Alla aktuella bostadsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 2 mfl
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Nya bostäder mm i Solna
Vid stationsentrén, som planeras på Gelbgjutarevägen, föreslås ett nytt torg. Detaljplanen är det första steget i en utveckling av hela arbetsplatsområdet. På kvarteret Gelbgjutaren möjliggörs ca 365 lägenheter, totalt omkring 35600 m2 och på Instrumentet 5 möjliggörs omkring 17500 m2 kontor. Detaljplanen möjliggör även en förskola och 15 LSS-lägenheter. 25% lägenheterna kommer att vara 4 rum och kök eller större.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Huvudsta
Projektet omfattar balkonger, fasader samt byte av ca 6000 fönster på Ingen 10 och 12, Kadetten 1 och 3 och Rekryten 2, 4 och 5.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden. 22 radhus och 6 kedjehus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergshamra
Entreprenaden omfattar i huvudsak nybyggnad av 66 lägenheter, miljöstuga, samt omkringliggande mark- och dräneringsarbeten. Sopsugsanläggning ingående i entreprenaden ansluts till befintlig sopsugsanläggning.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 4
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 4dje etappen hos JM på Järva 2:16, kv Grankällan.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig renovering.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.
Stambyte och badrumsrenovering i Solna
I samband med stambytet kommer även badrum/WC att renoveras samt en ny blandare i köket att sättas in.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Utvändigt underhåll samt ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inredning av vind, tillkommande bostäder, ändring av fasad, takkupor, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser att byta ut befintliga balkonger mot nya större, ca 60.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring, inredning av råvind, tillkommande tre bostäder, ny hisstopp, nya takkupor, takaltaner, takfönster, byte av portar samt byte av fönster mot gård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Utvändigt kommer fasaderna att renoveras, samtliga fönster byts ut och balkongerna bilas ner och gjuts om.
Utvändigt takarbete på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av tak, flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger 119 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong 87 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong 1 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för rivning, altan istället för balkong, flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av port.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ansökan och anmälan av balkongupprustning, byte av balkongräcken och balkongplattor, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Solna
Bygglov för omfärgning av fasad, enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för annan åtgärd, installation av grindar, flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för en tillkommande bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, renovering av 4 st balkongbottnar, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger 41 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, ventilationshuv.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändring, flerbostadshus, tillkommande bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av 164 st balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger 15st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Nya cykelställ vid flerbostadshus i Solna
Avser mindre byggnation med cykelställ.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, fönsterbyte.
Renovering av trapphus i flerbostadshus i Solna
Renovering av våra trapphus och entréer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.