Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen, Stockholm
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter
Nybyggnad av hyresrätter i Kista, Stockholm
Nybyggnad av 152 kooperativa hyresrätter, samt lokaler för bland annat restaurang och café. Huset får också bastu, relaxrum, hobbyrum och kvarterslokal. Total Bta 21272 m2.
Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm
Projektet ligger Kv. Mariehäll beläget i stadsdelen Mariehäll i Bromma. Nybyggnation av ca 166 lägenheter samt 5 LSS-gruppbostäder längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Längst i söder är huset sammankopplat med en annan fastighet som byggs av en annan exploatör (ALM). Entrévåningen innehåller lokaler och allmänna utrymmen. 5 stycken gruppbostäder, LSS skall utföras i projektet. Vidbyggt garage med ca 54 st p-platser med bjälklag som bildar gård för boende. Utombordaren 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
VIRIDUM - Med tre byggnadskroppar i tegel och plåt planeras det för cirka 270 bostäder, verksamheter i bottenplan, samt förskola och en trevlig innergård.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kista, Kvarter 1
Nybyggnad av flerfamiljshus i kvarter med underbyggt garage. Kvarteret ska innehålla 224 lägenheter, en förskola och kommersiella lokaler i bottenvåning. Bta 14 788 m2.
Nybyggnad av studentbostäder i Vårberg, Stockholm
Nybyggnad av 176 lägenheter. Parkeringshus med 58 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Parkeringsgaraget byggs gemensamt med projekt 2216249 och 2216250
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
I projekten Primus terass (pnr 2216249) och Primus port planeras det för totalt 4 st huskroppar och innehåller totalt 234 st lgh:er, en förskola i 8 avd. samt 2 st lokaler. Bta 27 874 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
I projekten Primus terass och Primus port (pnr 2216250) planeras det för 4 st huskroppar och innehåller totalt 234 st lgh:er, en förskola i 8 avd. samt 2 st lokaler. Bta 27 874 m2.
Nybyggnad av äldreboende m.m. i Stockholm
Projektet som består av två byggnader med tillhörande innergård kommer preliminärt att inrymma 74 vårdlägenheter samt sex lägenheter för LSS boende. Byggnaderna kommer även inrymma gemensamhetslokaler, ytor för hemtjänst samt ett skyddsrum. Hemsö har som ambition att certifiera byggnaderna enligt Miljöbyggnad Silver samt tilläggscertifieringen Noll CO2.
Renovering och nybyggnad av bostäder i Farsta, Stockholm
I samband med renoveringen vill fastighetsägaren se över möjligheten att utöka byggrätten. Dels med ett nytt gårdshus, i fyra våningar från gården och inredd vind. Dels med en tillbyggnad vid kvarterets norra hörn. Ett nytt gårdshus möjliggör för cirka 20 nya bostäder i kvarteret.
Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Ny förskola motsvarande sex avdelningar inrymd i ett flerbostadshus. Ca 65 hyresrätter och 42 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och parkeringshus i Råcksta
4-6 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Spånga
Totalt planeras för 584 lägenheter i sex huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Spånga
Totalt planeras för 584 lägenheter i sex huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus på östra Södermalm, Stockholm
Kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm innehåller flerbostadshus, garage, livsmedelsaffär med lastfar i huset, gruppboende, servicelägenheter, tre stycken mindre lokaler. Entreprenaden innehåller nyproduktion totalt ca 24 000 m2 BTA fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive 5400 m2 LOA. Stockholmshem avser upphandla en generalentreprenad uppdelad i två delentreprenader. Den första delentreprenaden avser rivning av befintlig platta på mark inklusive skyddsrum samt återuppförande av dessa och den andra delentreprenaden avser husarbete. .
Rivning av villor och nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm
Detaljplanen möjliggör cirka 100 nya bostäder och lokaler för centrumändamål. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bebyggelse som, bland annat genom sin placering och utformning, kommer bidra till att utveckla området vid Johan Skyttes Väg, Sjättenovembervägen och Älvsjövägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bandhagen, Stockholm
Nybyggnad av flerfamiljshus, 175 lägenheter, med underliggande garage. BTA 11732 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadshagen, Stockholm
Nybyggnad av bostadshus om 78 lägenheter på Ekedalsgatan på Kungsholmen. 17 våningar ovan mark och 2 våningar under mark. Bta 8414 m2 varav 6130 m2 bostad.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Hökarängen
90 lägenheter i 5-6 våningar, underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt) vid Lingvägens slut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gröndal, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus - punkthus om totalt 40 lägenheter med underliggande garage samt en gemensam gård. Bruttoarea: 4638,7 m2 Byggnadsarea: 449,1 m2 Öppenarea: 463,2 m2.
Upprustning av flerbostadshus i Farsta strand, Stockholm
Nordmarksvägen 1-29. Projektet avser renovering och modernisering av fastigheten Bjurö 1. Samtliga lägenhetsförråd ska byggas om och invändiga liggande dag- och spillvattenstammar ska relinas. H Följande underhållsåtgärder ingår i projektet: - Lägenhetsförråd av trä byts ut till förrådsväggar av stålnät - Skalskydd med brytförstärkta källardörrar - Ny rörelsestyrd belysning i förrådsutrymmen/källarutrymmen - Nytt låssystem med elektroniska nycklar till källarens allmänna utrymmen. - Målning av väggar och tak i källarutrymmen - Nya belysta utrymningsskyltar - Relining av liggande spill- och dagvattenstammar i källarplan - Porttelefon i entréer - Byte av samtliga radiatorer i källarutrymmen - Ny isolering av befintligt rörstråk i källarplan - Nytt akustiskt undertak i entréerna - Ny belysning i trapphus och entréer - Tillskapande av ny tvättstuga - Ny maskinpark och nya ytskikt i befintliga tvättstugor
Nybyggnad av hyresrätter i Aspudden, Stockholm
Avser nybyggnad av ca 120 små lägenheter. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till seniorbostäder i Vasastaden, Stockholm
Avser en total byggteknisk upprustning för att ändra användning från Vård- och omsorgsboende till ca 86 stycken seniorbostäder. I fastigheten finns även en förskola och storkök. Omfattar även upprustning av innegården. Ombyggnaden omfattar ca 7400 m².
Nybyggnad av bostadsrätter i Hägersten, Stockholm
Rivning av kontors- och lagerbyggnad samt nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 47 lägenheter och underbyggt garage. Bta 3159 m2.
Upprustning av flerbostadshus i Riksby, Stockholm
Följande åtgärder ingår i projektet: - Byte av liggande stam i källare - Säkerhetspaket i källare i form av brytförstärkta källardörrar, rörelsestyrd belysning, uppdatering av låssystem, målning av väggar och tak samt belysta utrymningsskyltar - Dräneringsarbeten, dagvattenhantering - Takarbeten - Vindsisolering - Upprustning av trapphus - Tilläggsisolering och omputsning av fyra hus - FX-system - Installation av solceller - Injustering av värmeanläggningen - Installation av laddstolpar
Nybyggnad av bostäder på Lilla Essingen, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus bestående av 14 lägenheter och två lokaler. Bta 3116 m2.
Ombyggnad till studentbostäder i Stockholm
Efter ombyggnationen av den nära 4 000 m2 stora byggnaden kommer den att rymma 72 lägenheter för 86 boenden samt en gemensamhetslokal tillgänglig för alla i huset. Bostäderna byggs enligt Akademiska Hus bostadskoncept Academic Living, vilket innebär att de kommer att innehålla olika typer av lägenheter - allt från klassiska ettor med eget kök till lägenheter där upp till sex personer delar på gemensamma ytor som badrum och kök. Byggnaden är grönklassad och ligger inom fastigheten Norra Djurgården 1:45, Frescati Hage.
Nybyggnad av seniorbostäder i Nockeby, Stockholm
Skaldevägen/Sigurdsvägen. 55+ boende. Nyproduktion av flerbostadshus omfattande 19 lägenheter samt gemensamhetslokal och gästlägenhet ovan garage samt tillhörande gård. Bta 2939 m2.
Nytt gårdshus på Östermalm, Stockholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en bostadsbyggnad på gården i kvarteret Humlegårdsmästaren på Östermalm. ca 10-20 bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Ändrad användning från gemensamhetsytor till bostäder samt åtgärder hänförliga till detta. Totalt berörs ca: 1 978 m2 av fastighetens totalt 20 000 m2. ca 25-30 lägenheter. Ändrad användning från lokaler till förskola med fyra st avdelningar med plats för ca: 68-70 barn. Bta 633 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hägersten, Stockholm
Rivning av enfamiljshus och nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solberga
Ombyggnadsprojekt av bostadsfastigheter som bl.a. innefattar projektering och produktion av ny färgad puts på fasader, fönsterrenoveringar, utbyte av stuprör, renovering av entréportar, renovering av källare, värme och ventilation, markarbeten och arbete på vind. Avser Topasen 2 samt Akvamarinen 2 på Kristallvägen 1 resp 10-14 i stadsdelen Solberga i Stockholm.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 4, steg 2
Projektet avser renovering av en fastighet som innehåller 26 stycken lägenheter i två stycken huskroppar, Etapp 4. Omfattning är i första hand utvändig renovering. Entreprenaden omfattar att genom totalentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för ombyggnad in- och utvändigt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerfamiljshus. Bta 610 m2. Samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockolm
Nybyggnad av flerbostadshus bestående av en huskropp med lokal i bottenvåning. Huset är i 6 våningsplan inkl. källare och innehåller 23 bostäder samt utrymmen för teknikutrymmen i källarplan & vindsplan, bostadsutrymmen & lokal. BTA 2429,5 m2.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Blackeberg
Avser renovering med kvarboende hyresgäster i 60-talsfastigheten Garpen 1, Blackeberg. Bostadshuset är byggt i två våningar samt en suterrängvåning och innehåller 35 st lgh.
Fasadrenovering och fönsterbyte på kontor på Östermalm i Stockholm
Fasadändring, fasadrenovering samt fönsterbyte.
Byte av liggande stammar mm i flerbostadshus i Bagarmossen
Entreprenaden omfattar byte av liggande stammar, samlingsledningar för dag- och spillvatten inkl. betongarbeten i fastighet Handelsministern 1. Option på fastighet Försvarsministern 1.
Stamrenovering i flerbostadshus i Skarpnäck
Etapp 1: 2023-10-30 – 2023-12-22 Etapp 2: 2023-11-20 – 2024-02-13 Etapp 3: 2024-01-03 – 2024-03-15 Etapp 4: 2024-03-01 – 2024-06-14 Etapp 5: 2024-04-08 – 2024-06-14
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning från lokaler till bostäder. Bta 481 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Inredning av två stycken lägenheter i källaren. Urschaktning av mark i anslutning till huset för iordningställande av entré och uteplatser. Byte av fönster i fasader, lika befintliga. Nya fönster och dörrar i fasad till källare.
Renovering av fasad och balkonger m.m. på flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring av flerbostadshus - Renovering av fasader, renovering av balkonger, byte av samtliga plåtbeslag, byte av räcken samt färgsättning fasader på Kv Sjöfararen 9, 10, 11 och 18.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning av föreningslokal till 3st bostäder i källaren.
Ombyggnad av vind till bostäder i Vasastaden
Avser inredning av bef. råvind. Tillkomst av totalt 8 st vindslägenheter (<35 m2) Nya takkupor och takfönster. Bta 250 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnad från 2 lägenheter per våning till 4 st lägenheter i flerbostadshus. Bta 673 m2.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring av flerbostadshus - Ändrat material på tak och uppsättning av solenergianläggning. Bta 1000 m2.
Nybyggnad av radhus i Långsjö, Stockholm
Planförslaget syftar till att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för att möjliggöra avstyckning av två nya fastigheter för att möjliggöra två nya radhuslägenheter. Avskriften 6 är privatägd.
Byggledare och byggplatsuppföljare i Nationellt program buller, region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare ett (1) år tom. 2026-12-22.
Hissmodernisering på serviceboende i Stockholm
Avser modernisering av fyra stycken hissar vilket i huvudsak består av utbyte av styr- och drivsystem, elledningar, maskineri samt förbättringsåtgärder på korg- och schaktdörrar mm.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat på seniorboende/äldreboende i Stockholm
Entreprenaden omfattar bl.a. demontering av befintliga luftbehandlingsaggregat, installation av nya luftbehandlingsaggregat och återställning. Entreprenaderna kommer bedrivas som tre separata huvuddelar: Ålderdomshemmet 7 (Huvuddel 1), Vattenpasset 16 (Huvuddel 2) och Svalrocken 17 (Huvuddel 3).
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Modernisering av hissar. 1 st Rådmansgatan 82 och 1 st Våstmannagatan 26. Nytt maskineri med styrning. Renovering hisskorg. Ny innerdörr i hisskorg. Ny el i hisskorg.
Byte av elsystem/elsanering i flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för byte av elsystem/elsanering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Yttre ändring av flerbostadshus från kolgrill till yttertak samt från entréplan till yttertak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Yttre ändring av flerbostadshus, ändrat material på fasad på Sällheten 2 och Fröjden 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Utvändig ändring av flerbostadshus, ändrat utseende av fönster.
Renovering av ytterdörrar i flerbostadshus i Stockholm
Avser renovering av ytterdörrar i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Jorund 2 & 3 Samt Margareta 26, Småbjörksv. 2-28, Rissnavägen 28-30.
Byte av elsystem/elsanering i flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för byte av elsystem.
Installation av solceller på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring av flerbostadshus, ändrad placering av dörr samt ändrad kulör på tak.
Ombyggnad av lägenhet i Stockholm
Ändrad användning av kontor till bostad med uteplats samt förråd i flerbostadshus. Bta 77 m2.
Installation av passagesystem i flerbostadshus i Stockholm
Planer finns på installation av porttelefon/kodlås/passer-/låssystem.
Ombyggnad av dagvattenledning i flerbostadshus i Stockholm
Avser omdragning av rörledning för dagvatten i fastighetens källare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).