Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor med terass samt parkering i Solna, etapp 1
Ballongflygaren omfattar nybyggnation av en kontorsfastighet med 12 luftiga och flexibla våningsplan samt generösa takterrasser, inklusive tillhörande garage för bilar och cyklar.
Nybyggnad av huvudkontor i Solna
Avser nybyggnad av huvudkontor av Fortifikationsverkets nya lokaler, de tar över projektet 2025. K1 Karlbergs Strand. Miljöcertifiering enligt LEED Platinum. Padelbana.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Totalrenovering av kontorshus i Solna
Avser ombyggnad för ett nytt huvudkontor.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Solna
Arcona har fått i uppdrag av Ursus Real Estate Management AS att omvandla PostNords befintliga lokaler om 14.300 kvadratmeter (LOA) i kvarteret Polisen i Solna. Hyresgästanpassningen är en totalentreprenad i samverkan.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Markanvisningen avser kontor med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvadratmeter fördelat på tre kvarter, belägna intill Mälarbanan i de norra delarna av Solna strand.
Nybyggnad av konstgräsplan på Järva, Solna
Projektet med Idrottsplatsen består av 3 st konstgräsplaner (11-manna med uppvärmning, 9-manna och 7-manna) + omklädningshus på ca. 600m2, ledningar och gatuarbeten + parkering.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Renovering av operationsavdelning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Projektet avser renovering av operationsavdelning i N3N10 plan 4 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Total bruttoarea ca 1 200 m².
Tillbyggnad av kontor i Bergshamra
Nu ska man bygga till ytterligare en flygel i två våningar och suterrängvåning med en bruttoarea om cirka 1000 kvadratmeter. Den nya tillbyggnaden ska göra plats för fler moderna kontorsplatser.
Ombyggnad till provisorisk vårdcentral i Solna
Avser ombyggnad av förskola samt lägenheter i befintlig fastighet på Parkvägen 9 - 13 till provisorisk vårdcentral. Arbetet ska utföras på plan 0 och 1. I detta ingår även rivning av gång till nuvarande vårdcentral, ny fasad vid borttagande av gång, ny UC, nytt fläktrum och nytt EL/tele rum samt nya utvändiga p-platser.
Ombyggnad av brandlarm i by A-F på Karolinska sjukhuset i Solna
Ombyggnad av brandlarm Karolinska sjukhuset i Solna, byggnader A-F.
Upprustning av hissar i byggnad A och Q vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser teknisk upprustning av 11 stycken hissar i byggnad A och Q på Karolinska sjukhusområdet i Solna.
Byte av konstgräs på Bergshamra IP samt Huvudstafältet i Solna
Avser byte av konstgräs på Bergshamra IP och Huvudstafältet, Solna stad.
Ombyggnad av ventilation i By 014 Gamla Mässen vid Karlberg, Solna
Entreprenaden avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat i fläktrummet, byte av befintlig ventilationslösning i samlingssalen samt ny ventilationslösning för testrummet med en ny aggregatlösning. Befintligt aggregat och befintliga kanaler inom fläktrum rivs.
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Karolinska i Solna
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Solna.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av byggnads bärande konstruktion, kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ändring av takmaterial, kontorshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Solna
Bygglov för fasadändring, hotell.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av byggnads bärande konstruktion, ändring av brandskydd, hyresgästanpassning av kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, solceller, kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, kontorshus, vård forskning mm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).