvarteret Vasen med förutsättning att använda den s k Norrbackatäppan som skolgård. Utbildningsförvaltningens förslag är att Karlbergsskolans nuvarande lokaler och skolgård erbjuds till stadsdelsförvaltningen för förskoleverksamhet och att SISAB bygger en ny skola. Stadsdelens förskolor använder Norrbackatäppan flitigt, eftersom de saknar egna förskolegårdar, samt att Norrbackatäppan används som allmän park. Skolan skulle behöva stå klar för inflyttning år 2026, för att möta behovet om elevkapacitetsökning från Karlsbergsskolans ca 300 elever till Kv. Vasen med total kapacitet om 630 elever år 2026
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Bygganmälan om utökning på ca 749 m2 av plikt och prövningsverkets bef. lokaler (kontor) på plan 4.
Om- och påbyggnad av kontor i Stockholm
Efter ombyggnationen beräknas lokalerna omfatta ca 12 600 kvm (LOA).
Utveckling av fastighet i Ulvsunda, Stockholm
Förslaget gör det möjligt att bevara Pripps gamla bryggeri och långsiktigt utveckla området till en blandstad med lokaler för bland annat idrottsverksamhet, kultur, kontor och hotell samt nya parker.
Ny-/tillbyggnad av Hägerstenshamnens skola i Hägersten
Förenklad volymstudie för att utreda möjligheten att utöka Hägerstenshamnens skola med ytterligare 2 paralleller fördelade på åk F-6.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 2
Projektet avser en renovering och anpassning av en gymnasieskola med praktisk inriktning till en gymnasieskola med teoretisk inriktning kombinerad med en grundskola högstadium. Antal elever ska ökas från 460 elever till totalt 1200 elever, fördelat på hälften för vardera gymnasieskolan och högstadium. Total Bruttoarea för hela skolan är ca. 14 500m2. Total bruttoarea för Etapp 2 som denna upphandling innefattar beräknas till ca 10 500 m2. Etapp 2 består av ombyggnad och renovering av hus C, D, E, F och G. samt rivning av hus H och sophuset utanför hus C. Dessutom ska skolgården upprustas.
Ombyggnad av hotell på Norrmalm i Stockholm
Uppföra nytt fläktrum och hotellrum med ny utformning. Fasadändring. Bta 1494 m2.
Nybyggnad av skola i Hägersten, Stockholm
Fastigheten överlåts till Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB i maj 2023. Nystad har ansök om att förvärva den befintliga Brännkyrkahallen, bygga nya idrottshallar och en ny skola.
Rivning och nybyggnad av skola i Vinsta, Stockholm
Rivning av 5 st skolbyggnader samt nybyggnad av skola mm. Skogsnävan 1, Rödtoppan 1, Rödtoppan 7 samt delar av Vinsta 4:1 och Vinsta 6:1. Ny f-9 skola för 1200 elever och förskola med sex till åtta avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Akalla, Stockholm
Fastigheten kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver och byggs med väl avvägda val för energi, material och inomhusklimat.
Totalrenovering av skola i Spånga, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av huskropp A-F. Hus A-hus C består av klassrum. Hus D är en gymnastiksal, hus E matsal och slöjdsalar. Samt hus F en fritidsbyggnad. Installationerna byts till stor del ut i alla kropparna. Matsalen i hus E samt några ventilationsaggregat i hus A-C behålls(Det finns två aggregat per huskropp, den ena i varje byts ut). Nya ytskikt i alla huskropparna. Nya fönster i alla kropparna sånär som på hus F där de behålls. Nya VA-ledningar läggs på skolgården.
Totalrenovering av hotell i Stockholm
Hotellet totalrenoveras och få ett nytt koncept. Hotellet växer med 40 rum från 283 till 323 och får en helt ny restaurang för över 300 gäster samt skybar och relaxavdelning högst upp i byggnaden. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-new construction, nivå Very Good.
Ombyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Ändrad användning från skola till kontor.
Renovering av vandrarhem på fartyg i Stockholm
Steg 2 – Renovering av däck Däcket byts ut till ett nyinköpt fartygsanpassat virke av Oregon Pine. Övrigt berört material ovan däck, som till exempel nagelbänkar och trädetaljer, renoveras också.
Nybyggnad av förskola i Spånga, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 240 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller fem avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 1013 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten i Stockholm
Avser ombyggnation av lokaler för polismyndigheten i Stockholms län. Entreprenaden innefattar ombyggnation av befintlig fastighet fördelat på 8 våningar inklusive källarplan på cirka 8 400 m2. Byggnaden kommer att innefatta kontorsytor, gym, garage mm.
Nybyggnad av hotell på Norrmalm, Stockholm
Rivning av kontorsbyggnad med gårdsöverbyggnad, fasad mot birger jarlsgatan grundförstärks och behålles, utbyggnad av hotell, byggnad med källare uppföres bakom befintlig fasad. Tillbyggnad av takpool/relaxavdelning och terass samt inglasad bar på taket/vindsplan på hotell. Projektet är uppdelat fas 1 (projektering/rivning) och fas 2 (genomförande)
Nybyggnad av ishall i Stockholm
Mälarhöjdens IP kommer att utökas med en modern ishall med 150 ståplatser för publik och sex fullstora omklädningsrum och två mindre flex- och domaromklädningsrum. Även garage för ismaskin och uppvärmda förråd för föreningar uppförs. Invändigt kommer byggnaden ha en fri takhöjd på sex meter. Ishallen kommer också att innehålla enklare föreningsytor, friyta för off-ice samt samlingslokaler.
Nybyggnad av förskola i Bagarmossen, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca. 1 570 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 4 900 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Rivning och nybyggnad av förskola i Skärholmen, Stockholm
Rivning av den befintliga förskolan och ersättning med en nybyggd Framtidens förskola. Den nya byggnaden uppförs i två plan om totalt 1 475 kvm (BRA). Byggnaden ger plats för 144 barn fördelat på 8 avdelningar samt ett tillagningskök
Ombyggnad av Skanskvarnsskolan i Årsta, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av hus B, C, D och E på Skanskvarnsskolan i Årsta.
Nybyggnad av förskola i Ålsten, Stockholm
Framtidens förskola, 6 avd, som ersätter befintlig paviljong med 3 avd.
Nybyggnad av förskola i Farsta, Stockholm
Förskolan står idag på en tomträtt för kyrklig verksamhet. Farsta Stadsdelsförvaltning har beställt en detaljplaneändring som pågår, i samband med det så utreds möjligheten att uppföra en ny förskolebyggnad. 6-8 avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Ulvsunda, Stockholm
Nybyggnation: bilanläggning med parkeringsplatser. Rivning av befintlig byggnad kommer eventuellt att ingå på totalentreprenaden. Total area för den nya byggnaden är beräknad att uppgå till cirka 7500 kvadratmeter. Byggnaden certifieras Miljöbyggnad Silver 3.0
Renovering av fasader på Stockholms stadion, Östermalm
Avser fasadrenovering av Stockholms Stadion, som är K-märkt.
Tak- och fasadarbeten på operahus på Norrmalm, Stockholm
Entreprenaden består av 5 huvuddelar: - huvuddel 1 avser fasad mot söder - huvuddel 2 fasad mot väster - huvuddel 3 fasad mot norr - huvuddel 4 scenhuset - huvuddel 5 mot Kungsträdgården
Nybyggnad av förskola i Enskede, Stockholm
Objektet avser nybyggnad, montage och anpassning av modulbyggnad inkl. grund för skolverksamhet i en förskola med 8 avdelningar och plats för 160 barn och 32 personal. Objektet är beläget i Enskede.
Tillbyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm
Projektet innebär en tillbyggnad på fastigheten om ca 1300 kvm
Nybyggnad av förskola i Älvsjö, Stockholm
8-10 avdelningar. Örby 4:1 intill Skolfilmen 1.
Påbyggnad av skolbyggnad i Bandhagen, Stockholm
Utökad byggrätt av befintlig byggnad inom fastigheten Stjärnvalvet 2 med markanvändning skola.
Byte av ventilationssystem på skola i Hägersten, Stockholm
Ombyggnad av hela ventilationssystemet. Kapacitetökning ger större kansler & aggregat. Ena fläktrummet blir därför större. Två st. bef. huvar på tak, behöver bli lite större men på samma plats. Bta 2600 m2.
Renovering av fasad på kontorshus på Östermalm, Stockholm
Fasad renoveras och återställs i befintligt utförande. Avser del av fasad på Svea livgarde.
Ramavtalpå solceller i Sverige
Posten Norge AS ønsker å investere i solceller anlegg på forskjellige steder i konsernet de kommende to årene. Vi ønsker i første omgang å kjøpe solceller anlegg i Sør-Norge, men lokasjoner andre steder i Norge, samt for Sverige og Danmark, er veldig aktuelt i løpet av rammeavtale perioden.
Ombyggnad av industri-/handelsfastighet i Spånga, Stockholm
Fasadändringar,ny fasadbeklädnad & fönster vid kortsida/entré. Flytt takskjutport samt igenbyggnad av tidigare port. Ny utrymningstrappa. Nya skärmtak. Ommålning & slamning av del av fasad. Ändrad planlösning. Ny entresol,ny hiss & utrymningstrappor. Bta 4485 m2.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum m.m. på Grimsta IP, Vällingby
Den befintliga omklädningsbyggnaden samt två fristående förrådsbyggnader rivas och ersättas med en ny större omklädningsbyggnad om cirka 650 kvm.
Nybyggnad av hamnkontor, brygga, restaurang samt sjömack på Kungsholmen
Trattorian byggs ut mot kajen med uteservering.
Renovering av fönster på kontorshus på Östermalm, Stockholm
Vasakronan avser att renovera befintliga fönster med ommålning och lagning av rotskador. Avser hela Göta livgarde.
Tillbyggnad av förbindelsegång By 20-30 vid S:t Görans sjukhus, Stockholm
Avser tillbyggnad av förbindelsegång i markplan mellan de befintliga byggnaderna 20 och 30. Tillbyggnaden består av en publik gång som länkar samman de båda byggnaderna och en kontorsdel för internservice.
Nybyggnad av servicebyggnad, omklädningsrum och förråd i Vårberg, Skärholmen
I detta projekt ingår även parkeringsytan om 60 bilplatser där 50 procent förses med laddstolpar för elbilar. Resterande 50 procent av platserna förbereds för elbilsladdning.
Energieffektivisering i kontor- och industrilokaler i Västberga, Stockholm
Energientreprenaden består av byte av ventilationsaggregat samt byte av frånluftsfläktar till energieffektiva aggregat och fläktar. Baslastvärmepumpar kommer även att installeras för produktion av kyla och värme när det finns överlappande kyl- och värmebehov.
Installation av betongpist i skridsko- och bandyhall i Gubbängen, Stockholm
Sedan invigningen av skridsko- och bandyhallen har ispisten haft återkommande problem med iskvaliteten. För att åtgärda detta och öka hallens nyttjandegrad föreslår förvaltningarna att en betongpist installeras som ersätter dagens gruspist. Entreprenaden omfattar: - Markarbeten - Ledningsarbeten - Betongarbeten - Beläggningsarbeten - Rivningsarbeten - Installationsarbeten
Rivning av kontor i Stockholm
Rivning av kontor för att kunna utföra exploteringsarbeten. Bta 4029 m2.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Ombyggnation av gymnasieskola för ny hyresgäst.
Utbyggnad av träningsanläggning i Stockholm
Nybyggnad av omklädningsrum, föreningslokaler.
Lokalanpassning av kontor i Stockholm
Ändrad användning från hotell till kontor.
Renovering av skola i Sätra
För att säkerställa skolverksamheten på lång sikt föreslås planändring för att möjliggöra skoländamål på fastigheten. Förslaget omfattar även utökad byggrätt inom fastigheten genom på- och tillbyggnad. Tillbyggnaden föreslås som en förlängning av byggnaden mot sydväst. Tillbyggnaden redovisas som en lägre volym om cirka 1300 kvadratmeter.
Utbyte av hissar på Kv Kronoberg i Stockholm
Två hisspaket i nio/tio stannplan (Hus G) om totalt 6 stycken hissar ska utföras under 2023, hissarna skall bytas ut en i taget. Optioner kommer omfatta totalt ca 22 hissar för utförande i olika etapper i fem olika byggnader planerade att utföras under åren 2024–2027.
Ny konstgräsplan med ispist samt ny servicebyggnad vid Aspuddens IP i Hägersten, Stockholm
Omfattar anläggande av konstgräsplan med underliggande ispist på befintlig grusplan, rivning av befintlig förrådsbyggnad samt uppförande av ny servicebyggnad vid Aspuddens IP.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Rågsved, Stockholm
Avser nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Hyresgästanpassning av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Hyresgästanpassning av kontor. ca 1667 kvm.
Ombyggnad av kontor/hotell i Stockholm
Nytt bjälklag av stål i UC för nytt fläktrum i kontorshus/hotell. Ändringar i fasad avseende ventilationsgaller. Nya fläktrum på plan 1 & 2 samt ombyggnad av ventilationssystem. BTA 300 m2. Bygganmälan gällande invändig ändring på plan 3,4,5 inom ramen för bef. hotell. 22 nya hotellrum med tillhörande badrum. Invändig rivning av trappa samt rivning av hisschakt på plan 3. Rivning av lätta innerväggar inom entreprenadsområdet. Bta 1200 m2.
Rivning av kontorsbyggnad på Ladugårdsgärdet i Stockholm
Rivning av tomställd fd. restaurang och kontor. Bta 1300-1500 m2. Grönklassad byggnad.
Ombyggnad av lokaler för KTC By 35 på Södersjukhuset, Stockholm
Projektet avser ombyggnad av KTC, utbildningsyta på ca 500 m², SÖS - By 35 plan 0 samt plan -1.
Invändiga arbeten på skola i Stockholm
Maltesholmsskolan ny vs, vent, värme mm hus A-H.
Installation av åskledare på sjukhus i Stockholm
Projektet avser installation av Åskledarskydd Hus 06, Hus 07 och Hus 08 på Sabbatsbergs Sjukhus.
Modernisering av hissar vid Fysikcentrum Albanova, Stockholm
I Stockholm på Albanova har Akademiska Hus behov av att modernisera 4 st hissar. Projektet avser i huvudsak modernisering av 4 st hissar. Hiss 1, 2, 4A samt 4B. Objekten är belägna på Universitetet på Roslagstullsbacken 21 i Stockholm.
Ombyggnad av restaurang/café i Stockholm
Ändrad användning av industri till restaurang/café i anslutning till bryggeriet. Bta 322 m2.
Nytt konstgräs till Tele2 Arena, Stockholm
Projektet avser projektering, leverans och installation av komplett fungerade konstgräsplan.
Fasad- och fönsterrenovering på kontorsbyggnad i Gamla stan, Stockholm
Fasad och fönsterrenovering på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av omklädningsrum på Sätra IP i Skärholmen, Stockholm
Ombyggnad av omklädningsrumsdel idrott inne och ute.
Renovering av fasad och fönster på kontor i Stockholm
Utvändig ändring av kontor (underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad) Bta 2 760 m2.
Renovering av friidrottsytor i Enskede, Stockholm
Avser rivning av befintlig syntetisk beläggning, läggning av ny platslagd syntetisk beläggning med tillhörande underarbeten som t.ex. justering av mark- och asfaltsarbeten och ny dränering, på Enskede IP.
Hyresgästanpassning av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Hyresgästanpassning av kontor. ca 385 kvm.
Förnyelse av park i Farsta, Stockholm, etapp 2
Förnyelse av park. Ny aktivitets- och lekyta.
Ombyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Ändrad användning av bostad till kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).