Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Hovsjö
Omvandla Hovsjö centrum, bygg 1 100–1 600 nya bostäder, gör Hovsjö gård till en strandpark, rusta upp utemiljön, anlägg en kommunal lekplats, bygg en bro över E20 och skapa tydligare stråk till Måsnaren och Gröndal. Det är några av förändringarna som föreslås i planen för Hovsjös framtid.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Lägenheterna är fördelade på följande storlekar: 36: 1 rum och kök om 34 kvadratmeter 52: 2 rum och kök om 51 kvadratmeter 37: 3 rum och kök om 70 kvadratmeter 5: 4 rum och kök om 83 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 5
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. 63 nya hem med underbar utsikt mot Södertälje kanal och Mälaren. Promenadavstånd till centrum och gemensamma takterrasser.
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Denna etapp avser ca 70-80 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna
Denna upphandling avser Nyproduktion utav 22 lägenheter inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor samt ett miljöhus. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölnbo
Nyproduktion av två fastigheter i souterräng 18+2 lägenheter i tre respektive två plan inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor. Finplanering samt rivning av tre fastigheter. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Stamrenovering i flerbostadshus i Fornhöjden, Södertälje
Omfattning är stambyte, renovering av badrum och toaletter samt om- och bättringsmålning i rum som påverkas av stamrenoveringen. Fastigheterna Turkosen 11 och Turkosen 12 består av 6 st flerfamiljshus med 3-5 trapphus i varje byggnad. Totalt har flerfamiljshusen 24 trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Hölö
Nya planer för bostäder nära Hölöskolan ger plats åt radhus, parhus och flerbostadshus. Det är Bolaget SM Property som vill bygga söder om korsningen mellan Österbyvägen och Eriksbergsvägen.
Nybyggnad av äldreboende i Södertälje
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Eventuell nybygnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Telge Fastigheters Projektavdelning behöver upphandla konsultstöd för att projektleda omdaning av Luna 4, Luna 8 och Luna 9 samt andra fastigheter och inhyrningar som delprojekt kan komma att omfatta.
Nybyggnad av vårdboende i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av vårdboende.
Renovering av tak på radhus på Genetafältet, Södertälje
Avser omläggning utav alla yttertak (papp) komplett med ny taksäkerhet och nya plåtdetaljer av radhusen på Genetafältet. Samt utbyte av vindsisoleringen vid behov. Etapp 1: Stafettvägen 18 – 28, Stafettvägen 17 – 29, Löparvägen 2 – 16, Löparvägen 1 – 17, Tennisvägen 22 – 40, Tennisvägen 29 – 55. Etapp 2: Stafettvägen 4 – 16, Stafettvägen 1 – 15, Varpavägen 2 – 14, Varpavägen 1 – 17, Polovägen 2 – 18, Polovägen 1 – 19, Tennisvägen 2 – 20 samt Tennisvägen 1 – 27.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Södertälje
Renovering av putsfasad, ommålning av fönster och dörrar samt yttertak.
Renovering av tak på flerbostadshus i Fornbacken, Södertälje
Omfattning av takrenovering är att tak på befintlig vindsvåning, som är indragen från fasader skall förses med ny tätskiktsmatta. Att på kringliggande lägre tak bygga upp nytt sadeltak med beläggning av bandplåt och utvändig takavvattning. Markarbeten utförs för att lägga nya dagvattenledningar för att ansluta mot stuprör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser balkong- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av etagelägenhet till 4 lägenheter.
Utvändigt underhåll av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring radhus, ommålning av fasad på Vaxskivlingen 1, Broskskivlingen 1, Tofsskivlingen 1 & Trattskivlingen 1.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 radhus Glasberga 1:56,1:52,1:35,1:63.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring (installation av solceller) av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Hölö-ekeby 1:39,1:40.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Smedsta 1:33,1:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till lss-boende.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av tvättstugan till lägenhet.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för byte av fläktaggregat i byggnad 1 och 2 (getingstigen 1- 11, 2 -16), Anmälan för byte av fläktaggregater på getingstigen (13,15,17,18,20,22,24,26,28) Skoveln 1,2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.