Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund, etapp 2
Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen. Nybyggnad av parkeringsdäck, etapp 1 ligger på 1138293.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Gruppbebyggda småhus och flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge
En ny detaljplan ska tillåta ett flerbostadshus med 100 lägenheter i området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen. Projektet möjliggör förbättrad närservice med lokaler i bottenplan, en offentlig lekplats och en multisportplan.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt bostadsområde med arkitektoniska kvaliteter som är nära kopplade till områdets natur och sjönära läge. Läget vid Mälaren, närheten till Vårby gårds centrum och strövvänliga grönområden gör området lämpligt för bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av bostäder, kontor och service i Huddinge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 40 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Trångsund
Stambyte av V/A, nya våtrum, nya elcentraler, markarbete och byte delar av utvändigt spillvatten.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus Taktpinnen 10,43,44.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Fastigheterna värms idag upp med en-rörssystem från kommunens fjärrvärmeanläggning. Objektet omfattar utbyte till två-rörssystem. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster under perioden 15 april -1 oktober, med etapp 1 2019. I etapp 2 ingår kv Vårdaren 2, Terapivägen 4 A-H (79 lgh) samt kv Kirurgen 7, Diagnosvägen 11 A-D (171 lgh).
Byte av värmestråk i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Byggnaderna värms idag med 1-rörssystem, 2-rörssystem i källarplan och 1-rörsslingor i lägenheter. Huvudstråket i källarplan ingår i denna entreprenad, Ingjutna rör ingår ej. Befintliga installationer som ersätts demonteras i denna entreprenad. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster. Objektet är beläget på Vårdaren 4 Terapivägen 8 A-D, Vårdaren 3 Terapivägen 6 A-D samt Kirurgen 3 Diagnosvägen 7 A-D.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Huddinge
Planer finns på spolning av stammar i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus samt rivning samt installation av eldstad samt marklov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Avser installation av solceller.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Huddinge
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Borrning för bergvärme vid flerbostadshus i Huddinge
Planer finns av borrning för bergvärme vid flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus Sjömärket 13,15.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus samt marklov och rivning av byggnad Klyvkilen 14,12,13,15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av konstruktion i 2 två flerbostadshus Lamellen 1,2.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Huddinge
Det är upp till varje hyresgäst att välja inglasning.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Kornknarren 8,30.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av konstruktion i enbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad Högmora 5:21,5:38,5:39.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad, Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad till huvudbyggnad Barometern 33,Högmora 5:22,32,4,Hagelskuren 5.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och anmälan för installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad Borrsvängen 27,28.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring inglasning av balkong.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.