Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Rissne
Planer för ca 350 bostäder samt parkeringshus på Kvartermästaren 1, Sundbyberg 2:26 och 2:54 samt del av Bivacken 2 i stadsdelen Rissne.
Renovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Fastigheten Kv Vargen 2 består av 238 lägenheter, 27 lokaler, 12 garageplatser och 6 skyddsrum samt en förskola. Denna entreprenad avser in- och utvändig renovering samt ombyggnation av ett stort antal lokaler till bostäder. Skogsbacken 13-33, Friluftsvägen 4-26 Sundbyberg
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Etapp 5
Avser nybyggnation av flerbostadshus. (oklart antal lgh)
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Ursvik
Kvarteret består av två byggnader var av en är i 14 våningar och är ett mellanboende för 70+ . Den andra byggnaden är 6 våningar mot torget är ett kulturhus i 4 våningar med handel i bottenvåningen och de 2 översta våningarna är bostäder.
Påbyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen
Planer för påbyggnad av 3 st flerbostadshus med 2 eller 4 våningsplan.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser en förädling av befintliga parkeringsgarage till bostäder som görs med nybyggnation och påbyggnad på kv Skvadronen 9, 10,11,12, Artilleristen 5, Spaden 3, Lien 2 samt Solskiftet 2 & 3 och Skvadronen 9, 10, 11 och 12. Husen är 6-14 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och restauranger
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar renovering av gemensamma utrymmen med kvarboende hyresgäster, med en målbild för miljöbyggnad 3.1 Silvernivå, som ska hålla i minst 50 år och som ska anpassas efter dagens förutsättningar och standarder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnationen omfattar en nybyggnation av 65 bostäder, restauranger och lokaler fördelade på fyra huskroppar i fem till sju våningsplan samt renovering av befintligt garage i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att riva befintligt flerbostadshus och utreda möjligheten för nybyggnation av 22 stycken bostäder till fastigheten Ringaren 10.
Stambyte och tillbyggnad på flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Östern 5, med 84 lägenheter, 17 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a stamrenovering av kök, badrum och stammar, byte radiatorstammar och elledningar samt tillbyggnad av 6 vindslägenheter. Objektet är beläget på Götgatan 14-18 samt Tulegatan 11-19, Sundbyberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnadsprojekt.
Ombyggnad av lokal till bostäder mm i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att pröva markanvändning på fastigheten Förrådet 2 för idrott, gym, racketsport, kontor/co-working, vuxenutbildning, kafé, restaurang, bryggeri, butik, teater, biograf, konsthantverk, bibliotek, museum, religiösa sammankomster, vandrarhem, vårdcentral, naprapat och annan enklare vård och bostäder samt därutöver skola och förskola.
Fasadrenovering mm på flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Östern 5, med 84 lägenheter, 17 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a följande: fasadrenovering inkl. tilläggsisolering och fönsterbyte. Objektet är beläget på Götgatan 14-18 samt Tulegatan 11-19, Sundbyberg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring och rivning av befintliga ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ny entrédörr till uthyrd lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för byte av entréport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för modernisering av hydralhiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för solceller på tak.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd ombyggnad och modernisering av befintliga hissar.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för tak och inglasningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för terrasser i anslutning till vindsvåningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för byte av fönster och fönsterdörrar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för byte av stående stammar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för byte av fönster och balkongdörrar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.