Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 438 st.

Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 1700 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter. Kommunen kommer markanvisa områden löpande för bostäder och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan. Byggnation av källarvåning beräknas påbörjas i början av 2021 och bedöms pågå under ett år. Därefter, preliminärt under 2022, utför staden arbeten på allmän plats och iordningställer arbetsgator. I början av 2023 bör husbyggnation ovan mark kunna påbörjas i delar av området. Byggnation beräknas pågå i cirka 1,5 år, med en första inflyttning tidigast under 2024. Totalt 243 bostäder med butiker/publika lokaler i bottenplan i kvarteren Greifswald och Harvard.
Nybyggnad av bostäder i Slagsta, Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus, 599 lgh. Projektet är uppdelat på Slagsta Strand kvarter 7, kvarter 8 och kvarter 9.
Nybyggnad av bostäder, parkeringsgarage mm i Ektorp centrum
Utveckla Ektorp centrum som ett lokalt centrum med en tätare bebyggelse och med ett ökat inslag av bostäder, handel och kontor i enlighet med kommunens stadsbyggnadsstrategi. En blandning av bostäder, handel och arbetsplatser ska eftersträvas för att skapa ett levande kommundelscentrum.
Ny,- om- och tillbyggnad av flerbostadshus m.m. i Mariehäll, Stockholm
Ändrad användning av lätt industri till bostad/förskola. Nybyggnad av 10 trapphus med totalt 240 lägenheter uppepå en bef. byggnad. Ombyggnad samt tillbyggnad i bef. byggnad av 25 lägenheter (varav 6 st för LSS boende) samt förskola. Projektet kallas tidigare för Bromma Boardwalk.
Nybyggnad av studenbostäder i Flemingsberg, etapp 1
Planer för nybyggnad av ca 450 studentbostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 300 bostäder i flerbostadshus och stadsradhus. Marken ägs både av privata aktörer och kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Här planeras för cirka 200 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Områdena bedöms tillsammans inrymma 250-400 bostäder. Fenan 1 och Flygkompassen 1 mfl
Nybyggnad av hyresrätter i Nockebyhov, Stockholm
4-6 våningar. Projektet omfattar totalt nybyggnation av 87 bostäder, 6 lägenheter inom ett LSS-gruppboende och en lokal. Målsättningen för projektet är att hus 1 skall certifieras för Miljöbyggnad Guld och övriga byggnader ska uppnå Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler, tvättstugor, takterrass samt därtill hörande övriga utrymmen. Ska anslutas till fjärrvärme, fiber samt kommunalt VA.
Nybyggnad av bostäder, förskola och verksamhetslokaler i Täby
cirka 600 bostäder av olika lägenhetsstorlekar, ca 5000 kvm BTA för verksamheter, inklusive lokaler i bottenvåningar och en förskola. Planen omfattar även park i norra delen och naturmark i södra delen. Viggbyholm 74:35 Viggbyholm 43:23 Viggbyholm 43:1
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Södertälje
Planer för bostäder, kontor och idrottsverksamhet. Rosenlund 1:32, 1:33 & 1:34
Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen, Stockholm
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Ca 250 nya hyresrätter varav 10 LSS-bostäder, 5-6 våningar, kontor & lokaler. Parkering i garage under kvarteret. Byggs vid korsningen Stråkvägen/Vintervägen.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 3
Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras. I samband med exploateringen av bostäder tillkommer ett parkeringsgarage i två plan
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Denna upphandling avser en samverkansentreprenad för att slutföra tidigare påbörjat projekt (pnr 1123185). Projektet innebär påbyggnad på befintliga byggnader och nybyggnation exklusive bärande stomme för ett gårdshus med totalt 45 + 92 lägenheter.
Förtätning av bostadsområde på Lidingö
Utveckla Björnbo med 200-300 nya lägenheter samt ett friskvårdscenter och gemensamma lokaler. 150-200 trygghetslägenheter 50-100 vanliga lägenheter i flerbostadshus och radhus Ett gruppboende med cirka 10 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm
Projektet ligger Kv. Mariehäll beläget i stadsdelen Mariehäll i Bromma. Nybyggnation av ca 166 lägenheter samt 5 LSS-gruppbostäder längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Längst i söder är huset sammankopplat med en annan fastighet som byggs av en annan exploatör (ALM). Entrévåningen innehåller lokaler och allmänna utrymmen. 5 stycken gruppbostäder, LSS skall utföras i projektet. Vidbyggt garage med ca 54 st p-platser med bjälklag som bildar gård för boende. Utombordaren 2.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Flemingsberg, Huddinge
Avser 209 bostäder om 6-7 våningar, butikslokaler och en förskola för 160 barn. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus & garage på Östra Mörbylund, Etapp 2
Totalt planeras ca 400 lgh i 4-10 våningshus på Sjukhuset 9, 10 och 4 samt Timmerhuggaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnation av 3 bostadshus med 211 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Ursvik, Sundbyberg
Projektet avser nyproduktion för Kv Kvarnstugan i Ursvik Sundbyberg. Inom fastigheten planeras en 6 våningsbyggnad i trä mot torget innehållande lokaler, samt ett punkthus på 14 våningar i betong. De båda byggnaderna sitter ihop via entréplanet vars fotavtryck upptar hela fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunna, Kungsängen
Avser utökning av bostadsområdet i Brunna Park med cirka 240 lägenheter. Fastigheten avser Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde, Kungsängens-Tibble 1:331 mfl.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus Hus A på Telgelbruket 2 och Hus B på Tegelbruket 3. Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Sundbyberg
Projektet har namnet Kv. Smedjan 2 och består av 232 nya lägenheter i två separata bostadshus samt garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kista, Kvarter 1
Nybyggnad av flerfamiljshus i kvarter med underbyggt garage. Kvarteret ska innehålla 224 lägenheter, en förskola och kommersiella lokaler i bottenvåning. Bta 14 788 m2.
Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 4
Fastigheten ägs av Hållbo, ett joint venture bolag som ägs till lika delar av ByggVesta AB och Bonnier Bostäder AB. Ca 220 lägenheter fördelat på både studentlägenheter och hyresrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Topasen 3,4 Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet omfattar nyproduktion av ca 226 lägenheter, varav ca 100 uppförs av Besqab, och ca 126 av Signalisten. Denna entreprenad omfattar i huvudsak markarbeten (schakt, spont, sprängning), ledningsomläggningar och nyanslutningar ledningar, rivningsarbeten och grundläggningsarbeten för dessa hus, och genomförs som en gemensam upphandling för två olika byggherrar och beställare, då husen underbyggs med ett gemensamt garage.
Nybyggnad av bostadsrätter i Midsommarkransen, Stockholm
Nybyggnad av ett flerbostadshus om 47 lägenheter. Lägenheterna är fördelat i en byggnadskropp mellan 4-6 våningar och 3 trapphus. Garage, förråd och mediacenter är placerad på källarplan. Bta 6289 m2. Utsedd leverantör av ståldörrar är Daloc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
HSB brf Växelns 217 lägenheter återfinns i ett 17 våningar högt punkthus, samt ett låghus i sex plan.
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 2 som avser nybyggnad av 171 lgh. Flerbostadshus omfattande 171 lägenheter, parkeringsgarage (46 platser) och en lokal. 4 st bilparkeringar (HKP)på gård. 170 st cykelparkeringar på mark. 156 platser för cykelparkering i förråd. Bta 12 401 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter på Liljeholmen, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 140 lägenheter fördelat på 8 trapphus i två lamellhuskroppar om 3-8 bostadsplan. En mindre kontorslokal på 71 m2. Två plan garage med överliggande innergård. Bta 20 186 m2.
Nybyggnad av bostäder i Björsta
Husen finns i fem storlekar, 65 kvm, 95 kvm, 114 kvm, 133 kvm och 165 kvm. Björsta 2:23, 2:26 mfl
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt livsmedelsbutik i Träkvista, Ekerö
Projektet omfattar nybyggnation av ett äldreboende inom vård- och omsorg med tillhörande trädgård och parkeringsyta, samt COOP livsmedelsbutik och lokal anpassat för restaurang/butiksverksamhet. Byggnaden är fördelat på fem plan och källare (plan 09) med en yta på 9354.7 m2 och en innergård som angränsar mot grönområde vars ägare är Ekerö Kommun. Två parkeringsytor anläggs utomhus. Projektet ska certifieras genom BREEAM-SE 2017, nivå Excellent, i enlighet med B:s BREEAM-kontrollplan samt hållbarhetsprogram. I projektet ingår även uppförande av kommersiella ytor i entréplan såsom en livsmedelsbutik för COOP och handel.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 1
I första etappen i Kv Linnean planeras 114 st bostäder.
Nybyggnad av äldreboende m.m. i Stockholm
Projektet som består av två byggnader med tillhörande innergård kommer preliminärt att inrymma 74 vårdlägenheter samt sex lägenheter för LSS boende. Byggnaderna kommer även inrymma gemensamhetslokaler, ytor för hemtjänst samt ett skyddsrum. Hemsö har som ambition att certifiera byggnaderna enligt Miljöbyggnad Silver samt tilläggscertifieringen Noll CO2.
Renovering och nybyggnad av bostäder i Farsta, Stockholm
I samband med renoveringen vill fastighetsägaren se över möjligheten att utöka byggrätten. Dels med ett nytt gårdshus, i fyra våningar från gården och inredd vind. Dels med en tillbyggnad vid kvarterets norra hörn. Ett nytt gårdshus möjliggör för cirka 20 nya bostäder i kvarteret.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus (99 lägenheter, 4 trapphus, 4 huskroppar) Bta 8 600 m2. Stockholmshusen.
Upprustning och påbyggnad av flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Påbyggnad med 2 våningar och 172 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga, Stockholm
79 lägenheter i 3 huskroppar. Utsedd konstruktör är Peab Teknik.
Nybyggnad av hyresrätter (lamellhus) och parkering i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 169 hyresrätter och 12 lokaler. Huset består av 6 våningar, 2 garageplan och 12 trapphus som omger en gemensam innergård. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver 3.1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 55 lägenheter samt en lokal. Garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Totalt planeras för 5 huskroppar och 171 lägenheter i två etapper.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 198 lägenheter med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Huddinge
Planer för ca 130 bostäder i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Farsta, Stockholm
Fastigheten består av två sammankopplade souterrängbyggnader som idag inrymmer vård- och omsorgsboende, servicehuslägenheter samt dagverksamhet. Del av hus A och hela hus B är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även upprustning av innergårdarna. Ombyggnaden omfattar ca 10 500 kvm.
Nybyggnad av radhus och förskola i Orminge
Volten är ett naturnära bostadsområde i Orminge. Totalt planeras för cirka 50 radhus och en förskola. Området ligger precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs och Booleden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Stockholm
Yttre ändringar, ny tvättstuga, borttagning av bjälklag. Nytt källsorteringrum.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 4
Kv 6, Täby Park, Detaljplan 2 Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nybyggnad av flerbostadshus i Skogås, Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende, förskola och flerbostadshus i Fisksätra, Nacka
I detta projekt blandas hyresrätter (40 lgh) med Blomsterfondens äldreboende (84 bostäder) och Da Vinciskolans förskola i botten.
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 1 som avser nybyggnad av 129 lgh med garage i källarplan.
Nybyggnad av bostäder samt livsmedelsbutik i Sollentuna
Markanvisningen medger 116 bostäder och en livsmedelsbutik.
Nybyggnad av bostadsrätter på östra Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 1010265. Utsedd leverantör av vitvaror är Stenlunds Maskincenter AB.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av bostäder i Tyresö
Här byggs ett kvarter med hyresbostäder beläget mot Bollmoravägen. Dessa flerbostadshus ska bli fem till sex våningar höga, med takterrasser. Innergården binder ihop kvarteret med de två stadsvillorna som ligger i suterräng mot Bollmorabacken. I kvarterets östra del byggs ett punkthus som även det lägger i suterräng med entréer både mot Bollmoravägen och Bollmorabacken. Området kommer bestå av ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter på östra Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 2018858. Utsedd leverantör av vitvaror är Stenlunds Maskincenter AB.
Nybyggnad av flerbostadshus på östra Södermalm, Stockholm
Kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm innehåller flerbostadshus, garage, livsmedelsaffär med lastfar i huset, gruppboende, servicelägenheter, tre stycken mindre lokaler. Entreprenaden innehåller nyproduktion totalt ca 24 000 m2 BTA fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive 5400 m2 LOA. Stockholmshem avser upphandla en generalentreprenad uppdelad i två delentreprenader. Den första delentreprenaden avser rivning av befintlig platta på mark inklusive skyddsrum samt återuppförande av dessa och den andra delentreprenaden avser husarbete. .
Upprustning av flerbostadshus i Sundbyberg
Kv Vandraren 9, Rissneleden 17-95 i Hallonbergen med totalt 505 lägenheter. Produktion är tänkt att utföras i etapper. Beställarens avsikt är att genomföra Projektet i samverkan och uppdelat i två faser.
Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
Ca 100 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.
Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Björkhagen, Stockholm
Garage under mark. Förskola i 4 avdelningar för 72 barn. Ett hus i 4 våningar samt två hus i i 5-8 våningar. Utsedd konsult för tillgänglighet är Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Entreprenaden omfattar renovering med kvarboende hyresgäster i fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 belägna på Byälvsvägen 12-38 i Bagarmossen. Avser stambyte och renovering i fastigheterna, samt uppgradering EL till 5-ledarsystem och åtgärder på dagvattenledningar. Lägenhetsrenoveringarna ska ske enligt varsam renovering och är koncentrerade till i huvudsak kök, garderober, WC/bad, samt mindre åtgärder på fönster och balkongdörrar.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Ca 150 stycken lägenheter och förskola om fem avdelningar. Totalt rymmer de sju kvarteren inom etapp ett ca 64 000 kvm BTA bostäder. Tre förskolor om fem avdelningar var ska placeras ut i etappen.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Projektet avser två lamellhus i fyra till sex våningar samt ett punkthus i tio våningar med totalt cirka 140 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Hägersten, Stockholm
Enligt förslaget får det nya höghuset 23 våningar med bostäder samt kommersiella lokaler i de nedre våningsplanen. Rivning av affärshus på Lokatten 1.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 1
Avser nybyggnad av 50 lägenheter med takterrass samt garage under mark.
Stambyte och upprustning i flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Projektet omfattar ombyggnation av kv. Väktaren 37 som omfattar 56 befintliga bostäder, tre lokaler och fem nya bostäder. Projektet omfattar i huvudsak stambyte, nya kök, nya badrum, ytskiktsrenovering i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen, tvättstugerenovering, nya gallerförråd, byte av fastighetens tekniska installationer samt installation av sopsug. Beställarens lokalytor på markplan totalrenoveras också. Delar av våning 1, som tidigare uteslutande varit lokalytor, omvandlas till nya bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och förskola i Solna etapp 2
I denna etapp kommer det att byggas 124 lägenheter. Ca 330 lgh, butiker i bottenplan, förskola samt garage under bostadshusen. 5-7 våningar.
Nybyggnad av vård- & omsorgsboende samt trygghetsboende och parkering på Ekerö
Bygglov för nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder (63 lgh) på fastigheten närlunda 41:3 samt anläggande av parkeringsyta på fastigheten närlunda 41:5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planens syfte är att pröva möjligheten att ersätta befintliga stadsvillor på fastigheterna Sparven 1-5 med flerbostadshus. Planförslaget innebär cirka 85 lägenheter fördelat på tre flerbostadshus i tre till fem våningar som underbyggs med parkeringsgarage. Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet i entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 1 huskropp med 3 trapphus samt 1 lokal.
Nybyggnad av studentlägenheter i Spånga, Stockholm etapp 4
Totalt planeras det för 1043st lägenheter i fem etapper. I denna etapp byggs 251 lgh
Nybyggnad av flerbostadshus i Slagsta, Botkyrka
Projektet är uppdelat på Slagsta Strand kvarter 3-6.
Nybyggnad av studentlägenheter i Spånga, Stockholm etapp 3
Totalt planeras det för 1043st lägenheter i fem etapper. I denna etapp byggs 152 lgh.
Nybyggnad av studentlägenheter i Spånga, Stockholm etapp 5
Totalt planeras det för 1043st lägenheter i fem etapper. I denna etapp byggs 109 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Säbyholm, Upplands-Bro
Ca 100 lägenheter i flerbostadshus, parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder samt samlingslokal i Sollentuna
Markanvisningen medger 85 bostäder och en samlingslokal.
Nybyggnad av hyresrätter i Upplands Väsby, etapp 2
Mark och grundläggning omfattar arbeten för jord- och bergschakt, spont och platsgjutna konstruktionsarbeten. Avser nybyggnad av hyresrätter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).