Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Syftet med förslaget till detaljplan är ett nytt kommunhus och parkeringsgarage på fastigheterna Kunskapen 3 samt Bangården 1.
Nybyggnad av hotell i Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola om ca 2 200 kvm inklusive anläggning och finplanering av förskole gård. Markarbeten i form av uppfyllnad av förskoletomten efter tidigare sanering, grundläggning samt förläggning av ledningar från serviser förlagda i tomtgräns in till fastighetsliv ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av tillfällig skolpaviljong i Tumba
Avser tillfällig skolpaviljong uppdelad i 2 etapper, för ca 550 st elever och ca 80 st personal, belägen på Björkhaga skola.
Renovering av kyrka i Botkyrka kommun
Avser renovering av Botkyrka kyrka.
Rivning och nybyggnad av resurscenter i Norsborg
Objektet omfattar fastigheten Kvarnhagen 2 där daglig verksamhet enligt LSS bedrivs. Entreprenadens syfte är att uppföra ändamålsenliga lokaler för att säkra en god kvalitet för deltagarna och en god arbetsmiljö för Botkyrka kommuns medarbetare. Total BTA 2593 kvm.
Ramavtal avseende projektledning fastighet, Botkyrka kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulttjänster för projektledning fastighet. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Nybyggnad av kontor, restaurang och butik på ca 500 kvm.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och garage i Alby
Teknisk upprustning. Vända centrumet ut mot torget. Eventuell ombyggnad i källarplanet med garage. Utveckla till ett attraktivt lokalcentrum. Ombyggnaden kommer ske under tiden verksamhet bedrivs i centrumet. Strategi tas fram tillsammans med Beställaren. Projektets är i dagsläget i tidig analysfas.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och växthus i Alby
Samarbetsprojekt med Botkyrka kommun. Bygga en hållbar och attraktiv mötesplats för albyborna som ökar tryggheten och stoltheten i Alby. Ombyggnation av ett gammalt parkeringshus som stått tomt länge förutom i bottenplan som haft kommersiella lokaler. Växthus på våningsplanet högst upp. Kommersiella och offentliga lokaler på övriga plan. Totalt ca 2000 kvadratmeter. Projektet är i dagsläget i planerings- och förprojekteringsfas.
Tillbyggnad av skola i Tullinge
Avser tillbyggnad av Banslättsskolan som är en F-5 skola för 220 elever på 1987 kvm BTA, med ersättning två paviljonglösningar med en ny bestående byggnadsdel. Objektet ska projekteras för att uppnå Miljöbyggnad 3.0 Silver enligt Swedish Green Building Council klassificering.
Nytt värmesystem i kyrka i Botkyrka
Avser installation av nytt värmesystem i Botkyrka kyrka.
Ombyggnad av förskola i Botkyrka
Entreprenaden avser ombyggnad av förskolan Myrstacken.
Fasadrenovering på kyrka i Botkyrka
Avser fasad- och fönsterrenovering av Botkyrka kyrka.
Nybyggnad av cricketcenter i Norsborg
Nybyggnad av Botkyrka cricketcenter.
Renovering av garage i Bremora, Botkyrka kommun
Renovering av garage samt P-däck samt option på fasadsockel.
Rivning och återställning av brandskadat garage i Norsborg
Betongreparationer, rivning, sanering samt återställning av brandskadat garage på Skarpbrunnavägen 57, Norsborg.
Tillbyggnad av cafeteria i sporthall i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av lokal (sporthall/cafeteria).
Nybyggnad av barack i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad, byggbodar, t.o.m 2022-12-31.
Utvändigt underhåll av kontor i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av lokal.
Nybyggnad av telestation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av församlingshus i Botkyrka
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Installation av LED-belysning vid Xenter, Tumba
Avser LED-belysning och tillbehör för att komplettera ljusriggen i A-studion. Studion används i huvudsak för utbildning inom tv-produktion. Upphandlingen omfattar DMX-styrda RGB LED-flodljus som ska täcka en yta av 10x5 meter. Utöver det omfattar upphandlingen inköp av en teknisk utrustning för att styra belysningen från befintligt ljusbord av modell ETC ColorSource 40 AV, som i dag styr ett 24-kanals dimmerpack från ETC via DMX.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.