Alla aktuella bostadsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Planer finns för nybyggnation av totalt 217 st lägenheter (antal våningar okänt) på Söderhöjden i Jakobsberg. Avser 2 gårdshus och 1 lamellhus.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla, Etapp 4
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde A och C är den första detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 3:569 och 6:1.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt att bygga bostäder i form av 6 parhus på del av fastigheten Viksjö 9:1. Byggaktören ska även stå för kostnaderna för anläggning av ett utegym på allmän plats i närområdet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder (3 st.) i flerbostadshus, Bygglov för inredande av ytterligare bostäder (2 st.) i flerbostadhus Jakobsberg 18:13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Objektet är placerat i befintlig byggnads sutterängplan. Ca 180 kvm ställs om till lägenheter.
Hissinstallation i lss boende i Järfälla
Anmälan om hissinstallation/ändring i sjukhus/vårdbyggnad.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Fasadrenovering med dörrar m.m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).