Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av handel, parkeringsplatser samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av HVB-boende i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad.
Ombyggnad av mediasystem mm vid Väddö skjutfält, Norrtälje
Avser byte av mediasystem i mark och delvis inom byggnader och ny värmeanläggning bestående av el- och pelletspannor. Ny dricksvattenanläggning med sjövatten.
Ombyggnad av vårdbostad i Norrtälje
Bygglov för ändrad använding av skola/förskola till korttidsboenden i den större byggnaden och lokal för uthyrning i den mindre byggnaden.
Till- och ombyggnad av verkstad/kontor i Norrtälje
Avser rivning av entré, nybyggnad av ny entré samt ombyggnad och inredande av plan två och installation av hiss.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Rimbo
Norrtälje kommun, Kultur och fritidskontoret, avser att byta konstgräset på Mullevallen i Rimbo och även låta utföra vissa mark- och asfalteringsarbeten. Ytan omfattar ca 800 kvm.
Rivning av stugby i Norrtälje
Anmälan för rivning av 3 fritidshus Kvarnbol 1:10,1:9,1:11.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Anmälan för ändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av utegym i Norrtälje
Avser anläggande av utegym med 6-8 maskiner i Norrtälje.
Ombyggnad av hotellrum i Norrtälje
Avser ombyggnad till 2 hotellrum samt insättning av ytterdörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).