Alla aktuella bostadsprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 2 mfl
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av 187 bostadsrätter samt lokaler och ett garage med 88 platser. Installation av 1 400 kvadratmeter solceller på fastighetens tak.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser 1a etappen om ca 100 bostäder och parkeringsgarage.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 3
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854 4-5 våningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, parkeringsplatser, murar och komplementbyggnad.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 4
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nybyggnad av äldreboende i Täby etapp 1
Avser uppförande av äldreboende med 90 platser.
Nytt vård- och omsorgsboende på Byle Gård i Täby Kyrkby
Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. Byggnaden uppförs i 4 våningar varav 1 mindre våning i suterräng. De 3 översta planen är i stort lika plan 2 har 28 lgh och plan 3 samt 4 har 29 lgh vardera. Miljöbyggnad Silver.
Nytt äldreboende Täby Park, Täby
Omfattar nybyggnad av ett äldreboende på ca 5600 kvm, och 80 lägenheter. Miljöcertifiering LEED. Betongen som levereras är grönbetong.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
I Västra Roslags-Näsby bygger Villa Nest i samarbete med Botrygg tillgänglighetsanpassade lägenheter i bostadsrättsform utan att göra avkall på en attraktiv och tilltalande design. Med funktioner som bemannad reception och lounge, kafé och deli, mötesrum, gym och bilpool skapas bekvämlighet men också förutsättningar för en god social gemenskap. Vi erbjuder ett helhetskoncept för våra boende; där utöver själva boendet även preventivt hälsoarbete, gemensamma aktiviteter, omsorg och ett brett serviceutbud tillhandahålls av en och samma aktör - Villa Nest.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 32 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Avser nybyggnad av bostäder i Västra Roslags Näsby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
I denna del byggs det ca 50 st lägenheter.
Fasadrenovering mm av flerbostadshus i Täby
Avser renovering av fasad, uppförande av carportar och total ombyggnad av innergården.
Nybyggnad av lss-boende och hyresrätter i Täby etapp 2
Kombination av gruppbostad (LSS) och vanliga hyresrätter. 19 lgh, tillbyggnad av växthus.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 7 st bostadsrätter i stadsradhus.
Byte av tak m.m. på flerbostadshus i Täby, etapp 2
Byte av tak på 2 hus samt målning av uteplatser.
Renovering av yttertrappor på flerbostadshus i Täby
Avser renovering av två yttertrappor på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser fasad- och takrenovering, installation av solpaneler på tak, inglasning av balkonger samt nybyggnad av förråd/soprum.
Rivning av grupphus i Täby
Rivningslov rivning av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Strömmingen 7,4,5,6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring i bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ommålning av fasader i Täby
Fortvägen 27-73, Täby. Röd fasad, Vita foder, Vita dörrblad, Vit plåt (fönsterbleck häng/stuprör), Röd plåt vid omfattningar på tak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av 4 flerbostadshus Topasen 1,2,7,8.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (solpaneler).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, solceller.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus och uppförande av skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Ommålning av fasader i Täby
Armevägen 42-104, Täby. Röd fasad, Vita foder, Vita dörrblad, Vit plåt (fönsterbleck häng/stuprör), Röd plåt vid omfattningar på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.