Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 14 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer finns för nybyggnation av kontorshus i Solna.
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Ombyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Tillbyggnad av kontorshus i Solna
Planer för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 10 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 13000 kvm.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Ombyggnad för Fysiologen på Karolinska Institutet, Solna
Fysiologen bestående av de två byggnadskroppar 95:3 och 95:21. Byggnaderna uppfördes för den Fysiologiska institutionen 1948 (hus 95:3) och 970 (hus 95:21) i fem respektive fyra våningar. Båda byggnaderna byggdes om interiört 2002 - 2003. Total BTA är ca 8200 kvm. Byggnaden är vakant och behöver därav byggas om för eventuell förhyrning till en ny kund.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för ett runt hus med över 500 parkeringsplatser innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. Bil- och cykelparkeringen i huset ska i första hand vara till för besökare till de tre ishallarna, den nya simhallen och närliggande kontor.
Ombyggnad till provisorisk vårdcentral i Solna
Avser ombyggnad av förskola samt lägenheter i befintlig fastighet på Parkvägen 9 - 13 till provisorisk vårdcentral. Arbetet ska utföras på plan 0 och 1. I detta ingår även rivning av gång till nuvarande vårdcentral, ny fasad vid borttagande av gång, ny UC, nytt fläktrum och nytt EL/tele rum samt nya utvändiga p-platser.
Ombyggnad av kontorslokaler vid Solnaverket och Tegelhögen i Solna
Avser ombyggnad av kontorslokaler med en total omfattning om cirka 940 m2 skall utföras i fastigheterna Solnaverket och Tegelhögen (Option) inom fastigheten Krukmakaren 3.
Ombyggnad av hissar i byggnad L2, S1 och S2 vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser ombyggnad av 6 stycken hissar i byggnad L2, S1 och S2 på Karolinska sjukhuset.
Ombyggnad av ventilation i By 014 Gamla Mässen vid Karlberg, Solna
Entreprenaden avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat i fläktrummet, byte av befintlig ventilationslösning i samlingssalen samt ny ventilationslösning för testrummet med en ny aggregatlösning. Befintligt aggregat och befintliga kanaler inom fläktrum rivs.
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Karolinska i Solna
Projektet avser demontering samt montering av brandspjäll i befintlig anläggning inklusive programmering av dito samt återställande av undertak.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, 2 nya ytterdörrar och 3 nya fönster, kontorshus.
Utvändigt underhåll av kårhus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kårhus, nytt dörrparti.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ny dörr samt nytt ventilationsgaller.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, solceller, kontorshus.
Ventilationsarbeten vid restaurang i Solna
Bygglov för ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kapell i Solna
Bygglov för utvändig ändring; ommålning fasad och takplåt, gravkor.
Installation av hiss på kontor i Solna
Bygglov för installation av hiss i kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Solna
Bygglov för ombyggnad av befintlig lokal till restaurang.
Utvändigt underhåll av entré i Solna
Nya glaspartier vid entrén till nks, fasadändring.
Wall and ceiling led lamps with movement sensors to ECDC, Solna
ECDC attaches great importance to a healthy and sustainable working environment. The new wall and celing led lamps with movement sensors will be installed in the toilets and allow ECDC to decrease the electricity consumption due to the LED technology and the movement sensors as well as improve the touch less experience in the premises.
Upphandling av konferensteknik i konferensrum för Bostadsstiftelsen Signalisten, Solna
Avser komplettering av befintliga konferensrum med teknik för att få en väl fungerande integration med Microsoft Teams till Beställarens kontor i Solna och omfattar tre (3) st konferensrum (”Teamsrum”).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.