Alla aktuella bostadsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på 3–5 våningar och cirka 30 småhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer för nybyggnad av 75 st lägenheter i Lugnet, Gustavsberg.
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 16 st radhus vid Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Renovering av fasader mm på flerbostadshus på Värmdö
Projektet avser renovering och underhåll av fasader, socklar och balkonger med tillhörande räcken och skärmar mm. Ytterväggar och vindsbjälklag tilläggsisoleras. Byte av fönster/fönsterdörrpartier med fönsterbänkar med tillhörande listning och målning mm inne i lägenheter. Renovering av yttertak samt byte, tätskikt på balkongtak och komplettering avseende samtliga plåtbeslag i fasad såsom fönsterbleck, fasadlister mm. Rivning och nybyggnation av nya entréer. Diverse sanerings, målnings och elarbete mm. Objektet är beläget på Skyttevägen 22–36, Gustavsberg Värmdö.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Totalt planeras 18 bostäder och i andra etappen byggs 10 st.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av 4 enbostadshus Kalvsvik 1:190,1:193,1:194,1:195.
Nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre stycken bostadshus samt tre komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Avser ändrad användning från hotell/konferens till flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Gustavsberg
Anmälan underhåll av bebyggelse (ändring av takmaterial).
Ombyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Anmälan attefall inredning av ytterligare bostad.
Utvändig målning av förråd i Gustavsberg
Avser utvändig målning av träpanel och balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring flerbostadshus (inglasning av balkong).
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för om-tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus samt rivning av befintlig huvudbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.