Alla aktuella bostadsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Överdäckning med bostäder, park, bussterminal och tunnelbanestation mm i Nacka
År 2025 ska Nacka få tunnelbana och stationen Nacka C ska ligga intill Värmdöleden. I anslutning ska en bussterminal enligt det nya förslaget byggas under jord, vägg i vägg med den överdeckade leden där biltrafiken ska gå. Om inga hinder uppstår kan bygget påbörjas år 2019 för att stå klart till 2025. Notan uppskattas landa på runt 2,3 miljarder.
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nya flerbostadshus (hyres/bostadsrätter) i Nacka, etapp 1 mfl
Ca 700 st lägenheter, blandat hyres & bostadsrätter. Eventuellt förskola och butiker i bottenplan. Kommer att ske i etapper.
Nya bostäder mm i Orminge
Avser planer för bostäder och ytor för handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fisksätra
Ca 375 lgh. Kommer att utföras i etapper.
Förtätning med punkthus och livsmedelsbutik i Älta centrum, etapp 1
Totalt planeras ca 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser 200 lgh och lokaler.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Orminge
Volten ligger i en sänka nära det kommande naturreservatet Skarpnäs och vandringsstigar med Booleden. Här planeras för ett naturnära boende och en förskola. Området är ca 2200 kvm tomtarea. Område där förskolegård och andra bebyggelsefria funktioner får föreslås motsvarar cirka 3 750 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt bedöms ca 90 st bostäder byggas i området.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Planer på nybyggnation av totalt ca 180 bostäder på området, 140 på denna adressen.
Nybyggnad av flerbostadshus i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön. Fri upplåtelseform, ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, Etapp 3
Avser nybyggnad av bostäder samt underjordiskt garage i Nacka Strand dp 3, kv 10. Totalt planeras ca 200 bostäder i 4 etapper.
Nybyggnad av förskola i Orminge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Orminge
Här planeras för cirka 320 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.
Nya bostäder i Nacka
Avses planläggas för bostadsbebyggelse med lokaler i entréplanet. Kvarteret omfattar ca 9000 kvm bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Nacka, Etapp 1-2
Avser nybyggnad av bostäder i Nacka Strand dp 3, kv 10. Totalt planeras ca 200 bostäder i 4 etapper.
Nybyggnad av radhus i Orminge
Amperen ligger väster om Orminge centrum, precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs och 150 meter från centrala parken. Här planeras för ett natur- och centrumnära radhuskvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Området är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset. 5-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jarlaberg
Den befintliga byggnaden som inrymmer livsmedelsbutik, restaurang och frisör föreslås rivas och ersättas med flerbostadshus med handel i bottenvåningen. Förslaget innebär att fyra nya punkthus i 8-9 våningar, med den översta våningen indragen, ska kunna tillkomma.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Planerat projekt med bostäder. Kvarteret ligger nära både Marcusplatsen med bl.a. Dieselverkstaden och populära Sicklasjön.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Sickla
Avser nybyggnad av ca 96 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka Strand
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt planeras ca 90 nya bostäder i detta område.
Nybyggnad av bostäder i Ektorp, Nacka
Planer finns för ca 50 bostäder i Ektorp.
Nybyggnad av bostäder i Nacka etapp 2
I denna etapp byggs det 16 st radhus
Nybyggnad av bostäder i Nacka etapp 3
I denna etapp byggs det 17 st radhus
Nybyggnad av bostäder i Nacka etapp 1
I första etappen byggs det 18 st radhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Finntorp
Parkeringsdäck för att skapa ca 10-15 nya p-platser, totalt antal tillkommande lägenheter är 36 st.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Nacka, etapp 1
Avser nybyggnad av rad/kedjehus 30 st och gemensamhetslokal.
Nybyggnad av radhus i Nacka, etapp 2
Avser nybyggnad av rad/kedjehus 32 st och gemensamhetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tolv lägenheter, rivning.
Nybyggnad av kedjehus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 21 rad/kedjehus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kummelnäs, Nacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Nacka
Avser utvändig ändring samt hyresgästanpassning av serviceboende.
Bulleråtgärder längs Saltsjöbanan
Lokala skärmar samt fönsteråtgärder på 40-50 fastigheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Saltsjö-boo
Planer för stambyte av köksstammar.
Byte av yttertak på radhus i Nacka
Planer finns på byte av tegelyttertak på radhus.
Installation av solceller på radhus i Nacka
Planer finns på installation av solceller på radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare 12 bostäder i fem flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Renovering av fasad på radhus i Nacka
Planer finns på renovering av tegelfasad på radhus.
Byte av elsystem i radhus i Nacka
Planer finns på byte av elsystem i radhus.
Ombyggnad av balkonger i Nacka
Avser ombyggnad av balkonger.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av badrum.
Byte av garageportar i flerbostadshus i Nacka
Avser byte av garageportar.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Nacka
Avser hissrenovering i flerbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus Erstavik 26:430,26:428.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av altan på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong och loftgång på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus Sicklaön 260:4,78:2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, 192 balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, Skarpnäs 2:22,Sicklaön 369:3,Sicklaön 37:72,Sicklaön 37:28.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning av bef. balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus byte av balkongräcken av atlasvägen 15-27.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning till bostäder.
Utvändigt underhåll av radhus i Nacka
Avser byte av ytterdörrar.
Utvändigt underhåll av radhus i Nacka
Avser byte av fönster.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser tillbyggnad av förråd till balkonger.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Nacka
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Renovering av balkonger i Nacka
Avser renovering av balkonger.
Målning av trapphus flerbostadshus i Nacka
Avser målning av trapphus och balkonger.
Målning av källargångar i flerbostadshus i Nacka
Avser målning av källargångar i flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.