Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Huddinge
Planer för utveckling av Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.
Nybyggnad av bostäder, äldreboende samt förskola i Skogås
Avser ca 450 bostäder samt äldreboende och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Storängen, Huddinge, etapp 1
Förslag har lämnats in för planändring för Hängbjörken 1-3 och Asken 1 och 4, samt hela kvarteret Hängbjörken och Asken 1 och 4 och en förskola. Förslagen innebär flerbostadshus med 85 lägenheter alternativt 260 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Storängen, Huddinge, etapp 2
Förslag har lämnats in för planändring för Hängbjörken 1-3 och Asken 1 och 4, samt hela kvarteret Hängbjörken och Asken 1 och 4 och en förskola. Förslagen innebär flerbostadshus med 85 lägenheter alternativt 260 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge
En ny detaljplan ska tillåta ett flerbostadshus med 100 lägenheter i området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen. Projektet möjliggör förbättrad närservice med lokaler i bottenplan, en offentlig lekplats och en multisportplan.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Denna fastighet: Vistaberg 3:64 och Vistaberg 3:377. Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta, Huddinge
Planer finns på ny stadsdel med 6500 nya bostäder.
Nya bostäder i Huddinge
Avser nybyggnad av ca 120 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser renovering av 192 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar i fastigheten på Bäckgårdsvägen 2-6. Planerad start för projektet är våren 2021 och fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Upprustning av flerbostadshus i Huddinge
Huge Bostäder AB äger och förvaltar cirka 410 lägenheter i fyra byggnader inom fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Lägenheterna är i stort behov av underhåll och upprustning. Fastigheten Forellen 11 har innergård som delvis läcker.
Nybyggnad av bostäder, kontor och service i Huddinge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av LSS-boende i Storängen, Huddinge
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av radhus i Huddinge
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus, i Flemingsberg
Område mot Doktorsgången (tidigare Spektrumgången).
ROT-renovering av flerbostadshus i Huddinge
Objektet omfattar: Stambyte VA, uppgradering ventilationsanläggning, ny elanläggning renovering av yttertak, översyn brandskydd samt ytskiktsrenovering.
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Skogås etapp 2
Objektet omfattar upprustning av fastigheterna Taket, 2 och 3 i Skogås. Objektet består av 2 huskroppar med 4-5 våningar plus källare och med cirka 80 lägenheter och cirka 10 lokaler. Etapp 1: Taket 2, Kullstigen 2–14. I etapp 1 ingår arbeten i Taket 1. Etapp 2: Taket 3, Kullstigen 16–26 och Lötbacken 2-6
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Skogås etapp 1
Objektet omfattar upprustning av fastigheterna Taket, 2 och 3 i Skogås. Objektet består av 2 huskroppar med 4-5 våningar plus källare och med cirka 80 lägenheter och cirka 10 lokaler. Huvuddel 1: Taket 2, Kullstigen 2–14. I huvudel 1 ingår arbeten i Taket 1. Huvuddel 2: Taket 3, Kullstigen 16–26 och Lötbacken 2-6
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Avser nybyggnad av 15 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Avser nybyggnad av 50 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta
Planer att bygga två stadslika radhus med totalt tjugotvå bostadsrätter. Lägenheterna blir 70 till 85 kvadratmeter stora.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Skogås, etapp 2
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 25 enbostadshus Högmora 2:33,2:59,2:57,2:58,2:42,2:60,2:61,2:62,2:48,2:38, 2:43,2:39,2:36,2:35,2:47,2:40,2:44,2:41,2:32,2:31, 2:45,2:63,2:19,2:46,2:34.
Nytt LSS-boende i Trångsund
Ur plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning.
Nybyggnad av stadsradhus i Stuvsta, Huddinge
Avser nybyggnad av stadsradhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser fasadändring samt marklov.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 3
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 parhus samt rivning samt marklov Klyvyxan 5,4,6,Skränktången 10,Skränktången 4.
Utbyte av huvudledningar i flerbostadshus i Vårby Haga, Huddinge
Objektet består av 8 st. fastigheter och uppdraget omfattar utbyte av huvudledningar samt byte av fastigheternas kopplingsutrustningar. Den befintliga elanslutningen är från 1960 talet. Objekten är belägna på Ormen Långe 1-3, 5-8 samt Skeppet 4. Adress Botkyrkavägen 1,3,5,7 samt Solhagavägen 6-12,14-20,22-28,30-36.
Nya undercentraler samt värmestråk vid flerbostadshus i Flemingsberg
Objekten är belägna på Kirurgen 2-10 samt Vårdaren 2-4, Diagnosvägen samt Terapivägen i Flemingsberg.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 tvåbostadshus, marklov för ändrad marknivå, rivningslov för rivning av befintliga byggnader rivning samt anmälan för installation av eldstad Gladö Kvarn 1:404,1:99.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad kontor, tvåbostadshus samt ändra marknivån.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Huddinge
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av lokaler till LSS-boende i Segeltorp, Huddinge
Objektet avser ombyggnad av delar av Långsjöbo, på fastigheten Strandpiparen 1 i Huddinge kommun. Befintlig logopedmottagning på plan 2 ska omvandlas till LSS-boende. På plan 1 ska lokalerna anpassas till LSS-boende. Yttre entré i byggnadens norra del ska tillgänglighetsanpassas med ny ramp samt befintlig entrédörr kompletteras med automatik.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Huddinge
Objektet omfattar byte av fönster på Medicinaren 12, Huddinge.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Planer finns på målning av fasad på flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Ommålning av fasad på flerbostadshus i Huddinge
Avser ommålning av fasad på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av affärshus, Rivningslov för rivning av enbostadshus Odin 6,3.
Tillbyggnad av parhus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av brandgasventilation för hisschakt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd angående tillkommande loft Högmora 3:69,3:101,3:105,3:103,3:106,3:104,3:102,3:107,3:70.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad Högmora 3:70,3:107,3:69,3:106,3:104.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om och tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för ändrad användning flerbostadshus, från verksamhet till en bostad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av tvåbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad av 3 enbostadshus, ändring av planlösningen Taktpinnen 37,43.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, marklov samt uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av fritidshus, marklov samt anmälan för installation av eldstad.
Installation av porttelefon m.m i flerbostadshus i Huddinge
Planer finns på installation av porttelefon m.m i flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.