Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Botkyrka
F-9 skola och idrottshall.
Nybyggnad av skolpaviljong i Tumba
Avser tillfälliga skolpaviljonger.
Nybyggnad av skola i Tumba
Projektet avser nybyggnad av Hus X, ombyggnad av delar av Hus B, samt brandskyddsåtgärder för idrottshall (Hus F). Efter nybyggnationen kommer rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av den befintliga Björkhaga skola.
Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Syftet med förslaget till detaljplan är ett nytt kommunhus och parkeringsgarage på fastigheterna Kunskapen 3 samt Bangården 1.
Ny förskola i Alby
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Tumba
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola om ca 2 200 kvm inklusive anläggning och finplanering av förskole gård. Markarbeten i form av uppfyllnad av förskoletomten efter tidigare sanering, grundläggning samt förläggning av ledningar från serviser förlagda i tomtgräns in till fastighetsliv ingår i entreprenaden.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Rivning och nybyggnad av resurscenter i Norsborg
Objektet omfattar fastigheten Kvarnhagen 2 där daglig verksamhet enligt LSS bedrivs. Entreprenadens syfte är att uppföra ändamålsenliga lokaler för att säkra en god kvalitet för deltagarna och en god arbetsmiljö för Botkyrka kommuns medarbetare. Total BTA 2593 kvm.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av ett kontor i två våningar.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Nybyggnad av kontor, restaurang och butik på ca 500 kvm.
Tillbyggnad av skola i Tullinge
Avser tillbyggnad av Banslättsskolan som är en F-5 skola för 220 elever på 1987 kvm BTA, med ersättning två paviljonglösningar med en ny bestående byggnadsdel. Objektet ska projekteras för att uppnå Miljöbyggnad 3.0 Silver enligt Swedish Green Building Council klassificering.
Nybyggnad av cricketcenter i Norsborg
Nybyggnad av Botkyrka cricketcenter.
Rivning och återställning av brandskadat garage i Norsborg
Betongreparationer, rivning, sanering samt återställning av brandskadat garage på Skarpbrunnavägen 57, Norsborg.
Renovering av garage i Tumba och Bremora
Renovering av 2 st garage samt P-däck samt option på fasadsockel.
Om- och tillbyggnad av skola i Botkyrka
Avser renovering samt tillbyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Botkyrka
Nybyggnad av restaurang.
Konserveringsarbeten av kyrka i Botkyrka kommun
Avser konserveringsarbeten i kyrka.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Anmälan för ändring av port på handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av handelsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.