Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar i fastigheten på Bäckgårdsvägen 2-6. Planerad start för projektet är våren 2021 och fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser renovering av 192 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, kontor och service i Huddinge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 40 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta
Planer att bygga två stadslika radhus med totalt tjugotvå bostadsrätter. Lägenheterna blir 70 till 85 kvadratmeter stora.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
ROT-renovering av flerbostadshus i Huddinge
Objektet omfattar: Stambyte VA, uppgradering ventilationsanläggning, ny elanläggning renovering av yttertak, översyn brandskydd samt ytskiktsrenovering.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Fastigheterna värms idag upp med en-rörssystem från kommunens fjärrvärmeanläggning. Objektet omfattar utbyte till två-rörssystem. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster under perioden 15 april -1 oktober, med etapp 1 2019. I etapp 2 ingår kv Vårdaren 2, Terapivägen 4 A-H (79 lgh) samt kv Kirurgen 7, Diagnosvägen 11 A-D (171 lgh).
Byte av värmestråk i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Byggnaderna värms idag med 1-rörssystem, 2-rörssystem i källarplan och 1-rörsslingor i lägenheter. Huvudstråket i källarplan ingår i denna entreprenad, Ingjutna rör ingår ej. Befintliga installationer som ersätts demonteras i denna entreprenad. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster. Objektet är beläget på Vårdaren 4 Terapivägen 8 A-D, Vårdaren 3 Terapivägen 6 A-D samt Kirurgen 3 Diagnosvägen 7 A-D.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 3
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus samt rivning samt installation av eldstad samt marklov.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Huddinge
Planer finns på spolning av stammar i flerbostadshus.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Huddinge
Objektet omfattar byte av fönster på Medicinaren 12, Huddinge.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus parhus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Huddinge
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ommålning av fasad på flerbostadshus i Huddinge
Avser ommålning av fasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av radhus samt marklov.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 3 tvåbostadshus. installation av eldstad., . Högmora 2:59,2:60,2:61.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus Sjömärket 13,15.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd angående tillkommande loft Högmora 3:69,3:101,3:105,3:103,3:106,3:104,3:102,3:107,3:70.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring samt uppförande av mur.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Huddinge
Det är upp till varje hyresgäst att välja inglasning.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Kornknarren 8,30.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus, rivningslov samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av bärande konstruktion Ålen 1,2.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av konstruktion i enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad Högmora 5:21,5:38,5:39.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad, Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad till huvudbyggnad Barometern 33,Högmora 5:22,32,4,Hagelskuren 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring inglasning balkong.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring och inre ombyggnad av enbostadshus samt rivningslov för del av enbostadshus (uterum och burspråk).
Utvändigt underhåll av grupphus i Huddinge
Bygglov för fasadändring på enbostadshus Serenaden 20,17,11,18,12,13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring, byte av ytterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus Bäckgården 1,2.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av enbostadshus, loft.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad Borrsvängen 27,28.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad samt marklov Skränktången 10,Klyvyxan 5.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad och mur samt marklov och installation av eldstad.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge, etapp 1
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge, etapp 1
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.