Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Tumba
Omfattar om- och tillbyggnation av skola samt ny sporthall med tillhörande miljöbyggnad och förråd samt anläggning och finplanering av skolgård och angöringsytor. Entreprenaden kommer att omfattas av tre huvuddelar: Huvuddel 1: Hus A, E, H Huvuddel 2: Hus B och C Följande option ingår: 1. Fasadrenovering Hus B Huvuddel 3: Nybyggnation av sporthall, Hus I, samt rivning av Hus F och Hus G. Hus F rivs först när sporthallen är färdigställd.
Upprustning och modernisering av badhus i Fittja
Entreprenaden avser upprustning och modernisering av Fittjabadet. Del 1 – Ombyggnad Del 2 – Tillbyggnad Option A
Ombyggnad av förskola till anpassad grundskola i Tumba
Objektet avser ombyggnad av dagens förskolan Prästkragen till en anpassad grundskola.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad, kontor och lager, handel.
Upprustning och modernisering av badhus i Tumba
Entreprenaden avser upprustning och modernisering av Storvretsbadet.
Om- och tillbyggnad av entréytor vid Riksteatern i Norsborg
Objektet avser ombyggnad av befintliga entréytor ca 560 m2 till öppen entré- och samlingsyta samt tillbyggnad av entréyta ca 85 m2 med trästomme och glaspartier. Total bruttoarea ca 650 m2.
Nybyggnad av konstgräsplan i Botkyrka kommun
Avser anläggande av 5-spelsplan konstgräs på Brantbrinks IP.
Ombyggnad av restaurang i Botkyrka
Anmälan för ändring av planlösning, brand, ventilation, vatten- och avlopp.
Rivning av samlingslokal i Botkyrka
Rivningslov för rivning av lokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Botkyrka
Byggnaden kommer att avdelas genom en mindre innervägg och ny entrédörr kommer att byggas till. Detta skapar möjligheter för uthyrning av vakant yta till kontor, samlingslokal, tillfälligt boende eller liknande. Utvändig skillnad: Ett fönster tas bort, fönsterbrösntning rivs och i skapad öppning monteras ny entrédörr. Framför dörren placeras ny entretrappa.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).