Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 425 st.

Stadsutveckling av Fruängen i Stockholm
Området som planeras innefattar Fruängens stadsdelsområde. Området är cirka 130 hektar stort och avgränsas av Södertäljevägen i norr, Mickelsbergsvägen i sydost och kommungränsen till Huddinge i väster
Nybyggnad av bostäder i Bromsten
Projektet hette tidigare kv Gunhild 5.
Nya bostäder i Stora Sköndal
Heba och Åke Sundvall ska bygga 600 av dessa – 260 hyresrätter och 340 bostadsrätter
Nybyggnad av bostäder & studentlägenheter mm i Kista
124 hyreslägenheter och 236 studentlägenheter. Förskola för ca 100 barn, 5 avdelningar. Anholt 1, Ålborg 1 samt Akalla 4:1.
Nybyggnad av bostäder på Kungsholmen
S:t Eriks Ögonsjukhus kommer att avvecklas 2020/2021 för att omlokaliseras till Norra Hagastaden. Den stora sjukhusbyggnaden som omfattar ca 18 000 kvadratmeter lokalarea ska rivas och den mindre byggnaden som ska bibehållas omfattar ca 1900 kvadratmeter. Planförslaget medger två kvarter tillsammans ca 41 000 kvm ljus BTA avsedda för bostäder, kontor och service.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västberga, Stockholm
ALBA - projektet innehåller sex sammanhängande byggnadskroppar i olika fasadmaterial och våningshöjder, ett stort garage och lokaler i bottenvåning ut mot den nya gångfartsgatan. Här planeras för cirka 400 nya bostäder. Projektet har förvärvats av Svenska Nyttobostäder som kommer att förvalta de färdigställda bostäderna.
Nybyggnad av bostäder, butik samt vård- och omsorgsboende i Spånga
En U-formad byggnad med 144 hyresrätter och 11 ägandelägenheter, 86 vårdplatser, en 4000 m2 Coop-butik och 2 våningar garage med 210 parkeringsplatser. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning, vilket beräknas ske under 2023, därefter tar Heimstaden AB över fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Akalla
Projektet kommer att handlas upp enligt LOU och blir antingen en total eller en generalentreprenad. De två förskolorna kommer att ha plats för 200 barn. I bottenvåningarna planeras det för verksamheter som kan vara till nytta för alla i kvarteret.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Bromma
Ca 55 lägenheter och cirka 10 000 kvm för verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla
Ca 325 bostadsrätter och 75 hyresrätter.
Nytt bostadskvarter i Hagastaden
243 st lägenheter som byggs löpande, med första inflytt under 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tensta
Överdäckning Tensta.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gamla Enskede
Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av studentbostäder i Kärrtorp
Projektet kallades tidigare för Triaden.
Nya bostäder i Stora Sköndal
Ca 200 hyres-, student-, ungdoms- och seniorbostäder i fem byggnader
Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Älvsjöstaden DP3 omfattar totalt ca 600 lgh. Inkl förskola och LSS-boende. Miljöklass silver. Total area att bygga ca 50.000 kvm BTA. Kvarter B består av fyra huskroppar med mellan 3 och 16 våningar. Kvarter B omfattar ca 130 lägenheter och är planerat att produktionsstarta i mitten av 2020.
Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
175 bostäder. 6-10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Äppelviken, Bromma
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage. Nyängsvägen-Västerled.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av ca 150 hyresrätter.
Ny- och tillbyggnad av studentbostäder m.m. i Vårberg, etapp 3
Nybyggnad av 185 lägenheter i två huskroppar, 4 och 15 våningar. Påbyggnad av befintlig fastighet med 178 lägenheter. Parkeringshus med 57 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västberga
LIGNUM - Här planeras cirka 200 bostäder, förskola och övriga lokaler i två byggnadskroppar i betong och trä. På taket planeras en gemensam gårdsyta för de boende i fastigheten. Projektet har förvärvats av Svenska Nyttobostäder som kommer att förvalta de färdigställda bostäderna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skärholmen
Ca 180 bostäder i 4 st sammanlänkade huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla
Ca 200 bostadsrätter och 50 hyresrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 2 som avser nybyggnad av 171 lgh. Flerbostadshus omfattande 171 lägenheter, parkeringsgarage (46 platser) och en lokal. 4 st bilparkeringar (HKP)på gård. 170 st cykelparkeringar på mark. 156 platser för cykelparkering i förråd. Bta 12 401 m2.
Nybyggnad av bostäder i Hjorthagen, Stockholm
I Elektriciteten, som ligger mellan Motalaparken och Värtaverket, komprimeras det befintliga ställverket och ger plats till nya bostäder och verksamheter. Den frigjorda ytan skapar en möjlighet att bygga nya bostäder och kontor. Här planerar staden att markanvisa cirka 150–200 bostäder till byggaktör
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Projektet kallades tidigare Larsboda Strand.
Nybyggnad av bostäder på Kungsholmen, Stockholm
SL:s bussgarage nr 11. Ca 200 bostäder.
Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm
Årstafältet etapp 2 södra.
Nybyggnad av studentbostäder och förskola på Norra Djurgården
Ca 230 till 240 lägenheter i varje etapp. Totalt 470 bostäder i de två första etapperna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skärholmen
Markanvisning för ca 150 lägenheter om cirka 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Enskede Gård
Cirka 175 hyresrätter och 100 studentlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Östberga, Stockholm
Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostads­bebyggelse inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga. Projektet är beläget söder om Östbergahöjden i området som kallas Kvarnbacken. Området ska bebyggas med bostäder och bebyggelsens utformning ska följa riktlinjerna i det program som upprättats för Östberga.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Telefonplan
I bottenplan planeras också för 4-6 lokaler för centrumändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagsätra
Inom kvarteret planeras ett tillägg till befintlig bebyggelse utmed Huddingevägen med tre nya bostadshus om fem våningar. De nya husen ska avskärma buller från Huddingevägen och skapar ett tydligare avgränsat gårdsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Projektet kallades tidigare för Persikan.
Nybyggnad av bostäder, förskola och LSS-boende i Älvsjö, Stockholm
Älvsjöstaden DP3 omfattar totalt ca 600 lgh. Inkl förskola och LSS-boende. Miljöklass silver. Total area att bygga ca 50.000 kvm BTA. Kvarter D består av fem huskroppar med mellan 3 och 9 våningar. Kvarter D omfattar ca 110 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 1010265.
Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 2018858.
Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Björkhagen
Garage under mark. Förskola i 4 avdelningar för 72 barn. Ett hus i 4 våningar samt två hus i i 5-8 våningar. Utsedd konsult för tillgänglighet är Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB.
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 1 som avser nybyggnad av 129 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Farsta
Ca 80 lgh. Stockholmshusen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
131 lägenheter. Garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus på Hammarbyhöjden
50 st bostadsrätter och 50 st hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Rågsved
Avser fastigheterna Älvsjö 1:1, Vallhunden 3, Vallhunden 4, Vallhunden 5; Säterhöjden 2, Ostkammaren 1 och Sätervallen 1.
Nybyggnad av bostäder i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Ca 130 stycken lägenheter och sju stycken stadsradhus. Totalt rymmer de sju kvarteren inom etapp ett ca 64 000 kvm BTA bostäder. Tre förskolor om fem avdelningar var ska placeras ut i etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostäder vid Solvalla, Bromma
Ca 160 lägenheter (hyresrätter), varav 6 gruppbostäder och 4 försöks- och träningslägenheter. Projektet omfattar uppförande av ca 2300 bostäder, skola för 900 elever, förskolor, multisporthall. Cykelparkeringar både i anslutning till bostäderna och vid den nya tvärbanans hållplats. Bilparkeringar kommer att uppföras i garage under husen. Ny gång- och cykeltunnel vid den nya tvärbanehållplatsen mellan Södra Solvallastaden och Annedal. Upprustning av gången under bron vid Bällstaån. Den största delen av marken ägs och säljs av Stockholms travsällskap.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagsätra
Dagens utformning av torget karaktäriseras av de så kallade ”muttrarna” som är två paviljonger på torget med takförsedda gångar på ömse sidor. Dessa två paviljonger föreslås rivas och ersättas av ett sju våningar högt bostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus på Årstafältet, etapp 4b
Etapp 4b omfattar totalt ca 250 bostäder och en grundskola.
Nybyggnad av hyresrätter i Karlsviks strand Larsboda, Farsta
Gatuhus 4-6 våningar, höghus 14-19 våningar. Ca 230 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Huset ska byggas med trästomme och kommer att innehålla både publika lokaler med restaurang och café samt gemensamma lokaler för bostadsrättsinnehavarna i bottenvåningen. ca 80 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkeslund
Förslaget innehåller nybyggnation av cirka 100-150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagsätra
Inom kvarteret planeras tillägg av lägre byggnadskroppar i fem våningar. De tre byggnaderna placeras i vinkel mot befintliga skivhus och skapar därmed bullerskyddade gårdsrum.
Nybyggnad av bostäder i Hagsätra
Inom kvarteret planeras ett bostadshus i sju våningar som ska ersätta enplansbyggnaden som idag finns på platsen och inhyser en frukt- och grönsakshandel. Det ska även finnas centrumverksamheter i bottenvåningen på den nya byggnaden.
Nybyggnad av bostäder samt ombyggnad till skola i Kista
Ändrad användning från kontor till skola. Ansökt om markanvisning för ny bostadsbebyggelse om cirka 125 lägenheter på obebyggd del av fastigheten som nyttjas för parkering.
Nybyggnad av bostäder i Hagsätra
Vid entrén till parken Hagdalen utmed Olshammarsgatan planeras ett nytt bostadshus i sju våningar som placeras på en befintlig bostadsparkering.
Nybyggnad av bostadsrätter i Aspudden, Stockholm
Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Hammarbyhöjden
Projektet Sjöstadshöjden ligger på gränsen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Syftet är att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och att utveckla en stadsmässig miljö med både bostäder och verksamheter i området kring Hammarbyvägen. Projektet ingår i programområde Hammarbyskogen-Björkhagen. Sjöstadshöjden utgör en av tre stora utbyggnadsetapper tillsammans med Hammarbyskogen och Nytorps gärde. Ca 450-500 bostäder och ca 5000 kontorsplatser. Förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagsätra centrum
Projektet avser nybyggnad av hyresrätter, kompis- och kollektivlägenheter, utrymmen för co-working, cykelverkstad och Sveriges minsta biograf. Ca 130 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll, etapp 2
114 st lägenheter. Etapp 1 - 1595118 Etapp 3 - 2037112
Nybyggnad av studentbostäder i Östberga
Nyproduktion på fastigheten Familjen 2 av 87st hyresrätter avsedda som studentbostäder samt en förskola på 4 avdelningar med tillagningskök. Byggnaden blir 7 våningar och innehåller utöver bostäder och förskola även teknikutrymmen, Bta 4700 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadshagen
Nybyggnad av bostadshus om 78 lägenheter på Ekedalsgatan på Kungsholmen. Bta 8414 m2 varav 6130 m2 bostad.
Nybyggnad av bostadsrätter i Liljeholmen
Nybyggnad av flerbostadshus med 73 lägenheter i 11 våningar inkl.två våningar garage & förskola. Garaget inrymmer 65 p-platser & förksolan 6 avdelningar. Olika gårdar för förskola resp. boende med både privata uteplatser & gemensamma delar. Bta 12060 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårberg
Lillholmen 6 samt del av Skärholmen 2:1 (område E).
Nybyggnad av flerbostadshus i Blackeberg
Förslaget innehåller nybyggnation av ca 65 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Årstafältet, etapp 5
Etapp 5 omfattar totalt ca 950 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll, etapp 3
Etapp 1 - 1595118 Etapp 2- 1627659

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.