Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av 250 lägenheter. Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av punkthus på Öster Knutby, Norrtälje
Hyresrätter i punkthus med 2-6 våningar, totalt ca 113 lgh planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 300 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Kvarter 17, 18 och 19 Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 1
120 lägenheter med takterrass. Projektet byggs i två etapper med start i början av 2022 och planerad inflyttning 2024.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 2
120 lägenheter med takterrass. Projektet byggs i två etapper med start i början av 2022 och planerad inflyttning 2024.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 75 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder vid Norrtälje Hamn
Bonum Seniorboende vid Norrtälje Hamn
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av bostäder, Norrtälje
Planer finns för Anebyhusgruppen att uppföra 27 hållbara och klimatsmarta bostäder i en citynära skärgårdsmiljö som tar hänsyn till näringslivets krav på tillgänglighet och kommunikation i kombination med livets behov av rekreation och lugn.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 1
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 2
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av parhus och stall i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus och stall.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 2 tvåbostadshus och komplementbyggnad (förråd) Emmaus 108,109.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (gruppbostad, 6 lgh) och förråd.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus samt matbutik och förskola.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Gåsvik 1:73,1:74,1:75.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad Gottröra 5:49,5:51,5:50.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad Söderby-norrby 2:23,2:30,2:21.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Saltkvarnen 5,6,7.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 13 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad, Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad Högmarsö 1:33.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivningslov för rivning av enbostadshus och 4 stycken komplementbyggnader, Rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad Älmsta 1:31,1:114.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inredande av ytterligare fyra lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Bro Prästgård 1:43,1:44.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad Nedernäs 1:23,1:16.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Bygglov och strandskyddispens för nybyggnad av komplementbyggnad och plank Kolsvik 1:113.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.