Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Ny,- om- och tillbyggnad av flerbostadshus m.m. i Mariehäll, Stockholm
Ändrad användning av lätt industri till bostad/förskola. Nybyggnad av 10 trapphus med totalt 240 lägenheter uppepå en bef. byggnad. Ombyggnad samt tillbyggnad i bef. byggnad av 25 lägenheter (varav 6 st för LSS boende) samt förskola. Projektet kallas tidigare för Bromma Boardwalk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga
Sammanlagt fyra byggnader med 145 bostäder, och tio av dem ska vara vara LSS-bostäder. I bygget ingår också parkeringsgarage och runt 320 kvadratmeter lokalyta som ligger i bottenplan.
Nybyggnad av hyresrätter i Gamla Enskede, Stockholm
AB Svenska Bostäder avser att bygga 140 hyresbostäder på fastigheten Dalen 21 i Gamla Enskede, Stockholm. På fastigheten finns idag ett parkeringshus i två plan, rivning av parkeringshuset ingår i entreprenaden. Projektet består av åtta trapphus sammanbyggda i en kvartersform med överbygg innergård. Under bostäder och gård byggs ett underjordiskt garage i två plan.
Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Projektet innebär påbyggnad på befintliga byggnader och nybyggnation exklusive bärande stomme för ett gårdshus med totalt 45 + 92 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sätra, Stockholm
Del av Högsätra 10 & Sätra 2:1. ca 110 studentbostäder och 155 hyresrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Kista, Kvarter 1
Nybyggnad av 172 bostadsrätter och 1 förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
Ny- och tillbyggnad av studentbostäder m.m. i Vårberg, etapp 3
Nybyggnad av 185 lägenheter i två huskroppar, 4 och 15 våningar. Påbyggnad av befintlig fastighet med 178 lägenheter. Parkeringshus med 57 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kista, Stockholm
Kista Äng, kvarter 6. 83 parkeringsplatser och 413 cykelplatser.
Ombyggnad till servicelägenheter i Enskededalen, etapp 1
Ombyggnad av servicehus till seniorlägenheter. Etapp 1 omfattar bl.a. rivning, stambyte, ytskiktsrenoveringar, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, takarbeten. Den totala ombyggnaden omfattar cirka 23 000 kvadratmeter med målsättning att bygga 215 seniorbostäder.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus vid Spånga Station, Stockholm
Planförslaget gör det möjligt att bygga bostadshus med lokaler för verksamhet i bottenvåningarna. Cirka 165 lägenheter och cirka sex LSS-lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Bromstensstaden. Brf Kvittra. Nybyggnad av flerbostadshus, två st huskroppar, totalt 6 trapphus och omfattar 159 lägenheter, två lokaler. gård och parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Åkeslund, Bromma
AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtätning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus (4 och 6 vån) med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Stockholm
Totalt planeras för 584 lägenheter i sex huskroppar. Varje huskropp är en etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av 119 lägenheter och två lokaler, innergård med underliggande garage samt försörjnings- och förvaringsutrymmen i ett plan under mark.
Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Ny förskola motsvarande sex avdelningar inrymd i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Larsboda, Farsta
Nybyggntion av flerbostadshus innehavande 172 lägenheter med underliggande källar- och lokalytor. 11231 Ljus BTA
Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm
Projektet ligger Kv. Mariehäll beläget i stadsdelen Mariehäll i Bromma. Nybyggnation av ca 166 lägenheter längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Längst i söder är huset sammankopplat med en annan fastighet som byggs av en annan exploatör (ALM). Entrévåningen innehåller lokaler och allmänna utrymmen. 5 stycken gruppbostäder, LSS skall utföras i projektet. Vidbyggt garage med ca 54 st p-platser med bjälklag som bildar gård för boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen & Skarpnäck
Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Ca 140 st bostadsrätter i 2 brf föreningar
Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Björkhagen, Stockholm
Garage under mark. Förskola i 4 avdelningar för 72 barn. Ett hus i 4 våningar samt två hus i i 5-8 våningar. Utsedd konsult för tillgänglighet är Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Totalt planeras det för 263 lägenheter i kv Oxford och Coimbra.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Stockholm
Yttre ändringar, ny tvättstuga, borttagning av bjälklag. Nytt källsorteringrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 94 lägenheter fördelat på två byggnader med fyra resp. två trapphus med 5-9 våningar.De två huskropparna binds samman av ett garageplan i källarplan och souterräng. Bta 10980 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll, Stockholm etapp 2
114 st lägenheter. Etapp 1 - 1595118 Etapp 3 - 2037112
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadshagen
Nybyggnad av bostadshus om 78 lägenheter på Ekedalsgatan på Kungsholmen. 17 våningar ovan mark och 2 våningar under mark. Bta 8414 m2 varav 6130 m2 bostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bandhagen, Stockholm
Nybyggnad av flerfamiljshus, 175 lägenheter, med underliggande garage. BTA 11732 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm
Garage och lokaler i gatuplan.
Nybyggnad av bostadsrätter på befintligt garage i Vasastan, Stockholm
Påbyggnation på befintligt garage varav på den översta våningen ska bli fläktrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Projektet avser nybyggnad av totalt fyra byggnader på två kvarter, med totalt 234 lägenheter, och åtta lokaler, totalt ca 21 500 kvm bta ovan mark. Husen blir 10-13 våningar höga. Cederhusen kommer att uppföras med en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong på grund av grundläggningsförutsättningarna. Denna entreprenad, Cederhusens andra kvarter, består av två huskroppar i med totalt 134 bostadsrätter samt fyra lokaler. Husen blir upp till 13 våningar höga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus i fem huskroppar innehållande 62 lägenheter och en liten lokal. Bta 6 615 m2.
Invändig renovering av seniorboende i Fruängen, Stockholm
Entreprenaden omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, nya balkonger, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning.
Nybyggnad av radhus i Stockholm
På fastigheterna uppförds 15 st. radhus i tre våningar, 7 st. på Bondkakan och 8 st. på Hallongrottan. Bta 2505 m2.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Stockholm
Tilläggsisolering av fasader och socklar med 80 mm, balkongfronter anpassas till ny ytterväggstjocklek, byte av fönster och fönsterdörrar. Bta 10 638 m2.
Ombyggnad till LSS-boende i Kista, Stockholm, etapp 2
Projektet avser renovering och anpassning av totalt ca 210 lägenheter, aktivitetscentrum och personalytor. Huskropparna 5 och 3 är i behov av en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även ändring av planlösning för etablering av ny verksamhet. Huskropparna är ca 17 500 kvm. Entreprenaden planeras att genomföras i två huvuddelar (etapper). -Huvuddel (etapp 2) – Huskropp 3 omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, fasadrenovering, byte av fönster, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning. Etapp 2 omfattar ca 8 500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö
Nybyggnad av flerbostadshus som består av tre husvolymer (två flerbostadshus och ett stadsradhus) med totalt 32 bostäder, en verksamhetslokal samt garage under mark. Bta 3840 m2.
Nytt gårdshus på Östermalm, Stockholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en bostadsbyggnad på gården i kvarteret Humlegårdsmästaren på Östermalm. ca 10-20 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hägersten, Stockholm
Rivning av enfamiljshus och nybyggnation av flerfamiljshus. BYA 189 m2.
Ombyggnad av vindslägenheter m.m. i Stockholm
Ändrad användning av källarhörnlokal (kontor) till restaurang. Ca 10st nya balkonger in mot gården. Påbyggnad av vind, ca 25-27 lgh. Bta ca: 2600 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Utveckling av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i behov av renovering och projektet omfattar nya studentlägenheter, delningslägenheter och smålägenheter samt upprustning av befintliga bostadslägenheter med tillhörande bostadskomplement.
Påbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Sju nya bostäder byggs till ovanpå bef. bostadshus. Bta 765 m2.
Till- & ombyggnad av flerbostadshus i Marieberg, Stockholm
Ändring av ateljéer till bostäder, yttre ändringar, förlängning av hissar. Renovering av sockelputs samt tilläggsisolering.
Totalrenovering av flerbostadshus i Stockholm
Anmälan bostäder - Nytt schakt för kall- & varmvatten, VVC samt elstigare i trapphushallen i gårdshuset.
ROT-renovering av flerbostadshus i Johanneshov, Stockholm
Projektet innefattar en helrenovering av 2 lokaler samt 40 lägenheter med nya ytskikt, nya kök och badrum. Även fasaden ska renoveras med tilläggsisolering och fönsterbyte.
Relining av stammar i flerbostadshus i Hägersten/Aspudden, Stockholm
Avser relining av liggande stammar i Kv Gässlingen 1 och Tuppen 1 på Styrbjörnsvägen samt Blommensbergsvägen i Hägersten/Aspudden.
Ombyggnad av flerbostadshus på Djurgården, Stockholm
Yttre ändring, nytt glastak, glaspartier samt invändig planförändring.
Inredning av vind till bostäder mm i Vasastaden, Stockholm
Avser bla inredning av vind, nya lägenhetsförråd i källare, ny hiss samt yttre ändringar. Blåmärkt byggnad.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns på renovering av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning av tvättstuga/cykelrum till 4 st. lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Renovering av fasader och bef. balkonger, nya balkonger och takarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hägerstensåsen, Stockholm
Ändrad användning av råvind till 6 lägenheter i flerbostadshus. Fasadändring. Bta 149 m2.
Tillbyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Stockholm
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus. Sex våningar. Totalt 5 nya bostadslägenheter. En bef. bostadslägenhet utökas och en ny hiss installeras i bef. trapphus. En bef. lokal i markplan byggs om till restaurang. Bra ca 850 m2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Del av källare byggs om till fyra stycken nya längenheter om 2 ROK. Tre nya fönsterdörrar och ett nytt fönster mot gårdsfasad.
Ombyggnad av studentlägenheter i Stockholm
Ombyggnad av butikslokal, källarlokal till studentlägenheter. Bta 540 m2.
Inredning av bostäder i flerbostadshus i Vasastan
Avser ändrad användning, inredning och tillbyggnad av kontorslokal på plan 7/vind. Tillkomst av 5 lägenheter. Nya altaner mot gata och gård.
Energisparande åtgärder i flerbostadshus i Stockholm
Avser energisparande åtgärder så som fjärrvärme och solceller.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Befintlig kontorslokal byggs om till lägenheter.Befintligt ventilationssystem rivs. Bta 300 m2.
Byte av tak och takfönster på flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring av flerbostadshus - omläggning av fastighetens yttertak med en yta av ca: 590m2, takpannor byts ut samt nya takfönster.
Byte av fönster på flerbostadshus i Stockholm
Anmälan för fönsterbyte på flerbostadshus på Rågåkern 1, Vårsådden 1 och Hövålmen 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
I samband med yt- & tätskiktsrenovering av fastighetens innergård, rives några bef. komplementbyggnader. Nya komplementbyggnader uppföres. Bta ca: 300 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Taknocken förlängs mot Kommendörgatan för att möjliggöra plats för hyresrätter i två plan, takkupor och terasser, två takfönster och två franska balkonger. Den tillskapade BOA:n genom dettaingrepp utgör ca 390 kvm.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Stockholm, etapp 2
Lokalförädling/ombyggnad av lokal till lägenheter.
Byte av tak på flerbostadshus i Stockholm
Byte av takmaterial på flerbostadshus. Bta 1110 m2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring av bostäder, byte kulör, balkongrenovering, byte fönster och takläggning och därtill.
Ombyggnad av vind i Stockholm
Inredning av bef. vind. Tillkomst av totalt 2 st. lägenheter. Nya takkupor mot gata, ett takfönster samt altan mot gård. Uppdragning av hiss. Bta 111 m2.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Stockholm
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster och fasadbeklädnad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Stockholm
Fönsterbyte på flerbostadshus. Bta 4270 m2.
Byte av fönster på flerbostadshus i Stockholm
Byte av fönster i flerbostadshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring - byta fönster.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Stockholm
AB Svenska Bostäder avser att under 2022 och 2023 renovera ett antal balkonger, kungsbalkonger samt en terrass på tre olika fastigheter. Huvuddel 1 och Huvuddel 2 utgör kontraktsarbeten medan Option 1 förbehåller sig beställaren rätten att själv och efter eget gottfinnande beställa. Huvuddel 1: Tången 14: renovera fastighetens balkonger och kungsbalkonger. Det rör sig om totalt 19 st stålramsbalkonger samt kungsbalkonger med en yta på ca 70 x 1,1 meter. Balkongräcken och skärmväggar ska bytas. Huvuddel 2: Forsen 2: Renovering av terrass. på grund av läckage ner till våningen under. Option 1: Furiren 15 Ytskiktsrenovering av en balkong. Fastigheten som är från 1927 har renoverade stålramsbalkonger. En av dessa balkonger har en sprucken och ojämn ytbeläggning som ska avlägsnas ersättas med en ny beläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Balkongerna skall gjutas om och nya räcken skall monteras. Garageportarna skall bytas till nya.
Ombyggnad av garage i Stockholm
Del av byggnad ändras från gym till garage. Garaget ska inrymma driftfordon för skötsel av fotbollplaner på gärdets sportfält. Bta ca 90 m2.
Fasadrenoverig på flerbostadshus i Stockholm
Avser fasadrenovering av putsfasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).