Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Fullersta, Huddinge
Avser Tingshuset 1 och 2 samt del av kommunens gatufastighet Fullersta Gård 1:170. Fastigheterna ligger i kommundelen Fullersta.
Nytt bostadsområde i Huddinge
I kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken planeras det för ca 1800 bostäder, 2 förskolor mm
Nybyggnad av flerbostadshus Flemingsberg, omr C
Avser nybyggnad av ca 300 lägenheter varav 11 radhus och 30 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Ca 100 lägenheter samt 85 småhus. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Huddinge
Ur samhällsbyggnads- och lokalförsörjningsprogrammet. Planer för ca 130 bostäder i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Upprustning av flerbostadshus i Huddinge
Huge Bostäder AB äger och förvaltar cirka 410 lägenheter i fyra byggnader inom fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Lägenheterna är i stort behov av underhåll och upprustning. Fastigheten Forellen 11 har innergård som delvis läcker.
Nybyggnad av bostäder, kontor och service i Huddinge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av radhus, i Flemingsberg, omr E
Område mot Doktorsgången (tidigare Spektrumgången).
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Trångsund
Stambyte av V/A, nya våtrum, nya elcentraler, markarbete och byte delar av utvändigt spillvatten.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus Taktpinnen 10,43,44.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Fastigheterna värms idag upp med en-rörssystem från kommunens fjärrvärmeanläggning. Objektet omfattar utbyte till två-rörssystem. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster under perioden 15 april -1 oktober, med etapp 1 2019. I etapp 2 ingår kv Vårdaren 2, Terapivägen 4 A-H (79 lgh) samt kv Kirurgen 7, Diagnosvägen 11 A-D (171 lgh).
Spolning av stammar i flerbostadshus i Huddinge
Planer finns på spolning av stammar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Avser installation av solceller.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Huddinge
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Balkongrenovering i flerbostadshus i Huddinge
Avser renovering av balkonger i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Huddinge
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus samt marklov och rivning av byggnad Klyvkilen 14,12,13,15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av konstruktion i 2 två flerbostadshus Lamellen 1,2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd tillbyggnad till huvudbyggnad Högmora 3:95,3:94.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av - loft Högmora 5:39,5:21,Myrängen 2:44,5:38,Myrängen 2:55,5:22.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Huddinge
Det är upp till varje hyresgäst att välja inglasning.
Nybyggnad av fritidshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Granaten 2,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus och marklov Fornlämningen 30,31.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Installation av anordnande av ventilationsanordning.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av byggnad i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om inreda ytterligare bostadslägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd tillbyggnad till huvudbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd installera hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd loft.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad till huvudbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och anmälan för installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, rivningslov för rivning av befintliga byggnader, marklov för trädfällning samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad Vårby Gård 2:3,2:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, del av parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad, mur och plank, marklov för trädfällning samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring samt anmälan om ytterligare kök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.
Trapphusmålning i flerbostadshus i Huddinge, etapp 1
Avser målning av trapphus i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.