Alla aktuella bostadsprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tumba, etapp 2 mfl
SHH Bostad AB har inkommit med ett förslag på cirka 550 nya lägenheter som innefattar lamellhus om tre till fem våningar, punkthus om sju våningar samt radhus om två våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka, etapp 3
Planer finns på nybyggnad av ca 500-700 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Tumba
Avser att skapa möjligheter för en helt ny stadsdel i anslutning till Tumba Centrum med att utveckla Hamradalen för ytterligare verksamheter, nytt boende och utökad service.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etapp 4
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etatt 1
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av äldreboende i Slagsta, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av bostäder och handel i Slagsta Strand.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Slagsta, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av ca 80 äldrebostäder samt ca 120 hyreslägenheter i Slagsta Strand. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget.
Nybyggnad av radhus i Tullinge, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 6 huskroppar med ca 70 lägenheter i fem plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Slagsta, etapp 3
Planer finns för nybyggnad av äldreboende i Slagsta Strand.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, Botkyrka
Avser nybyggnad av 58 bostadsrätter.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 5
Denna option avser Toppvägen 3, 5, 7
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Tumba
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder i Tumba
Planer finns på nybyggnad av villor.
Nybyggnad av bostäder mm i Slagsta, Botkyrka, etapp 2
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Slagsta Strand
Avser nybyggnation av bostäder i Slagsta Strand.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Alby
Avser fasadrenovering med fönsterbyte, balkongrenovering och balkonginglasning.
Stambyte i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 1
Avser stambyte i flerbostadshus med totalt 144 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 2
Avser stambyte i flerbostadshus med totalt 144 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 3
Avser stambyte i flerbostadshus med totalt 144 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus Hus A på Telgelbruket 2 och Hus B på Tegelbruket 3.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Vårsta, Grödinge
Objektet avser nybyggnad av totalt 60 vård- och omsorgsboenden i Vårsta, Grödinge. Total BTA 5449 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med parkeringsgarage under mark.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 1
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med totalt 384 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 5
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med totalt 384 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 6
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med totalt 384 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 7
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med totalt 384 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 8
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med totalt 384 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Stambyte i flerbostadshus i Alby, Norsborg
Omfattar stambyte i badrum samt ny el inom Lagman Lekares väg 1-27 (udda nr). Option från projekt 1601121.
Stambyte i flerbostadshus i Alby, Norsborg
Omfattar stambyte i badrum samt ny el inom Lagman Lekares väg 29-49 (udda nr), 168 lgh. Option från projekt 1601121.
Stambyte i flerbostadshus i Alby, Norsborg
Omfattar stambyte i badrum samt ny el inom Lagman Lekares väg 53-69 (udda nr) samt 36,38. Totalt 162 lgh. Option från projekt 1601121.
Nybyggnad av radhus i Tumba
Detaljplanen syftar till att i ett förslag till ny detaljplan pröva möjligheten att bygga 13 radhus på fastigheten Tumba 8:455.
Renovering av loftgångar samt balkonger på flerbostadshus i Norsborg
Loftgångar och balkongplattor på Sank Mikaels väg 2 i Norsborg behövs åtgärdas. Balkongplattor, pelare, balkar och gångbjälklag är uttjänta och i akut behov av åtgärd. Botkyrkabyggen önskar att nya loftgångar och balkonger utförs i träkomposit. Inglasning av balkonger ingår.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Avser fasadrenovering med tilläggsisolering, fönsterbyte, balkongrenovering mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Avser fasadrenovering med tilläggsisolering, fönsterbyte, balkongrenovering och onglasning.
Renovering/ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Avser renovering/ombyggnad av hissar under 2022. Huvuddel: Kulturen 1 - Munkhättevägen 53,55,57,59,61,63,65,67,71,73,75,77,79,81,83,85. (16 st), Älgen 32 - Grödingevägen 7A (1 st), Älgen 32- Grödingevägen 7B & 7C (2 st), Forbonden 5- Krögarvägen 4,12 (2 st), Forbonden 7- Krögarvägen 30 (1 st), Fittja gård 1- Värdshusvägen 8 (1 st) samt Fittja gård 2- Värdshusvägen 18 (1 st).
Relining av stammar i flerbostadshus i Tullinge
Avser relining av de vertikala ledningarna, spolning och filmning har utförts.
Installation av solpaneler på flerbostadshus i Tullinge
Avser installation av solpaneler (hybridpaneler) och solceller. Dessa skall inkopplas till befintlig bergvärmeanläggning.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Botkyrka
Planer för fönsterbyte på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av en-och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus på Vickern 2,3 och 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, balkonginglasning på Freja 2, Freja 3, Idun 2 och Idun 3.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.