Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ny stadsdel i Norrtälje
Utveckling av stadsdel
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av 250 lägenheter. Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn
120 lägenheter med takterrass. Projektet byggs i två etapper med start i början av 2022 och planerad inflyttning 2024.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Kvarter 17, 18 och 19 Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus totalt 116 lgh Älmsta 1:114,1:31.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
”Brynet” på kvarter 1 har 50-60 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger längst norrut på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Radhusen” på kvarter 9 har 26 stycken radhus i storlekarna 4-5 rum och kök. Kvarteret ligger längst österut precis vid infarten till bostadsområdet
Nybyggnad av bostäder, kontor och parkeringshus i Norrtälje
Gäller fastigheterna Jupiter 1, 10, 13 och 15 Bostäder, kommunalt parkeringshus, kontor
Nybyggnad av bostäder, Norrtälje
Planer finns för Anebyhusgruppen att uppföra 27 hållbara och klimatsmarta bostäder i en citynära skärgårdsmiljö som tar hänsyn till näringslivets krav på tillgänglighet och kommunikation i kombination med livets behov av rekreation och lugn.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 1
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 2
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av bostäder i Solbacka, Norrtälje, Parhusområde 2
Avser nybyggnad av 12 st parhus. Emmaus 129,127,124,128,126,125
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av parhus och stall i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus och stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus med butik, samt handel/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus (parhus) Rimbo-karby 1:55,Libbersmora 1:9.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 enbostadshus. Gottröra-håsta 2:9,Forsa 1:23.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Byte av tak och fasad på flerbostadshus i Norrtälje
Nytt tak och fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st. fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Gåsvik 1:73,1:74,1:75.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad Gottröra 5:49,5:51,5:50.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Saltkvarnen 5,6,7.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 13 fritidshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (gruppbostad, 6 lgh) och förråd.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad Söderby-norrby 2:23,2:30,2:21.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inredande av ytterligare fyra lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av fritidshus.
Ombyggnad av parhus i Norrtälje
Anmälan för ändring av tvåbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (gästhus).
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Bro Prästgård 1:43,1:44.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation eldstad Gottröra 5:28,5:26.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad Nedernäs 1:23,1:16.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) samt installation av eldstad Löparö 1:122.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus och komplementbyggnad (garage/förråd) samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad, Anmälan för ändring av komplementbyggnad Ringduvan 5.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Bygglov och strandskyddispens för nybyggnad av komplementbyggnad och plank Kolsvik 1:113.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av garage/förråd/gästrum till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/bostad till bostad t.o.m. 2026-06-01.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivningslov för rivning av enbostadshus och 4 stycken komplementbyggnader, Rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad Älmsta 1:31,1:114.
Byte av tak på flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för takbyte.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av enbostadshus Storholmen 1:6,1:7.
Ombyggnad av fasad och tak på mangårdsbyggnad Godthem, Arholma
Avser ombyggnads- och reparationsarbeten av tak och fasad. Huset är en del av Arholmas äldre bebyggelse och är mangårdsbyggnaden i gården Godthem. Omläggning av yttertak, omfärgning av fasad, fönster och dörrar, utbyte av regnavvattning mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.