Alla aktuella bostadsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Häggvik, Sollentuna
Bostadsutvecklingen kommer vid ny detaljplan att ske etappvis. Cirka 1500 bostäder planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tureberg, Sollentuna
Sollentunahem vill också bidra till Turebergs utveckling och ge större möjlighet att välja olika typer av bostäder i området. De har ansökt om en planändring för att bygga cirka 86 nya lägenheter i form av radhus på befintliga tak och ett 17 våningar högt hus på gården, båda i trä. Ansökan gäller kvarteret Traktören 6-13. Tanken är att Sollentunahems radhus kan placeras på låghusen längst söderut i kvarteret vid Malmvägen/Mässvägen och bestå av en våning med loft.
Nybyggnad av bostäder samt livsmedelsbutik i Sollentuna
Markanvisningen medger 116 bostäder och en livsmedelsbutik.
Nybyggnad av bostäder samt samlingslokal i Sollentuna
Markanvisningen medger 85 bostäder och en samlingslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldstungan 2, solstigen 3, 5 & 7 samt fastigheten eldslågan 1, kastellgårdsvägen 1 & 3, frestavägen 124a & 124b.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Markanvisningstävlingen omfattar denna gång fyra kvarter planerade för främst bostadsrätter i form av lägenheter och inslag av stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Markanvisningstävlingen omfattar denna gång fyra kvarter planerade för främst bostadsrätter i form av lägenheter och inslag av stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Markanvisningstävlingen omfattar denna gång fyra kvarter planerade för främst bostadsrätter i form av lägenheter och inslag av stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Kvarteret på Strandvägen i Edsviken ska gå i andan av trädgårdsstad och bestå av en blandning av stadsradhus och lägenheter, där alla har tillgång till gemensamt orangeri och odlingar.
Ombyggnad till lägenheter i Sollentuna
Sollentunahem AB vill med detta förhandsmeddelande avisera kommande upphandling avseende ombyggnation av Spaden 1. Upphandlingen förväntas att annonseras under augusti/september 2022. Spaden 1 är en byggnad där det tidigare har bedrivits ett omsorgsboende i två plan av byggnaden. Det är nu dessa två plan som ska byggas om till ca 33 bostadslägenheter. Plan 3 och plan 4 i byggnaden utgörs sedan tidigare redan av bostadslägenheter med kvarboende.
Relining av stammar i flerbostadshus i Sollentuna
Planer på relining av stammar.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 3 parhus.
Fönsterrenovering på äldreboende i Sollentuna
Entreprenaden omfattar i korthet utvändig renovering och underhållsmålning av samtliga fönster samt som energibesparande åtgärd ska glas i innerbågar bytas till lågemissionsglas alternativt isolerglas på Norrgårdens äldreboende i Sollentuna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus på fastigheten Hemgården 4, Kummelbyvägen 1k.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från särskilt boende till bostadsrättslägenheter på fastigheten Hemgården 2, Nyodlingsvägen 1-3.
Brandåtgärder på dörrmiljöer vid Edsbergs slott i Sollentuna
Avser brandförstärkningsåtgärder dörrmiljöer i Edsbergs slott. Det är av största vikt att offererad organisation har stor förståelse och kunskap gällande finsnickeriarbeten i kulturhistorisk värdefull miljö samt är väl förtrogen med förekommande arbetsmetoder för denna typ av byggnader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).