Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Östertälje
Planer finns för ca 500 bostäder, kontor, lokaler för handel mm.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Sydpoolen, Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 98 st lägenheter och 19 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 140 bostäder på Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl.
Nybyggnad av bostäder mm i Södertälje
Stadsutveckling av Södertälje Centrum. Målet är att bygga stad och utvidga stadskärnan till att på ett tydligt sätt omfatta bytespunkten (Södertälje C) och kvarteren längs Nyköpingsvägen och Järnagatan.
Stamrenovering i flerbostadshus i Fornhöjden, Södertälje
Omfattning är stambyte, renovering av badrum och toaletter samt om- och bättringsmålning i rum som påverkas av stamrenoveringen. Fastigheterna Turkosen 11 och Turkosen 12 består av 6 st flerfamiljshus med 3-5 trapphus i varje byggnad. Totalt har flerfamiljshusen 24 trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Ca 65-70 lägenheter. Hyresrätterna är i fördelade från 1-4 rum och kök från 34-83 kvm.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna
Denna upphandling avser Nyproduktion utav 22 lägenheter inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor samt ett miljöhus. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölnbo
Nyproduktion av två fastigheter i souterräng 18+2 lägenheter i tre respektive två plan inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor. Finplanering samt rivning av tre fastigheter. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Bostadsrättsförening med 28 fristående villor
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av småhus, radhus och enbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser stambyte och renovering av 68 st badrum samt anslutning av befintliga köksstammar inne i lägenheterna.
Nybyggnad av villor i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 7
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 8
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av ett flerbostadshus för fyra lägenheter.
Nya bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelse inom fyra fastigheter, genom påbyggnad och placering av nya bostadshus.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av tvåbostadshus på Kammaren 2 samt Kammaren 18 och Kammaren 19.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på renovering av fasad på flerbostadshus.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på fönsterrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus/kedjehus (nya takkupor till 117 lägenheter).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av rad-/kedjehus Båtvarvet 3,4.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus (4 st).
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus på Balsberga 4:76 och Balsberga 4:77.
Tillbyggnad av fritidshus i Södertälje
Tillbyggnad av fritidshus.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Södertälje
Avser modernisering av 9 st hissar i 9 trapphus med 6 våningar på Ågärdevägen 1-9, Södertälje.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.