Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Avser nybyggnad av bostäder. Länna 4:9, Länna 4:7, Västra Skogås 1:13 m.fl.,
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Flemingsberg, Huddinge
Avser 210 bostäder (varav 81 studentbostäder) om 6-7 våningar, butikslokaler och en förskola för 160 barn. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Projektet byggs med Lindbäcks trästommar från de norrländska skogarna, vilket kraftigt reducerar koldioxidutsläppet jämfört med traditionell betongstomme. Lindbäcks uppdrag omfattar nybyggnation av 264 hyresrättslägenheter fördelade på fyra hus i fem till sju våningar. Lägenheterna är varierande i storlek om 1-3 rum och kök inklusive balkong. Bostäderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Nivå Silver med höga krav på materialval, energi och klimatpåverkan. Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, stödmurar och uppförande av bil- och cykelparkeringar samt marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund
Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen. Nybyggnad av parkeringsdäck, etapp 1 ligger på 1138293. Byggnaden ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad 3.2.
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Skogås
Objektet omfattar upprustning av fastigheterna Taket, 2 och 3 i Skogås. Objektet består av 2 huskroppar med 4-5 våningar plus källare och med cirka 80 lägenheter och cirka 10 lokaler. Huvuddel 1: Taket 2, Kullstigen 2–14. I huvudel 1 ingår arbeten i Taket 1. Huvuddel 2: Taket 3, Kullstigen 16–26 och Lötbacken 2-6
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar på Bäckgårdsvägen 34-40 i Vårby Gård. Fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Stambyte och badrumsrenovering i Grantorp, Flemingsberg
Stambyte, badrumsrenovering samt förbättringar i kök. 5 etapper, totalt 1 218 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Stambyte i ca 100 lägenheter. Bäckgårdsvägen 34-40.
Stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus i Huddinge
Stambyte i flerbostadshus. Planeras att utföras i 3 etapper, totalt 159 lgh. Mörten 1, Sjödalsbacken 7 A-C och 9 Forellen 3, Sjödalsbacken 1 Siken 3, Sjödalsvägen 11
Stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus i Huddinge
Stambyte i flerbostadshus. Planeras att utföras i 3 etapper, totalt 159 lgh. Mörten 1, Sjödalsbacken 7 A-C och 9 Forellen 3, Sjödalsbacken 1 Siken 3, Sjödalsvägen 11
Stambyte och badrumsrenovering i Skogås
Stambyte och renovering i 25 lägenheter på Studievägen 43 i Skogås.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Fastigheterna värms idag upp med en-rörssystem från kommunens fjärrvärmeanläggning. Objektet omfattar utbyte till två-rörssystem. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster under perioden 15 april -1 oktober, med etapp 1 2019. I etapp 4 ingår kv Kirurgen 6, Diagnosvägen 15 A-D (80 lgh), kv Kirurgen 2, Diagnosvägen 13 A-D (69 lgh) samt kv Kirurgen 5, Diagnosvägen 17 A-D (78 lgh).
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av parhus, plank och marklov för ändrade marknivåer. Mandolinen 25 och 26 det är 1 parhus.
Tilläggsisolera och byte av fasad på flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Renovering av terrasser på flerbostadshus i Huddinge
Avser renovering av terrasser vid flerbostadshus.
Målning av fasad på radhus i Huddinge
Avser målning av fasad, garage och balkonger på 33 stycken radhus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av hissinstallation i flerbostadshus.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge, etapp 6
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge, etapp 6
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).