Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Norrtälje
Nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 360st elever
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av nytt handelsområde, detta avser etapp 2- Hus A.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av servicebyggnad, restaurang och café i Norrtälje
I tävlingen ingår också: Kommunen ser också ett intresse och möjlighet till ett arrende eller liknande rättighet för kvarter 9C beläget på piren i syfte att uppföra och driva kompletterande verksamhet av publikt slag om detta kan bidra och fungera i ett helhetskoncept tillsammans med verksamhet i kvarter 9ab samt erbjuda service till kommunens stadsbad invid piren. Anbudslämnare kan i dialog med kommunen erbjudas detta om detta kan stärka attraktionen kring hamnen, kvarteren.
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av förskola, Vigelsjö i Norrtälje
Förskolan ska ligga intill Lommarens lekplatsen, vid skogsområdet mellan Rimbogatan och Badvägen. Tomten som skolan ska byggas på är 5000 kvadratmeter stor, varav 900 kvadratmeter kommer vara byggnadsyta. Ca 120 barn.
Uppförande av passagerartorn, Kapellskärs hamn
Upphandlingen omfattar uppförande av ett s k passagerartorn på kajplats K2 i Kapellskärs Hamn. Syftet med passagerartornet är att underlätta ombordstigning och avstigning av passagerare.
Tillbyggnad av förskola i Länna
Bergvärmepump och dränering mark. Avser en paviljong på 2 avdelningar för 40 st barn och med tillhörande personalutrymmen för 8 st personer.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Ombyggnad av reservkraften vid sjukhus i Norrtälje
Projektet avser modernisering av befintlig reservkraftanläggning i byggnad 19 samt anslutning av reservkraft mot ställverk i byggnad 01.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Norrtälje
Avser nybyggnation av verksamhetslokal i ett plan för Färsna gårds verksamhet i Norrtälje. Objektet omfattar nybyggnation av samlingslokal och personalutrymmen med toaletter och duschar.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Ändrad användning av tingshus till skola samt uppförande av skyltar.
Renovering av kontor i Hallstavik
Avser renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Takrenovering av gymnasieskola i Norrtälje
Planer finns för renovering av tak. Rodenskolan i Norrtälje har en total takyta om ca 11 000m2 Det fördelas sig på 3000 m2 tätskikt av typen papptak eller bitumenmassa och 7500 m2 plåttak.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Anmälan för ändring av restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad Roboten 3,Roboten S:1.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivning av förskola.
Ombyggnad av tennishall i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad samt ändrad användning av industribyggnad till racketsport/padel.
Tillbyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av hotell Grisslehamn 5:63,5:1.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av vårdbyggnad till förskola.
Ombyggnad av vårdcentral i Norrtälje
Bygglov för ändring av del av kontorsbyggnad till vårdmottagning.
Nybyggnad av trygghetspunkt i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av lättare industribyggnad eller butik.
Utvändigt underhåll av restaurang i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av restaurang.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivningslov för rivning av modulenheter, temporär lokal för förskola om 4 avdelningar Tälje 3:12,3:13,3:14,3:15.
Rivning av barack i Norrtälje
Rivningslov för rivning av modulenheter, temporär lokal för förskola om 4 avdelningar.
Rivning av telestation i Norrtälje
Rivningslov för rivning av teknikhus.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbod 2021-04-01 - 2022-12-01.
Tillbyggnad av affärshus i Rimbo
Mindre tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad och externslamtank Rimbo-vallby 5:77,5:78.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad och externslamtank.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (teknikbod för fiber).
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast (72m) och teknikbod (coob290, bredmossen).
Utvändigt underhåll av servering i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av hotell/restaurang (inglasning av uteservering).
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för garage, mast och upplag samt rivning av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för installation av ljusanordning.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för uppförande av byggbodar t.o.m 2022-06-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.