Alla aktuella bostadsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka
På fastigheten föreslås befintlig byggnad rivas och ett kvarter med bostäder uppföras. Våningsantal mellan 4-7 st. Parkering i garage under husen.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i södra delen av Sickla, Nacka
Södra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Förtätning med punkthus och livsmedelsbutik i Älta centrum, etapp 1
Totalt planeras ca 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser 200 lgh och lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Ett joint venture mellan fastighetsägaren LIBU Invest och SSM är bildat.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Orminge
Volten ligger i en sänka nära det kommande naturreservatet Skarpnäs och vandringsstigar med Booleden. Här planeras för ett naturnära boende och en förskola. Området är ca 2200 kvm tomtarea. Område där förskolegård och andra bebyggelsefria funktioner får föreslås motsvarar cirka 3 750 kvadratmeter.
Nya lägenheter och förskola i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Projektet avser nybyggnad av 118 hyresrätter. Det är planerat att ha trygghetsbostäder, vanliga hyresrätter samt ett café i bottenvåning.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nybyggnad av bostäder i Skuru, Nacka kommun
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Nacka etapp 1
I första etappen byggs det 18 st radhus
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 7
Totalt planeras ca 240 lägenheter i ca 8 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Ältadalen, Nacka
Byggemenskap är en boendeform där de boende själva får bestämma hur deras bostad ska se ut vilket även ger dem en möjlighet att påverka priset
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Brandskyddsåtgärder i flerbostadshus i Nacka
Avser brandskyddsåtgärder i flerbostadshus.
Utfasning av oljevärme vid äldreboende i Saltsjöbaden
Projektet omfattar utfasning av befintlig Oljeanläggning. Kompletterande nyinstallation av bergvärmevärmepumpar och el-panna för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål. Projektet innebär VVS-, El-, Styr & regler, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581130 samt 1581152.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare 12 bostäder i fem flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring av övrigt.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 13 enbostadshus, Tollare 1:16.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus 30 st och gemensamhetslokal.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, Bygglov för parkeringsplats Sicklaön 13:125.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad planlösning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus, återställande av nedbrunnet tak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, murar och marklov.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, ändrad färgsättning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och murar, altan samt marklov.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av gäststuga i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gästhus, rivning av förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av altan på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1101.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1201.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inredning av två ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nacka
Anmälan avser utbyte av befintlig hiss.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Anmälan för tillbyggnad av huvudbyggnad på enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglovsfri åtgärd tillbyggnad av huvudbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nya markiser på flerbostadshus i Nacka
Planer finns för nya markiser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.