Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 184 st.

Nybyggnad av hyresrätter i Nockebyhov, Stockholm
Projektet omfattar nyproduktion av 87 lägenheter samt 6 st. lägenheter inom ett LSS-gruppboende. Lägenheterna fördelas på tre lamellhus utmed Gubbkärrsvägen samt ett lamellhus vid Semestervägen. Husen är i huvudsak 4 - 5 våningar mot gatan. Genom takets utformning är takfoten ca en våning lägre mot gårdssidan och den befintliga bebyggelsen. Ett av husen (Hus 1) är ett miljöspetsprojekt och skall certifieras i Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kista, Stockholm
Kista Äng, kvarter 6. 83 parkeringsplatser och 413 cykelplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kista, Stockholm
Nybyggnation av 310 bostäder, 5 lokaler samt underliggande källare med parkeringsgarage. BTA 18628 m2, OPA 1994 m2.
Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm
Projektet ligger Kv. Mariehäll beläget i stadsdelen Mariehäll i Bromma. Nybyggnation av ca 166 lägenheter samt 5 LSS-gruppbostäder längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Längst i söder är huset sammankopplat med en annan fastighet som byggs av en annan exploatör (ALM). Entrévåningen innehåller lokaler och allmänna utrymmen. 5 stycken gruppbostäder, LSS skall utföras i projektet. Vidbyggt garage med ca 54 st p-platser med bjälklag som bildar gård för boende. Utombordaren 2.
Nybyggnad av flerbostadshus på östra Södermalm, Stockholm
Kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm innehåller flerbostadshus, garage, livsmedelsaffär med lastfar i huset, gruppboende, servicelägenheter, tre stycken mindre lokaler. Entreprenaden innehåller nyproduktion totalt ca 24 000 m2 BTA fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive 5400 m2 LOA. Stockholmshem avser upphandla en generalentreprenad uppdelad i två delentreprenader. Den första delentreprenaden avser rivning av befintlig platta på mark inklusive skyddsrum samt återuppförande av dessa och den andra delentreprenaden avser husarbete. .
Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 7
Nybyggnad av 204 st bostadsrätter.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder och förskola i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Steken 1, Högreven 1 Förskola, 6 avdelningar och butiker i botten.
Nybyggnad av bostäder i Åkeslund, Bromma
AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtätning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus (4 och 6 vån) med garage under mark (antal våningar okänt). I garage under de nya husen blir det 94 parkeringsplatser för bil, inklusive förberedelser för laddstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage samt 2st lokaler i botten plan
Nybyggnad av bostadsrätter i Solhem, Spånga
Spångaviadukten. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Byggnation av flerbostadshus i 5-6 våningar, samt källare. Totalt 42 bostadsrättslägenheter. Byggnation av flerbostadshus i 6-7 våningar, samt källare. Totalt 82 hyreslägenheter och en förskola med 4 avdelningar. Bärö 1
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus (99 lägenheter, 4 trapphus, 4 huskroppar) Bta 8 600 m2. Stockholmshusen. Projektet kallades tidigare kv Tåjärnet .
Om- och påbyggnad till bostäder i Kista etapp 1
Första etappen med 200 hyreslägenheter i Kista Square Garden ska bli inflyttningsklara 2026. Etapp två till fyra med ytterligare 700 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter som ska stå klara 2027. Så det som onsdagens tillställning snarare innebär är att Klövern nu påbörjar utflyttningen och börjar riva ut det som behövs i de första delarna av den gigantiska kåken.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Stockholm
Nyproduktion av flerbostadshus omfattande 76 lägenheter. Tillkommande byggnadsarea: 1867 m2. Tillkommande bruttoarea: 9796 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus i kvarter L.
Rivning av kontor och nybyggnad av bostäder i Stockholm
Nyproduktion av 25 lägenheter samt garage och en liten cafélokal. Tillkommande byggnadsarea i kvadratmeter: 546 Tillkommande bruttoarea i kvadratmeter: 4093
Stambyte och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Stockholm
Stambyte och renovering av gatu- och gårdsfasader inkl. kulörbyte på flerbostadshus. Byte av balkongräcken till nya smidesräcken samt nya lägenhetsavskiljande balkongskärmar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Nybyggnation avseende flerbostadshus om 40 lägenheter i 7 våningar. Byggnadsarea :732 m2 Bruttoarea: 3986 m2 Öppenarea: 197 m2. Ska bli Väktaren 38
Nybyggnad av bostadsrätter och garage i Björkhagen, Stockholm
Nyproduktion av ett flerbostadshus med 43 st lägenheter samt tillhörande parkering i garage. Bta 5145 m2. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 47 lägenheter och underbyggt garage. Bta 3159 m2.
Upprustning av flerbostadshus i Riksby, Stockholm
Följande åtgärder ingår i projektet: - Byte av liggande stam i källare - Säkerhetspaket i källare i form av brytförstärkta källardörrar, rörelsestyrd belysning, uppdatering av låssystem, målning av väggar och tak samt belysta utrymningsskyltar - Dräneringsarbeten, dagvattenhantering - Takarbeten - Vindsisolering - Upprustning av trapphus - Tilläggsisolering och omputsning av fyra hus - FX-system - Installation av solceller - Injustering av värmeanläggningen - Installation av laddstolpar
Nybyggnad av bostäder i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Nybyggnad av hyresrätter i kvarter L. Totalt rymmer de sju kvarteren inom etapp ett ca 64 000 kvm BTA bostäder. Tre förskolor om fem avdelningar var ska placeras ut i etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus i kvarter L.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus i kvarter L
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus i kvarter L.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Stambyte och våtrumsrenovering samt utbyte av tapp- och spillvattenledningar.
Ombyggnad av seniorbostäder i Stockholm
Entreprenaden omfattar total byggteknisk upprustning av Hus C vilket bl.a. innefattar rivning, ytskiktsrenovering, byte av fönster, tillbyggnad av balkonger samt installationer.
ROT-renovering av lokaler och bostäder i Stockholm
Ersta 25 består av tre huskroppar om ca 3 500 kvm fördelat på ca 2 000 kvm bostäder och 1 500 kvm lokaler.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Stockholm
Omfattning är i första hand utvändig renovering med åtgärder så som: Ny putsfasad, Nya fönster (exkl balkongdörrar med respektive fönster), Renovering av balkongdörrar fönster vid balkongerna, Nya entréportar, Renovering av balkongplatta och byte av balkongskärmar samt Nytt tätskikt på taket inkl plåtar.
Stambyte mm i kontor och flerbostadshus på Kungsholmen
Stambyte och ombyggnad av flerbostadshus och kontor.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnadsarbeten på kvarteret Karneolen 3 som omfattar bl.a. fasadrenovering, takomläggning, fönster- och balkongrenovering.
Ombyggnad av vindslägenheter m.m. på Kungsholmen, Stockholm
Ändrad användning av källarhörnlokal (kontor) till restaurang. Ca 10st nya balkonger in mot gården. Påbyggnad av vind, ca 25-27 lgh. Bta ca: 2600 m2.
Renovering av flerbostadshus i Gröndal
Planeras utbyte av vatten- och avloppsstammar, renovering av wc samt badrum. Kök renoveras och hyresgäster erbjuds olika tillval bl.a. utbyte av kök. Befintliga elinstallationer är i originalutförande och behöver bytas samt anpassas till dagens standard.
Stambyte i flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Kv Tofflan 4 består av total 12 lägenheter och 3 lokaler. Kv Trappan 5 består av total 14 lägenheter och 8 lokaler. Kortfattad beskrivning av projektet: - Stambyte av samtliga lägenheter och lokaler, byte avlopp och tappvatten i kök och bad inkl köksrenovering och badrumsrenovering. - Nya elstigare, ny elcentral samt omdragning i lägenheter. - Befintliga kök renoveras eller nytt kök installeras. - Relining av samlingsledning under bottenplatta, övrig samlingsledning by-tes. Optioner så som: - Byte av glas i fönster. - Montering av insynsskyddande film på fönster. - Åtgärder på fönster för montering av spaltventiler. - Referensgivare. - Nya brandvarnare. - Ny installation för belysning, uttag mm i fastighetsutrymmen. - Alla åtgärder i värmesystemet. - Relationshandlingar för värmesystemet. - Åtgärder gällande murade ventilationskanaler. - Åtgärder gällande murade kanaler för kakelugnar. - Rivning av gasledningar. - Åtgärder gällande ventilation inkl material. - Relationshandlingar för ventilationssystemet
Takrenovering på flerbostadshus i Västerort och Järva, Stockholm
Avser takrenoveringar på ett antal fastigheter inom Distrikt Västerort och Distrikt Järva.
Stambyte i flerbostadshus i Stockholm
Fastigheten ägs av Brf Valvet 74,76 och består av 47 st lgh samt förskola i port 74. Det ska utföras stambyte avseende Kv, Vv, VVc , spillvatten i schakt samt våtrum/kök samt samlingsledningar i källare. Nya stammar och ledningar i befintliga lägen.
Installation av solceller på flerbostadshus i Bagarmossen etapp 4
Etapp 4: Taktsäkerhet, solcellsinstallation, installation uppstigningsluckor och rökluckor.
Nybyggnad av LSS-boende i Husby, Stockholm
Entreprenaden är en nyproduktion av en fristående gruppbostad enligt LSS med sex stycken lägenheter och gemensamhetsyta.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Stockholm
Underhåll av kulturhistorisk byggnad, fasadrenovering.
Byte av tappvattenstråk och kulvertledningar i Stockholm
Svenska Bostäder har i sitt fastighetsbestånd i västra Stockholm utfört arbeten i form av stambyte och rörinfodring av rörinstallationer i bottenplatta. Nu ämnar man byta tappvattenstråk i källarplan. Projektet berör ett antal fastigheter. Stråket behöver bytas ut för att säkerställa driften och energiprestandan. AB Svenska Bostäder avser med denna entreprenad att ersätta befintliga ledningar med rostfria rör, isolerade med modern energiklass.
Fasad-, fönster- och balkongrenovering på flerbostadshus i Vällingby
Upphandlingen gäller adressen Lyckselevägen 9 som är ett punkthus om 12 våningar samt ett vindsplan. Totalt finns 44 lägenheter fördelat på 11 våningar. Entréplanet ligger delvis i suterräng och är anpassat till den omkringliggande naturmarken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nuvarande kontorslokal ändras till bostäder (3 lägenheter) Bta 160 m2.
Fasadrenovering och fönsterbyte på kontor på Östermalm i Stockholm
Fasadändring, fasadrenovering samt fönsterbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Stockholm
Projektet avser ombyggnad av bef lokaler till 15 lgh och 1 lokal BTA: 520 m2, BOA: 425 m2, LOA: 25 m2
Installation av bergvärme mm i flerbostadshus i Stockholm
Installation av frånluftsåtervinning från en frånluvshuv på tak och bergvärme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Olovslund, Stockholm
Markanvisning för ny bostadsbebyggelse om cirka 5 lägenheter och en lokal inom fastigheten Gökuret 7 som är upplåten till bolaget med tomträtt. Bolaget önskar ändra användning från centrumändamål till bostäder och lokal samt utöka byggrätten genom till-, på- och ombyggnad av den befintliga byggnaden.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Stockholm
Totalrenovering av ett 40-tal balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning från lokaler till bostäder. Bta 481 m2.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Stockholm
3 huskroppar med totalt 8 hissar.
Renovering av fasad, balkonger mm på flerbostadshus i Stockholm
Renovering av takterrass och kungsbalkong, utbyte av frostsprängt tegel. Utbyte till lika befintligt material.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnad flerbostadshus (takstokar), Nybyggnad sophus.
Ombyggnad av vindslägenheter mm i flerbostadshus i Stockholm
Byggnation av lägenheter på vind, renovering av fasader, renovering av balkonger, fönsterbyte.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Stockholm
Renovering av balkongplattor, befintliga rivs och ersätts med nya. Balkongfronter och räcken återställs, , Korslången 2 & Grängen 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning av tvättstuga/cykelrum till 4 st. lägenheter.
Bullerskyddsåtgärder inom Program Mälarbanan
Bullerdämpande åtgärder avseende på fönster, fönsterdörrar och ventiler i 3 flerbostadshus samt en enbostadsfastighet. Objekten är belägen i Spånga Stockholm kommun. En lokalskärm som är belägen i Spånga. En bullerskärm i en radhuslänga i Järfälla Kommun.
Ombyggnad av gårdsbjälklag på flerbostadshus i Stockholm
Ändring av det befintliga bjälklaget kommer att rivas för att ersättas av ett nytt. I samband med detta anläggs en röklucka för rökgasevakuering från underliggande yta.
Tillbyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Stockholm
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus. Sex våningar. Totalt 5 nya bostadslägenheter. En bef. bostadslägenhet utökas och en ny hiss installeras i bef. trapphus. En bef. lokal i markplan byggs om till restaurang. Bra ca 850 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnad av befintligt kontor, del av plan 1 trappa, till 4 st bostadslägenheter. 334,4 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Inredning av två stycken lägenheter i källaren. Urschaktning av mark i anslutning till huset för iordningställande av entré och uteplatser. Byte av fönster i fasader, lika befintliga. Nya fönster och dörrar i fasad till källare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnad i markplan där bef. butik konverteras till 11 bostäder och ny gemensam tvättstuga. Ombyggnad av entrépartier mot gata, ersätts med nya fönsterpartier. Upptagning av nya fönster och fönsterdörrar mot gård med nya uteplatser.
Ombyggnad av vind till bostäder i Vasastaden
Avser inredning av bef. råvind. Tillkomst av totalt 8 st vindslägenheter (<35 m2) Nya takkupor och takfönster. Bta 250 m2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Johanneshov
Renovering av fasader, nytt tak, plåtbeslag samt byggande av sopstation.
Påbyggnad av flerbostadshus på Östermalm, Stockholm
Planförslaget innebär att en påbyggnad i en och två våningar möjliggörs på befintlig byggnad. Påbyggnaden innehåller tre nya lägenheter.
Byte av fönster på flerbostadshus i Stockholm
Ändring av Byte av fönster och fönsterdörrar.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Stockholm
Renovering 5 hissar kommer att göras löpande under 3 år.
Byte av ventilation mm i flerbostadshus i Stockholm
Byte av ventilationsaggregat samt konvertering från eluppvärmt till vattenburen värme.
Ombyggnad av vindslägenheter i Stockholm
Inredning av vind på fastigheten Loket 2 till två stycken lägenheter, Befintlig hiss förlängs upp till vindsvåning, förråd flyttas till källaren.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat på seniorboende/servicehus i Stockholm
Entreprenaden omfattar bl.a. demontering av befintliga luftbehandlingsaggregat, installation av nya luftbehandlingsaggregat och återställning
Dränering av flerbostadshus mm i Stockholm
Dränering av 2 punkthus, rivning av förråd, ombyggnation av parkeringsplats, ombyggnad av spillvattenledning mm
Fasadarbeten på flerbostadshus i Stockholm
Tilläggsisolera fasaden och putsa med ny puts. Ändra balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Fasadrenovering; putsarbete, lagning av fasad & fasadsprickor. Renovering/lagning av bef snickeri, bef fönster & bef foder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Putsarbete, Lagning av fasadsprickor. Takplåten vid nock har släppt och ny takplåt lika befintliga plåt återmonteras. Byggnaden är k-märkt.
Fasad och fönsterrenovering i Stockholm
Fasad och fönsterrenovering.
Byte av tak mm på flerbostadshus i Stockholm
Entreprenaden innebär en fullständig byte av takets beläggning, renovering av 10 balkonger, samt reparation av sprickor och skador runt fönsterna efter det tidigare utförda fönsterbytet.
Ombyggnad av luftbehandling i flerbostadshus i Tensta
Avser luftbehandling för fastigheterna Tisslinge 1, Husinge 1 & 2 samt Gullinge 1.
Nya balkonger på flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnad restaurang till lägenheter, tillb av balkonger. 14 st nya balkonger.
Omputsning av fasad på flerbostadshus i Stockholm
Omputsning avfasad på flerbostadshus.
Byte till FX-ventilation och injustering mm i flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Ombyggnad av befintlig piskbalkong på tak till fläktrum samt byte till FX-ventilation, utvändig målning av tak i sin helhet. Demontering av befintliga vattenburna handdukstorkar i samtliga lägenheter som nyttjas som bostäder, befintliga elektriska handukstorkar bevaras. VVC-ledningar som betjänar befintliga handdukstorkar ska erforderligt rivas och pluggas intill närmaste påstick. Byte av samtliga termostatventiler i byggnaden samt injustering värme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Avser byte av dörr, fönsterpartier, nya rör för kall, varmvatten samt ny avloppsledning.
Ombyggnad av gårdsbjälklag i Stockholm
Ombyggnad gårdsbjälklag.
Takarbeten på flerbostadshus i Stockholm
Omläggning av tak, kantplåt, hängrännor, taksäkerhet. Planeras mellan 2024-2025.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).