Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Ursvik
Kvarnstugan ligger centralt vid korsningen mellan Kvarngatan (huvudgatan), Ursviks allé och Ladugårdsgatan. Inom fastigheten planeras för en 6 våningsbyggnad mot torget innehållande lokaler (restaurang samt kultur och fritid) och bostäder (så kallat ”mellanboende”, lägenheter för 65+). Kv Kvarnstugan kommer genomföras som två delentreprenader. Delentreprenad 1 (Denna upphandling) avser spont, schaktarbeten, pålning, bergkollektorentreprenad, rörledningar för el och VA samt platta på mark.
Modernisering av verkstadslokaler vid tunnelbanedepå i Rissne
Verkstadsplatser för service av nya tåg, utökad uppställningskapacitet från 18 till 22 tåg. Upprustning spår.
Om,- till- och nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för en påbyggnad av befintlig huskropp samt nyproduktion på gården.
Renovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Fastigheten Kv Vargen 2 består av 238 lägenheter, 27 lokaler, 12 garageplatser och 6 skyddsrum samt en förskola. Denna entreprenad avser balkong- & fönster arbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Etapp 6
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, ca 118 lägenheter + lokal. Etapp 6.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Upprustning av flerbostadshus i Sundbyberg
Kv Vandraren 9, Rissneleden 17-95 i Hallonbergen med totalt 505 lägenheter. Produktion är tänkt att utföras i etapper. Beställarens avsikt är att genomföra Projektet i samverkan och uppdelat i två faser.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för stambyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för förbättring av tillgänglighet lägenheter, ändrad planlösning bad/kök, stambyte mm., Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för stambyte Muraren 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad av lokal till tre lägenheter samt vind.
Gårdsrenovering i Sundbyberg
Gårdsrenovering.
Renovering av garage i Sundbyberg
Renovering av garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för rivning och nymontage av 4 hissar.
Nybyggnad av studentlägenhet i Sundbyberg
Bygglov för nyproduktion av studentbostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för tekniska installationer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för byggnation av entresolplan samt komplettering av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).