Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor pch garage i Solna
Kontor ca 42000kvm med reception, konferens, gym, cykelgarage och med en kvarterskrog och café i nedre plan. Garage ca 15000 kvm.
Renovering av fastighet i Solna
Renovering av hotell, restaurang & spaavdelning.
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Solna Stad har beslutat rusta upp och omvandla den tidigare simhallen, Vasalundshallen, till idrottshall. Det innebär bland annat att bassängrum med biytor, totalt ca 1500 kvm, byggs om till lokaler för olika idrottsverksamheter. Nuvarande bassängkonstruktioner rivs och ersätts med traditionella betongbjälklag. Byggnaden är dessutom i stort behov av en generell upprustning. Bland annat måste takkonstruktionen (ca 1 500 kvm) förstärkas för att klara dagens normer och energikrav. Befintliga installationssystem skall uppgraderas och i vissa fall bytas ut. Omklädningsrum och duschar och övriga lokaler skall renoveras.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Ombyggnad av vårdbostad i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av brandskydd och planlösning, vårdboende.
Rivning av vårdcentral, Solna.
Projektet avser rivning av vårdcentral som i samband med bygget på turkosen kommer att flyttas. Bygget finns på: 1233093.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Solna
Ändring av fasad, byte av solavskärmning, ändring av byggnads bärande konstruktion, brandskydd samt planlösning, installation av ny hiss, kontorshus.
Hyresgästanpassning av lokal i Solna
Bygglov för ändring av fasad, tillkommande ventilationsdon i fönster, flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändrad planlösning, kontorshus, Bygglov för ändring av fasad, justering av entrépartier och fönsterband på entrévåning, kontorshus Smeden 1.
Installation av solcellsanläggningar på Campus Solna, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 62:30, 62:31, 62:32.
Installation av solcellsanläggningar på Campus Solna, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 95:17, 95:57, 95:96.
Installation av solcellsanläggningar på Campus Solna, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 95:73, 95:81, 95:82.
Nybyggnad av undercentral för fjärrvärme vid Nobel Forum i Solna
Avser nybyggnation av undercentral för fjärrvärme i Nobel Forums byggnad. Med tillhörande rördragningar och ombyggnationer av styrsystem, byte av radiatorventiler och termostater samt injustering av värmesystem samt el och styrsystem. Arbetsområdet är lokaliserat till Nobel Forums fastighets (Haga 4: 30) befintliga teknikrum och källare.
Renovering av balkonger på vårdhem i Solna
Ändring av fasad, förstärkning av balkonger, vårdlokaler.
Ändring av tak på kapellbyggnad i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ändring av takmaterial, kapellbyggnad.
Rivning av kontorsbyggnad vid Karolinska i Solna
Rivning samt återställande av mark.
Upphandling av mötesrumsteknik för Bostadsstiftelsen Signalisten, Solna
Upphandlingen omfattar utrustning till befintliga mötesrum med teknik för att få en väl fungerande upplevelse vid interna och hybrida möten till Beställarens kontor i Solna. Totalt rör det sig om 15 mötesrum som ska utrustas på olika sätt. Avtalstid 3 år.
Tillbyggnad av affärshus i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, tillbyggnad, centrumanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).