Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna, etapp 1
Nybyggnad av NCCs huvudkontor i Järva Krog, Startboxen, med parkeringsgarage under mark. Projektet är miljöcertifierat enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer finns för nybyggnation av kontorshus i Solna.
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Ombyggnad av kontorslokaler vid Solnaverket och Tegelhögen i Solna
Avser ombyggnad av kontorslokaler med en total omfattning om cirka 940 m2 skall utföras i fastigheterna Solnaverket och Tegelhögen (Option) inom fastigheten Krukmakaren 3.
Ombyggnad av ventilation i By 014 Gamla Mässen vid Karlberg, Solna
Entreprenaden avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat i fläktrummet, byte av befintlig ventilationslösning i samlingssalen samt ny ventilationslösning för testrummet med en ny aggregatlösning. Befintligt aggregat och befintliga kanaler inom fläktrum rivs.
Rivning av skyways Q-C mm vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser rivning av: Västra förbindelsegång på karolinska sjukhuset i Solna mellan hus Q6 och C2, 35 m². Östra förbindelsegång mellan Q6 och F1, ca 80 m². Två våningars förbindelsegång mellan Q6 och Q9. Sammanlagt 60 m2. Rivning av gamla närakuten Q10 med tillhörande förbindelsegång, total bruttoarea Q10 med underliggande fläktrum ca 663 m². Återställning av fasader på Q6, C2 och F1.
Ombyggnad av aula i Solna
Avser tillbyggnad av kulturscen i Aulan på Solna gymnasium.
Fasadarbeten samt tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad och mindre tillbyggnad, kontorshus.
Utvändigt underhåll av skola i Solna
Bygglov för ändring av fasad, skola, förskola och lss, omfärgning av fönster m.m.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, tillkommande lokal, kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Solna
Bygglov för nybyggnad, kontorshus, lokaler och restauranger.
Ombyggnad av tunnelbanestation i Solna
Bygglov för nybyggnad, ventilationsschakt vid, Hagalund 4:22,4:26.
Tillbyggnad av galleria i Solna
Tillbyggnad, mall of scandinavia.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, solceller, kontorshus.
Utvändigt underhåll av museum i Solna
Bygglov för ändring av fasad, solceller, orangeriet och museum.
Ombyggnad av konferenscentrum i Solna
Bygglov för ändrad användning, till restaurang och konferens, ändring av fasad, p-platser, murar, en- /tvåbostadshus.
Ombyggnad av skola i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd ändrad användning, skola.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad, kontorshus.
Nybyggnad av toalett i Solna
Bygglov för för uppförande av wc-byggnad Bergshamra 3:1,2:1,Järva 4:11,Järva 2:4.
Nybyggnad av toalett i Solna
Bygglov för nybyggnad, toalett.
Ombyggnad av frisersalong i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till frisör.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ny dörr, kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, kontorshus, Kårhuset.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Bygglov för ändrad användning, terminalbyggnad, befintliga portar byts till nya.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus, lokal för handel/lokal för kontor.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning, kontor till café.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Fönsterbyte på kontorshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Solna
Bygglov/ rivningslov för annan åtgärd, utbildningsverksamhet, installation/ ändring ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.