Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skåne län

Bjuv (1)
Bromölla (1)
Burlöv (6)
Båstad (7)
Eslöv (10)
Höganäs (3)
Hörby (6)
Höör (2)
Klippan (4)
Kävlinge (5)
Landskrona (11)
Lomma (11)
Lund (35)
Malmö (68)
Osby (4)
Perstorp (0)
Sjöbo (3)
Skurup (6)
Svalöv (3)
Svedala (6)
Tomelilla (3)
Trelleborg (10)
Vellinge (6)
Ystad (10)
Åstorp (2)
Ängelholm (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 335 st.

Nybyggnad av ortopediskt centrum samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av sjukhusbyggnad med framför allt ortopedisk verksamhet planeras på ca 25 000 m² BTA, varav 2 våningsplan ovan mark samt 1 våning i suterräng. Till detta kommer källarplan, kulvert, skyddsrum samt ombyggnation av befintliga ytor ca 1 200 m² BTA. Byggnaden innehåller bland annat 6 st operationssalar, 28 st undersöknings/mottagningsrum, 8 st vårdplatser och 30 st postoperativa vårdplatser. Det ska även byggas en servicecentral (godsmottagning) för att kraven på vårdhygien och arbetsmiljö ska kunna uppnås. I samband med byggnationerna kommer en del förrådsbyggnader samt trapphus, inklusive hiss, förbindelsegång och kulvert att rivas.
Nybyggnad av outlet i Löddeköpinge.
Projektet avser nybyggnad av butiker och restauranger med en yta på 18270 m2. Byggherre: Rioja Estates Ltd, Tunbride Wells genom Malmö Designer Village AB.
Nybyggnad av gymnasieskola och kommunhus i centrala Lomma, etapp 2
Avser nybyggnad av kommunhus, gymnasieskola och centrumverksamhet i 4 st sammanbyggda huskroppar.
Nybyggnad av varuhus i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av COSTCO-varuhus som kommer att rikta sig till hela Öresunds-regionen.
Nybyggnad av grund- och förskola i Höllviken, Vellinge
Skolan kommer att inkludera faciliteter som tillagningskök, matsal, musik-, hemkunskaps- och bildsalar samt en idrottshall för 550 elever. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver-certifiering. Kommer byggas i korsningen vid Henriksdalsvägen/Kämpingevägen i Höllviken .
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus på stationsområdet i Ängelholm.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av högstadieskola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av högstadieskola och idrottshall. Objektets läge: inom Hylliéområdet i anslutning till Hyllievångsskolan.
Nybyggnad av vårdboende och trygghetsboende i Ystad
Projektet omfattar nybyggnation av ett vård- och trygghetsboende med 119 lägenheter i 5-6 plan. Trädgårdsstaden, Ystad.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Skurup
Avser nybyggnad av skola för årskurs F-9 på Västeräng. Skola BTA ca 9 134 Kvm och Sporthall BTA ca 2 842 kvm. Objektet är beläget på fastigheterna Humlan 1-7 i Skurups kommun.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Lund
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med en yta på 9000 m2. Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och NollCO2.
Rivning och nybyggnad av f-9 skola i Linero, Lunds kommun
Avser nybyggnad av f-9 skola på 7400 BTA. Samt rivning av enplansbyggnad och anpassning av befintliga lokaler. Nytt tillagningskök. Renovering av befintlig 2 plans byggnad och skyddsrum, markarbeten, samt skapa en bättre utemiljö. Vikingaskolan ligger på området Linero i östra delen av Lund. Beräknad inflyttning 2026–2030. Fastighet: Lund Egil 1 och Lund Linero 2:1
Nybyggnad av F-6-skola i Kronotorpsstaden, Burlöv
Nybyggnad av skola och idrottshall för 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Klassrum, tillagningskök, ett bibliotek, aula och mötesrum. En fullstor idrottshall för ca 200 åskådare. Skolgården ska innehålla lekplatser, grönytor, cykelparkering och plats för uteklassrum/undervisning. I entreprenaden ingår även anslutningsvägar för fordonstrafik och gång-/cykelbana, parkering, belysning, ledningar för bl.a. VA, fiber, fjärrvärme och el, och anslutande mindre grönområde och torg, m.m. Den utpekade platsen för Västervångskolan är belägen nära Södra stambanan, motorvägarna E6/E22 och Lundavägen.
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Ombyggnaden innebär främst förändringar interiört med ny planlösning, åtgärder av entréer och nytt glasparti mot gården vid utbyggnad av matsal. Fastigheten uppfördes ursprungligen åt Malmö Mekaniska Tricotfabrik (MMT) år 1898. Tre nya gymnasieskolor med omkring 1 100 elever kommer att etableras med gemensamt tillagningskök och matsal i fastigheten. Omfattar ca 8300 m2. Fastigheten ligger i den västra delen av Malmö, nordväst om Pildammsparken.
Nybyggnad av lager- och kontorsbyggnad i Malmö
Nybyggnad av lager/kontor samt installation av solcellsanläggning. Den nya anläggningen miljöcertifieras enligt BREEAM och på taket installeras solceller.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Malmö
Projektet avser ny- och ombyggnad av Nydalaskolan som omfattar nybyggnad för skolverksamhet (ca 3920 m2), nybyggnad av idrottshall (ca 1400 m2), ombyggnad/upprustning av skolgård (ca 10 670m2) samt ombyggnad och underhållsarbete i befintliga skolbyggnader (ca 3550 m2).
Ombyggnad av kontor till gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för ombyggnad från kontor till skola för gymnasie- och vuxenutbildning. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel. Man avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld på energi.
Ombyggnad av vårdboende på Rebbelberga, Ängelholm
Avser totalrenovering av boenderummen samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut. Nya Kungshaga kommer att få 90 rum fördelat på åtta avdelningar och två våningar. Det blir en ökning med 20 platser. Storköket är befintligt. Total BTA nybyggnad ca 7335 m². Total BTA Ombyggnad ca 300 m².
Nybyggnad samt rivning av förskola vid Tångvalla skolområde, Vellinge
Avser rivning av befintlig förskola BTA ca 1120 kvm, nybyggnation av skolbyggnad med tillagningskök BTA ca 3385 kvm och tillhörande utemiljö med komplementbyggnader. Samt nybyggnad av omklädningsbyggnad BTA ca 153 KVM , tillhörande den befintliga poolområde. Objektet är placerat vid Tångvalla skolområde med närhet till idrottshall och tennis- och fotbollsplaner i Skanör-Falsterbo. Skola, idrottshall: 2221919 Rivning: 2085135 Paviljonger: 2148370 Rivning och ny förskola: 2355217
Om-ny- och tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser om-, ny- och tillbyggnad av skola. Bruttoarea befintlig byggnad (BTA) ca 2722 m2 Bruttoarea tillbyggnad (BTA) ca 157 m2 Bruttoarea nybyggnad (BTA) ca 2645 m2. Markplanerad area ca 8400 m2 (exkl. parkering och angöringsyta). Projektet är indelat it två huvuddelar. Skolan har idag ca 200 elever i åk F-3 och efter byggnationen så kommer det att finnas plats för 415 elever.
Nybyggnad av gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av gymnasieskola för ca 1200 elever.på fasigheten Virket 8 i Helsingborg med tillträde i juni 2025. Objektets läge: Kv. Virket 8 som omgärdas av Södra Förstadsgatan, Sigtunagatan, Uppsalagången och Södervärns busstation, Malmö.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad/verksamhetsanpassning inom Rådhuset, fd. Tingsrätten i Malmö för Stadskontoret, samt Malmö Stads politisk ledning. Omfattar i huvudsak ca 12 000 kvm BTA, men även mindre arbeten förekommer. Objektets läge: Stortorget/Kalendegatan.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser en helrenovering av kontor.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av grundskola för årskurs F-6 med tillhörande idrottshall och utemiljö. Skolan kommer att utformas för 550 elever, tre paralleller. Skolan ska även uppföras med tillagningskök. Miljöbyggnad 4.0 Silver
Tillbyggnad av Väla Centrum i Helsingborg
Planer finns för en till- och påbyggnad på Väla Centrum i form av ett rörelsestråk, kallat Ringen, som går runt den befintliga byggnaden. Ringen begränsas till en totalhöjd på 16 meter, vilket är 4 meter högre än dagens byggnadshöjd för att möjliggöra för olika typer av upplevelseverksamheter, däribland ett förslag på en skidtunnel ovanpå Ringens tak. en utbyggnad öster om den befintliga byggnaden mot IKEA, kallad Hubben. Hubben ges en totalhöjd på 35 meter. Ett parkeringshus med en totalhöjd på 12 meter och en byggnadsarea om 4 400 kvadratmeter i planområdets nordvästra del. Ett nytt hållplatsläge för kollektivtrafik i direkt anslutning till Hubben, mellan Ikea och Väla Centrum. Rörelsestråket Ringen utgör cirka 13 800 kvadratmeter, skidtunneln cirka 6 550 kvadratmeter och Hubben cirka 31 600 kvadratmeter i bruttoarea.
Nybyggnad av livsmedelsbutik, gym mm i Hörby
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik, byggvaruhandel och gym. Butiken kommer att ligga i närhet till Hörby centrum, nära rondellen på Ringsjövägen.
Nybyggnad av affärshus i Eslöv
Nybyggnad av affärslokaler samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Vejbystrand, Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en integrerad skola med totalt 210 förskole- och grundskoleelever f-6. samt för bostäder i form av fyra radhus, kedjehus eller parhus. Bostäder finns på projektid: 1656230. Skolan är tänkt att vara en integrerad förskola och grundskola som ska inrymma 210 barn, varav 70 förskoleplatser och 140 grundskoleplatser f-6. Ny skola ska ersätta befintlig skolverksamhet som angränsar i öst då lokalerna bedöms vara undermåliga
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Landskrona idrottshall (ritad av arkitekten Arne Jacobsson) utreds separat och kommer att Q-märkas i kommande detaljplan.
Ombyggnad av simhall i Simrishamn
Avser ombyggnaden av Korsavadshallen och berör simhall, omklädningsrum, caféytor, personalutrymmen, installationsutrymmen, bowlinghall, skyttehall samt omkringliggande markytor.
Nybyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av ett handelshus med parkering.
Nybyggnad av grundskola samt anpassad grundskola i Landskrona
Avser nybyggnad grundskola/anpassad grundskola samt tillbyggnad matsal. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av butik i Ystad
Avser nybyggnad av butik med egen ingång. Planer finns för totalt tre stycken butikslokaler i samma hus.
Nybyggnad av idrottshallar i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av två idrottshallar med en yta på totalt 5000 m2 med tillhörande parkeringsyta som uppförs för skol- och föreningsidrott och är en publik lokal. Avser två fullstora handbollshallar förlagda ovanpå varandra, samt café, administrationslokaler och ett mindre personalgym.
Ombyggnad av bank i Malmö
Väsentlig ändring av ventilation, vs och planlösning. Två etapper; Etapp 1 väntas starta efter sommaren och pågå till sommaren -25, då börjar etapp 2 och väntas pågå till våren -26.
Nybyggnad av affärshus i Klippan
Nybyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av idrottshall samt om- och tillbyggnad av skola i Hjärup, Staffanstorps kommun
Avser nybyggnad av idrottshall i anslutning till skolan samt eventuellt om- och tillbyggnad av befintlig idrottshall till klassrum. Idrottshall BTA ca 1600 kvm.
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård i Lund.
Ombyggnad av universitetet i Lund
Avser ombyggnadsarbeten, bl.a. ny ventilation och ny entré mot norr, i Hus G i Lund.
Nybyggnad av ishall, Landskrona
Projektet avser nybyggnation av ishall på idrottsområdet i Landskrona.
Nybyggnad av bilhall i Kristianstad
Nybyggnad av bilhall- och verkstadsbyggnad och carport med miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av f.d verkstad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av f.d Kockums verkstadsbyggnad till förskola med 12 avdelningar för 240 barn. Förskolegård med en yta på ca 6000 m2.
Återuppbyggnad av butik efter brand i Malmö
Avser återuppbyggnad av butik efter brand. Yta: 5140 m2. (rivningsarbeten ingår under projektnummer 2277261)
Om- och tillbyggnad samt ventilationsarbeten i F-6 skola i Malmö
Entreprenaden omfattar huvudsakligen åtgärder i byggnad A, B, C, D och E. Åtgärder såsom nya lås- och larmsystem förekommer i de övriga byggnaderna (F, G och H) liksom byggåtgärder kopplade till dessa. I byggnad A-E monteras ny ventilation, nya toalettenheter samt uppdatering av ytskikt. Skolan tillgänglighetsanpassas med bland annat ny hiss i byggnad A. Taket tilläggsisoleras och/eller får ny uppbyggnad i hus BE. Taket till byggnad A får ny papptäckning och solceller installeras. Byggnad E förlängs med en ny tillbyggnad innehållande fläktrum, grupprum och toaletter.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola om 8 avdelningar med plats för ca 144 barn. BTA nybyggnad: 2060 m2
Nybyggnad av förskola i Klippan
Avser nybyggnation av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av daglig verksamhet - autism i Kristianstad
En byggnad för daglig verksamhet för vuxna med autism ska uppföras, ca 1460 kvm BTA.
Om- och tillbyggnad kommunhus i Båstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av kommunhuset.
Nybyggnad av f-6 skola i Killeberg
Projektet samupphandlas med projektnummer 2062283 och 2062284. Avser nybyggnad av F-6 skola för 150 elever som byggs i anslutning till befintligt skogsområde vid Killebergs idrottsplats.
Nybyggnad av förskola i Asmundtorp
Avser nybyggnad av en förskola i Asmundtorp.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Vellinge
Avser tillbyggnad i 2 plan med undervisningslokaler samt överbryggnadsdel i ett plan med nya entréer belägen mellan bef skolbyggnad och tillbyggnadsdel. Ombyggnad och ytskiktsrenovering av atrium, studietorg, café, storkök samt vissa personalutrymmen och undervisningslokaler. Ombyggnad ca 1210 kvm Tillbyggnad ca 1163 kvm
Nybyggnad av skola i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av skolbyggnad för åk 7-9. Det kommer även ingå rivning av bef gymnastikhall och fritidsbyggnad. Projektet genomförs för att ge Skegrie skola möjlighet till att växa från dagens ca 475 elever till framtidens ca 600 elever fördelade tre paralleller i årskurs F-3 och två paralleller i åk 4-9.
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Tillbyggnad i två plan samt källare och omfattar ny entré, foajé, ateljé, utställningslokaler, personalutrymmen och teknikutrymmen och ansluter till befintlig konsthall. De två byggnaderna sammanbyggs genom en glasgång mellan de två huskropparna. Platsgjuts. Avser även markarbeten.
Nybyggnad av förskola i Össjö, Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av konceptförskola som är avsedd för 60 barn fördelade på fyra avdelningar, så kallat koncept A. Objektet är beläget vid korsningen mellan Össjö kyrkväg och Össjö byaväg i Össjö, Ängelholms kommun.
Till- och ombyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Arlöv, Burlövs kommun
Avser nybyggnad av förskola för 80 barn i Arlöv.
Tillbyggnad av Lilla Teatern, Kulturskolan i Eslöv
Lilla Teatern används idag som Kulturskola i Eslövs kommun. Projektet omfattar tillbyggnad, ombyggnad och kringliggande markarbeten.
Nybyggnad av industri i Lund
Planer finns för utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde i Lund. Med möjlighet till olika verksamheter och viss handel med skrymmande varor. Planområdet omfattar cirka 3,4 ha, varar ca 15 100 m2 kvartersmark.
Ombyggnation för anpassad grundskola, Lund
Avser ombyggnation för anpassad grundskola, ny planlösning, ramp och storkök mm
Ombyggnad av kontorsbyggnad till vårdcentral i Hässleholm
Ombyggnad av kontorsbyggnad till vårdcentral med tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av affärshus i Stora Bernstorp, ,Burlöv
Avser nybyggnad av varuhus för detaljhandel inklusive café.
Ombyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Ändrad användning av industri/lager till djursjukhus.
Nybyggnad av förskolor i Lund
Avser nybyggnad av 2 förskolor. Eventuellt en skola integrerad i bostadshus.
Nybyggnad av förskola i Strövelstorp, Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 80 barn. En sk konceptförskola med tillagningskök, personalrum, förråd och teknikrum. För att främja lek och lärande utomhus, kommer det att byggas två utomhusförråd, ett cykelförråd och ett miljöhus, vilket kommer att bidra till en komplett och hållbar förskolemiljö.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Avser en huskropp i två plan med tekniska installation i plan tre. Tillhörande förråd, skärmtak, murar samt fasadskylt. I projektet ingår även solceller på tak.
Rivning av f.d skolbyggnad och nybyggnad av skyddsrum i Ängelholm
Avser rivning av f.d skolbyggnad. Samtliga byggnader inom fastigheten ska rivas i sin helhet, ca 8000 LOA (OBS! gäller ej modulerna/paviljongerna). Nybyggnad av 2 st skyddsrum ovan mark, BTA ca 320 kvm. Samt anläggning av utemiljö, lek- och aktivitetsytor, grusplan och multiarena, ca 8200 kvm.
Återuppbyggnad av skola i Glimåkra, Östra Göinge
Avser återuppbyggnad del av skola efter brand. Yta: 500 m2.
Ombyggnad av skola i Eslöv
Stehagsskolans förskolelokaler skall byggas om till skollokaler. Skolans kök och matsal behöver renoveras och moderniseras för att uppfylla dagens krav som livsmedelslokal samt kommunens behov för måltidsproduktion. Övrigt underhållsarbeten skall samtidigt åtgärdas såsom byte ventilationsaggregat samt enklare ytskiktsrenovering i närliggande rum. Arbeten med utemiljön ingår även i projektet.
Nybyggnad av föreningslokal i Eslöv
Avser nybyggnad av föreningslokal samt fristående komplementbyggnad med garage och bollförråd. En sidoentreprenad som omfattar utemiljö ingår i denna entreprenad med samordningsansvar. Inom entreprenaden ingår parkeringsytor och hårdgjord yta runt husen. Föreningslokal BTA: ca 621 kvm Garage med bollföråd BTA: ca 154 Kvm
Nybyggnad av bibliotek i Lund
Planer för nybyggnad av nytt bibliotek i Lund.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor samt miljöhus.
Ombyggnad av kök vid skola i Eslöv
Avser ombyggnad av kök, servering och matsal på Vasavångskolan i Eslöv.
Nybyggnad av affärshus i Ängelholm
Avser nybyggnation för affärsverksamhet.
Rivning av Kävlinge gamla kommunhus, Kävlinge
Projektet avser rivning av Kävlinges gamla kommunhus. BRA: 6 532 m2. Även ett miljöhus och ett cykelställ med väderskydd ska rivas. Byggnaden består av tre plan med källare under hela byggnaden. Inom byggnaden förekommer främst kontor, arkiv, hörsal och ett flertal teknikutrymmen. Vidare förekommer det ett äldre pannrum (inkl. utrymme för oljecistern) och ett utrymme för reservkraft (diselgenerator) inom källarplanet.
Nybyggnad av vårdhem i Landskrona
Saxtorp 87:30, flygeltoftagård. Nybyggnad av lss bostäder med 6 stycken lägenheter och förrådsbyggnader samt parkering.
Anläggande av rekreationsområde i Åstorp
Planer finns att omvandla området till sport ochh reakreaktionsområde .
Hyresgästanpassning för framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
I Hyllie, södra Malmö uppförs ett kvarter med namnet Embassy of sharing. Biblioteket kommer att vara beläget i två byggnader, Drivbänken och Fyrtornet, på plan 2. På plan 2 är byggnaderna sammanbundna med en inglasad gångbro. Denna upphandling avser hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Drivbänken. Malmö stad, genom dess kulturförvaltning har tecknat hyreskontrakt med bolaget MPD Teal Grund 1 AB, ett dotterbolag till Granitor Property Development AB och Kommunen kommer genom hyreskontraktet att hyra lokalen för biblioteket av MPD Teal Grund 1 AB när lokalen uppfört.
Ombyggnad till kök och matsal vid skola i Helsingborg
Gamla snickeriet på Rönnowska (hus V) skolan ska byggas om till matsal för Rönnowska skolans elever med tillhörande storkök. Huset är från 1880-talet och finns med i bevarande programmet. Huset är kulturhistoriskt värdefullt. Renoveringen omfattar nya funktioner, nya installationer och nya ytskikt. Alla huset dörrar och fönster ska bytas. Avser även markarbeten, däribland installation av fettavskiljare och indragning av fiberservis. Anslutning till fjärrvärme samt nyplantering av växter och träd.
Om- och tillbyggnad av kyrka i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kyrka i Kristianstad.
Brandskyddsåtgärder vid Pålsjö Sjukhem i Helsingborg
Projektet omfattar installation av sprinkler och komplettering av brandcellsgränser i befintlig byggnad samt installation av sprinklercistern. Verksamhet som bedrivs i fastigheten är bl.a. administration samt psykiatrisk vård av säkerhetsklass 2 samt 3.
Ombyggnad av simbassänger , Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad och rivningsarbete av simbassänger med tillhörande VVS-, samt markarbeten och utemiljön. Nytt ytskikt i samtliga utvändiga bassänger. Karlsrobadet Eslöv.
Utökning av teaterlokaler i Malmö
Projektet avser utökning av Skånes Dansteaters lokaler. Yta ca 1170 kvm belägen på plan 10 (markplan) + ca 110 kvm nytt teknikutrymme på plan 11 (1tr). Yta inom plan 10 innefattar kontor med pentry, omklädning/wc/dusch, rum för dansträning, rum för teaterföreställningar ”black box”, uppehållsyta för besökare/publik. Yta inom plan 11 innefattar ny teknik i huvudsak ny ventilation med tillhörande installationer.
Ombyggnad av Lilla Kunskapscentrum i Båstad
Entreprenaden avser ombyggnad av lilla kunskapscentrum.
Förhyrning av lokaler för Heleneholms Familjecentral i Malmö
Beställaren önskar hyra Hyresobjektet i Heleneholm/Flensburg Malmö. Lokalerna ska iordningställas för öppen förskola och socialtjänstkontor.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler med 2000 kvm så att byggnaden kommer bli 13000 kvm totalt. Fjälkinge Kristianstad.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser renovering av Parkskolans annex för anpassas till Katedralskolans estetiska verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Anmälan för ändring av planlösning i kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ändrad planlösning för ny anpassning till kontor.
Hyresgästanpassning och utökning av kontor och produktionslokal i Helsingborg
Murrelektronik har varit hyresgäst hos Wihlborgs sedan 2007 med placering i Berga industriområde. Det nya avtalet omfattar närmare 4 000 kvm och innebär en utökning av ytorna med 1 900 kvm fördelat på kontor respektive lager/produktion. ( En tidigare padelhall i fastigheten blir nu en modern och funktionell lager- och produktionshall).
Ombyggnad av vattenrening på Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad av vattenreningssystemet till bassängerna utomhus, Karlsrobadet Eslöv.
Ombyggnad av centrumhus, Hässleholm
Ändrad användning av kontor till centrumändamål.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan. Ny infart samt flytt av befintlig infart. I projektet ingår även rivning av två industrihallar.
Nybyggnad av kontor i Klippan
Nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor i Lund
Nybyggnad av kontorslokaler, 128 kvm.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Nybyggnad av skolverksamhet.
Tillbyggnad av anstalt i Kristianstad
Tre tillbyggnader med förråd och utvändig ändring av huvudbyggnad avseende förbättring av utrymningsvägar.
Ombyggnad av Disponentvillan i Sockerstan i Staffanstorp
Avser ombyggnad av Disponentvillan i Sockerstan i Staffanstorp till restaurang.
Hyresgästanpassning av lokaler i Landskrona
Avser lokalanpassning för teknik- och fritidsförvaltningen i befintlig byggnad belägen inom Emaljgatan 1 C, Landskrona Stad. Entreprenadens omfattning: Renovering av ytsskick samt nya installationer. Ombyggnation av trapphus samt färdigställa entré. Samt mindre ingrepp i befintligt garage på närliggande fastighet med adress Emaljgatan 7.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).