Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 364 st.

Nybyggnad av bostäder m.m. i Stora Sköndal
Ingår i Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal. Denna etapp avser etapp 2b - Berga Strand. I etappen planeras för ca 1 300 bostäder. Berga torg blir ett lokalt centrum med M-hus, kultur och affärer som skapar levande trottoarer. Mot Drevviken kommer det att finnas bad, idrottshall, strandpark och strandpromenad som sammankopplar till naturreserv och närliggande områden.
Nybyggnad av bostäder i Stora Sköndal
Ingår i Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal. Denna etapp avser etapp 4 - Västra Flaten. I etappen planeras det för ca 1 300 bostäder. Området kopplas samman till närliggande områden och Flatens naturreservat med gröna stråk och gång- och cykelväg.
Nybyggnad av bostäder, skola m.m. i Stora Sköndal
Ingår i Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal. Denna etapp avser etapp 3a - Skogsbyn. I etappen planeras för ca 900 bostäder, park, torg och aktivitetsstråk. Grundskola, ett M-hus med förskola och andra lokaler med fokus på barn och unga planeras.
Utveckling av Nyboda trafikplats till stadsmiljö i Stockholm
Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för framtida planarbete vid Nyboda trafikplats. Fokus i programmet ligger på att utreda trafik- och riskfrågor i området samt forma stadsbyggnadsstrategier för gator, bebyggelse och offentliga rum. Programmet ska även utreda lämpliga lägen för verksamheter, bostäder och andra funktioner. Ny bebyggelse inom programmet kan bidra till att skärma befintliga stadsdelar från buller och tillgängliggöra ytor som nu är för utsatta för att kunna nyttjas för park- och rekreationsändamål. En tidig uppskattning är att området kan innehålla cirka 500 bostäder och 2500 arbetsplatser.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Stockholm
Söderstaden är ett av stadens större stadsutvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet, Gullmarsplan-Nynäsvägen och Södra Skanstull. Ambitionen är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm. Gullmarsplan och Nynäsvägen utgör knutpunkten till den centrala delen av nya Söderstaden. Visionen är att Skanstullsbron blir en förlängning av Götgatan ända till Gullmarsplan genom att delar av Nynäsvägen däckas över. Samtidigt skapas nya arbetsplatser och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Projektet hette tidigare kv Persikan. Alla entreprenörer handlas upp enligt LOU. Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus inkl. förskola och verksamhetslokaler. Det nya kvarteret består av fyra huskroppar i varierande höjd som omgärdar en innergård. Det innefattar 169 lägenheter fördelade på 8 trapphus, en förskola med 6 avdelningar, två lokaler för kontorsverksamhet samt ett skyddsrum med 110 platser och garage i två våningsplan.
Nybyggnad av bostäder, förskola och LSS-boende i Stora Sköndal
I etapp 2a ska Wallenstam bygga ca 400 hyresrätter, en förskola, ett LSS-boende och ett så kallat M-hus - en multifunktionell byggnad med bostäder i kombination med lokaler för möten, miljö och mobilitet. Preliminär byggstart hösten 2023.
Nybyggnad av hyresrätter, förskola och butik i Stadshagen
Nyproduktion av flerbostadshus, förskola samt livsmedelsbutik. Bta 22 246 m2
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Ca 3000 bostäder varav minst 1000 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder, förskola och LSS-boende i Älvsjö, Stockholm
Älvsjöstaden DP3 omfattar totalt ca 600 lgh. Inkl förskola och LSS-boende. Miljöklass silver. Total area att bygga ca 50.000 kvm BTA. Kvarter D består av fem huskroppar med mellan 3 och 9 våningar. Kvarter D omfattar ca 110 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tensta
Överdäckning Tensta.
Ny,- om- och tillbyggnad av flerbostadshus m.m. i Mariehäll, Stockholm
Ändrad användning av lätt industri till bostad/förskola. Nybyggnad av 10 trapphus med totalt 240 lägenheter uppepå en bef. byggnad. Ombyggnad samt tillbyggnad i bef. byggnad av 25 lägenheter (varav 6 st för LSS boende) samt förskola. Projektet kallas tidigare för Bromma Boardwalk.
Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3
148 st studenbostäder och 108 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Tegelviksgatan/Nackagatan. Nybyggnad av ett flerbostadshus med 172 st lägenheter och 3 st lokaler. Bta 20,721 m2
Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet kommer att utföras i två etapper där den första etappen innebär mark och stomarbeten.
Nya bostäder i Stora Sköndal
Ca 200 hyres-, student-, ungdoms- och seniorbostäder i fem byggnader
Rivning av kontor och nybyggnad av bostäder på Stora Essingen
JM AB och NREP AB planerar för totalt ca 200-300 bostäder på fastigheterna Tvålen 4 och Ångtvätten 16. Joint venture projekt mellan NREP AB och JM AB.
Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
175 bostäder. 6-10 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Stockholm, Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Projektet kallades tidigare Larsboda Strand.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus vid Spånga Station
Planförslaget gör det möjligt att bygga bostadshus med lokaler för verksamhet i bottenvåningarna. Cirka 165 lägenheter och cirka sex LSS-lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen
Rivning av befintlig kontors- och industribyggnad.
Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter
Nybyggnad av hyresrätter i Farsta
Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blidö 3, del av Blidö 2 och del av Farsta 2:1. cirka 160-170 lägenheter i flerbostadshus, total ca 16 000 - 17 000 kvm ljus BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga
Nybyggnad av flerbosatdshus bestående av 145 st lgh, garage som anläggs ovan mark med 52 parkeringsplatser, 6 st. markparkering. Kvarteret byggs som fyra huskroppar med upp till 10 våningar. Bta 13 847 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter i Liljeholmen
Nybyggnad av flerbostadshus med 140 lägenheter fördelat på 8 trapphus i två lamellhuskroppar om 3-8 bostadsplan. En mindre kontorslokal på 71 m2. Två plan garage med överliggande innergård. Bta 20 186 m2.
Ny- och tillbyggnad av studentbostäder m.m. i Vårberg, etapp 3
Nybyggnad av 185 lägenheter i två huskroppar, 4 och 15 våningar. Påbyggnad av befintlig fastighet med 178 lägenheter. Parkeringshus med 57 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
110 hyresrätter och 30 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
79 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av studentbostäder och förskola på Norra Djurgården
Ca 230 till 240 lägenheter i varje etapp. Totalt 470 bostäder i de två första etapperna.
Nybyggnad av bostäder på Årstafältet, etapp 6
Det kvarter som markanvisas genom denna tävling är kvarter B. Kvarteret beräknas kunna rymma ca 105 bostäder genom en preliminär byggrätt om 10 500 m2 ljus BTA. Kvarterets storlek är ca 2 800 kvm.
Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Kista, Kvarter 2
Nybyggnad av 172 bostadsrätter och 1 förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skärholmen
Markanvisning för ca 150 lägenheter om cirka 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
Lindbäcks Bygg AB ska uppföra 4 huskroppar, 9 trapphus, i fem till sju våningar åt Familjebostäder. Projektet omfattar 148 hyreslägenheter med en total bostadsarea på 9 525 kvm med nedgrävt garage på 1 824 kvm, lokaler på bottenplan mot Grycksbovägen. Total BTA på 15 745 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
Rivning av två parkeringsdäck. Nybyggnad av två kvarter med bostäder i flerbostadshus om fem till sex våningar. Förslaget innehåller också ett mindre bostadshus i fem våningar i kvarterets norra del där det f.d. fritidshemmet och tvättstugan idag ligger. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av bostadsrätter i Solhem
Spångaviadukten. Underjordiskt parkeringsgarage.
Renovering & ombyggnad av flerbostadshus i Husby
Detta handlas som option från projekt: 1495277. Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
Nybyggnad av bostäder i Östberga, Stockholm
Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostads­bebyggelse inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga. Projektet är beläget söder om Östbergahöjden i området som kallas Kvarnbacken. Området ska bebyggas med bostäder och bebyggelsens utformning ska följa riktlinjerna i det program som upprättats för Östberga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Ca 140 st bostadsrätter i 2 brf föreningar
Nybyggnad av bostäder i Ulvsunda
Totalt planerar ALM Equity AB för ca 1000 bostäder i 7 huskroppar i kv Archimedes, varav 5 utav dessa avser nyproduktion. Projektet är ett JV mellan Alm Equity och Resona.
Nyb av studentlägenheter & hyresrätter Årstafältet, Stockholm
123 studentlägenheter och 46 hyresrätter. Årstafältet kvarter E.
Nybyggnad av flerbostadshus i Farsta
Ca 80 lgh. Stockholmshusen.
Nybyggnad av bostadsrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 1010265.
Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 2018858.
Nybyggnad av bostäder i Hässelby strand, Stockholm
Ansökan om markanvisning för 100 - 125 hyreslägenheter på fastigheten Paradsängen 1. Bolaget avser att komplettera den befintliga bebyggelsen med nya byggnader samt påbyggnad av den befintliga.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadshagen
Balder projektutveckling avser att riva bef. fastighet (kontorsbyggnad) för att därefter nyproducera bostäder. Bta 7150 m2. 6 till 11 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Bromstensstaden. Brf Kvittra. Nybyggnad av flerbostadshus, två st huskroppar, totalt 6 trapphus och omfattar 159 lägenheter, två lokaler. gård och parkeringsplatser.
Nybyggnad av hyresrätter i Karlsviks strand Larsboda, Farsta
Gatuhus 4-6 våningar, höghus 14-19 våningar. Ca 230 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder, kontor och handelslokaler på Stora Essingen
JM AB och NREP AB planerar för totalt ca 200-300 bostäder på fastigheterna Tvålen 4 och Ångtvätten 16. Joint venture projekt mellan NREP AB och JM AB.
Nybyggnad av bostadsrätter i Liljeholmen
Nybyggnad av flerbostadshus med 85 lägenheter och två mindre lokaler för kommersiellt bruk. Byggnaden är 10 våningsplan samt källarplan och teknikavd. I de 2 nedre planen inryms garage för 65 parkeringsplatser, förråd mm. BTA 12009 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Totalt planeras det för 263 lägenheter i kv Oxford och Coimbra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
Rivning av parkeringsdäck i 2 plan. Nybyggnad av ca 90 hyresrätter i 5 till 7 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Planerad exploatering ovanpå Stadshagens tunnelbanestation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen
Projektet kommer att handlas upp enligt LOU och blir antingen en total eller en generalentreprenad.
Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm
Älvsjöstaden DP3 omfattar totalt ca 600 lgh. Inkl förskola och LSS-boende. Miljöklass silver. Total area att bygga ca 50.000 kvm BTA. Kvarter C består av tre huskroppar med mellan 5 och 10 våningar. Kvarter C omfattar ca 80 lägenheter samt en förskola och är planerat att produktionsstarta i mitten av 2021. Inom kvarter C finns även en befintlig panncentral (ur bruk) som ska byggas om. Planeringen av denna är inte klar i dagsläget.
Nybyggnad av bostadsrätter i Nälsta
Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar oklart). Cirka 95 lägenheter i form av fem flerbostadshus i 4-6 våningar.
Nybyggnad av studentbostäder i Östberga
Nyproduktion på fastigheten Familjen 2 av 87st hyresrätter avsedda som studentbostäder samt en förskola på 4 avdelningar med tillagningskök. Byggnaden blir 7 våningar och innehåller utöver bostäder och förskola även teknikutrymmen, Bta 4700 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadshagen
Nybyggnad av bostadshus om 78 lägenheter på Ekedalsgatan på Kungsholmen. 17 våningar ovan mark och 2 våningar under mark. Bta 8414 m2 varav 6130 m2 bostad.
Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen
Ingår i Årstahusen kv 2.
Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
Projektet omfattar nybyggnation av ett flerbostadshus med 61 lägenheter i kv Färgfilmen i Bandhagen, Stockholm. Byggnaden utförs i sex våningsplan varav översta planet består av två vindslägenheter samt förråd och teknikutrymmen. Bostadshuset utgörs av ett lamellhus med fyra trapphus i vinkel som följer formen på tomten. Under delar av byggnaden finns ett garage med 28 garageplatser och övriga teknikutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll, etapp 1
70 st lägenheter. Etapp 2- 1627659 Etapp 3- 2037112
Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta
Ca 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Midsommarkransen
Projektet avser nybyggnation av totalt 37 bostäder. 25 lägenheter och 12 radhus. Rivning av del av befintlig byggnad. Under radhuslängan anläggs ett garage med plats för 24st parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden
Dalagatan/Västmannagatan
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Nybyggnad av seniorbostäder i Kärrtorp
Nytorps gärde ligger mellan Björkhagen, Hammarbyhöjden och Kärrtorp, i en dalgång som förbinder Enskede med Nackareservatet. Nytorps gärde föreslås utvecklas med ca 700 bostäder, tre förskolor, en idrottshall, lokaler för mindre verksamheter och en livsmedelsbutik. Projektet ingår i programområde Hammarbyskogen-Björkhagen. Nytorps gärde utgör en av tre stora utbyggnadsetapper tillsammans med Hammarbyskogen och Sjöstadshöjden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan. Byggnation av källarvåning beräknas påbörjas i början av 2021 och bedöms pågå under ett år. Därefter, preliminärt under 2022, utför staden arbeten på allmän plats och iordningställer arbetsgator. Mot slutet av 2022 bör husbyggnation ovan mark kunna påbörjas i delar av området. Byggnation beräknas pågå i cirka 1,5 år, med en första inflyttning tidigast under 2024. Totalt ca 230 bostäder med butiker/publika lokaler i bottenplan i kvarteren Greifswald och Harvard.
Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda
Totalt planerar ALM Equity AB för ca 1000 bostäder i 7 huskroppar i kv Archimedes, varav 5 utav dessa avser nyproduktion. Projektet är ett JV mellan Alm Equity och Resona.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.