Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintlig verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av äldreboende i Södertälje
Nybyggnation av vård- och omsorgsbyggnad samt tillhörande markarbeten i Lina, Södertälje kommun. Byggnaden omfattar bl.a. 72 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och storkök. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 betyg Silver.
Stamrenovering i flerbostadshus i Södertälje
Etapp 2 – fyra (4) huskroppar med byggår 1975, 198 lägenheter. Belägen på Blåskäggsgränd i Södertälje. Option från etapp 1 Gravyren 19 (projekt 2112114).
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 12
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Planer finns för stambyte och renovering av badrum, Ekdalsgatan 2 och Storgatan 2B.
Byte av ventilationsaggregat samt renovering av UC i fastighet i Södertälje
Avser renovering av ventilation och undercentral belägen på Jovisgatan 10 i Södertälje.
Ombyggnad och renovering av ventilation i flerbostadshus i Södertälje
Projektet omfattar ombyggnation och renovering av ventilationen: ÅVA 1:1 och ÅVA 1:4 samt option 1 för ÅVA 1:5 och ÅVA 1:9 och option 2 för ÅVA 1:5, ÅVA 1:9 och ÅVA 1:10. Entreprenaden avser att byta ut befintliga återvinningsaggregat ÅVA till moderna Luftbehandlingsaggregat med FTX. Projektet är beläget på Kv. Flötet 1 i Pershagen, Södertälje.
Utbyte av ledningssystem i kv Spettet i Södertälje
Omfattar byte av liggande spill- och dagvattenledningar i 3 st bostadshus med kvarboende och pågående verksamhet. Fastigheterna är belägna i Södertälje centrum på adresserna: Kv Spettet 2 Täppgatan 14, Kv Spettet 3 Täppgatan 12 A-B samt Kv Spettet 4 Täppgatan 10 A-B.
Renovering av ventilation mm i flerbostadshus i Södertälje
Avser entreprenad gällande renovering av ventilation och styrbyte samt option på byte av fläkt i undercentral. Objektet är beläget i Södertälje kommun. Adressen är Cittran 1 och 2, Kottstigen 1-5, Barrstigen 2-14.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).