Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan. Byggnation av källarvåning beräknas påbörjas i början av 2021 och bedöms pågå under ett år. Därefter, preliminärt under 2022, utför staden arbeten på allmän plats och iordningställer arbetsgator. I början av 2023 bör husbyggnation ovan mark kunna påbörjas i delar av området. Byggnation beräknas pågå i cirka 1,5 år, med en första inflyttning tidigast under 2024. Totalt 243 bostäder med butiker/publika lokaler i bottenplan i kvarteren Greifswald och Harvard.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Projektet hette tidigare kv Persikan. Alla entreprenörer handlas upp enligt LOU. Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus inkl. förskola och verksamhetslokaler. Det nya kvarteret består av fyra huskroppar i varierande höjd som omgärdar en innergård. Det innefattar 169 lägenheter fördelade på 8 trapphus, en förskola med 6 avdelningar, två lokaler för kontorsverksamhet samt ett skyddsrum med 110 platser och garage i två våningsplan.
Ny,- om- och tillbyggnad av flerbostadshus m.m. i Mariehäll, Stockholm
Ändrad användning av lätt industri till bostad/förskola. Nybyggnad av 10 trapphus med totalt 240 lägenheter uppepå en bef. byggnad. Ombyggnad samt tillbyggnad i bef. byggnad av 25 lägenheter (varav 6 st för LSS boende) samt förskola. Projektet kallas tidigare för Bromma Boardwalk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kista, Stockholm
Nybyggnation av 310 bostäder, 5 lokaler samt underliggande källare med parkeringsgarage. BTA 18628 m2, OPA 1994 m2.
Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Projektet innebär påbyggnad på befintliga byggnader och nybyggnation exklusive bärande stomme för ett gårdshus med totalt 45 + 92 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kista, Kvarter 1
Nybyggnad av flerfamiljshus i kvarter med underbyggt garage. Kvarteret ska innehålla 224 lägenheter, en förskola och kommersiella lokaler i bottenvåning. Bta 14 787 m2.
Ny- och tillbyggnad av studentbostäder m.m. i Vårberg, etapp 3
Nybyggnad av 185 lägenheter i två huskroppar, 4 och 15 våningar. Påbyggnad av befintlig fastighet med 178 lägenheter. Parkeringshus med 57 platser.
Nybyggnad av bostadsrätter på Liljeholmen, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 140 lägenheter fördelat på 8 trapphus i två lamellhuskroppar om 3-8 bostadsplan. En mindre kontorslokal på 71 m2. Två plan garage med överliggande innergård. Bta 20 186 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärholmen, Stockholm
Ca 180 bostäder i 4 st sammanlänkade huskroppar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Midsommarkransen, Stockholm
Nybyggnad av ett flerbostadshus om 47 lägenheter. Lägenheterna är fördelat i en byggnadskropp mellan 4-6 våningar och 3 trapphus. Garage, förråd och mediacenter är placerad på källarplan. Bta 6289 m2. Utsedd leverantör av ståldörrar är Daloc.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 7
Nybyggnad av 204 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Parkeringsgaraget byggs gemensamt med projekt 2216249 och 2216250
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Bromstensstaden. Brf Kvittra. Nybyggnad av flerbostadshus, två st huskroppar, totalt 6 trapphus och omfattar 159 lägenheter, två lokaler. gård och parkeringsplatser.
Ombyggnad till servicelägenheter i Enskededalen, etapp 2
Ombyggnad av servicehus till seniorlägenheter. Etapp 2 omfattar bl.a. rivning, stambyte, ytskiktsrenoveringar, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, takarbeten, installation av solceller och en del lokalanpassningar på bottenplan. Även markarbeten ingår i etapp 2. Den totala ombyggnaden omfattar cirka 23 000 kvadratmeter med målsättning att bygga 215 seniorbostäder.
Nybyggnad av äldreboende m.m. i Stockholm
Projektet som består av två byggnader med tillhörande innergård kommer preliminärt att inrymma 74 vårdlägenheter samt sex lägenheter för LSS boende. Byggnaderna kommer även inrymma gemensamhetslokaler, ytor för hemtjänst samt ett skyddsrum. Hemsö har som ambition att certifiera byggnaderna enligt Miljöbyggnad Silver samt tilläggscertifieringen Noll CO2.
Nybyggnad av bostäder i Åkeslund, Bromma
AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtätning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus (4 och 6 vån) med garage under mark (antal våningar okänt).
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av 119 lägenheter och två lokaler, innergård med underliggande garage samt försörjnings- och förvaringsutrymmen i ett plan under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och parkeringshus i Råcksta
4-6 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga, Stockholm
79 lägenheter i 3 huskroppar. Utsedd konstruktör är Peab Teknik.
Upprustning och påbyggnad av flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Påbyggnad med 2 våningar och 172 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Larsboda, Farsta
Nybyggntion av flerbostadshus innehavande 172 lägenheter med underliggande källar- och lokalytor. 11231 Ljus BTA
Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
Lindbäcks Bygg AB ska uppföra 4 huskroppar, 9 trapphus, i fem till sju våningar åt Familjebostäder. Projektet omfattar 148 hyreslägenheter med en total bostadsarea på 9 525 kvm med nedgrävt garage på 1 824 kvm, lokaler på bottenplan mot Grycksbovägen. Total BTA på 15 745 kvm. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skärholmen
Markanvisning för ca 150 lägenheter om cirka 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
Nybyggnad av flerbostadshus (99 lägenheter, 4 trapphus, 4 huskroppar) Bta 8 600 m2. Stockholmshusen.
Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm
Älvsjöstaden DP3 omfattar totalt ca 600 lgh. Inkl förskola och LSS-boende. Miljöklass silver. Total area att bygga ca 50.000 kvm BTA. Kvarter C består av tre huskroppar med mellan 5 och 10 våningar. Kvarter C omfattar ca 80 lägenheter samt en förskola och är planerat att produktionsstarta i mitten av 2021. Inom kvarter C finns även en befintlig panncentral (ur bruk) som ska byggas om. Planeringen av denna är inte klar i dagsläget.
Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm
Projektet ligger Kv. Mariehäll beläget i stadsdelen Mariehäll i Bromma. Nybyggnation av ca 166 lägenheter längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Längst i söder är huset sammankopplat med en annan fastighet som byggs av en annan exploatör (ALM). Entrévåningen innehåller lokaler och allmänna utrymmen. 5 stycken gruppbostäder, LSS skall utföras i projektet. Vidbyggt garage med ca 54 st p-platser med bjälklag som bildar gård för boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby, Stockholm
Montage av fönster ingår i stomleveransen.
Nybyggnad av bostäder i Vårberg, Stockholm
Peab utvecklar ett hundratal nya bostadsrättslägenheter i ett 8 respektive 13 våningar högt hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rågsved, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus (125 lägenheter, 7 trapphus, 2 huskroppar) Miljöhus, cykelhus. Bta 11 580 m2.
Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Björkhagen, Stockholm
Garage under mark. Förskola i 4 avdelningar för 72 barn. Ett hus i 4 våningar samt två hus i i 5-8 våningar. Utsedd konsult för tillgänglighet är Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm innehåller flerbostadshus, garage, livsmedelsaffär med lastfar i huset, gruppboende, servicelägenheter, tre stycken mindre lokaler. Entreprenaden innehåller nyproduktion totalt ca 24 000 m2 BTA fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive 5400 m2 LOA. Stockholmshem avser upphandla en generalentreprenad uppdelad i två delentreprenader. Den första delentreprenaden avser rivning av befintlig platta på mark inklusive skyddsrum samt återuppförande av dessa och den andra delentreprenaden avser husarbete. .
Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 2018858. Utsedd leverantör av vitvaror är Stenlunds Maskincenter AB.
Nybyggnad av bostadsrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 1010265. Utsedd leverantör av vitvaror är Stenlunds Maskincenter AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 94 lägenheter fördelat på två byggnader med fyra resp. två trapphus med 5-9 våningar.De två huskropparna binds samman av ett garageplan i källarplan och souterräng. Bta 10980 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Stockholm
Yttre ändringar, ny tvättstuga, borttagning av bjälklag. Nytt källsorteringrum.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Påbyggnad på bef. fastighet 2 st. bostadsvåningar samt installationsutrymme på ny vind. Påbyggnad innebär totalt 23 st. nya bostäder med ca: 1925 m2 BOA. Yttre ändringar av fasaden samt solceller på nytt tak. Bta 14000 m2. Totalrenovering av 80 st befintliga lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadshagen, Stockholm
Nybyggnad av bostadshus om 78 lägenheter på Ekedalsgatan på Kungsholmen. 17 våningar ovan mark och 2 våningar under mark. Bta 8414 m2 varav 6130 m2 bostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bandhagen, Stockholm
Nybyggnad av flerfamiljshus, 175 lägenheter, med underliggande garage. BTA 11732 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av ett bostadskvarter med 3 st. flerbostadshus (64 lgh) samt två lokaler. Bta 6161 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter på befintligt garage i Vasastan, Stockholm
Påbyggnation på befintligt garage varav på den översta våningen ska bli fläktrum. Bostadsrätterna i kv. Skålen 29 kommer att miljöcertifieras enligt Svanen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Projektet avser nybyggnad av totalt fyra byggnader på två kvarter, med totalt 234 lägenheter, och åtta lokaler, totalt ca 21 500 kvm bta ovan mark. Husen blir 10-13 våningar höga. Cederhusen kommer att uppföras med en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong på grund av grundläggningsförutsättningarna. Denna entreprenad, Cederhusens andra kvarter, består av två huskroppar i med totalt 134 bostadsrätter samt fyra lokaler. Husen blir upp till 13 våningar höga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Förslaget innebär att cirka 90 lägenheter. Förslaget, som består av flerbostadshus på fem till sju våningar kommer att bearbetas och byggnadernas antal, placering och volym ska studeras i det fortsatta planarbetet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västberga, Stockholm
INDIGO - Består av en huskropp och kommer att vara den nya porten till The Brick området. En stilfull byggnad med stål och trä med cirka 60 bostäder, takterass, lokal och ICA-butik i bottenvåningen. Indigo ligger i områdets sydvästra del och det 13 våningar höga huset kommer byggas på LM Ericssons gamla blå plåtbeklädda matsal.
Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda, Stockholm
Totalt planerar ALM Equity AB för ca 1000 bostäder i 7 huskroppar i kv Archimedes, varav 5 utav dessa avser nyproduktion. Projektet är ett JV mellan Alm Equity och Resona.
Nybyggnad av bostäder i Farsta strand, Stockholm
Projektet omfattar ett punkthus med 37 hyresrätter och en lokal samt fyra radhus.
Stambyte m.m. i flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
Översiktlig omfattning: - Genomgående stambyte samt relining i hela fastigheten. - Nya kök och badrum i bostadslägenheterna. - Befintliga fönster renoveras. - Nya friskluftventiler. - Nya lägenhetsdörrar. - Nya lägenhetsförråd. - Sanering av miljöfarliga ämnen, såsom t.ex. asbest, PCB. - Ny el i lägenheter och allmänna utrymmen.
Fasad- och fönsterbyte på flerbostadshus i Skärholmen, Stockholm
Utvändig ändring av 5 st. flerbostadshus - Tilläggsisolering samt nytt fönster och ny dörr på Falkholmen 1 och Falkholmen 2.
Nybyggnad av radhus i Stockholm
På fastigheterna uppförds 15 st. radhus i tre våningar, 7 st. på Bondkakan och 8 st. på Hallongrottan. Bta 2505 m2.
Renovering av flerbostadshus m.m. i Rinkeby, Stockholm
Fastigheten innehåller 150 bostäder, 2 kontor, 51 parkeringsplatser samt 81 garageplatser. Fastigheten kommer genomgå stambyte samt omfattande in- och utvändiga renoveringsarbeten för att möta dagens standard och energikrav.
Nybyggnad av bostäder på Gärdet, Stockholm
Syftet med detaljplanen är att pröva om ett befintligt bostads- och kontorshus inom fastigheten Genua 1 kan byggas på med två vindsvåningar med bostäder. Planen ska dessutom öppna upp bottenvåningarna i husen för fler bostäder och publika ändamål, service eller handel. Ett nytt bostadshus i tre våningar samt två vindsvåningar planeras på den intilliggande gården. Sammanlagt ger förslaget cirka 55 nya och i huvudsak små bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus som består av tre husvolymer (två flerbostadshus och ett stadsradhus) med totalt 32 bostäder, en verksamhetslokal samt garage under mark. Bta 3840 m2.
Nybyggnad av seniorbostäder i Nockeby, Stockholm
Skaldevägen/Sigurdsvägen. 55+ boende. Nyproduktion av flerbostadshus omfattande 19 lägenheter samt gemensamhetslokal och gästlägenhet ovan garage samt tillhörande gård. Bta 2939 m2.
Nybyggnad av bostäder i Örby, Stockholm
Bostadsbebyggelse på de två fastigheterna om totalt cirka 20 nya lägenheter, 3000 kvm BTA.
Ombyggnad av student- och forskarbostäder i Stockholm
Ombyggnad av föredetta elevhem till student- och forskarbostäder. BTA 1480 m2.
Totalrenovering av flerbostadshus i Stockholm
Upprustning av hela fastigheten med utbyte av VVS- och el-inst. samt renovering av badrum,kök & inv. ytskikt.Vind inreds med nya lgh & lgh-förråd flyttas till källare. Uthyrningslokal återställs till lägenheter. Utbyte av fönster,balkonger uppförs. BTA 3499m2.
Ombyggnad av vindslägenheter m.m. på Kungsholmen, Stockholm
Ändrad användning av källarhörnlokal (kontor) till restaurang. Ca 10st nya balkonger in mot gården. Påbyggnad av vind, ca 25-27 lgh. Bta ca: 2600 m2.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 4, 5 och 6
Projektet avser renovering av en fastighet som innehåller 26 stycken lägenheter i två stycken huskroppar, Etapp 4. Omfattning är i första hand utvändig renovering samt 2 st lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Sju nya bostäder byggs till ovanpå bef. bostadshus. Bta 765 m2.
Utveckling av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i behov av renovering och projektet omfattar 36 nya lägenheter. - 10 delningslägenheter med gemensamt kök och gemensamma toaletter/badrum. - 4 ungdomslägenheter - 7 studentlägenheter - 11 vanliga hyreslägenheter - 4 hyreslägenheter 55+
Fönsteråtgärder längs Västra Stambanan, paket 6
Ca 120 fastigheter i befintlig miljö.
Nybyggnad av hus och rivning av betonggrund i Stockholm
Nybyggnad av hus samt rivning av betonggrund Utförandeplats: Östra Stockholm.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockolm
Nybyggnad av flerbostadshus bestående av en huskropp med lokal i bottenvåning. Huset är i 6 våningsplan inkl. källare och innehåller 23 bostäder samt utrymmen för teknikutrymmen i källarplan & vindsplan, bostadsutrymmen & lokal. BTA 2429,5 m2.
Relining av stammar i flerbostadshus i Vällingby, Stockholm
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering samt kompletta byggnads- och installationsarbeten för att åtgärda liggande stammar i källare alternativt bottenplan, liggande stammar under platta samt rör och brunnar belägna i mark utanför huskropp. Huvuddel 3: Stämpelfärgen 4, Härjedalsgatan 27-33, Mörsilsgatan 3-7, 13-17 Huvuddel 4: Korthållaren 5, Indalsbacken 2A-B, 4-31, Lyckselevägen 3-11 Huvuddel 5: Bokpappret 1, Lyckselevägen 2-22 Huvuddel 6: Glanspapperet 1, Lyckselevägen 60-84 Huvuddel 7: Skaftstämpeln 1, Härjedalsgatan 2-22 Huvuddel 8: Pennstället 1, Lyckselevägen 34-54 Huvuddel 3-8 hanteras som optioner.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Stockholm
Planer finns på renovering av fasad på flerbostadshus.
Renovering av tak och fasad m.m. på flerbostadshus i Stockholm
Renovering av fasad och tak, byte av fönster.
Renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus i Stockholm
Renovering av fasader, tak, balkonger samt nya balkongräcken utförda lika befintliga 1,2 m höga.
Renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus i Skanstull, Stockholm
Renovering av fasader och bef. balkonger, nya balkonger och takarbeten.
Byte av plåttak på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns på byte av plåttak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Renovering av fasader på flerfamiljshus samt byte av samtliga fönster, nya balkongplattor och räcken.
Ombyggnad av studentlägenheter i Stockholm
Ombyggnad av butikslokal, källarlokal till studentlägenheter. Bta 540 m2.
Renovering av fasad och balkonger m.m. på flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring av flerbostadshus - Renovering av fasader, renovering av balkonger, byte av samtliga plåtbeslag, byte av räcken samt färgsättning fasader på Kv Sjöfararen 9, 10, 11 och 18.
Modernisering av hissar i senioboende mm i Hägersten
Fastigheten innehåller seniorbostäder, äldreboende samt en förskola med 10 avdelningar och är i behov av modernisering av åtta stycken hissar. Entreprenaden består av utbyte av styr- och drivsystem, elledningar, maskineri samt förbättringsåtgärder på korg- och schaktdörrar mm till fullt färdiga och godkända installationer.
Inredning av bostäder i flerbostadshus i Vasastan, Stockholm
Avser ändrad användning, inredning och tillbyggnad av kontorslokal på plan 7/vind. Tillkomst av 5 lägenheter. Nya altaner mot gata och gård.
Nya balkonger på flerbostadshus i Hägersten, Stockholm
Planer finns på nya balkonger på flerbostadshus.
Ny putsfasad på flerbostadshus i Stockholm
Fasadändring av flerbostadshus - ny puts.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).