Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder med lokaler vid Norrtälje Hamn
Av de två bostadsrättsföreningarna som Riksbyggen planerar att bygga kommer den ena att bli ett så kallat Bonum Seniorboende.
Nybyggnad av punkthus på Öster Knutby, Norrtälje
Hyresrätter i punkthus med 2-6 våningar, totalt ca 113 lgh planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Norrtälje Torn på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 75 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Förtätning med bostäder i Norrtälje
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 1 och 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter)samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus och stall i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus och stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus med butik, samt handel/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrtälje
Nybyggnad av LSS-boende.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Ombyggnad av fasad och tak på mangårdsbyggnad Godthem, Arholma
Avser ombyggnads- och reparationsarbeten av tak och fasad. Huset är en del av Arholmas äldre bebyggelse och är mangårdsbyggnaden i gården Godthem. Omläggning av yttertak, omfärgning av fasad, fönster och dörrar, utbyte av regnavvattning mm.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad Söderby-norrby 2:29,2:24,2:22.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 13 fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (36 st lägenheter).
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus (parhus) Rimbo-karby 1:55,Libbersmora 1:9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 191 lgh och 3 lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring ändring av flerbostadshus (soprum tas bort).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation eldstad Gottröra 5:28,5:26.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus med sammanbyggd carport.
Ombyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad,ombyggnad och tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnader.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad, Anmälan för ändring av komplementbyggnad Ringduvan 5.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av garage/förråd/gästrum till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av enbostadshus Storholmen 1:6,1:7.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) samt installation av eldstad Löparö 1:122.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för rivning av fritidshus.
Ombyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av fritidshus.
Ombyggnad av parhus i Norrtälje
Anmälan för ändring av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus (tomt 1, 2 och 3).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus på Risslingby 11:10 och Risslingby 11:11.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Byte av tak på flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för takbyte.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/bostad till bostad t.o.m. 2026-06-01.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för målning av trapphus.
Tillbyggnad av snöskydd på flerbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av snöskydd på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.