Alla aktuella bostadsprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Restaurang/butik i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ca 150 lgh, ev lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Projektet avser uppförande av ett flerfamiljshus inom fastigheten Invernessbacke 8, Invernessvägen 7. Den nuvarande byggnaden är nergången och fuktskadad varför den föreslås rivas och ersättas med ny byggnad.
Nya bostäder i Danderyd
Fastigheten är belägen i Stocksund i korsningen Johan Banérs väg och Svanholmsvägen och omfattar ca 4866 kvadratmeter. Förslaget innebär att nya bostäder uppförs inom fastigheten genom att befintliga lägenheter byggs om till radhus och att fastigheten kompletteras med nya radhus. De befintliga huskropparna som idag innehåller 20-25 lägenheter är i stort behov av renovering och föreslås i samband med upprustning byggas om till radhus. Sammanlagt bedöms omkring 14-15 radhus kunna inrymmas inom fastigheten.
Nytt flerbostadshus i Stocksund, Danderyd
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Stocksund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Danderyd
Utvändig ändring av tvåbostadshus - byte av bef. fönster till fönsterdörrar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring samt rivning av bef. garage och förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av garage samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad samt fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.