Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 14 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål.
Nybyggnad av huvudkontor i Solna
Avser nybyggnad av huvudkontor av Fortifikationsverkets nya lokaler, de tar över projektet 2025. K1 Karlbergs Strand. Miljöcertifiering enligt LEED Platinum. Padelbana.
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Nybyggnad av kontors- och handelslokaler.
Ombyggnad av kontors- och labblokaler, Campus Solna
Avser genomförande av ombyggnad av Fysiologen. Total BTA är ca 8200 kvm. Byggnaden är vakant och behöver därav byggas om för eventuell förhyrning till ett flertal nya kunder. I dagsläget finns inte någon hyresgäst, men målet är att hitta kunder som stödjer verksamheten på Campus och bidrar till att stärka visionen om kunskapsnavet för Life Science.
Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Nybyggnad av skola/förskola i Järvastaden, Solna
Avser uppförande av en ny skola och förskola inom kv Skogsstjärnan i Järvastaden Solna. Byggnaden ska kunna fungera både som skola och förskola. Skolan ska inrymma ca 240 elever med tillhörande personal.
Yttre renovering mm på del av Karlsbergs slott i Solna
Restaureringsåtgärder avser: - Dränering och dagvattenhantering - Omputsning av fasaderna - Renovering av fönster, portar, luckor - Omläggning av plåttak
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Solna Stad har beslutat rusta upp och omvandla den tidigare simhallen, Vasalundshallen, till idrottshall. Det innebär bland annat att bassängrum med biytor, totalt ca 1500 kvm, byggs om till lokaler för olika idrottsverksamheter. Nuvarande bassängkonstruktioner rivs och ersätts med traditionella betongbjälklag. Byggnaden är dessutom i stort behov av en generell upprustning. Bland annat måste takkonstruktionen (ca 1 500 kvm) förstärkas för att klara dagens normer och energikrav. Befintliga installationssystem skall uppgraderas och i vissa fall bytas ut. Omklädningsrum och duschar och övriga lokaler skall renoveras.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Installation av redundans gas i N-kvarteret, Solna sjukhusområde
Entreprenaden omfattar: framledning av medicinska gaser mellan två av varandra oberoende gassystem för att säkerställa en hög redundans där gas i denna framledning ska distribueras vid bortfall i primära systemet genom passiv tryckdifferensstyrd inkoppling.
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Karolinska i Solna
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Solna.
Nytt nät i sjukhus i Solna
Upphandlingen omfattar leverans av nätverksutrustning och andra nödvändiga komponenter och tillhörande programvara samt framtagandet av en nätverksdesign anpassad för Karolinska Universitetssjukhusets behov
Ombyggnad av butik i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal för kontor ska användas som butik.
Renovering av balkonger på vårdhem i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av fasad, förstärkning av balkonger, vårdlokaler.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av byggnads bärande konstruktion, ändring planlösning, ändring vatten och avlopp, ändring brandskydd, lokal för handel och kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Solna
Bygglov för ändrad användning till förskola.
Ombyggnad av läkarcentral i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal för fysioterapi.
Hyresgästanpassning av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändrad planlösning, kontorshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).