Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Ursvik
Nybyggnad av flerbostadshus, LSS-boende och garage under mark.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler.
Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
Ska bli ett centrumkvarter i trä med hyresrättar, bostadsrätter, äldreboende och mellanboende.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Lilla Alby, Sundbyberg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 165 lägenheter i 6-8 våningar.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Nybyggnad av 172 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Rissne
Planer för ca 123 bostadsrätter på Kvartermästaren 1, Sundbyberg 2:26 och 2:54 samt del av Bivacken 2 i stadsdelen Rissne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för ca 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rissne
Nya bostäder längs Kavallerivägen på fastigheterna Sundbyberg 2:57 och del av Sundbyberg 2:26.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för flerbostadshus med 200 lägenheter, garage och 4 lokaler.
Stambyte och badrumsrenoveringar mm i flerbostadshus i Centrala Sundbyberg
Avser stambyte, nya badrum, ny el, ny ventilation och effektivare energilösningar. Fasadrenovering på Tulegatan 11-19, Götgatan 14-18, Råstensgatan 15.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för påbyggnad av bostäder samt uppförande av nytt flerfamiljshus på fastigheten Bildhuggaren 11, Prästgårdsgatan/Tallgatan i Centrala Sundbyberg.
Nybyggnad av bostäder i Ursvik, Etapp 1
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler. Ikano planerar ca 180 bostadsrätter delade i minst 2 etapper/brfer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Planer för nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus på 9-10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att riva befintligt flerbostadshus och utreda möjligheten för nybyggnation av 22 stycken bostäder till fastigheten Ringaren 10.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av flerfamiljshus samt ändring i gällande detaljplan. Avser 4 st hus med tillbyggnad av 24st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Muraren 2, med 20 lägenheter och 2 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a följande: stamrenovering av kök, badrum och stammar, byte radiatorstammar och elledningar & tillbyggnad av 6 vindslägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad med 1,5 våningsplan på 3 punkthus samt tilläggsisolering av fasaderna.
Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Nybyggnad av 18 st radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
PCB- samt asbestsanering vid flerbostadshus i Hallonbergen
Entreprenaden avser PCB-sanering samt asbestsanering av Kv Orienteraren 8.
Ombyggnad av plan 4, Hus F på äldreboende i Sundbyberg
Avser ombyggnad av plan 4, Hus F på Ekbackens äldreboende.
Takrenovering på flerbostadshus i Sundbyberg
Takrenovering samt installation av solceller.
Byte av köldbärarmedium till flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden innebär att byte köldbärarblandning i fastigheten Spelmanshöjden 1-26 inklusive rengöring av systemet och deponi.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för rivning och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för balkonger och fönsterdörrar på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nyproduktion för bostadsfastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för att konvertera källare till lägenheter/bostadsutrymmen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för att putsa om fasaden samt byte av balkongräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för att förbättra funktionen på takavvattning och göra tidigare uppförda fläktrum mer estetiskt tilltalande.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för 2 nya lägenheter.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för 2 nya lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för byte av entréportar.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för en liten funktionell bostad, 1 rok.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för förändring av fasad, 2 nya balkonger, inreda lägenhet i källare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för liten funktionell bostad, 1 rok.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för tak och inglasningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.