Alla aktuella bostadsprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsängen
Totalt i området för Korsängen, Gamla IP, planeras ca 700 bostäder på Enköpingsvägen, Skolvägen och Kyrkvägen på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:396 mfl.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Planer för bostäder på Ekhammar 4:200 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Avser att utreda möjligheten att förtäta i området runt om Ekhammars gård. En kulturmiljöutredning har tagits fram för området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Avser fyra flerbostadshus med hyreslägenheter, fördelade på två kvarter, Kvarter 5 och Kvarter 6. Båda kvarteren har två huskroppar som delvis är sammanbundna med underjordiskt garage i ett plan och bostäder i suterräng. Fastigheterna innehåller totalt 152 lägenheter från 1 ROK till 4 ROK. Projektet inramas av de tre befintliga gatorna Ringvägen, Kokillbacken och Enköpingsvägen.
Nybyggnad av höghus i Kungsängen
Nybyggnad av 87 hyreslägenheter. Husen kommer att ha 13 respektive 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Planer för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.
Nya bostäder i Upplands-Bro
Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av byggrätter, motsvarande 33 radhus, inom bostadsutvecklingsområdet Bro Mälarstad.
Uppförande av evakueringsbostäder (moduler) vid Fasanstigen i Bro
Projektet avser bostadsmoduler där Entreprenören bereds att medverka i ett tidigt skede av projektet. Projektet är planerad att genomföras i två (2) huvuddelar: Huvuddel 1: Planerings- och projekteringsfas. Huvuddel 2: Detaljprojekterings-, produktions- och överlämningsfas. Adress: Fasanstigen 42, 197 32 BRO.
Nybyggnad av radhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 15 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Kungsängen
Planer finns för nybyggnation av 11 stycken radhus.
Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 6st parhus.
Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Installation av brandlarm vid Livgardet by 762 i Kungsängen
Entreprenaden omfattar byggnad 762 belägen inom Livgardets garnison, Kungsängen. Arbete som ingår är Installation av nytt brandlarm samt Demontering av befintliga system och destruktion av halotron.
Renovering av balkonger och loftgångar på flerbostadshus i Kungsängen
Avser renovering av balkonger och loftgång på Gamla Landsvägen 1, Ekhammarsvägen 1-3 samt Bergvägen 2, Kungsängen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Anmälan för installation av hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för inglasning av balkong för tre bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för inglasning av balkong.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage Öråker 2:44,2:45.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.