Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 1
120 lägenheter med takterrass. Projektet byggs i två etapper med start i början av 2022 och planerad inflyttning 2024.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 2
120 lägenheter med takterrass. Projektet byggs i två etapper med start i början av 2022 och planerad inflyttning 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus totalt 116 lgh Älmsta 1:114,1:31.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 82 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 68 lgh och en lokal (åt föreningen). En huskropp med 5 trapphus, husen sitter ihop som ett U, det är 5 våningar. Källare och garage finns under mark. BTA med och utan garage mörk: 2263 ljus: 6427 Totala BTA 8690 BOA: 4949
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder vid Norrtälje Hamn
Bonum Seniorboende vid Norrtälje Hamn
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Rimbo, etapp 4
16 st radhus Dressinen 2 och 4
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
22 st parhus i området Björnö
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 2
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av bostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av 15-20 st hus med förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 13 st tvåbostadshus och komplementbyggnad. Dillen 1 och 2
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt installation av eldstad, Anmälan för inredande av ytterligare bostad i 7 enbostadshus samt installation av eldstad Älmsta 7:19,7:73,7:76,7:81,7:85,7:84,7:17, Anmälan för nybyggnad av 7 komplementbostadshus.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Tio bostadsrättsparhus i området Björnö
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus. Gottröra-håsta 2:9,Forsa 1:23.
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Norrtälje
Nybyggnad av 7 parhus och 7 attefallshus, samt installation av eldstad Älmsta 7:17,7:81,7:84,7:85.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus sex lägenheter som gemensamhetsboende.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 6 tvåbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad, Solö 1:138,1:141,1:143,1:139,1:142,1:140.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 8 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus samt matbutik och förskola.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh) och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Underskog 1:121,1:122,1:123,1:124.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad Ösbyholm 1:173,1:174,1:175.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (carport).
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 11
Planerat projekt efter tidigare hus, projnr 926886. Uppskattad start. K-märkt
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank, fasadändring och ändrad användning från kontorslokal till bostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens komplementbyggnad (gästhus).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus Libbersmora 1:2,Rimbo-karby 1:3.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig byggnad om 54 kvm.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus samt installation av eldstad Oxhalsö 2:740,2:739.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus (takkupa).
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (inglasning av balkonger).
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Anmälan för inredande av ytterligare bostad i enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus Älmsta 7:73,7:85.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.