Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintlig verkstadsbyggnad.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i totalt 5 etapper med ca 100 lägenheter per år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus. +55.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Södertälje
Planer för bostäder, kontor och idrottsverksamhet.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser förtätning av nya bostäder i flerbostadshus inom befintligt flerbostadshusområde. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Prästgårdsvägen, med entréer mot gatan.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen.
Stamrenovering av flerbostadshus i Ronna, Södertälje
Etapp 1, Kv. Säteriet 1 omfattar stambyte och renovering av Sköldvägen 1-13 i Ronna Södertälje. Etappen består av av två (2) huskroppar, fyrtionio (49) stycken lägenheter med fyrtionio (49) stycken badrum, tjugoen (21) stycken wc. Etapp 2, del av Kv. Sätesgården 1 omfattar stambyte och renovering av Sköldvägen 2-14 i Ronna, Södertälje, bestående av två (2) huskroppar, sextioen (61) lägenheter med sextioen (61) badrum, fjorton (14) Wc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna
Denna upphandling avser Nyproduktion utav 22 lägenheter inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor samt ett miljöhus. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Södertälje
Nybyggnad av äldreboende, Lina Hage.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om rivning och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Formningen 5,7.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 9
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Invändiga renoveringar i flerbostadshus i Södertälje
ca 9 lägenhetsrenoveringar per månad, ca 110 per år. Lägenhetsrenoveringar sker i samband med en omflyttning (Rullande ROT), då lägenheten är uppsagd, utflyttad och tom.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parhus Glasberga 1:283,1:285,1:284,1:470.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Södertälje
Projektet omfattar ombyggnation och renovering av ventilationen som försörjer Abborrstigen 7-9, ÅVA 1-2. Bestående av ett (1) styck fläktrum, åtta (8) stycken lägenheter, två (2) stycken lokaler, tre (3) stycken förråd samt allmänna utrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Denna upphandling avser Objektet Kv Zebran 4. Tak-och fasadrenovering - dränering - byte av garageportar samt en option för Ventilation och VS -arbeten.
Byte av armaturer i fastigheter i Södertälje
Avser utbyte av äldre belysningsinstallationer mot nya och mer energieffektiva belysningssystem i 3 st fastigheter i Södertälje kommun. Berör Eneskolan (F.d. Ådalskolan) i Järna, Mariekällgården och Social- och omsorgskontoret i Södertälje.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring och installation av eldstad på flerbostadshus.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Södertälje
Balkongrenovering. Antal Lägenheter 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).