Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus totalt 116 lgh Älmsta 1:114,1:31.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 1
120 lägenheter med takterrass. Projektet byggs i två etapper med start i början av 2022 och planerad inflyttning 2024.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrtälje
En detaljplan ska upprättas för att pröva möjligheten att uppföra cirka 85 lägenheter i flerbostadshus (BoKlok), cirka 20 stycken radhus i 2 plan, samt ett vårdboende i 2-3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
”Utblickarna” på kvarter 8 har 101 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret planeras med upplåtelseformen hyresrätt. Kvarteret är det sydligaste kvarteret uppe på höjden i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planens syfte är att pröva möjligheten att ersätta befintliga stadsvillor på fastigheterna Sparven 1-5 med flerbostadshus. Planförslaget innebär cirka 85 lägenheter fördelat på tre flerbostadshus i tre till fem våningar som underbyggs med parkeringsgarage. Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet i entréplan.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn etapp 2
1 etappen ca 50 lägenheter. Planer för 105 bostadsrättslägenheter, lokaler i entréplan, ett underjordiskt garage (antal våningar okänt) samt en gemensam takterrass med växthus/pergola för odling och samvaro mellan grannar i kvarteret.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn etapp 1
1 etappen ca 50 lägenheter. Planer för 105 bostadsrättslägenheter, lokaler i entréplan, ett underjordiskt garage (antal våningar okänt) samt en gemensam takterrass med växthus/pergola för odling och samvaro mellan grannar i kvarteret.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Radhusen” på kvarter 9 har 26 stycken radhus i storlekarna 4-5 rum och kök. Kvarteret ligger längst österut precis vid infarten till bostadsområdet
Nybyggnad av seniorbostäder vid Norrtälje Hamn
Bonum Seniorboende vid Norrtälje Hamn
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus. Gottröra-håsta 2:9,Forsa 1:23.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus sex lägenheter som gemensamhetsboende.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus Adamsberg 7:94,7:95,7:96,7:97.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Gottröra 5:49,5:50,5:51.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstavik
Byte av tegeltak på 2 hus
Installation av sprinkler på korttidsboende i Norrtälje
Objektet omfattar av ny sprinkleranläggning i fastigheten som består av en plan på ca 218 m2. Byggnadens tak är uppförd med träreglar och takstolar av trä. Byggnad försörjs med tapp- och sprinklervatten via separata ledningar från kommunalt vattenledningsnät. 31 sprinklerhuvud ska installeras.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Installation av luftvärmepumpar
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt rivning av garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).