Alla aktuella bostadsprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Nya kedjehus, radhus och villor i Östra Vårsta
Planer för ca 320 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Slagsta, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av ca 80 äldrebostäder samt ca 120 hyreslägenheter i Slagsta Strand. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.
Nybyggnad av radhus i Tullinge, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 6 huskroppar med ca 70 lägenheter i fem plan.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 2
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 4
Denna option avser Toppvägen 2-10, 12-24.
Eventuellt om- och nybyggnad av bostadshus i Tullinge
Förslaget till detaljplan innebär att 60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus tillkommer.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Storvreten
Avser fasadrenovering med tilläggsisolering, fönsterbyte, balkongrenovering och inglasning samt takarbete. Huvudobjekt (huvuddel 1): Lerskiffern 2, Odlingsvägen 2-10. Optioner 1-5 (huvuddel 2-6): Lerskiffern 1, Storvretsvägen 15-23, 25-33 samt Gråstenen 1, Toppvägen 3, 5, 7.
Nybyggnad av bostäder i Slagsta Strand
Avser nybyggnation av bostäder i Slagsta Strand. Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 1
Projektet kommer att delas i 3-4 etapper. Se projektnummer: 1530565. Totalt ca 230 bostäder i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 3
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 2
Denna option avser Hålvägen 4-18, 28-42, Passvägen 2-32. Fastighetsbeteckning: Dioriten 1, Graniten 1 och Grönstenen 4
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Grödinge
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra totalt tio friliggande enbostadshus och/eller radhus.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Hissbyte på Hågelby gård i Tumba
Avser hissbyte på Hågelby gård.
Reparationsåtgärder på Hågelby gård i Tumba, etapp 2
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Alby, Botkyrka kommun
Omfattar utbyte av befintliga luftbehandlingsaggregat samt leverans och installation av kryddhyllor och volymkåpor i lägenheter. Efter utförda installationer skall luftflöden i lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen injusteras. Objektet är beläget på adresserna Alhagsvägen 82-102 i Alby bostadsområde.
Utbyte av värmepumpar i flerbostadshus i Fittja
Avser utbyte av värmepumpar i flerbostadshus i Fittja på Krögarvägen 2, 6,10, 14, 16, 26, 28 och 36.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på byte av elsystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på renovering av hissar.
Renovering av portar på flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på renovering av portar.
Renovering av balkonger i Tuna bostadsområde, Tumba
Entreprenaden omfattar renovering av balkonger på 2 st punkthus med option på ytterligare 5 st punkthus i Tuna, Tumba.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus på Hattstugan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och Hattstugan 30.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av tvåbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på spolning av stammar i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.