Alla aktuella bostadsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upphandling avseende hållbar renovering i strategisk partnering för Järfällahus
Järfällahus har som målsättning att renovera 300–400 lägenheter per år. Upphandlingen omfattar inventering, projektering och renovering av uppskattningsvis ca 2 600 lägenheter med tillhörande arbeten. Preliminära områden som Järfällahus planerar att renovera: Engelbrektsområdet - Magnusvägen, Birgittavägen och Engelbrektsvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 520 lgh. D-området - Drabantvägen, Husargränd och Magnusvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 370 lgh. Sångvägen - Sångvägen och Nibblevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 460 lgh. Söderhöjden - Frihetsvägen, Tomasvägen, Vasavägen, Hammarvägen och Dackevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 320 lgh. Tallbohov – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 800 lgh. Dackehöjden – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 120 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
I den växande Barkarbystaden utvecklar Well Fastigheter Urban Park. Cirka 1000 lägenheter planeras med en minimalistisk och modern arkitektur.
Nybyggnad av bostäder och livsmedelsbutik i Barkarby, Järfälla
Ca 300 bostäder: hyresrätter, bostadsrätter och ägandelägenheter. En medelstor dagligvarubutik samt lokaler för mindre butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av ca 229 ägarlägenheter.
Nybyggnad av Bostäder i Järfälla
Den totala byggrättsvolymen i området uppgår till cirka 50 000 kvm, vilket motsvarar mellan 500 och 800 lägenheter och plats för flertalet förskoleavdelningar.
Nybyggnad av äldreboende i Viksjö, Järfälla
Nybyggnad i egen regi av Äldreboende inom fastigheten Viksjö 2:591, Hemmansvägen/Skiftesvägen/Mantalsvägen. Boendet består av 50 lägenheter fördelade på 8 enheter med vardera matsal, allrum och kök. Allmänna utrymmen som entré, foajé, samlingssal och café. Administration och personalutrymmen. Teknik rum och utrymmen för fastighetsservice. Den totala BTA för byggnaden exklusive garaget är ca. 4967 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7C
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 57 bostäder eller ägande rätter.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av 46 småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Stäket, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av 18 st bostäder i en första etapp.
Nybyggnad av punkthus i Järfälla, etapp 1
3 fastigheter med 2 stadsvillor på varje tomt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för renovering av hissar i 9 huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkong).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring flerbostadshus inglasning av balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ventilationsarbete, spolning av stammar.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) samt rivning av äldre enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.