Alla aktuella bostadsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 250 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 250 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 250 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 250 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 1
I första etappen i Kv Linnean planeras för 114 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Besqab kommer att uppföra de nya bostadskvarteren ovanpå URW’s befintliga parkeringsdäck vid Solna Centrum, vidare längs Solnavägen in mot Hagastaden. De nya bostadskvarteren kommer att innehålla totalt cirka 380 bostäder och utgör startskottet för Solnavägens omvandling till stadsgata. Bostadskvarteren kommer även att innehålla ett LSS-boende samt butiker och närservice i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och förskola i Solna etapp 1
Credentia och Nordr fördjupar samarbetet genom att Credentia bygger de 119 första bostäderna i Nordrs projekt Haga Palett längs Solnavägen. Ca 350 lgh totalt, butiker i bottenplan, förskola samt garage under bostadshusen. 5-7 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 2
I andra etappen i Kv Linnean planeras för ca 114 st bostäder. Option från etapp 1 : 1584538.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Björnstigen/Rådjursstigen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 50-100 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergshamra
Entreprenaden omfattar i huvudsak nybyggnad av 66 lägenheter, miljöstuga, samt omkringliggande mark- och dräneringsarbeten. Sopsugsanläggning ingående i entreprenaden ansluts till befintlig sopsugsanläggning.
Nya bostäder och kontor i Solna
Kvarteren Stigbygeln och Tömmen ligger mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen i Arenastadens östra del. Planer för att utveckla området finns och fastighetsägaren Fabege har tillsammans med staden tagit fram ett förslag till bebyggelse i form av cirka 59 000 kvm kontor och cirka 13 000 kvm bostäder samt lokaler i bottenvåningen.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig renovering.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.
Stambyte och badrumsrenovering i Solna
I samband med stambytet kommer även badrum/WC att renoveras samt en ny blandare i köket att sättas in.
Renovering av Kadettflygeln på Karlbergs Slott, Huvudsta
Kadettflygeln utgörs av boenderum med gemensamma köksfunktioner i tre plan ovan mark med källare och kallvind. Hela byggnaden ska genomgå en in- och utvändig totalrenovering och när renoveringen är slutförd ska byggnaden även fortsättningsvis användas till boende för kadetter med tillhörande funktioner. Entreprenaden omfattar ett färdigställande av nya tekniska installationer, en ny rumsdisposition, nya ytskikt samt tillhörande rumskompletteringar. Utvändigt ska arbeten göras på fasader, takfot, fasadsnickerier, plåt på fasad.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 122 badrum/wc i fastigheten Motorn 11.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 30 badrum i fastigheten Rudviken 5.
Utvändigt underhåll samt ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inredning av vind, tillkommande bostäder, ändring av fasad, takkupor, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, bygga om tomma lokaler till 3 st bostäder, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus, konvertering av befintliga lokaler till 3 st bostäder.
Utvändigt takarbete på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av tak, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Solna
Bygglov för omfärgning av fasad, enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för annan åtgärd, installation av grindar, flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för en tillkommande bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av port.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för rivning, altan istället för balkong, flerbostadshus.
Nybyggnad av vind i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus vind.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, renovering av 4 st balkongbottnar, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av 164 st balkonger.
Renovering av trapphus i flerbostadshus i Solna
Renovering av våra trapphus och entréer.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.