Alla aktuella bostadsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 362 bostäder och garage för ca 244 st bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Huvudsta, Solna
Nybyggnad av 450 lägenheter samt LSS-boende och förskola på Alphyddevägen/Jonstorpsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergshamra
Nytt fastighetsförvärv avseende byggrätt på Solna Strået 1, Solna Bergshamra 2:3 och Solna Gräset 1.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 110 bostadsrätter i Bagartorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 161 lägenheter fördelade i två föreningar med 8 st lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Besqab kommer att uppföra de nya bostadskvarteren ovanpå URW’s befintliga parkeringsdäck vid Solna Centrum, vidare längs Solnavägen in mot Hagastaden. De nya bostadskvarteren kommer att innehålla totalt cirka 380 bostäder och utgör startskottet för Solnavägens omvandling till stadsgata. Bostadskvarteren kommer även att innehålla ett LSS-boende samt butiker och närservice i bottenvåningarna. Solna Estrad.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Järva Krog i Solna etapp 3
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och förskola i Solna etapp 1
Credentia och Nordr fördjupar samarbetet genom att Credentia bygger de 119 första bostäderna i Nordrs projekt Haga Palett längs Solnavägen. Ca 350 lgh totalt, butiker i bottenplan, förskola samt garage under bostadshusen. 5-7 våningar.
Nya bostäder i Solna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse omfattande cirka 70 lägenheter inom det befintliga kvarteret Albygård. Detaljplanen syftar även till att utveckla den befintliga lågdelen mot Huvudstagatan med en tillbyggnad som ska inrymma lokaler för centrumändamål samt parkeringsgarage.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Entreprenaden omfattar stambyte inklusive renovering av 44 st lägenheter samt allmänna utrymmen, nya fönster, upprustning av fasad, tak och friliggande garage. Finplanering av markytor.
Nya bostäder och kontor i Solna
Kvarteren Stigbygeln och Tömmen ligger mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen i Arenastadens östra del. Planer för att utveckla området finns och fastighetsägaren Fabege har tillsammans med staden tagit fram ett förslag till bebyggelse i form av cirka 59 000 kvm kontor och cirka 13 000 kvm bostäder samt lokaler i bottenvåningen.
Renovering av Kadettflygeln på Karlbergs Slott, Huvudsta
Kadettflygeln utgörs av boenderum med gemensamma köksfunktioner i tre plan ovan mark med källare och kallvind. Hela byggnaden ska genomgå en in- och utvändig totalrenovering och när renoveringen är slutförd ska byggnaden även fortsättningsvis användas till boende för kadetter med tillhörande funktioner. Entreprenaden omfattar ett färdigställande av nya tekniska installationer, en ny rumsdisposition, nya ytskikt samt tillhörande rumskompletteringar. Utvändigt ska arbeten göras på fasader, takfot, fasadsnickerier, plåt på fasad.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för sex tillkommande bostäder, flerbostadshus, Bofinken 1, Nötväckan 1, nötväckan 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, solceller och byte takmaterial, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, ca 250 fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasader vid inredning av råvind till etagelägenheter, flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov/rivningslov för ändring tillkommande bostad, fönsterbyte, nya fläktrum, flerbostadshus.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, kontorslokal till bostäder, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad och ändring av plank/staket, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av två fönster, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong 38 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, nybyggnad balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning tillkommande bostad, flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad, enbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändring, tillkommande bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, solceller på fastighetens tak, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, solceller, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, omfärgning, flerbostadshus och komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.