Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 277 st.

Utveckling av arbetsplatsområde i Brunnshög, Lund
Planer finns för utveckling av arbetsområde i Brunnshög.
Nybyggnad av kontor och laboratorium i Lund
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av outlet i Löddeköpinge.
Projektet avser nybyggnad av butiker och restauranger med en yta på 18270 m2. Byggherre: Rioja Estates Ltd, Tunbride Wells genom Malmö Designer Village AB.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av vårdboende och trygghetsboende i Ystad
Projektet omfattar nybyggnation av ett vård- och trygghetsboende med 119 lägenheter i 5-6 plan. Trädgårdsstaden, Ystad.
Nybyggnad av grund- och förskola i Höllviken, Vellinge
Planen är att skolan ska rymma cirka 550 elever från förskoleklass till nian. Byggnationen kommer byggas i korsningen vid Henriksdalsvägen/Kämpingevägen i Höllviken .
Nybyggnad av kontor i Lund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med en yta på 12000 m2 .
Nybyggnad av skola i Haganäs
Projektet avser nybyggnad av skolbibliotek samt F-6 skola med ca 180barn, F-6 inklusive grundsärskola, 425 elev, 9000kvm.
Nybyggnad av kontor på Brunnshög i Lund
Nybyggnad av kontorslokaler med labbverksamhet vid Science Village. Byggnaden kommer att uppfylla tre miljöstandader; Miljöbyggnad Guld, Well Core Gold och NollCO2.
Nybyggnad av F6-skola i Burlöv
Nybyggnad av skola och idrottshall för 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Den utpekade platsen för Västervångskolan är belägen nära Södra stambanan, motorvägarna E6/E22 och Lundavägen.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av skola
Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö
Avser nybyggnad av hotell 3200 kvm, 5 våningar samt ombyggnad av Skånska Dagbladets tidigare lokaler 3800 kvm i 1 befintliga byggnad som byggs samman med den ny delen. 180 hotellrum.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Nybyggnad av lager/kontor samt installation av solcellsanläggning. Den nya anläggningen miljöcertifieras och på taket installeras solceller.
Nybyggnad av handelsplats i Härlöv, Kristianstad Etapp 2
Avser utbyggnad av handelsplatsen Härlöv i Kristianstad. Etapp 1: 1581388
Ombyggnad av kontor till gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för ombyggnad från kontor till skola för gymnasie- och vuxenutbildning. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel. Man avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld på energi.
Ombyggnad av hotell i Landskrona
Avser om- och nybyggnad av hotell och spaanläggning med bla 9 pooler.
Nybyggnad samt rivning av förskola vid Tångvalla skolområde, Vellinge
Avser rivning av befintlig förskola BTA ca 1120 kvm, nybyggnation av skolbyggnad med tillagningskök BTA ca 3385 kvm och tillhörande utemiljö med komplementbyggnader. Samt nybyggnad av omklädningsbyggnad BTA ca 153 KVM , tillhörande den befintliga poolområde. Objektet är placerat vid Tångvalla skolområde med närhet till idrottshall och tennis- och fotbollsplaner i Skanör-Falsterbo. Skola, idrottshall: 2221919 Rivning: 2085135 Paviljonger: 2148370 Rivning och ny förskola: 2355217
Nybyggnad av livsmedelsbutik, gym mm i Hörby
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik, byggvaruhandel och gym. Butiken kommer att ligga i närhet till Hörby centrum, nära rondellen på Ringsjövägen.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser en helrenovering av kontor.
Ombyggnad av vårdboende på Rebbelberga, Ängelholm
Avser totalrenovering av boenderummen samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut. Nya Kungshaga kommer att få 90 rum fördelat på åtta avdelningar och två våningar. Det blir en ökning med 20 platser. Storköket är befintligt. Total BTA nybyggnad ca 7335 m². Total BTA Ombyggnad ca 300 m².
Om-ny- och tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser om-, ny- och tillbyggnad av skola. Bruttoarea befintlig byggnad (BTA) ca 2722 m2 Bruttoarea tillbyggnad (BTA) ca 157 m2 Bruttoarea nybyggnad (BTA) ca 2645 m2. Markplanerad area ca 8400 m2 (exkl. parkering och angöringsyta). Projektet är indelat it två huvuddelar. Skolan har idag ca 200 elever i åk F-3 och efter byggnationen så kommer det att finnas plats för 415 elever.
Nybyggnad av affärshus i Lund
Nybyggnation av livsmedelsbutik - Ica Maxi.
Nybyggnad av kontor och lager i Vellinge
Nybyggnad av företagsby för uthyrning. Man planerar för inflyttning i slutet av 2024.
Tillbyggnad av Väla Centrum i Helsingborg
Planer finns för en till- och påbyggnad på Väla Centrum i form av ett rörelsestråk, kallat Ringen, som går runt den befintliga byggnaden. Ringen begränsas till en totalhöjd på 16 meter, vilket är 4 meter högre än dagens byggnadshöjd för att möjliggöra för olika typer av upplevelseverksamheter, däribland ett förslag på en skidtunnel ovanpå Ringens tak. en utbyggnad öster om den befintliga byggnaden mot IKEA, kallad Hubben. Hubben ges en totalhöjd på 35 meter. Ett parkeringshus med en totalhöjd på 12 meter och en byggnadsarea om 4 400 kvadratmeter i planområdets nordvästra del. Ett nytt hållplatsläge för kollektivtrafik i direkt anslutning till Hubben, mellan Ikea och Väla Centrum. Rörelsestråket Ringen utgör cirka 13 800 kvadratmeter, skidtunneln cirka 6 550 kvadratmeter och Hubben cirka 31 600 kvadratmeter i bruttoarea.
Nybyggnad av sporthall och fritidsgård i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av sporthall och fritidsgård i 1 huskropp i 3 plan. Solceller på tak.
Nybyggnad av affärshus i Eslöv
Nybyggnad av affärslokaler samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av grundskola i Örkelljunga
Örkelljunga tätort är i behov av undervisningslokaler för elever i årskurserna 4-6. Skolbyggnaden ska utformas för ca 200 elever fördelade på 7 st hemvister/klassrum. Ytbehovet är ca 3000 m² BTA, vilket innebär att byggnaden måste utföras i minst 2 våningsplan. I projektet ingår ett nytt centralkök med tillhörande matsal.
Ombyggnad av simhall i Simrishamn
Avser ombyggnaden av Korsavadshallen och berör simhall, omklädningsrum, caféytor, personalutrymmen, installationsutrymmen, bowlinghall, skyttehall samt omkringliggande markytor.
Nybyggnad av gymnasieskola, kontor och tandläkare i Ystad
Avser nybyggnation av kontorslokaler, tandläkare och café fördelat på tre plan. . Byggnaden uppförs på pelare med ett öppet parkeringsgarage på markplan. En option om förhyrning på ytterligare 1000 kvm finns.
Nybyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av ett handelshus.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en förskola i tre plan med plats för cirka 160 barn. Under tak/plan fyra ska finnas teknik- och personalutrymmen. Förskolan indelas i åtta avdelningar med två avdelningar på första våningen för de yngsta barnen, fyra avdelningar på andra våningen och två avdelningar på tredje våningen för de äldsta barnen. På första våningen finns också bland annat storkök, miljörum, vattenlek, teknikutrymmen och sprinklerrum. På tredje våningen förutom avdelningar finns också gemensamma utrymmen för barnen så som bibliotek, pedagogiskt kök, ateljé mm. Objektets läge: korsningen mellan Almviksvägen i söder och Skrivaregatan i öster. Yta : 2674 m2.
Ombyggnad av värme- och ventilationssystem samt renovering i skola, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av värme- och ventilationssystem i Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Som en följd av ombyggnaden av installationssystemen måste fläktrum tillskapas, och ombyggnadsarbeten av undertak, innerväggar och invändiga ytskikt utföras. Fönsterbyte på vissa delar av skolorna ska även utföras.
Nyb av huvudbyggnad temaparken vikingatider i Löddeköpinge
Inhängning av park 2,5 km. Detaljplan finns.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Planer finns för etablera en grundskola samt förskola i Burlövs kommun. I grundskolan planer det för 600 elever och i förskolan 120 barn. Avsikten är att skolan ska uppföras i centrala Burlöv, nära pendeltågsstationen som planeras mellan
Nybyggnad av centrumverksamhet i Vellinge
Avser ett fyravåningshus med utrymme för handel, service och kontor på drygt 400 kvadratmeter per våningsplan, samt nybyggnad av ett underjordiskt garage.
Nybyggnad av hotell och centrumverksamheter i Höganäs
Syftet med planen är att att göra det möjligt att etablera ett hotell och andra centrum­verksamheter vid hamnen. Det ska göras på ett sätt som bidrar till att göra hamnen till en trevlig plats att vara på och till att knyta centrum samman med hamnen.
Nybyggnad av skola, Staffanstorp
Avser nybyggnad av skolbyggnad för cirka 550 elever med tillhörande idrottshall
Återuppbyggnad av butik efter brand i Malmö
Avser återuppbyggnad av butik efter brand. Yta: ca 5000 m2. (rivningsarbeten ingår under projektnummer 2277261)
Nybyggnad av kontor och bostäder i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Om- och tillbyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Projektet avser omfattande renovering och ombyggnad av Sofiero slott samt tillbyggnad av köksdel och inglasat uterum i anslutning till slottet
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola om 8 avdelningar med plats för ca 144 barn. BTA nybyggnad: 2060 m2
Nybyggnad av högstadieskola i Ängelholm
Planer i tidigt skede finns för nybyggnad av högstadieskola.
Ombyggnad del av huvudbyggnad vid Helsingborgs lasarett
Uppdraget innefattar två delprojekt: Medicinsk service plan 10, totalt ca 750 kvm där bland annat ska utföras. Ombyggnad inom provtagningen med robot för hantering av prover, Ombyggnad inom Patologens verksamhetsrum samt ny utrustning mm. Regionservice plan 09, totalt ca 3000 kvm där bland annat ska utföras. Skapa ca 500 kvm dedikerad rangeringsyta, utvidga bårhusets kylrum, säkerställa att hygienkrav uppnås mm.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Avser nybyggnation av förskola med 8 avdelningar för ca 240 barn.
Om- och tillbyggnad samt ventilationsarbeten i F-6 skola i Malmö
Entreprenaden omfattar huvudsakligen åtgärder i byggnad A, B, C, D och E. Åtgärder såsom nya lås- och larmsystem förekommer i de övriga byggnaderna (F, G och H) liksom byggåtgärder kopplade till dessa. I byggnad A-E monteras ny ventilation, nya toalettenheter samt uppdatering av ytskikt. Skolan tillgänglighetsanpassas med bland annat ny hiss i byggnad A. Taket tilläggsisoleras och/eller får ny uppbyggnad i hus BE. Taket till byggnad A får ny papptäckning och solceller installeras. Byggnad E förlängs med en ny tillbyggnad innehållande fläktrum, grupprum och toaletter.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser totalrenovering av Polhemsskolan för byggnad 2 och 9. Renoveringen är inriktad för den tekniska programmet. Projektet kommer renoveras med nya planlösningar, nya installationer, väggar, ytskikt samt tillbyggnad av hiss. Byggnaden är på två plan. Slutbesiktning kommer ske Juni, 2024. Rivning - juli / 14 månader
Renovering av Universitetshuset i Lund
Universitetshuset i Lund står inför en omfattande renovering med en projekteringsstart under våren 2023. Utöver åtgärder för förbättring av innemiljön – åtgärdande av fuktproblematik i källaren, sanering/isolering av kontaminerat material och ny ventilationsanläggning för balanserad ventilation – kommer vissa planlösningsförändringar och ytskiktsrenovering att genomföras.
Nybyggnad av förskola i Asmundtorp
Avser nybyggnad av en förskola i Asmundtorp.
Nybyggnad av skola i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av skolbyggnad för åk 7-9. Det kommer även ingå rivning av bef gymnastikhall och fritidsbyggnad. Projektet genomförs för att ge Skegrie skola möjlighet till att växa från dagens ca 475 elever till framtidens ca 600 elever fördelade tre paralleller i årskurs F-3 och två paralleller i åk 4-9.
Nybyggnad av skola i Vejbystrand, Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av förskola
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Vellinge
Avser tillbyggnad i 2 plan med undervisningslokaler samt överbryggnadsdel i ett plan med nya entréer belägen mellan bef skolbyggnad och tillbyggnadsdel. Ombyggnad och ytskiktsrenovering av atrium, studietorg, café, storkök samt vissa personalutrymmen och undervisningslokaler. Ombyggnad ca 1210 kvm Tillbyggnad ca 1163 kvm
Ombyggnad av skola i Malmö
Ombyggnad av skola,(malmö praktiska gymnasiet) samt fasadändring (omfogning, nya fönster och dörrar, nytt entréparti, ny trappa samt ny ventilationshuv).
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Tillbyggnad i två plan samt källare och omfattar ny entré, foajé, ateljé, utställningslokaler, personalutrymmen och teknikutrymmen och ansluter till befintlig konsthall. De två byggnaderna sammanbyggs genom en glasgång mellan de två huskropparna. Avser även markarbeten.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Lund
Avser kontor och centrumverksamhet.
Markområde för centrumbebyggelse
Markområde finns för nybyggnad av bostäder, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel.
Nybyggnad av förskola, i Ängelholm
Avser ny förskola med 4 avdelningar på fastigheten Globen 1 som ligger utmed Havsbadsvägen inom bostadsområdet Parallelltrapetsen i Ängelholm.
Nybyggnad av förskola, i Hörby
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Össjö, Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av konceptförskola som är avsedd för 60 barn fördelade på fyra avdelningar, så kallat koncept A. Objektet är beläget vid korsningen mellan Össjö kyrkväg och Össjö byaväg i Össjö, Ängelholms kommun.
Till- och ombyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Rivning av f.d skolbyggnad och nybyggnad av skyddsrum i Ängelholm
Avser rivning av f.d skolbyggnad. Samtliga byggnader inom fastigheten ska rivas i sin helhet, ca 8000 LOA (OBS! gäller ej modulerna/paviljongerna). Nybyggnad av 2 st skyddsrum ovan mark, BTA ca 320 kvm. Samt anläggning av utemiljö, lek- och aktivitetsytor, grusplan och multiarena, ca 8200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Arlöv, Burlövs kommun
Avser nybyggnad av förskola för 80 barn i Arlöv.
Om- och tillbyggnad av skola i Åstorp
Avser om- och tillbyggnad av Nyvångs skola för årskurs F-6 i Åstorps Ombyggnad av utemiljö, nytt bibliotek och slöjdsal. Tillbyggnad med två våningar där det blir nytt storkök och matsal
Nybyggnad av affärshus i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad (biltema).
Ombyggnation för anpassad grundskola, Lund
Avser ombyggnation för anpassad grundskola.
Nybyggnad av förskola i Teckomatorp
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Avser en huskropp i två plan med tekniska installation i plan tre. Tillhörande förråd, skärmtak, murar samt fasadskylt. I projektet ingår även solceller på tak.
Utökning av teaterlokaler i Malmö
Projektet avser utökning av Skånes Dansteaters lokaler. Yta ca 1170 kvm belägen på plan 10 (markplan) + ca 110 kvm nytt teknikutrymme på plan 11 (1tr). Yta inom plan 10 innefattar kontor med pentry, omklädning/wc/dusch, rum för dansträning, rum för teaterföreställningar ”black box”, uppehållsyta för besökare/publik. Yta inom plan 11 innefattar ny teknik i huvudsak ny ventilation med tillhörande installationer.
Ombyggnaden av universitetsbiblioteket i Lund
Avser ombyggnad av Universitetsbiblioteket i Lund -de publika ytor i lounge, utställning, lånehall och lånedisk/reception. Omfattar nya grupprum samt fler studie- och läsplatser på mezzaninvåningen. Ny trappa och hiss. Universitetsbiblioteket består av totalt ca 16 000 kvm BTA varav cirka 2000 kvm BTA berörs av den planerade ombyggnaden.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Avser tillbyggnad av 650 m2 skollokaler. Fasadändring (ny kulör) samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Avser ny skola inom området Fridhem.
Återuppbyggnad av skola i Glimåkra, Östra Göinge
Avser återuppbyggnad del av skola efter brand. Yta: 500 m2.
Ombyggnad av skola i Eslöv
Stehagsskolans förskolelokaler skall byggas om till skollokaler. Skolans kök och matsal behöver renoveras och moderniseras för att uppfylla dagens krav som livsmedelslokal samt kommunens behov för måltidsproduktion. Övrigt underhållsarbeten skall samtidigt åtgärdas såsom byte ventilationsaggregat samt enklare ytskiktsrenovering i närliggande rum. Arbeten med utemiljön ingår även i projektet.
Ombyggnad till fritidsgård på Gamlegården i Kristianstad, etapp 1
Avser ombyggnad av fd BoServicekontor till ny fritidsgård.
Om- och tillbyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad är 619 Kvm BTA och ombyggnad är 435 kvm LOA. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar med följande uppdelning: Huvuddel 1: Tillbyggnad ny del av skola samt angränsande passage in till ny skola. Huvuddel 2: Ombyggnad av grupprum samt matsal i befintlig skola. Miljöbyggnad silver.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för tillbyggnation av förskola.
Ombyggnad på Lasarettet i Trelleborg etapp 2
Avser ombyggnad av sterilcentralen på Trelleborgs lasarett, byggnad 02 , plan 10. Entreprenaden kommer ske i en etapp och där kommer vara full verksamhet på närliggande avdelningar och övriga byggnadsdelar under hela entreprenadtiden.
Ombyggnad till omklädningsrum och café i Malmö
Projektet avser ombyggnad till omklädningsrum och café med en yta på 1000 m2.
Om- och tillbyggnad av kontor och produktionshall på Berga, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av 2000 m2 kontorslokal samt tillbyggnad av 800 m2 produktionslokal.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Planer finns för inbyggd terass vid bibliotek.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av lager/kontor (lokal för maskinuthyrning) samt uppsättning av 4 st skyltar.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler på Väla, Helsingborg
Projektet avser hyresgästanpassning av kontorslokaler i 5 våningsplan. Arbetena avser främst installationsarbeten, väggarbeten samt nya ytskikt.
Om- och tillbyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser tillbyggnad av skolbyggnad med 4 st klassrum. I projektet ingår även mindre underhållsarbeten i befintlig matsal. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar med följande uppdelning: Huvuddel 1: Tillbyggnad ny del av skola. Huvuddel 2: Ombyggnad i befintlig byggnad. Arbetet innefattar samtliga arbeten som ska utföras i den befintliga skolbyggnaden. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Nybyggnad av Max restaurang, förråd samt uppsättning av 10 st belysta skyltar.
Nybyggnad av vårdhem i Landskrona
Saxtorp 87:30, flygeltoftagård. Nybyggnad av lss bostäder med 6 stycken lägenheter och förrådsbyggnader samt parkering.
Nybyggnad av klubbhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnader (golfklubb) samt installation av eldstad.
Ombyggnad till gymnasieskola i Malmö
Avser ombyggnation av skola. etapp 1- 2261413
Nybyggnad av klubbstuga m.m. i Höganäs
Det nya klubbhuset består av två delar; huvudbyggnad och komplementbyggnad. Det nya klubbhuset får en placering delvis ovanpå det befintliga klubbhuset. Huvudbyggnaden är utförd i ett plan med en yta ca 370 m2. Byggnaden innehåller klubbrum med kök och kansli, omklädningsdel, teknik etc. Komplementbyggnaden är utförd i ett plan med en yta på ca 71 m2. Byggnaden innehåller maskinrum, materielrum och miljörum. Solceller. Marklanläggning samt upprustning av befintlig parkeringsplats.
Ombyggnad av storkök på Fäladsgården i Lund, etapp 4
Avser ombyggnation av storkök på skolan Fäladsgården i Lund. Storköket har tillagning till skolans egna elever och personal, ca 600 måltider. Därutöver tillagas det 1400 externa måltider för utkörning. I projektet ingår även mindre markarbeten som avser åtgärder för fettavskiljare.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ridhus i Lomma.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnation av konstgräsmatta för 11 manna spel samt nyanläggning av konstgräsmatta för 7 manna spel.
PCB-sanering och fönsterbyte på skola i Landskrona
Avser PCB-sanering och fönsterbyte på Västervångskolan i Landskrona.
Ombyggnad till gymnasieskola i Malmö
Avser ombyggnation av befintlig fastighet till ändamålsenliga lokaler för en ny gymnasieskola. Byggnaden, som har 6 våningsplan, är uppdelad i 3 huskroppar och denna ombyggnad berör Hus A och Hus B.
Ombyggnad av kontor, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av MERAB:s kontor i Eslöv vilket bla innebär en helt ny planlösning tillsammans med nya ventilations- och elsystem samt nya brand- och utrymningslarm. Avser även ombyggnad verkstad, inklusive komplementbyggnader och installation av solcellsanläggningar.
Om- och tillbyggnad av Gamla rådhuset, Stortorget Ystad
Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget för en planerad tillbyggnad av Gamla rådhuset, Del av Gamla Staden 2:3. Projekt för kulturmiljöunderlaget samt konsekvensanalys finns på obj.nr: 1610672.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Nybyggnad av skolverksamhet.
Tillbyggnad av anstalt i Kristianstad
Tre tillbyggnader med förråd och utvändig ändring av huvudbyggnad avseende förbättring av utrymningsvägar.
Ändrad planlösning i kontor i Malmö
Avser hyresgästanpassning samt ändring av ventilation i del av ett våningsplan i befintlig kontorsbyggnad.
Ombyggnad av centrumhus, Hässleholm
Ändrad användning av kontor till centrumändamål.
Nybyggnad av skola i Staffanstorp
Avser nybyggnation av skola.
Ombyggnad av verksamhetslokaler för IFO - Öppenvården i Hörby kommun
Avser ombyggnation av före detta storkökslokaler till kontors- och besökslokaler för Öppenvården (IFO) åt Hörby Kommun. Uppdraget är en totalentreprenad som innefattar bl. a mark-och byggnadsarbeten, större ventilationsarbeten, brandskydd, akustik, ombyggnads- och installationsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).