Alla aktuella bostadsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 95 bostäder.
Nybyggnad av LSS boende & äldreboende i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av lss-boende på fastigheten trollvagnen 1, kanalvägen 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldsjälen 1, frestavägen 116.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Säljstart under vintern 2021
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 3
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt 6 st radhus på fastigheten träbjälken 9, tellusvägen 1.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
I denna entreprenad planeras en ombyggnad av befintligt hus till 60 lägenheter 1-4 ROK, samt en ny tillbyggnad (påbyggnad) i tre våningar med 25 lägenheter 1-4 ROK, med lättbyggnadsteknik i form av träkonstruktioner. I samband med detta kommer den nuvarande översta installationsvåningen att rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 26 hyresrätter.
Fasad- och balkongbyte på flerbostadshus i Sollentuna
Ny fasad och byte av 120 balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser att byta ut befintliga balkonger mot nya större.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
6 parhus. Elddopet 38,39,40,41,42 och 43.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, Betselvägen 3.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 37
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nnybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Eldprovet 23,24,25,27.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:49, hövdingevägen 77.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt kompletteringsbyggnad på fastigheten södersättra 3:3, södersätravägen 13.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus samt komplementsbyggnad på fastigheten Eldsoppen 6,Eldvapnet 29,Eldprovet 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten elddopet 35
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser inredning av ytterligare bostäder på fastigheten tribunen 2, malmvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong 3 st i flerbostadshus på fastigheten emigranten 9, lodvägen 12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten marsken 6, margreteborgsvägen 23.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten taptot 14, sollentunavägen 134.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus på fastigheten elektronen 7, frestavägen 28.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 6, hemmings väg 25a-b.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 7, hemmings väg 27b.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för installation av solceller på fastigheten manövern 24, silverdalsvägen 27.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan va på fastigheten eldslukaren 19, stormansvägen 22a.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus på fastigheten ejdern 12, snöbollsvägen 9.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten eldgallret 8, väsjövägen 14.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:22, nordmannavägen 14.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus mm på fastigheten etuiet 4, malvastigen 15b.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av fritidshus på fastigheten södersättra 3:3, södersätravägen 13.
Hissrenovering i flerbostadshus i Sollentuna
Avser hissrenovering i flerbostadshus. Smedjevägen 5, 7 & 9.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.