Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av vårdbyggnad som omfattar resterade del av stomme plan 10-14 samt åtgärder för att få tät stomme såsom tak, utfackningsväggar och takavvattning. Byggnaden kommer att inrymma somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Omklädningsrum, ambulanshall, förvaltningsrätt, administrativa ytor, utbildningssalar, konferens- och mötesrum Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 35.000 kvm BTA.
Nybyggnad av bilanläggning, Helsingborg
Planer finns för att bygga en 7 000 kvadratmeter stor bilhall och fullserviceanläggning på Dioritgatan i Helsingborg. Anläggningen ska stå klar under 2022.
Ombyggnad av stadsbibliotek i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Stadsbiblioteket i Helsingborg. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt utökning av ytterligare 3000 m2.
Ombyggnad och hyresgästanpassnins av skola i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta. I projektet ingår även anläggningsarbeten Östra Lärargatan samt åtgärder av g/c-vägar.
Nybyggnad av mobilitetshus i Drottninghög Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av mobilitetshus i sex våningar med ca 250 p-platser. Objektets läge: östra delen av området Grönkulla på Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen, i norr av Grönkullagatan.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Projektet avser ombyggnation inom huvudbyggnaden på sjukhuset i Helsingborg (byggnad 02). Befintligt kontor och del av befintlig uppvakningsavdelning ska byggas om till en ny intermediärvårdsavdelning. Den nya avdelningen kommer inrymma två nya vårdrum med totalt fyra vårdplatser samt expedition och diverse andra tillhörande rum och funktioner. Ombyggnationen omfattar ca 200 m2 på plan 10 i byggnadens södra del. Till entreprenaden hör också arbeten på plan 09 och 08 samt ute på tak (över ambulanshall). Entreprenaden ska genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Helsingborg
På entréplan byggs en fullmåttshall i storlek 40 x 20 meter. Denna blir linjerad för cirka 10 olika idrotter och får en läktarplats som rymmer 100 personer. I nära anslutning till sporthallen bygger man 6 omklädningsrum. På plan två ska Rydebäcks fritidsgård få nya lokaler. Här kommer det även finnas en yta för servering i samband med olika evenemang. Byggnaden blir totalt 2100 m2. I projektet ingår även rivning av ett fd klubbhus.
Om- och tillbyggnad av affärslokal och lager i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av 2000 m2 affärslokal samt tillbyggnad av 200 m2 lager.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola vid Fredriksdalsområdet i Helsingborg
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor-, padelhall-, och butiker i Helsingborg
Avser nybyggnad av en padelhall och en byggnad med kontor-,butiker och serviceinrättningar i ca 7-11000 kvm med 5-7 våningar.
Nybyggnad av lager/logistikcentral i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan Markyta: 3000 m2.
Nybyggnad av lager/logistikcentral i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Tillbyggnad av häkte i Helsingborg
Avser tillbyggnad av häkte. Omfattning oklar.
Utvändig renovering av Rådhuset, Helsingborg
Projektet avser renovering av bjälklaget i tornet, omfogning av klocktorn samt fasadarbeten på Rådhuset i Helsingborg.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Ej fastställt vilka fastigheter som berör, kan röra sig om skolor, vårdboenden m.m.
Ombyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Planer finns för invändig ombyggnad av Sofiero Slott.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad. I projektet ingår även rivning av befintlig klubb- och omklädningsbyggnad.
Ombyggnad av scengolv och ytskikt vid Stadsteatern i Helsingborg
Projektet avser byte av ytskikt i salong och foajé, byte av bjälklag och scengolv med med ombyggnad av tillhörande gradängvagnar och höj-och sänkbara lyftbord. I projektet ingår även elinstallationer.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av skola med matsal m.m.
Ombyggnad till idrottshall i Helsingborg
Avser ombyggnad från teknikhall till innebandy/idrottshall.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Avser utvändig renovering där arbetena omfattar omfogning av fasad.
Ändring till gymnasielokaler i Helsingborg
Avser ändrad användning av gym till gymnasielokaler.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning brandlarm- och sprinklersystem, Helsingborg
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktningar av brandlarm/utrymningslarm och sprinklers inom Helsingborgs kommun. Avtalstid 2021-03-01 - 2023-02-28 med möjlighet till 1 + 1 års förlägning.
Ombyggnad av befintliga lokaler i skola i Helsingborg
Huvudbyggnaden byggs om från diskrum, matsal till klassrum och grupprum. Förskolebyggnaden byggs om från storkök till administrativ del med rum för skolsköterska, kurator och vaktmästaren samt mötesrum. Skolan ska vara igång i byggnaderna och ska kunna bedriva sin verksamhet under byggtiden. Omfattning: Projektet omfattar ca 350 m². Projektet omfattar även markarbeten (Fettavskiljare) Objektets läge: Katedergatan 2 o 11.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Ramavtal avseende måleritjänster för Helsingborgshamn
Avser ramavtal avseende måleritjänster i form av invändig och utvändig målning till Helsingborgs Hamn fastighetsbestånd. Avtalstid 4 år.
Nybyggnad av föreningslokal i Helsingborg
Avser nybyggnad av föreningslokal men en yta på 135 m2.
Renovering del av skola i Helsingborg
Anmälan för ändring av ventilation och planlösning i skola.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Avser nybyggnad av butik, förråd och växthus. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av fastigheti Helsingborg
Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av plank.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Nybyggnad av butik för auto-mat (gör-det-självbutik.
Omläggning av tak på skola, et 2, Helsingborg
Projektet avser byte av tak på Mariaparkskolan -huvudbyggnad. Projektet omfattar byte av tak som innefattar pannor, läkt, papp, plåt och beslag samt vissa delar råspont. Byggnaden i projektet är Q-märkt. (Projektet samupphandlas med projektnummer 1641829 och 1641851.)
Omläggning av tak på skola, et 3, Helsingborg
Projektet avser byte av tak på Mariaparkskolan -östra allén. Projektet omfattar byte av tak som innefattar pannor, läkt, papp, plåt och beslag samt vissa delar råspont. Byggnaden i projektet är Q-märkt. Projektet samupphandlas med projektnummer 1641829 och 1641850.)
Renovering av kontor Helsingborg
Avser mindre invändig renovering av kontorslokaler som omfattar främst väggarbeten och ytskikt.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av affärshus samt uppsättning av skyltar - max.
Nybyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för uppsättning av affär.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till kontor, block b.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor, ventilationshuv på tak.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av sjukhus, igensättning dörr samt rivning skorsten och ställverksbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ändring till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till kontor och lager.
Ändring till förskola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till förskola.
Ändring till butikslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till butik.
Ändrad användning i skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i skola.
Ändring till butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till butik.
Rivning av kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av kontorsbyggnad i 1 plan med källare. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630699, 1655220, 1655226 samt 1655228.
Renovering av kontor och butikslokal i Helsingborg
Avser smärre renovering av kontor och butik som omfattar främst nya ytskikt samt ny port.
Ändring till tandvårdslokal i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till tandvård.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av affärshus, fasad och väster m.r.s.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Avser fasadändring av kontor.
Ändring av ventilation i kontor i Helsingborg
Anmälan av ändring av ventilation i kontorslokal.
Ändring av hiss i affärshus i Helsingborg
Anmälan för väsentlig ändring av hiss, allerhuset.
Renovering av hiss i kontor i Helsingborg
Avser renovering av befintlig hiss i kontoprsbyggnad.
Byte av tak på garagebyggnad i Helsingborg
Projektet avser byte av sedumtak på garagebyggnad vid bostadsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.