Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilanläggning, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bilhall för Platinum Cars i Helsingborg. Byggnaden blir 22 meter hög och blir belägen vid norra infarten till Helsingborg. Omfattar tre plan med exponeringsytor för 100 bilar, verkstad, lokaler för rekonditionering, foliering och tvätt samt kontor och mötesytor med hotellkänsla, totalt 7 400 kvadratmeter.
Nybyggnad av badhus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av badhus vid Oceanbadet.
Om- och tillbyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Projektet avser omfattande renovering och ombyggnad av Sofiero slott samt tillbyggnad av köksdel och inglasat uterum i anslutning till slottet
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Ramavtal avseende golvarbeten inom Helsingborgs stad, Helsingborgs Arena och Scen och Öresundskraft AB med dotterbolag inkl. Kraft & Värme fastighetsbestånd. Avtalstid 2023-01-01 - 2024-12-3 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av s.k konceptförskola (Adda) i två plan för 115 barn.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Ombyggnad av värme- och ventilationssystem samt renovering i skola, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer 2125866. Projektet avser ombyggnad av värme- och ventilationssystem i Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Som en följd av ombyggnaden av installationssystemen måste fläktrum tillskapas, och ombyggnadsarbeten av undertak, innerväggar och invändiga ytskikt utföras. Fönsterbyte på vissa delar av skolorna ska även utföras.
Ombyggnation i vårdhem i Helsingborg
Projektet avser ombyggnation samt installation av hiss.
Anpassning av lokaler för demensboende i Helsingborg
Avser anpassning av befintliga lokaler för demensplatser i avdelningarna 1-4 och 6-8 med tillhörande utemiljö. Entreprenaden omfattar anpassning av ytskikt på golv, väggar och tak, belysning. Anpassning av elektroniska lås i bl.a. avdelningsgränser, personalrum och boendelägenheter. Flytt av kök, tvättstugor, sköljrum och förråd till nya platser. Arbeten inom ventilation och styr, sprinkler och brandskydd.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av affärshus åt Max. I projektet ingår även uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av ca 300 m3 kontorslokal.
Nybyggnad av tennishall i Helsingborg
Avser återuppbyggnad av en av tennishall.
Ombyggnad till vårdbostad i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad till avlastningsboende. Fasadändring. Yta: ca 400 m2.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nybyggnad av butik i Väla
Nybyggnad av butik i Helsingborg.
Ombyggnad till tandläkarklinik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning samt ändrad planlösning av kontor till tandläkarklinik.
Tillbyggnad av restaurang vid affärshus i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av restaurang i anslutning till affärshus, ica maxi.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Aggregatbyte vid skola i Helsingborg
Projektet avser för att energieffektivisera sina fastigheter och på Fredriksdalsskolan ska man byta de gamla aggregaten mot bättre och mer energieffektiva aggregat. Avser byte av värmepumpar, ventilation mm i huvudbyggnaden.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Åtgärder av ventilation m.m. skola i Helsingborg
Avser ny ventilationshuv samt utbyggnad av soprum.
Utvändigt underhåll av kontor i Ängelholm
Fasadändring av kontor - fönsterbyte.
Ombyggnad del av lager till affärslokal i Helsingborg
Projektet avser ändrad användning av industri/lager till handel samt sammanslagning av lokal.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Fasadändring på kontor i Helsingborg
Projektet avser fasadändring på kontor, hus C. Arbetena avser främst byte av fönster till glaspartier på del av byggnaden. Hyresgästanpassning.
Fönsterbyte på kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor, fönsterbyte på hus k.
Rivning av byggnader i Helsingborg
Avser rivning av f.d skolbyggnad samt en villa.
Upprustning av rekreationsområde i Närlunda, Helsingborg
Planer finns föruUpprustning av Lertegelgropen på Närlunda.
Fasadarbeten på kapell vid kyrka i Helsingborg
Projektet avser omfogning av fasad på befintligt kapell.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).