Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Norrtälje
Nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 360st elever Gustavslund 1 och 2
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Norrtälje
Fas 1: Kapacitetsutökning med två boendehus med 48 platser var och ett boendehus med 32 platser. Totalt 128 nya platser. Som en konsekvens byggs även ett nytt sysselsättningshus. Dessutom omdisponeras befintliga sysselsättningslokaler, samt görs anpassningar av personalutrymmen, administrativa lokaler, omlastningscentral, miljöstation, avfallshantering, förråd för industrimaterial samt parkering. Fas 2: I en andra fas ska de befintliga boendehusen antingen renoveras, eller ersättas med nya byggnader. Det senare alternativet skulle innebära ett tillskott med ytterligare 17 platser. Beroende på om befintliga boendehus ska renoveras eller ersättas beräknas anstalten totalt ha 325 eller 342 platser när allt är färdigt. Den första fasen beräknas preliminärt vara genomförd vid årsskiftet 2023/24, förutsatt att inga större hinder inträffar. Den andra fasen beräknas kunna vara klar år 2027.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av sjukhus i Norrtälje
Ombyggnad av plan 5
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skola/förskola.
Tillbyggnad av bilhall i Norrtälje
Tillbyggnad av bilhall
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två personalbostadshus, verkstad för husproduktion och tillbyggnad med tvätthall samt installation av eldstad.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Nybyggnad av sprinklercentral vid sjukhus i Norrtälje
Bygglov och markarbeten för om- och tillbyggnad av sjukhus, sprinklercistern med tillhörande maskinrum (byggnad 18).
Renovering av badanläggning samt omklädningsrum vid Roslagens sjukhus, Norrtälje
I byggnaden finns en mindre varmbadanläggning som har en yta om ca 385 m2 exklusive tekniska utrymmen. Ytskikten i badanläggningen har nu nått sin tekniska livslängd och ska nu bytas ut till nya ytskikt. I samband med byte av ytskikt så kommer vissa VVS installationer och elinstallationer att bytas ut. Reningsanläggning av badvatten till bassängen är i behov av att bytas till en helt ny komplett anläggning.
Ombyggnad av yttertak på gymnasieskola i Norrtälje, etapp 1
Planer finns för renovering av tak. Rodenskolan i Norrtälje har en total takyta om ca 11 000m2 Det fördelas sig på 3000 m2 tätskikt av typen papptak eller bitumenmassa och 7500 m2 plåttak.
Nybyggnad av padelbanor i Norrtälje
16 st banor: - 10 st. aluminiumbanor (dubbel) - 4 st. aluminiumbanor (singel) - 2 st. WPT-banor i stål (dubbel)
Ombyggnad av samlingslokal i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av lokaler i flerbostadshus till kontor och samlingslokal.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skola/förskola.
Ombyggnad av hotell i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av tvättvagnsförråd och installation av transporthiss på hotell.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnader (kulörändring).
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av handel, Bygglov för uppförande av skylt på affärsbyggnad (norrtäljeporten) Roboten 3.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Utvändigt underhåll av förskola i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av förskola.
Ombyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för flytt av garagebyggnad.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av bastu i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av övrigt (bastu).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar (2022-05-01).
Tillbyggnad av byggnad med sovrum i Norrtälje
Tillbyggnad av byggnad med sovhytter.
Ommålning av klockstapel i Rimbo
Ommålning av klockstapel

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.