Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna, Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Denna etapp avser ca 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
28 radhus och 32 lägenheter
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 36 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 6
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Glasberga 1:528,1:486,1:531,1:530,1:529.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus Glasberga 1:532,1:531,1:530,1:529,1:528,1:486.
Renovering av tak på radhus på Genetafältet, Södertälje
Avser omläggning utav alla yttertak (papp) komplett med ny taksäkerhet och nya plåtdetaljer av radhusen på Genetafältet. Samt utbyte av vindsisoleringen vid behov. Etapp 1: Stafettvägen 18 – 28, Stafettvägen 17 – 29, Löparvägen 2 – 16, Löparvägen 1 – 17, Tennisvägen 22 – 40, Tennisvägen 29 – 55. Etapp 2: Stafettvägen 4 – 16, Stafettvägen 1 – 15, Varpavägen 2 – 14, Varpavägen 1 – 17, Polovägen 2 – 18, Polovägen 1 – 19, Tennisvägen 2 – 20 samt Tennisvägen 1 – 27.
Ombyggnad av tak och ventilation på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av yttertak, ventilation samt styr och regler för ventilationen. Ventilation med el, styr och regler och rör är en option som eventuellt ropas av i samband med kontraktsskrivning om totalkostnaden ej blir för dyr.
Nya bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelse inom fyra fastigheter, genom påbyggnad och placering av nya bostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Fornbacken, Södertälje
Omfattning av takrenovering är att tak på befintlig vindsvåning, som är indragen från fasader skall förses med ny tätskiktsmatta. Att på kringliggande lägre tak bygga upp nytt sadeltak med beläggning av bandplåt och utvändig takavvattning. Markarbeten utförs för att lägga nya dagvattenledningar för att ansluta mot stuprör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser balkong- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Fasadrenoveringar på flerbostadshus i Södertälje
Denna upphandling avser tilläggsisolering samt armerat tjockputssystem. Befintliga socklar renoveras och avfärgas. Diverse målningsarbeten mm. Mindre balkongarbeten.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Södertälje
Entreprenaden omfattar säkring av befintliga trapphusväggar samt montering av ett nytt ROT-system. Totalt 10 st trapphus. Avser Barr- och Kottstigen 2-14, 1-5 i Södertälje.
Utbyte av aggregat i fläktrum på flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser i huvudsak utbyte av aggregat i fläktrum Humlestigen 1-20, samt Getingstigen 1-28. Berörda kvarter är kv. Skyffeln 1, kv. Skyffeln 2, kv. Skoveln 1 och kv. Skoveln 2 inkl. tillhörande allmänna arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av etagelägenhet till 4 lägenheter.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Södertälje
Entreprenaden omfattar tilläggsisolering samt armerat tjockputssystem med en genomfärgad rivputs. Befintliga spritputsade socklar renoveras och avfärgas. Diverse målningsarbeten mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 radhus Glasberga 1:56,1:52,1:35,1:63.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Hölö-ekeby 1:39,1:40.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostäder (ändring av tvåbostadshus till flerbostadshus).
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till lss-boende.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring (installation av solceller) av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.