Alla aktuella bostadsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 2 mfl
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Huvudsta
Projektet omfattar balkonger, fasader samt byte av ca 6000 fönster på Ingen 10 och 12, Kadetten 1 och 3 och Rekryten 2, 4 och 5.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna
Planer finns för nybyggnad av 34 enbostadshus, 15 stadsradhus i tre våningar samt 19 radhus i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 160 bostäder i blivande kv Spelaren.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Huvudsta, Solna
Nybyggnad av 450 lägenheter samt LSS-boende och förskola.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Besqab kommer att uppföra de nya bostadskvarteren ovanpå URW’s befintliga parkeringsdäck vid Solna Centrum, vidare längs Solnavägen in mot Hagastaden. De nya bostadskvarteren kommer att innehålla totalt cirka 380 bostäder och utgör startskottet för Solnavägens omvandling till stadsgata. Bostadskvarteren kommer även att innehålla ett LSS-boende samt butiker och närservice i bottenvåningarna.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 1
I första etappen i Kv Linnean planeras för 114 st bostäder.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden. 22 radhus och 6 kedjehus.
Ombyggnad till lägenheter i Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen. Även tillbyggnad av café.
Ombyggnad av seniorbostäder i Bergshamra
Ombyggnad av kontorsfastighet till bostäder.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 4
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 4dje etappen hos JM på Järva 2:16, kv Grankällan.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer finns för uppsättning av solceller på 10st föreningar med ca 750 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser att byta ut befintliga balkonger mot nya större, ca 60.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring, inredning av råvind, tillkommande tre bostäder, ny hisstopp, nya takkupor, takaltaner, takfönster, byte av portar samt byte av fönster mot gård.
Installation av nytt passagesystem och byte av ståldörrar i flerbostadshus i Solna
Avser delvis byte av dörrar med dörrstängare. Det ingår även att införa ett elektroniskt låssystem. Objekten är belägna i Solna Kv Turkosen 1, Skytteholmsvägen 13-35 . Kv Motorn 11, Östervägen 22-26 samt kv. Frösunda (Hästen 1, Ridskolan 1, Fölet 1), Förvaltarvägen 1-15,17-29 Rättarvägen 2-8 samt Förvaltarvägen 4 & 6.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för tillbyggnad av solceller på flerbostadshus - Stockholms Garnisons Brf nr 1. Avser 5 hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet avser ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus. Det handlar om 1 huskropp. Antal blivande bostäder är oklart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av fasad, ny puts, fönsterbyte, ändrade entrépartier, tillkommande dörr samt ändrad användning av mindre del av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, tillkommande balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong 87 st.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger 119 st.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Solna
Avser mindre påbyggnad för fler elevboenderum samt fläktrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ändring av bärande konstruktion, renovering av balkonger, flerbostadshus.
Renovering av yttertak på flerbostadshus i Solna
Avser omläggning av tak Skytteholmsvägen 33-35. Övriga adresser ska underhållsarbete utföras i forma av, utbyte av trasigt tegel, rengöring av tak, efterdragning av bultar, komplettering av infätsningar, översyn av plåtanslutningar mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för annan åtgärd, flerbostadshus, installation av solceller Rågen 1,2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger 41 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, installation av solceller.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus, ombyggnation av lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad ändring, tillkommande bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong 15 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ventilationshuv, flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för ändrad användning av fasaden. Tidigast 2021.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Solna
Avser modernisering av 16 hissar (8 mindre och 8 större hissar) i 8 trapphus. Fastighetsbeteckning är Nordan 23 och Nordan 25, Hagalundsgatan 25 – 31 och Hagalundsgatan 35 - 41, Solna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.