Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Södertälje
Uppdrag med utredning och projektering för nytt stadsdelsområde i uthamnen, Södertälje Kommun. Södertälje Kommun planerar ett nytt attraktivt stadsdelsområde i Uthamnen med ca 1400 nya bostäder, förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Sydpoolen, Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla fastigheten Floretten 1 och en del av Östertälje 61:2 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med upp till 250 nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 98 st lägenheter och 19 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 140 bostäder på Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen och vid korsningen Birkavägen/Telgehusvägen samt ev. ny förskola i området. Detaljplanen syftar även till att utveckla allmänna platser i samband med bostadsutvecklingen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Lägenheterna är fördelade på följande storlekar: 36: 1 rum och kök om 34 kvadratmeter 52: 2 rum och kök om 51 kvadratmeter 37: 3 rum och kök om 70 kvadratmeter 5: 4 rum och kök om 83 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Platsen ska förtätas med 50-70 nya bostäder i flerbostadshus på befintlig markparkering.
Stamrenovering i flerbostadshus i Fornhöjden, Södertälje
Omfattning är stambyte, renovering av badrum och toaletter samt om- och bättringsmålning i rum som påverkas av stamrenoveringen. Fastigheterna Turkosen 11 och Turkosen 12 består av 6 st flerfamiljshus med 3-5 trapphus i varje byggnad. Totalt har flerfamiljshusen 24 trapphus.
Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna
Denna upphandling avser Nyproduktion utav 22 lägenheter inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor samt ett miljöhus. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus.
Nybyggnad av villor i Södertälje
Nybyggnad av villor.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Bostadsrättsförening med 28 fristående villor
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölnbo
Nyproduktion av två fastigheter i souterräng 18+2 lägenheter i tre respektive två plan inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor. Finplanering samt rivning av tre fastigheter. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Södertälje
Nybyggnad av äldreboende.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Påbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Fastighetsägarna till husen vid plattan i Grusåsen vill bygga på en våning ovanpå befintliga bostäder. Nu ska kommunen utreda och bedöma förslaget.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser stambyte och renovering av 68 st badrum samt anslutning av befintliga köksstammar inne i lägenheterna.
Eventuell nybyggnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Uppdraget som Huvudprojektledare bedöms inledningsvis närma sig 50 % av heltidstjänst (39 timmar/vecka). Längre fram minst 50% och periodvis, beroende på projektets framdrift, 100% eller mer av heltidstjänst. Uppdraget är förlagt till Telge Fastigheter ABs Projektavdelning.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 7
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av villor i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11.
Nybyggnad av vårdboende i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av gruppboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av enbostadshus (holmbergska villan).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för påbyggnad och anordning av parkering av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av uteplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Södertälje
Avser modernisering av 9 st hissar i 9 trapphus med 6 våningar på Ågärdevägen 1-9, Södertälje.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.