Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 399 st.

Nybyggnad av bostäder mm i Norra Tyresö centrum, etapp 3 kvarter 14
Nybyggnad av bostäder i Norra Tyresö. Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 4, 15 och 16, Gösen 3 samt Gösen 1
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Nybyggnad av flerbostadshus, garage och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av hyresrätter i Nockebyhov, Stockholm
Projektet omfattar nyproduktion av 87 lägenheter samt 6 st. lägenheter inom ett LSS-gruppboende. Lägenheterna fördelas på tre lamellhus utmed Gubbkärrsvägen samt ett lamellhus vid Semestervägen. Husen är i huvudsak 4 - 5 våningar mot gatan. Genom takets utformning är takfoten ca en våning lägre mot gårdssidan och den befintliga bebyggelsen. Ett av husen (Hus 1) är ett miljöspetsprojekt och skall certifieras i Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler, tvättstugor, takterrass samt därtill hörande övriga utrymmen. Ska anslutas till fjärrvärme, fiber samt kommunalt VA.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 3
Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras.
Nya bostäder mm i Haninge
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, att tillåta förtätning med friliggande villor och att rusta upp vägsystemet samtidigt som områdets karaktär bevaras. Syftet är också att bygga ut området med radhus, kedjehus, förskola och park - bland annat tillkommer 270 nya byggrätter.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Äganderätter och brfer vid Österåkers golfklubb i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av nytt kvarter, på nya Veddesta
Kontor, hotell/longstay, bostäder (i huvudsak bostadsrätter, co-living eller ägandelägenheter), service, restaurang och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Avser nybyggnad av 3-8 våningar på Sundbyberg 2:30, Vandraren 8, Målburen 1 & Motionären 1. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder, Västerhaninge
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, ca 250 lgh. Våningsantalet kommer att variera mellan 3-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Avser Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 2
Avser nybyggnad av 204 hyresrätter i Norrtälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Projektet byggs med Lindbäcks trästommar från de norrländska skogarna, vilket kraftigt reducerar koldioxidutsläppet jämfört med traditionell betongstomme. Lindbäcks uppdrag omfattar nybyggnation av 264 hyresrättslägenheter fördelade på fyra hus i fem till sju våningar. Lägenheterna är varierande i storlek om 1-3 rum och kök inklusive balkong. Bostäderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Nivå Silver med höga krav på materialval, energi och klimatpåverkan. Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, stödmurar och uppförande av bil- och cykelparkeringar samt marklov.
Stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus i Haninge
Stambyte med tillhörande våtrumsrenovering: Söderby 2:9|söderby 2:39|söderby 2:45|söderby 2:5|söderby 2:30|söderby 2:56|söderby 2:8|söderby 2:31|söderby 2:57|söderby 2:3|söderby 2:46|söderby 2:47.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 3
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kista, Kvarter 1
Nybyggnad av flerfamiljshus i kvarter med underbyggt garage. Kvarteret ska innehålla 224 lägenheter, en förskola och kommersiella lokaler i bottenvåning. Bta 14 788 m2.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Kristineberg ligger strax öster om Vallentuna centrum. Området är inne i ett expansivt skede och ska utvecklas till en stadsdel med omkring 1 800 bostäder av olika slag, skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. Titanias del i projektet omfattar 19 kedjehus, 88 radhus och 10 villor.
Nybyggnad av studentbostäder i Vårberg, Stockholm
Nybyggnad av 176 lägenheter. Parkeringshus med 58 platser.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder och förskola i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Steken 1, Högreven 1 Förskola, 6 avdelningar och butiker i botten.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Sätuna torg i Märsta, etapp 1
Avser nybyggnation av 62 hyresrättslägenheter, 45 bostadsrättslägenheter samt 3 500 kvadratmeter lokalyta. Lägenheterna är i storleken 1-4 rum. Lägenheterna kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad Silver och får låg energianvändning. Huset kommer ha 15 våningar, rivning av 2 befintliga 3-våningshus. Rivningsentreprenaden ligger på rsmid: 1780938
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 201 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
270 lägenheter, varav sex kommer att användas för LSS-boende. Bostadshusen ordnas i kvarter runt tre gårdar och en lekpark som är gemensam för området
Renovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Fastigheten Kv Vargen 2 består av 238 lägenheter, 27 lokaler, 12 garageplatser och 6 skyddsrum samt en förskola. Denna entreprenad avser in- och utvändig renovering samt ombyggnation av ett stort antal lokaler till bostäder. Skogsbacken 13-33, Friluftsvägen 4-26 Sundbyberg.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt livsmedelsbutik i Träkvista, Ekerö
Projektet omfattar nybyggnation av ett äldreboende inom vård- och omsorg med tillhörande trädgård och parkeringsyta, samt COOP livsmedelsbutik och lokal anpassat för restaurang/butiksverksamhet. Byggnaden är fördelat på fem plan och källare (plan 09) med en yta på 9354.7 m2 och en innergård som angränsar mot grönområde vars ägare är Ekerö Kommun. Två parkeringsytor anläggs utomhus. Projektet ska certifieras genom BREEAM-SE 2017, nivå Excellent, i enlighet med B:s BREEAM-kontrollplan samt hållbarhetsprogram. I projektet ingår även uppförande av kommersiella ytor i entréplan såsom en livsmedelsbutik för COOP och handel.
Renovering och nybyggnad av bostäder i Farsta, Stockholm
I samband med renoveringen vill fastighetsägaren se över möjligheten att utöka byggrätten. Dels med ett nytt gårdshus, i fyra våningar från gården och inredd vind. Dels med en tillbyggnad vid kvarterets norra hörn. Ett nytt gårdshus möjliggör för cirka 20 nya bostäder i kvarteret.
Nybyggnad av bostäder i Åkeslund, Bromma
AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtätning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus (4 och 6 vån) med garage under mark (antal våningar okänt). I garage under de nya husen blir det 94 parkeringsplatser för bil, inklusive förberedelser för laddstolpar.
Nybyggnad av bostäder på Södra Kvarnholmen, etapp 4
Nybyggnad av tre flerbostadshus med 73 lägenheter, etapp 4 på Sicklaön 38:46.
Nybyggnad av bostäder i Enskede Gård, Stockholm
Rivning av befintlig fastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus (99 lägenheter, 4 trapphus, 4 huskroppar) Bta 8 600 m2. Stockholmshusen.
Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Byggnation av flerbostadshus i 5-6 våningar, samt källare. Totalt 42 bostadsrättslägenheter. Byggnation av flerbostadshus i 6-7 våningar, samt källare. Totalt 80 hyreslägenheter och en förskola med 4 avdelningar. Bärö 1
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Nybyggnad av flerbostadshus med 146 lägenheter. Smedby 19:227 och 19:555
Nybyggnad av bostäder och livsmedelsbutik vid Väsjön
Magnolia Bostad har tecknat avtal med Sollentuna kommun om förvärv av fastigheten Ekosystemet 3 i Väsjön, Sollentuna kommun för utveckling av 128 bostäder och en livsmedelsbutik, totalt omfattande cirka 9 500 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintlig verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Cirka 250 yteffektiva lägenheter i kvarteret Hasselnöten. Området är på cirka 17 500 kvm och utgörs idag av ett servicehus som avses rivas och en badanläggning som ska bevaras.
Nybyggnad av bostäder mm i Upplands Väsby
Planer finns för rivning av gamla kulturhuset i Upplands Väsby och ersätta med ca 85 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Planer på nybyggnation av 140 bostäder (totalt ca 180 på området).
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Totalt planeras för 5 huskroppar och 171 lägenheter i två etapper.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 198 lägenheter med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 55 lägenheter samt en lokal. Garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Atlantis omfattar 125 välplanerade hyresrätter i storlekarna 1-4 rum. Projektet kommer att miljömärkas enligt Svanen.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Farsta, Stockholm
Fastigheten består av två sammankopplade souterrängbyggnader som idag inrymmer vård- och omsorgsboende, servicehuslägenheter samt dagverksamhet. Del av hus A och hela hus B är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även upprustning av innergårdarna. Ombyggnaden omfattar ca 10 500 kvm.
Ombyggnad till seniorbostäder i Vasastaden, Stockholm
Avser en total byggteknisk upprustning för att ändra användning från Vård- och omsorgsboende till ca 86 stycken seniorbostäder. I fastigheten finns även en förskola och storkök. Omfattar även upprustning av innegården och underliggande garage. Ombyggnaden omfattar ca 8300 m². En stor del material från befintlig byggnad kommer att återbrukas. Exempelvis är avsikten att beslag från befintliga dörrar, fönster och badrum återanvänds i fastigheten. Belysningsarmaturer byggs om till modern LED-teknik och återmonteras, undertaksplattor nyttjas som isolering ovan nytt gipstak. Befintliga dörrar i gott skick kommer att demonteras och monteras på ny plats i fastigheten. Kök från befintliga lokaler demonteras och monteras i de två de nya lokalerna. Därtill ska återbrukat material från andra projekt användas, bland annat innerdörrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Nybyggnad av tre punkthus på fastigheterna Älgen 19 & Älgen 20. Husen kommer att bli 5, 9 och 10 våningar höga och sammanlänkas av en gemensam gård samt garage i två våningar under mark.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Solna
Utsedd entreprenör för byggstäd är Sthlm Städlag AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollbäcken
På den östra sidan om Vendelsövägen planerar Klövern att bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. Dessa hus kommer bestå av 205 st hyresrätter. Fastighetsbeteckningarna, Näsby 4:1617, Näsby 4:1616 och Näsby 4:1159
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund
Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen. Nybyggnad av parkeringsdäck, etapp 1 ligger på 1138293. Byggnaden ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad 3.2.
Nybyggnad av bostäder i Märsta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 91 lägenheter med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Råcksta, Vällingby
Ca 117 lägenheter utmed Solleftegatan i Råcksta.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Planerad exploatering ovanpå Stadshagens tunnelbanestation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Totalt planeras för 5 huskroppar och 171 lägenheter i två etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Riksten, Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader och parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder på Vaxön, Vaxholm etapp 1
I denna etapp ingår Skutan + Eken Avser nybyggnad av 240 bostäder, från radhus till flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Täby
Avser rivning och breddning av balkonger. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 1 huskropp med 3 trapphus samt 1 lokal.
Upprustning/renovering av lägenheter på Värmdö
Avser upprustning/ombyggnad av 165 lägenheter på Stavsnäs Gärde 1-19, Värmdö.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Täby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 108 st lägenheter samt cykelrum, miljörum.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 3
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av villor och parhus i Ekerö
Ca 50 st villor och parhus
Nybyggnad av flerbostadshus samt trygghetsboende i Solna
Projektet omfattar upp till 70- 80 nya hyreslägenheter och ett LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Stockholm
Nyproduktion av flerbostadshus omfattande 76 lägenheter. Tillkommande byggnadsarea: 1867 m2. Tillkommande bruttoarea: 9796 m2.
Nybyggnad av bostäder i Kista, Stockholm
80 bostadsrätter vid Grönlandsgången i Kista.
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Skogås
Objektet omfattar upprustning av fastigheterna Taket, 2 och 3 i Skogås. Objektet består av 2 huskroppar med 4-5 våningar plus källare och med cirka 80 lägenheter och cirka 10 lokaler. Huvuddel 1: Taket 2, Kullstigen 2–14. I huvudel 1 ingår arbeten i Taket 1. Huvuddel 2: Taket 3, Kullstigen 16–26 och Lötbacken 2-6
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Planer för ca 34 bostadsrätter med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Planer finns för nybyggnation av totalt 217 st lägenheter (antal våningar okänt) på Söderhöjden i Jakobsberg. Avser 2 gårdshus och 1 lamellhus.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Markanvisningstävlingen omfattar denna gång fyra kvarter planerade för främst bostadsrätter i form av lägenheter och inslag av stadsradhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hökarängen
Samtliga befintliga badrum och WC ska renoveras och i kök och pentry/kokvrå ska varsam renovering utföras. Samtliga tvättstugor ska moderniseras och allmänna utrymmen som lägenhetsförråd på vind och i källare, trapphus och entréer och korridorer renoveras med avseende på ytskikt och belysning. Fönster ska målas invändigt, justeras och kompletteras samt förses med nya tätningslister. Värmesystem och ventilation ska injusteras. Fullständig radonmätning ska utföras. Adress: Lingvägen 177, 179, 181, 183.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planarbete för att komplettera området med bostäder, parkering och lokaler för handel på Rotfrukten 2, 43 och en del av Rotebro 4:54.
Nybyggnad av bostäder på Lilla Essingen, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus bestående av 14 lägenheter och två lokaler. Bta 3116 m2.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av moderna arkitektritade parhus och studiohus. Velamsund 14:116, 14:100, 14:99 & 14:35. Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad på Velamsund 14:68, 14:81,14:97, 14:127, 14:141, 14:80 , 14:140 samt nybyggnad/ rivning av tvåbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad på Velamsund 1:142.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gröndal, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus - punkthus om totalt 40 lägenheter med underliggande garage samt en gemensam gård. Bruttoarea: 4638,7 m2 Byggnadsarea: 449,1 m2 Öppenarea: 463,2 m2.
Nybyggnad av flytande ö med bostäder mm i Stockholm
Totalt planeras det byggas 100 så kallade bokaler, där man bor och jobbar. Projektet har ambitionen att bli en no-waste och no plastic zone, gemensamma kök, odling på/i byggnader och i vattnet runt ön. Man kommer också använda sig av svart och gråvatten filtrering samt förnyelsebar energi.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar på Bäckgårdsvägen 34-40 i Vårby Gård. Fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde A och C är den första detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 3:569 och 6:1.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hägersten, Stockholm
Rivning av kontors- och lagerbyggnad samt nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Nacka
Om- och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende. BTA på befintligt är 4197 kvm. Efter ROT är ytan projekterad till 4544 kvm. Projektet är uppdelat i tre etapper varav etapp 1 är färdigställd. Etapp 2 (2239927) och 3 ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Nybyggnation avseende flerbostadshus om 40 lägenheter i 7 våningar. Byggnadsarea :732 m2 Bruttoarea: 3986 m2 Öppenarea: 197 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 47 lägenheter och underbyggt garage. Bta 3159 m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).