Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Ursvik
Nybyggnad av flerbostadshus, LSS-boende och garage under mark.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av punkthus i 16 våningar i kombination med tidigare 1800-tals byggnad. Totalt 87 hyresrätter plus kommersiella lokaler i gatuplan. Ny torgyta som binder samman strandpromenaden med livet längs Landsvägen. Projektet har p-tal 0 och kommer istället ha högt satt mobilitetsmål som generös cykelparkering med god tillgänglighet, cykelverkstad, laddstationer för elcykel, Sl-kort i ett år till alla hushåll mm.
Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
Ska bli ett centrumkvarter i trä med hyresrättar, bostadsrätter, äldreboende och mellanboende.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Nybyggnad av 172 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för flerbostadshus med 200 lägenheter, garage och 4 lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar renovering av gemensamma utrymmen med kvarboende hyresgäster, med en målbild för miljöbyggnad 3.1 Silvernivå, som ska hålla i minst 50 år och som ska anpassas efter dagens förutsättningar och standarder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnationen omfattar en nybyggnation av 65 bostäder, restauranger och lokaler fördelade på fyra huskroppar i fem till sju våningsplan samt renovering av befintligt garage i källarplan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Hallonbergen, Sundbyberg
Projektet är en del av företagets långsiktiga arbete med att ta tillvara på sällan använda lokaler och erbjuda efterfrågade hyreslägenheter i Rissne, Hallonbergen och centrala Sundbyberg.
Stambyte och tillbyggnad på flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Östern 5, med 84 lägenheter, 17 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a stamrenovering av kök, badrum och stammar, byte radiatorstammar och elledningar samt tillbyggnad av 6 vindslägenheter. Objektet är beläget på Götgatan 14-18 samt Tulegatan 11-19, Sundbyberg.
Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Nybyggnad av 18 st radhus.
Stambyte & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Muraren 2, med 20 lägenheter och 2 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a följande: stamrenovering av kök, badrum och stammar, byte radiatorstammar och elledningar, samt tillbyggnad av 6 vindslägenheter.
Ombyggnad av lokal till bostäder mm i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att pröva markanvändning på fastigheten Förrådet 2 för idrott, gym, racketsport, kontor/co-working, vuxenutbildning, kafé, restaurang, bryggeri, butik, teater, biograf, konsthantverk, bibliotek, museum, religiösa sammankomster, vandrarhem, vårdcentral, naprapat och annan enklare vård och bostäder samt därutöver skola och förskola.
Fasadrenovering mm på flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Östern 5, med 84 lägenheter, 17 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a följande: fasadrenovering inkl. tilläggsisolering och fönsterbyte. Objektet är beläget på Götgatan 14-18 samt Tulegatan 11-19, Sundbyberg.
PCB- samt asbestsanering vid flerbostadshus i Hallonbergen
Entreprenaden avser PCB-sanering samt asbestsanering av Kv Orienteraren 8.
Upprustning av flerbostadshus i Sundbyberg
Renovering av flerbostadshus. Förnyelse av hus & lägenheter på Brunnsgatan 1 & Järnvägsgatan 36.
Takrenovering på flerbostadshus i Sundbyberg
Takrenovering samt installation av solceller.
Byte av köldbärarmedium till flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden innebär att byte köldbärarblandning i fastigheten Spelmanshöjden 1-26 inklusive rengöring av systemet och deponi.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för att konvertera källare till lägenheter/bostadsutrymmen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för balkong och fönsterdörr m3 på fasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nyproduktion för bostadsfastighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för rivning och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för tak och inglasningar.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändring från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för modernisering av hydralhiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för 3 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för byte av entréport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för byte av skärmtak i plåt över piskbalkong.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för byte av stående stammar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.