Alla aktuella bostadsprojekt i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 190 lägenheter i flerbostadshus i 3-6 våningar. Bostadshusen ordnas i kvarter runt tre gårdar och en lekpark som är gemensam för området. Gimmesta 1:1
Nybyggnad av bostäder i Tyresö
Området kommer bestå av ca 150 lägenheter, ca 11 000 bta. Här byggs ett kvarter med hyresbostäder beläget mot Bollmoravägen. Dessa flerbostadshus ska bli fem till sex våningar höga, med takterrasser. Innergården binder ihop kvarteret med de två stadsvillorna som ligger i suterräng mot Bollmorabacken. I kvarterets östra del byggs ett punkthus som även det lägger i suterräng med entréer både mot Bollmoravägen och Bollmorabacken. Området kommer bestå av ca 150 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora, Tyresö
Brf Almandinen består av 145 lägenheter, 1-4 rok. Varje lägenhet har tillgång till egen balkong, fransk bal­kong eller uteplats i markplan.
Nybyggnad av kyrka, allaktivitetshus, bostäder samt butik i Tyresö
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 33 lägenheter. Längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.
Nybyggnad av stadsradhus, Tyresö etapp 2
I denna etapp byggs 8 radhus.
Nytt exploateringsområde för bostäder och nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 7
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att anlägga ett torg samt ett kvarter för handel, service, bostäder och verksamhet.
Nytt LSS-boende, Tyresö
Avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter med personalutrymmen.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av 5 tvåbostadshus Näsby 122:1,122:2,122:5,122:3,122:4.
Ombyggnad till lägenheter i Tyresö
Inredning av 5 ytterligare bostäder och ombyggnad av föreningslokal.
Rivning av flerbostadshus i Tyresö
Rivning av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tyresö
Utvändig ändring av flerbostadshus, ändrad användning av lokal och uppsättande av skylt.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Tyresö
Avser inglasning av balkonger i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Tyresö
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).