Alla aktuella bostadsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning/renovering av lägenheter på Värmdö
Avser upprustning/ombyggnad av 165 lägenheter på Stavsnäs Gärde 1-19, Värmdö.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 9 enbostadshus Mörtnäs 1:893,1:894,1:891,1:890,1:889,1:888,1:887,1:886,1:895.
Energiåtgärder i flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Energieffektivisering av Värmdöbostäders fastighet Kv Ösby 5:1. Kvarteret består av 11 st byggnader. Hus 1-5 är sammanbyggda medan hus 6-11 är friliggande. Totalt finns 13 st trapphus. Omfattning: - Ny ventilationslösning med nya FX-aggregat på tak. - Ny tillträdeslösning till tak. - Ny solcellsanläggning på tak - Nytt utförande av taksäkerhet. - Tillskapande av utrymme för ackumulatortankar vid UC. - Takkonstruktionen skall förstärkas där sollceller kommer monteras. - Tätskikt rivs i sin helhet och nytt tätskikt monteras med tillhörande plåtdetaljer. Option 1: Byte av vvc-ledning inom hela fastigheten.
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av radhuslänga, 6 enheter.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus och komplementbyggnad.
Konvertering av värmekälla i flerbostadshus på Ingarö
Befintlig uppvärmning av 27 lägenheter ska skiftas från oljepanna till geoenergianläggning. Detta innebär att en ny UC ska inrymmas i ett befintligt utrymme och en att befintlig anläggning ska demonteras och rivas/tas ur bruk. Geoenergi-brunnar ska anläggas tillsammans med nya kulvertar som ska förläggas med tillhörande anläggningsarbeten.
Nybyggnad av tak över trapp vid garage i Gustavsberg
Nybyggnad av tak över trapp vid garage.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).