Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Avser nybyggnad av 3-8 våningar på Sundbyberg 2:30, Vandraren 8, Målburen 1 & Motionären 1. Miljöbyggnad Silver.
Förtätning av bostadshus i Ör, Sundbyberg
Nybyggnad av bostäder vid Malins park i Ör. Fastighetsbeteckning: Sundbyberg 2:39, Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2. Byggnaderna ska byggas med träkonstruktion och fasader av trä. Ett av kvarteren har en underbyggd gård med garage. Byggnaderna är vördnadsfullt placerade så att naturvärden på plats i största mån kan tas tillvara.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 3
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Projektet Ursviks Torn blir ett landmärke i Ursviks västra delar och har föregåtts av högt ställda krav på gestaltning. Bebyggelsen i kvarteret varierar mellan 2–14 våningar. Lägenheterna har hög standard och utgörs av 1–4 rok med en genomsnittlig lägenhetsstorlek på 46 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 201 lägenheter.
ROT renovering av flerbostasdhus i Solna
ROT renovering av 4 hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnadsprojekt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg etapp 2
Bygglov för ändrad användning från hotell till lägenheter.
Renovering av garage i Sundbyberg
Entreprenaden avser ombyggnad av garaget på plan 2 i Kv Orienteraren. Option 1: Utbyte av alla synliga dagvattenledningar inom byggnadsområdet och förse de nya ledningarna med rensanordning. Option 2: Relining av alla avloppsledningar i bottenplatta. Option 3: Utbyte av KV, VV, VVC i tak arkadgångar fram till nya ventiler vid resp. lägenhetsschakt. Ny isolering på värmeledningar. Ny ledning till VVC som är förlagt i eternitkulvert under körbana. Option 4: Miljörum
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vind/lokal till lägenheter.
Ombyggnad av undercentral i flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar följande arbeten: 1. Montage av ackumulatorer i värmeåtervinningskrets för att få bättre styrning av flöden. 2. Rivning av värmeåtervinning för varmvatten. All återvinning kan utnyttjas för värmekretsen en stor del av året. 3. Ändring av anslutning till centrala värmesystemet för området.
Ombyggnad till bostäder i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att utreda möjligheter för att ombilda lokaler i del av byggnadens gatuplan till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).