Alla aktuella bostadsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Avser nybyggnation av bostäder i Haninge, 6-7 våningar.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 2
Ca 300-400 lägenheter i 3-4 etapper. Etapp 1: 1474816 Etapp 2: 1537546 Etapp 3-4: 1537547.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Planer för 61 bostadsrätter och 76 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 7
Planer för 83 bostadsrätter och 76 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Ca 110 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Ca 120 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 7
Totalt 124 lägenheter, 82 bostadsrätter och 42 hyresrätter med balkong eller uteplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 3
Ett hus med 10 våningar som bjuder på storslagen utsikt över Haninge och spegelblanka Rudasjön. I markplan planeras lokaler som skapar ett tryggt och levande kvarter.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Ca 70 lägenheter.
Ny ministad i Haninge
Krigslida stationsområde, Hammars småbruk 55:1 m.fl. Omfattar ca 10 hektar och avgränsas av Nynäsbanan och Allévägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en samlad stadsbebyggelse med högt ställda krav på utformning av enskilda byggnader och utomhusmiljöer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Haninge
Bostäder och förskola på Gaffelseglet, Vega.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella verksamheter i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lokaler för kommersiella verksamheter på bottenvåningen.
Nybyggnad av radhus i Vega, etapp 9
Brf Vårtriangeln består av 26 ljusa och välplanerade stadsradhus i två till tre plan i storlekar om 100-129 kvm.
Nybyggnad av bostadshus, Dalarö
Planförslaget reglerar kvartersmarken som bostäder och ger planförutsättning för bebyggelse med en största byggnadsarea om 450 kvadratmeter och högsta tillåtna nockhöjd 9,5 meter. Maximalt åtta lägenheter får inredas, inklusive vind.
Nybyggnad av friliggande villor i Vendelsö, Haninge
Avser nybyggnad av 5 friliggande villor.
Renovering av fasader på flerbostadshus i Haninge
Avser renovering av fasader på Örnens väg 22-58.
Ombyggnad av byggnad Valhall vid Haninge garnison, Berga Örlogsskolor
Omfattning till övervikt verksamhetsområde bygg men med inslag av främst mark och ventilation. Arbetsområdet är beläget inom skyddsobjektet Haninge garnison, Berga Örlogsskolor.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Handen
Avser fasadrenovering, tilläggsisolering av flerbostadshus.
Fönsterbyte på byggnader i Hårsfjärden
Planerna avser byte av fönster på byggnaden Niord. Objektet är beläget inom Berga Örlogsbas, Hårsfjärden.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 4 enbostadshus Runsten 1:107,1:109,1:108,1:116.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Inredande av 6 st nya lägenheter i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Haninge
Nybyggnad av fritidshus och mur samt rivningslov av befintligt fritidshus.
Renovering av Mangårdsbyggnaden på Nåttarö, Haninge Kommun
Projektet omfattar invändig renovering efter en tidigare vattenskada samt utvändiga fasadarbeten. Även ett gammalt staket av typ (gunnebo) skall bytas ut till två brädor på höjden som monteras på befintliga stolpar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.