Alla aktuella bostadsprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och handel på Lidingö, etapp 2
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla. Projektet hette tidigare Centrum-Torsvik
Nybyggnad av bostäder och handel på Lidingö, etapp 1
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla. Projektet hette tidigare Centrum-Torsvik, etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rudboda, Lidingö
Planer för ca 80 bostäder i 5 st flerbostadshus på 4-6 våningar, garage under mark samt parkeringsplatser på Palmen 1, Lojo 1, Lidingö 5:136.
Fönsterrenovering i flerbostadshus i Lidingö
Avser fönsterrenovering i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lidingö
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning balkonger.
Nybyggnad av grupphus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus, tre garage samt schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion, va samt ventilation i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring som påverkar brandskyddet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Anmälan av installation av solceller.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - altan.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - takkupa + fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong Fyren 3,4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.