Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 3 mfl
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nytt bostadsområde i Hovsjö
Omvandla Hovsjö centrum, bygg 1 100–1 600 nya bostäder, gör Hovsjö gård till en strandpark, rusta upp utemiljön, anlägg en kommunal lekplats, bygg en bro över E20 och skapa tydligare stråk till Måsnaren och Gröndal. Det är några av förändringarna som föreslås i planen för Hovsjös framtid.
Nybyggnad av bostäder i Järna
Lägenheterna kommer att ha två, tre eller fyra rum med en yta på 55, 72 respektive 85 kvm och byggs som bostadsrätter. De nya lägenheterna är fördelade på två fyravåningshus och tre tvåvåningshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Hyresrätterna är i fördelade från 1-4 rum och kök från 34-83 kvm.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen.
Stamrenovering av flerbostadshus i Ronna, Södertälje
Etapp 1, Kv. Säteriet 1 omfattar stambyte och renovering av Sköldvägen 1-13 i Ronna Södertälje. Etappen består av av två (2) huskroppar, fyrtionio (49) stycken lägenheter med fyrtionio (49) stycken badrum, tjugoen (21) stycken wc. Etapp 2, del av Kv. Sätesgården 1 omfattar stambyte och renovering av Sköldvägen 2-14 i Ronna, Södertälje, bestående av två (2) huskroppar, sextioen (61) lägenheter med sextioen (61) badrum, fjorton (14) Wc.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 10
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Påbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Fastighetsägarna till husen vid plattan i Grusåsen vill bygga på en våning ovanpå befintliga bostäder. Nu ska kommunen utreda och bedöma förslaget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus på Formningen 5 och 3 st tvåbostadshus på Formningen 7.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Södertälje
Projektet omfattar ombyggnation och renovering av ventilationen som försörjer Abborrstigen 7-9, ÅVA 1-2. Bestående av ett (1) styck fläktrum, åtta (8) stycken lägenheter, två (2) stycken lokaler, tre (3) stycken förråd samt allmänna utrymmen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Denna upphandling avser Objektet Kv Zebran 4. Tak-och fasadrenovering - dränering - byte av garageportar samt en option för Ventilation och VS-arbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).