Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av nytt handelsområde, detta avser etapp 2- Hus A.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av handelsområde i Nordrona.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av förskola, Vigelsjö i Norrtälje
Förskolan ska ligga intill Lommarens lekplatsen, vid skogsområdet mellan Rimbogatan och Badvägen. Tomten som skolan ska byggas på är 5000 kvadratmeter stor, varav 900 kvadratmeter kommer vara byggnadsyta. Ca 120 barn.
Uppförande av passagerartorn, Kapellskärs hamn
Upphandlingen omfattar uppförande av ett s k passagerartorn på kajplats K2 i Kapellskärs Hamn. Syftet med passagerartornet är att underlätta ombordstigning och avstigning av passagerare.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Tillbyggnad av förskola i Länna
Bergvärmepump och dränering mark. Avser en paviljong på 2 avdelningar för 40 st barn och med tillhörande personalutrymmen för 8 st personer.
Ombyggnad av reservkraften vid sjukhus i Norrtälje
Projektet avser modernisering av befintlig reservkraftanläggning i byggnad 19 samt anslutning av reservkraft mot ställverk i byggnad 01.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Ändrad användning av tingshus till skola samt uppförande av skyltar.
Nybyggnad av lokal i Norrtälje
Avser nybyggnation av verksamhetslokal i ett plan för Färsna gårds verksamhet i Norrtälje. Objektet omfattar nybyggnation av samlingslokal och personalutrymmen med toaletter och duschar.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Takrenovering av gymnasieskola i Norrtälje
Planer finns för renovering av tak. Rodenskolan i Norrtälje har en total takyta om ca 11 000m2 Det fördelas sig på 3000 m2 tätskikt av typen papptak eller bitumenmassa och 7500 m2 plåttak.
Nytt ridhus mm Björnö
Planer för nytt ridhus planeras byggas på Björnö.
Renovering av våtutrymmen värdshus i Norrtälje
Avser utbyte/komplettering av befintliga hotellrumsdörrar i 4st byggnader samt ombyggnad av befintliga våtutrymmen i 3st byggnader tillhörande Lidö Värdshus. Totalt omfattas 28st hotellrumsdörrar varav 12st är dörrar i Klass EI30 vilka kompletteras med rökgaslist. Vid Byte av Hotellrumsdörrar ingår även anpassning och återställning av vägg- & golvytor till lika befintligt. Ombyggnaden av våtutrymmen omfattar totalt 7st WC, 1st WC/Dusch och 4st Duschar. I entreprenaden ingår även rivning (bygg & installationer), nya installationer samt komplettering och anpassning av nya installationer till befintliga installationer.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad Roboten 3,Roboten S:1.
Tillbyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivning av förskola.
Nybyggnad av bastu i Norrtälje
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Nybyggnad av garage/förråd.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Ändrad användning från café/butik/handel till restaurang.
Ombyggnad av vårdcentral i Norrtälje
Bygglov för ändring av del av kontorsbyggnad till vårdmottagning.
Utvändigt underhåll av båthus i Norrtälje
Fasadändring av båthus (byte av takmaterial).
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast (72m) och teknikbod (coob290, bredmossen).
Utvändigt underhåll av servering i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av hotell/restaurang (inglasning av uteservering).
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för garage, mast och upplag samt rivning av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för installation av ljusanordning.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Tillbyggnad av inglasad vinterträdgärd, Mc Donalds.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.