Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning mm i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning, lager och kontor. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av bilanläggning, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bilhall för Platinum Cars i Helsingborg. Byggnaden blir 22 meter hög och blir belägen vid norra infarten till Helsingborg. Omfattar tre plan med exponeringsytor för 100 bilar, verkstad, lokaler för rekonditionering, foliering och tvätt samt kontor och mötesytor med hotellkänsla, totalt 7 400 kvadratmeter.
Nybyggnad av logistikanläggning samt kontor i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av logistiklokaler samt kontor med en yta på 17000 m2. Objektets adress: Kardangatan 11-13 i Helsingborg.
Tillbyggnad av häkte i Helsingborg
Avser utbyggnad av de befintliga 44 häktesplatserna med ytterligare 48 platser.
Ombyggnad och hyresgästanpassning av skola i Helsingborg
Avser fortsatt hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Helsingborg
Avser nybyggnad av logistikfastighet på Ättakulla.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg, et 2
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2-3 plan med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Helsingborg
På entréplan byggs en fullmåttshall i storlek 40 x 20 meter. Denna blir linjerad för cirka 10 olika idrotter och får en läktarplats som rymmer 100 personer. I nära anslutning till sporthallen bygger man 6 omklädningsrum. På plan två ska Rydebäcks fritidsgård få nya lokaler. Här kommer det även finnas en yta för servering i samband med olika evenemang. Byggnaden blir totalt 2100 m2. I projektet ingår även rivning av ett fd klubbhus.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad och hyresgästanpassning av skola i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola i modulbyggnad vid Fredriksdalsområdet i Helsingborg. (I projektet ingår även mark/sanering/rivnings-arbeten som omfattar: Rivning av befintlig byggnad Rivning av förskolegård och träd Sanering av förorenad mark (PCB) Markarbeten, Yttre VA, elarbeten i anslutning till nybyggnaden av förskolan, servisarbeten. Anläggning av ny parkering och angöring till förskolan Bullerplank Lekutrustning, plantering) Omfattar 6.400m² markområde.)
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av församlingsexpedition i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av en fristående byggnad med församlingsexpedition, yta: 400 m2. Byggs i anslutning till befintligt församlingshus.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Projektet avser ombyggnation inom huvudbyggnaden på sjukhuset i Helsingborg (byggnad 02). Befintligt kontor och del av befintlig uppvakningsavdelning ska byggas om till en ny intermediärvårdsavdelning. Den nya avdelningen kommer inrymma två nya vårdrum med totalt fyra vårdplatser samt expedition och diverse andra tillhörande rum och funktioner. Ombyggnationen omfattar ca 200 m2 på plan 10 i byggnadens södra del. Till entreprenaden hör också arbeten på plan 09 och 08 samt ute på tak (över ambulanshall). Entreprenaden ska genomföras i flera etapper.
Ombyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Planer finns för invändig ombyggnad av Sofiero Slott.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av affärshus samt uppsättning av skyltar.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av ca 500 m3 affärslokal.
Ombyggnad av scengolv och ytskikt vid Stadsteatern i Helsingborg
Projektet avser byte av ytskikt i salong och foajé, byte av bjälklag och scengolv med med ombyggnad av tillhörande gradängvagnar och höj-och sänkbara lyftbord. I projektet ingår även elinstallationer.
Utv underhåll av idrottshall i Helsingborg
Avser omputsning och omläggning av mosaik på fasaden på Idrottens Hus.
Fönsterbyte på skola i Helsingborg
Projektet omfattar byte av fönster samt 3 ytterdörrar på två byggnader på en gymnasieskola.
Nybyggnad av kontorsmodul i Helsingborg
Avser uppförande av kontorsmodul efter brand.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning brandlarm- och sprinklersystem, Helsingborg
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktningar av brandlarm/utrymningslarm och sprinklers inom Helsingborgs kommun. Avtalstid 2021-03-01 - 2023-02-28 med möjlighet till 1 + 1 års förlägning.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Ramavtal avseende måleritjänster för Helsingborgshamn
Avser ramavtal avseende måleritjänster i form av invändig och utvändig målning till Helsingborgs Hamn fastighetsbestånd. Avtalstid 4 år.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Avser nybyggnad av butik, förråd och växthus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av föreningslokal i Helsingborg
Avser nybyggnad av föreningslokal men en yta på 135 m2.
Hissinstallation i kontor i Helsingborg
Avser hissinstallation i kontorsbyggnad.
Hissinstallation i kontor i Helsingborg
Anmälan av hissinstallation/ändring i kontor.
Takarbeten på kapell vid kyrka i Helsingborg
Projektet avser byte av koppartak på Nya Kapellet i Helsingborg. Man har använt sig av gamla ritningar.
Omläggning av tak på skola, et 3, Helsingborg
Projektet avser byte av tak på Mariaparkskolan -östra allén. Projektet omfattar byte av tak som innefattar pannor, läkt, papp, plåt och beslag samt vissa delar råspont. Byggnaden i projektet är Q-märkt. Projektet samupphandlas med projektnummer 1641829 och 1641850.)
Renovering av kontor Helsingborg
Avser mindre invändig renovering av kontorslokaler som omfattar främst väggarbeten och ytskikt.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Avser hissinstallation/ändring i butik/restaurang.
Hissinstallation i affärshus i Helsingborg
Avser hissinstallation i befintligt affärshus.
Hissrenovering i kontorshusi Helsingborg
Avser renovering av befintlig hiss i kontorsbyggnad i 6 våningsplan.
Nybyggnad av hotell i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av hotellrum i växthus samt ändrad användning och om- och tillbyggnad av bostadshus till restaurang/restaurangkök (viadalsvägen 38).
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till frisörsalong.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av sofieros entré.
Ombyggnad av storkök i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av garage till cateringverksamhet.
Nybyggnad av barack i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av personalbod t o m 2026-04-30 - sofiero.
Ombyggnad av tennishall i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning i industri/lager till padelhall 2021-04-02 - 2026-04-02.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till butik t o m 2026-05-14.
Tillbyggnad av gatukök i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad med kiosk/gatukök.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning samt ombyggnad av industri/lager till gym.
Utvändigt underhåll av garage i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av garage.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 42 m högt torn samt två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av carport i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av carportar Påarp 1:377,Linblomman 1,13:1,Misteln 8.
Nybyggnad av carport i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av två carportslängor.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Anmälan för installation av imkanal i restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Avser fasadändring av kontor.
Ombyggnad av båthall i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av båthall/fövaring.
Ändring till tandläkarklinik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av förskola/skola till tandläkarklinik.
Fasadändring på kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av affärshus samt ändring av ventilation och bärande konstruktion.
Renovering av kontor och butikslokal i Helsingborg
Avser smärre renovering av kontor och butik som omfattar främst nya ytskikt samt ny port.
Ändring av ventilation i skola i Helsingborg
Anmälan av ändring av ventilation i skola.
Ändrad användning till friskvårdslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till friskvårdsverksamhet.
Ändring till bvc i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till bvc - mama mia.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring samt ändrad användning av del av butik till miljörum.
Ändrad användning till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till kontor, block b.
Rivning av kontorsdel i Helsingborg
Rivningslov för rivning av brandskadad kontorsdel.
Renovering av hiss i kontor i Helsingborg
Avser renovering av befintlig hiss i kontoprsbyggnad.
Byte av tak på garagebyggnad i Helsingborg
Projektet avser byte av sedumtak på garagebyggnad vid bostadsområde.
Tillbyggnad av minde kontorsmodul i Helsingborg
Avser tillbyggnad av mindre kontorsmodul.
Ändring av bärande konstruktion i teaterlokal i Helsingborg
Anmälan av ändring av bärande konstruktion, stadsteatern.
Ändrat användningssätt av vårdbostad i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet till särskilt boende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.