Alla aktuella bostadsprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka
Planer finns på nybyggnad av ca 500-700 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etatt 1
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av äldreboende i Slagsta, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av bostäder och handel i Slagsta Strand.
Nybyggnad av bostäder vid Kassmyra grustag, Botkyrka, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 500 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Kassmyra grustag, Botkyrka, Etapp 3
Totalt i området planeras ca 500 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 4
Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras. I samband med exploateringen av bostäder tillkommer ett parkeringsgarage i två plan
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, Botkyrka
Avser nybyggnad av 58 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 3
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av bostadshus i Tullinge
60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Riksten, Botkyrka
Avser nybyggnad av ca 52 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av radhus i Norsborg
Planer finns på nybyggnad av 38 radhus.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 3
Denna option avser Odlingsvägen 14, 16, 18
Nybyggnad av LSS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av LSS boende 6 platser
Renovering/utbyte av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Avser renovering/utbyte av hissar. Huvuddel: Alhagsvägen 6,8,10,12,14 ( 5st) Albyvägen 8,10,12,14 ( 8 st) Höders väg 7,11,13,15,14 ( 5 st) Odensväg 1,3,5,9 (4 st) Option 2: Alhagsvägen 16,18,20,22&24 (5st) Option 4: Odens väg 11,13,2,4,6,10,12 & 14 (8 st), Höders väg 2,4,6,10&12 (5 st) Som vid ett senare skede eventuellt tilläggsbeställs till år 2022.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Renovering/utbyte av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Avser renovering av hissar. Huvuddel: Stenvägen 1,3,5,7,9 (5 st Toppvägen 3,5,7 ( 3 st) Alby C Tandläkare (1 st ) Alby C Vårdcentral (1 st) Lokes väg 7 (1 st) Grödingevägen 11 & 13 (2 st) Option 1: Stenvägen 11,13,5,17(4 st) & Harbrovägen 12 (1 st) Option 7.1: Lokes väg 17 & 19 (2 St) Option 7.2: Alby C Vårdcentral Schaktgrop (1 st) Som vid ett senare skede eventuellt tilläggsbeställs till år 2022.
Reparationsåtgärder inom Hågelbyparken i Tumba, etapp 2
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Renovering av loftgångar samt balkonger på flerbostadshus i Norsborg
Loftgångar och balkongplattor på Sank Mikaels väg 2 i Norsborg behövs åtgärdas. Balkongplattor, pelare, balkar och gångbjälklag är uttjänta och i akut behov av åtgärd. Botkyrkabyggen önskar att nya loftgångar och balkonger utförs i träkomposit. Inglasning av balkonger ingår.
Utbyte av värmepumpar i flerbostadshus i Fittja
Avser utbyte av värmepumpar i flerbostadshus i Fittja på Krögarvägen 2, 6,10, 14, 16, 26, 28 och 36.
Installation av solpaneler på flerbostadshus i Tullinge
Avser installation av solpaneler (hybridpaneler) och solceller. Dessa skall inkopplas till befintlig bergvärmeanläggning.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Botkyrka
Planer för fönsterbyte på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inredande ytterligare bostäder.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus på Freja 7 och Freja 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad användning av flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.