Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 55 lägenheter samt en lokal. Garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 1
Avser nybyggnad av 50 lägenheter med takterrass samt garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planens syfte är att pröva möjligheten att ersätta befintliga stadsvillor på fastigheterna Sparven 1-5 med flerbostadshus. Planförslaget innebär cirka 85 lägenheter fördelat på tre flerbostadshus i tre till fem våningar som underbyggs med parkeringsgarage. Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet i entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder vid Norrtälje Hamn
Bonum Seniorboende vid Norrtälje Hamn
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av fyra flerbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrtälje
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 stycken lägenheter för Östhamra 1:73 och 1:74.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Malstaby 4:31,4:32,4:33.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus sex lägenheter som gemensamhetsboende.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus.
Nybyggnad av småhus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser ombyggnad från kontor till flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av tre enbostadshus.
Installation av frånluftsvärmeåtervinning/fjärrvärmecentraler i flerbostadshus i Norrtälje
Avser installation av frånluftsvärmeåtervinning och fjärrvärmecentraler.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus Adamsberg 7:94,7:95,7:96,7:97.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fyra stycken flerbostadshus (fläktrum) samt ändring av ventilation till ftx-aggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ombyggnad av ett befintligt hus
Renovering av hiss i flerbostadshus i Norrtälje
Avser renovering av en (1) hiss.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).