Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund, etapp 2
Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen. Nybyggnad av parkeringsdäck, etapp 1 ligger på 1138293.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Huddinge
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Snättringe
Bygglov för nybyggnad av radhus samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av radhus i Snättringe, Huddinge
Avser nybyggnad av 24 st. radhus.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta, Huddinge
Planer att bygga två stadslika radhus med totalt tjugotvå bostadsrätter. Lägenheterna blir 70 till 85 kvadratmeter stora.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 25 enbostadshus Högmora 2:33,2:59,2:57,2:58,2:42,2:60,2:61,2:62,2:48,2:38, 2:43,2:39,2:36,2:35,2:47,2:40,2:44,2:41,2:32,2:31, 2:45,2:63,2:19,2:46,2:34.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 8 grupphus Högmora 2:54,2:51,2:50,2:53,2:52,2:56,2:55,2:49.
Nybyggnad av parhus i Skogås
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 parhus samt rivning samt marklov Klyvyxan 5,4,6,Skränktången 10,Skränktången 4.
Utbyte av huvudledningar i flerbostadshus i Vårby Haga, Huddinge
Objektet består av 8 st. fastigheter och uppdraget omfattar utbyte av huvudledningar samt byte av fastigheternas kopplingsutrustningar. Den befintliga elanslutningen är från 1960 talet. Objekten är belägna på Ormen Långe 1-3, 5-8 samt Skeppet 4. Adress Botkyrkavägen 1,3,5,7 samt Solhagavägen 6-12,14-20,22-28,30-36.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Trångsund
Entreprenaden utförs i fastigheterna Prinsen 4 & 5, Korpstigen 10 & Spelvägen 24, med 102 lägenheter med kvarboende och omfattar fönster- och fönsterdörrsbyte.
Invändiga renoveringar i flerbostadshus i Vårby och Visättra
ca 9 lägenhetsrenoveringar per månad, ca 110 per år. Lägenhetsrenoveringar sker i samband med en omflyttning (Rullande ROT), då lägenheten är uppsagd, utflyttad och tom.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Huddinge
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Huddinge
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Huddinge
Objektet avser fönsterbyte på 2 st byggnader på fastigheten Forellen 11, Hus E, Huddinge.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 6 enbostadshus - felreggat Ekbacken 17,18,19,20,16.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).