Alla aktuella bostadsprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av villor och parhus i Ekerö
Ca 50 st villor och parhus
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att pröva om ytterligare några villor skulle kunna tillkomma utmed Lundhagens strand.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende på Ekerö
Nu föreslås alternativet att avyttra kommunens fastighet Närlunda 41:3 till en extern exploatör som ska skapa ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten, till vilket Ekgårdens verksamhet flyttar. Nuvarande Ekgårdens fastighet Ekebyhov 1:242 och Ekebyhov 1:234 avyttras till exploatören som åtar sig att efter planändring uppföra ett trygghetsboende på den senare fastigheten.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad (förråd) på fastigheten munsö-söderby 4:140 Munsö-söderby 4:136,4:137,4:140.
Nybyggnad av parhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 tvåbostadshus på fastigheten mörby 1:75 Mörby 1:71,1:72,1:73,1:74,1:75.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (förråd) på fastigheten munsö-söderby 4:141.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten mälby 2:13.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten kärsö 1:8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (ny dörr) av flerbostadshus på fastigheten ekebyhov 1:543 (gustavavägen 2).
Ombyggnad av lägenhet i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till bostad på fastigheten drottningholm 1:1 (långa raden 4).
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Anmälan om ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus på fastigheten ekebyhov 1:543 (gustavavägen 2).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.