Alla aktuella bostadsprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tumba
Planer för 200–250 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etatt 1
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av äldreboende i Slagsta, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av bostäder och handel i Slagsta Strand.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Slagsta, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av ca 80 äldrebostäder samt ca 120 hyreslägenheter i Slagsta Strand. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder vid Kassmyra grustag, Botkyrka, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 500 bostäder.
Nybyggnad av bostäder, kontor m.m. i Botkyrka etapp 5
I fastighetens sydvästra del, närmast Fittja tunnelbanestation, föreslås ett högt smalt hus i 15 nya våningar, utöver de 3 befintliga våningarna, som kan vara för kontor, bostäder, centrum och hotell.
Nybyggnad av bostäder vid Kassmyra grustag, Botkyrka, Etapp 2
Totalt i området planeras ca 500 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Kassmyra grustag, Botkyrka, Etapp 3
Totalt i området planeras ca 500 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Tullinge, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 6 huskroppar med ca 70 lägenheter i fem plan.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 2
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 3
Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras. I samband med exploateringen av bostäder tillkommer ett parkeringsgarage i två plan
Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 4
Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras. I samband med exploateringen av bostäder tillkommer ett parkeringsgarage i två plan
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 4
Denna option avser Toppvägen 2-10, 12-24.
Eventuellt om- och nybyggnad av bostadshus i Tullinge
Förslaget till detaljplan innebär att 60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus tillkommer.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Storvreten
Avser fasadrenovering med tilläggsisolering, fönsterbyte, balkongrenovering och inglasning samt takarbete. Huvudobjekt (huvuddel 1): Lerskiffern 2, Odlingsvägen 2-10. Optioner 1-5 (huvuddel 2-6): Lerskiffern 1, Storvretsvägen 15-23, 25-33 samt Gråstenen 1, Toppvägen 3, 5, 7.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 3
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av radhus i Norsborg
Planer finns på nybyggnad av 38 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i form av radhus och enbostadshus.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 3
Denna option avser Odlingsvägen 14, 16, 18
Nybyggnad av LSS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av LSS boende 6 platser
Renovering/utbyte av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Avser renovering/utbyte av hissar. Huvuddel: Alhagsvägen 6,8,10,12,14 ( 5st) Albyvägen 8,10,12,14 ( 8 st) Höders väg 7,11,13,15,14 ( 5 st) Odensväg 1,3,5,9 (4 st) Option 2: Alhagsvägen 16,18,20,22&24 (5st) Option 4: Odens väg 11,13,2,4,6,10,12 & 14 (8 st), Höders väg 2,4,6,10&12 (5 st) Som vid ett senare skede eventuellt tilläggsbeställs till år 2022.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Renovering/utbyte av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Avser renovering av hissar. Huvuddel: Stenvägen 1,3,5,7,9 (5 st Toppvägen 3,5,7 ( 3 st) Alby C Tandläkare (1 st ) Alby C Vårdcentral (1 st) Lokes väg 7 (1 st) Grödingevägen 11 & 13 (2 st) Option 1: Stenvägen 11,13,5,17(4 st) & Harbrovägen 12 (1 st) Option 7.1: Lokes väg 17 & 19 (2 St) Option 7.2: Alby C Vårdcentral Schaktgrop (1 st) Som vid ett senare skede eventuellt tilläggsbeställs till år 2022.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus på Hattstugan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och Hattstugan 30.
Hissbyte på Hågelby gård i Tumba
Avser hissbyte på Hågelby gård.
Reparationsåtgärder inom Hågelbyparken i Tumba, etapp 2
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Alby, Botkyrka kommun
Omfattar utbyte av befintliga luftbehandlingsaggregat samt leverans och installation av kryddhyllor och volymkåpor i lägenheter. Efter utförda installationer skall luftflöden i lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen injusteras. Objektet är beläget på adresserna Alhagsvägen 82-102 i Alby bostadsområde.
Renovering av loftgångar samt balkonger på flerbostadshus i Norsborg
Loftgångar och balkongplattor på Sank Mikaels väg 2 i Norsborg behövs åtgärdas. Balkongplattor, pelare, balkar och gångbjälklag är uttjänta och i akut behov av åtgärd. Botkyrkabyggen önskar att nya loftgångar och balkonger utförs i träkomposit. Inglasning av balkonger ingår.
Utbyte av värmepumpar i flerbostadshus i Fittja
Avser utbyte av värmepumpar i flerbostadshus i Fittja på Krögarvägen 2, 6,10, 14, 16, 26, 28 och 36.
Renovering av balkonger i Tuna bostadsområde, Tumba
Entreprenaden omfattar renovering av balkonger på 2 st punkthus med option på ytterligare 5 st punkthus i Tuna, Tumba.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Botkyrka
Planer för fönsterbyte på flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Botkyrka
Rivning av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus på Freja 7 och Freja 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Nybyggnad av tvåbostadshus och 2 st förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage och rivning av befintliga byggnaderna (2 st).
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.