Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 426 st.

Ny stadsdel vid Solvalla, Bromma
Projektet omfattar uppförande av ca 2300 bostäder, skola för 900 elever, förskolor, multisporthall. Cykelparkeringar både i anslutning till bostäderna och vid den nya tvärbanans hållplats. Bilparkeringar kommer att uppföras i garage under husen. Ny gång- och cykeltunnel vid den nya tvärbanehållplatsen mellan Södra Solvallastaden och Annedal. Upprustning av gången under bron vid Bällstaån. Den största delen av marken ägs och säljs av Stockholms travsällskap.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Projektet avser tre huvuddelar: - Grundförstärkning i nedre garage för nybyggnad hus C. - Nybyggnad 42 Hyresrätter och 50 studentlägenheter på innergård (Hus C) - Påbyggnad 66st Hyresrätter på befintlig huskropp (Hus B) Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten
Projektet hette tidigare kv Gunhild 5.
Utveckling av Bredängs centrum med nya bostäder och handel
I de centrala delarna av Bredäng undersöker staden möjligheten att bygga 500-800 nya bostäder och samtidigt satsa på nya och upprustade offentliga platser och stråk för att bidra till en tryggare och mer levande bostadsmiljö. Bredängsvägen från Bredängs trafikplats till Bredängs centrum föreslås omvandlas från genomfartsled till en vänligare gata kantad av bostadshus och aktiva bottenvåningar. I Bredängs centrum kommer förutsättningarna för ett utvecklat centrum undersökas. Inom området finns mycket stora kulturhistoriska värden och i den kommande utvecklingen av Bredäng måste stor hänsyn tas till detta.
Nya bostäder i Stora Sköndal
I Stora Sköndal skapar Heba och Åke Sundvall cirka 750 Svanenmärkta bostäder, 390 bostadsrätter och 360 hyresrätter,
Nybyggnad av bostäder, förskola och LSS-boende i Stora Sköndal
I etapp 2a ska Wallenstam bygga ca 400 hyresrätter, en förskola, ett LSS-boende och ett så kallat M-hus - en multifunktionell byggnad med bostäder i kombination med lokaler för möten, miljö och mobilitet. Preliminär byggstart hösten 2023.
Nybyggnad av bostäder, förskola m.m. i Riksby, etapp 1
Ca 320 hyresrätter och 100 bostadsrätter. Ny förskola och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen
Detaljplan som tillåter flerbostadshus, centrumverksamhet, kontor, förskola, handel och garage.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Gamla Enskede
Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder, kontor, vård och förskola inom fastigheterna Kristinedal 8, 11-14, 16, Buxbomshäcken 1-4, Gamla Enskede 6:1 och Gamla Enskede 6:2 i Gamla Enskede. Förslaget innehåller nybyggnation av 330 lägenheter i flerbostadshus motsvarande 27 000 kvm ljus BTA. Byggherren föreslår att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Förslaget innehåller vidare nybyggnation om 7 000 kvm BTA kontor och vårdverksamhet samt ny förskola.
Nybyggnad av hyresrätter i Gamla Enskede, Stockholm
Rivning av befintligt parkeringsdäck samt nybyggnad av parkeringsdäck med flerbostadshus ovanpå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga
Sammanlagt fyra byggnader med 145 bostäder, och tio av dem ska vara vara LSS-bostäder. I bygget ingår också parkeringsgarage och runt 320 kvadratmeter lokalyta som ligger i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Akalla
Projektet kommer att handlas upp enligt LOU och blir antingen en total eller en generalentreprenad. De två förskolorna kommer att ha plats för 200 barn. I bottenvåningarna planeras det för verksamheter som kan vara till nytta för alla i kvarteret.
Nybyggnad av bostäder, butik samt vård- och omsorgsboende i Spånga
En U-formad byggnad med 144 hyresrätter och 11 ägandelägenheter, 86 vårdplatser, en 4000 m2 Coop-butik och 2 våningar garage med 210 parkeringsplatser. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning, vilket beräknas ske under 2023, därefter tar Heimstaden AB över fastigheten.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Hagastaden
Detta kvarter ingår i detaljplan 2, Östra Hagastaden.
På/tillbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
På- och tillbyggnad av befintliga byggnader inom fastigheten. Tillbyggnad med prefabricerad betongelement och bef. byggnader byggs på med 3 våningsplan. Bef länkbyggnad rivs till samma marknivå som bef. gård för att möjliggöra spridningsvägar. Bta 30 000 m2. Totalt ca 450 lägenheter.
Ny,- om- och tillbyggnad av flerbostadshus m.m. i Mariehäll, Stockholm
Ändrad användning av lätt industri till bostad/förskola. Nybyggnad av 10 trapphus med totalt 240 lägenheter uppepå en bef. byggnad. Ombyggnad samt tillbyggnad i bef. byggnad av 25 lägenheter (varav 6 st för LSS boende) samt förskola. Projektet kallas tidigare för Bromma Boardwalk.
Nybyggnad av bostäder i Sätra
Del av Högsätra 10 & Sätra 2:1. ca 110 studentbostäder och 155 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Kista
Nyfosa AB har inkommit med ett förslag som innebär nybyggnation av ca 20 000 kvm BTA motsvarande ca 200 lägenheter i ett högre flerbostadshus om 21 våningar.
Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3
148 st studenbostäder och 108 hyresrätter. Fastigheten ägs av Hållbo, ett joint venture bolag som ägs till lika delar av ByggVesta AB och Bonnier Bostäder AB.
Nya bostäder i Stora Sköndal
Ca 200 hyres-, student-, ungdoms- och seniorbostäder i fem byggnader
Rivning samt Nybyggnad av bostads- & centrumhus i Örby
Hyresrätter. Miljöbyggnad Silver.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Farsta, Stockholm
Syftet med detaljplanen är att genom om- och tillbyggnad av en befintlig kontors- och hotellbyggnad möjliggöra för cirka 640 nya bostäder samt lokaler i bottenvåning för allmänna funktioner.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Stockholm, Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 4
Fastigheten ägs av Hållbo, ett joint venture bolag som ägs till lika delar av ByggVesta AB och Bonnier Bostäder AB.
Nybyggnad av flerbostadshus på Liljeholmen
Ca 120 lgh. I husen kommer det att ingå reception, gym och ett gemensamt allrum.
Nybyggnad av hyresrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 5
Nybyggnation av 154 lägenheter varav 12 är i s.k SOL-boende som stockholm Stad ska hyra, finns även ett antal lokaler och garage i källare. Totalt 8 st trapphus, fasad mot gata i tegel och puts mot gård. Total Bta 21272 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter i Midsommarkransen, Stockholm
Nybyggnad av ett flerbostadshus om 47 lägenheter. Lägenheterna är fördelat i en byggnadskropp mellan 4-6 våningar och 3 trapphus. Garage, förråd och mediacenter är placerad på källarplan. Bta 6289 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter i Liljeholmen
Nybyggnad av flerbostadshus med 140 lägenheter fördelat på 8 trapphus i två lamellhuskroppar om 3-8 bostadsplan. En mindre kontorslokal på 71 m2. Två plan garage med överliggande innergård. Bta 20 186 m2.
Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter
Ombyggnad till servicelägenheter i Enskededalen, etapp 1
Ombyggnad av servicehus till seniorlägenheter. Etapp 1 omfattar bl.a. rivning, stambyte, ytskiktsrenoveringar, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, takarbeten. Den totala ombyggnaden omfattar cirka 23 000 kvadratmeter med målsättning att bygga 215 seniorbostäder.
Ombyggnad till servicelägenheter i Enskededalen, etapp 2
Ombyggnad av servicehus till seniorlägenheter. Etapp 2 omfattar bl.a. rivning, stambyte, ytskiktsrenoveringar, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, takarbeten, installation av solceller och en del lokalanpassningar på bottenplan. Även markarbeten ingår i etapp 2. Den totala ombyggnaden omfattar cirka 23 000 kvadratmeter med målsättning att bygga 215 seniorbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Örby, Stockholm
Planeringsområde Bytespunkten. Längs Örbyleden mellan stadsdelarna Stureby och Örby/Bandhagen..
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus vid Spånga Station
Planförslaget gör det möjligt att bygga bostadshus med lokaler för verksamhet i bottenvåningarna. Cirka 165 lägenheter och cirka sex LSS-lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter och garage i Vårberg
Planförslaget innehåller ett kvarter med tre nya lamellhus i fem till sju våningar. Befintliga radhuslängor föreslås rivas och befintliga byggnader byggas på med en våning.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Kista
Planförslaget möjliggör cirka 1500 nya bostäder i nio kvarter samt nya förskolor med sammantaget 22 förskoleavdelningar. Ombyggnad av IBM:s huvudkontor till kontor och lokaler för centrumändamål .
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Kista
Planförslaget möjliggör cirka 1500 nya bostäder i nio kvarter samt nya förskolor med sammantaget 22 förskoleavdelningar. Ombyggnad av IBM:s huvudkontor till kontor och lokaler för centrumändamål .
Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Kista
Planförslaget möjliggör cirka 1500 nya bostäder i nio kvarter samt nya förskolor med sammantaget 22 förskoleavdelningar. Ombyggnad av IBM:s huvudkontor till kontor och lokaler för centrumändamål .
Nybyggnad av bostäder, parkeringshus och lokaler i Kista
Planförslaget möjliggör cirka 1500 nya bostäder i nio kvarter samt nya förskolor med sammantaget 22 förskoleavdelningar. Ombyggnad av IBM:s huvudkontor till kontor och lokaler för centrumändamål .
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen
Rivning av befintlig kontors- och industribyggnad.
Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm
Årstafältet etapp 2 södra.
Nybyggnad av bostäder i Örby, Stockholm
Planeringsområde Framsidan. Längs Örbyleden mellan stadsdelarna Stureby och Örby/Bandhagen..
Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Ny förskola motsvarande sex avdelningar inrymd i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
Lindbäcks Bygg AB ska uppföra 4 huskroppar, 9 trapphus, i fem till sju våningar åt Familjebostäder. Projektet omfattar 148 hyreslägenheter med en total bostadsarea på 9 525 kvm med nedgrävt garage på 1 824 kvm, lokaler på bottenplan mot Grycksbovägen. Total BTA på 15 745 kvm.
Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
ca 200 lägenheter i varje etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och parkeringshus i Råcksta
4-6 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadshagen
Balder projektutveckling avser att riva bef. fastighet (kontorsbyggnad) för att därefter nyproducera bostäder. 8 till 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta
Ca 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Vinstavägen/Nälstastråket i Stockholm
Ikano Bostad kommer att bygga cirka 65 hyresrätter, 65 bostadsrätter och 10–15 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagsätra
Inom kvarteret planeras ett tillägg till befintlig bebyggelse utmed Huddingevägen med tre nya bostadshus om fem våningar. De nya husen ska avskärma buller från Huddingevägen och skapar ett tydligare avgränsat gårdsrum.
Nybyggnad av hyresrätter i Bromsten, Stockholm
Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av bostäder i Ulvsunda
Totalt planerar ALM Equity AB för ca 1000 bostäder i 7 huskroppar i kv Archimedes, varav 5 utav dessa avser nyproduktion. Projektet är ett JV mellan Alm Equity och Resona.
Nyb av studentlägenheter & hyresrätter Årstafältet, Stockholm
123 studentlägenheter och 46 hyresrätter. Årstafältet kvarter E.
Nybyggnad av bostadsrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 1010265.
Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 2018858.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Nybyggnad av 153 st kooperativa bostadslägenheter med underliggande garage och skyddsrum samt 4 st butikslokaler i resp. hörna på kvarteret i gatuplan. BYA 3525m2, BTA 20000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen & Skarpnäck
Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck.
Nybyggnad av bostäder i Skärholmen
Projektet ingår i Fokus Skärholmen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Planerad exploatering ovanpå Stadshagens tunnelbanestation.
Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm
Älvsjöstaden DP3 omfattar totalt ca 600 lgh. Inkl förskola och LSS-boende. Miljöklass silver. Total area att bygga ca 50.000 kvm BTA. Kvarter C består av tre huskroppar med mellan 5 och 10 våningar. Kvarter C omfattar ca 80 lägenheter samt en förskola och är planerat att produktionsstarta i mitten av 2021. Inom kvarter C finns även en befintlig panncentral (ur bruk) som ska byggas om. Planeringen av denna är inte klar i dagsläget.
Nybyggnad av bostäder i Hagsätra
Vid entrén till parken Hagdalen utmed Olshammarsgatan planeras ett nytt bostadshus i sju våningar som placeras på en befintlig bostadsparkering.
Nybyggnad av studentbostäder i Kista
Planförslaget möjliggör cirka 1500 nya bostäder i nio kvarter samt nya förskolor med sammantaget 22 förskoleavdelningar. Ombyggnad av IBM:s huvudkontor till kontor och lokaler för centrumändamål .
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkhagen
Halmstadsvägen och Falsterbovägen.
Nybyggnad av bostäder i Östberga
Fastigheterna Årsta 1:1, Östberga 1:5 och del av Svärdssidan 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagsätra
Inom kvarteret planeras tillägg av lägre byggnadskroppar i fem våningar. De tre byggnaderna placeras i vinkel mot befintliga skivhus och skapar därmed bullerskyddade gårdsrum.
Nybyggnad av bostäder i Hagsätra
Inom kvarteret planeras ett bostadshus i sju våningar som ska ersätta enplansbyggnaden som idag finns på platsen och inhyser en frukt- och grönsakshandel. Det ska även finnas centrumverksamheter i bottenvåningen på den nya byggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västertorp
Ingår ingår i den tredje etappen av Stockholmshusen. Bygglovsansökan är indelad i två delar. BL01 och BL02. BL01 avser nybyggnad av 1 st lamellhus med bostäder på interngata, gård och markparkering. Bta 4098 m2. BL02 avser nybyggnad av 3 st. lamellhus med bostäder. Bta 4067 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Årsta, Stockholm, etapp 1
ca 50 bostäder i flerbostadshus, ca 20 småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagsätra
Dagens utformning av torget karaktäriseras av de så kallade ”muttrarna” som är två paviljonger på torget med takförsedda gångar på ömse sidor. Dessa två paviljonger föreslås rivas och ersättas av ett sju våningar högt bostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, etapp 1
Ca 120 lägenheter (bostadsrätter).
Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, etapp 1
Ca 140 lägenheter (hyresrätter).
Nybyggnad av studentbostäder i Hagastaden
Detta kvarter ingår i detaljplan 2, Östra Hagastaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östberga
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Bromstensstaden. Brf Kvittra. Nybyggnad av flerbostadshus, två st huskroppar, totalt 6 trapphus och omfattar 159 lägenheter, två lokaler. gård och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Bildfönstret 1 och 2 samt Örby 4:1.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, etapp 1
Ca 100 lägenheter (bostadsrätter).
Nybyggnad av flerbostadshus i Råcksta
Ca 100-120 lägenheter utmed Solleftegatan i Råcksta.
Nybyggnad av studentbostäder i Östberga
Nyproduktion på fastigheten Familjen 2 av 87st hyresrätter avsedda som studentbostäder samt en förskola på 4 avdelningar med tillagningskök. Byggnaden blir 7 våningar och innehåller utöver bostäder och förskola även teknikutrymmen, Bta 4700 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadshagen
Nybyggnad av bostadshus om 78 lägenheter på Ekedalsgatan på Kungsholmen. 17 våningar ovan mark och 2 våningar under mark. Bta 8414 m2 varav 6130 m2 bostad.
Nybyggnad av bostadsrätter i Bredäng, Stockholm
Nybyggnad av 130 lägenheter i 3 huskroppar med 9, 13 & 16 våningar. Kommer att etappindelas. Utsedd leverantör av fönsterbrädor är VE Sten AB.
Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen
Ingår i Årstahusen kv 2.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.