Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av Väla Centrum i Helsingborg
Planer finns för en till- och påbyggnad på Väla Centrum i form av ett rörelsestråk, kallat Ringen, som går runt den befintliga byggnaden. Ringen begränsas till en totalhöjd på 16 meter, vilket är 4 meter högre än dagens byggnadshöjd för att möjliggöra för olika typer av upplevelseverksamheter, däribland ett förslag på en skidtunnel ovanpå Ringens tak. en utbyggnad öster om den befintliga byggnaden mot IKEA, kallad Hubben. Hubben ges en totalhöjd på 35 meter. Ett parkeringshus med en totalhöjd på 12 meter och en byggnadsarea om 4 400 kvadratmeter i planområdets nordvästra del. Ett nytt hållplatsläge för kollektivtrafik i direkt anslutning till Hubben, mellan Ikea och Väla Centrum. Rörelsestråket Ringen utgör cirka 13 800 kvadratmeter, skidtunneln cirka 6 550 kvadratmeter och Hubben cirka 31 600 kvadratmeter i bruttoarea.
Nybyggnad av kontor-, padelhall-, och butiker i Helsingborg
Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande kontor, padelhall samt lokaler för centrumverksamhet. Yta: 6000-8000 m2.
Ombyggnad av värme- och ventilationssystem samt renovering i skola, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av värme- och ventilationssystem i Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Som en följd av ombyggnaden av installationssystemen måste fläktrum tillskapas, och ombyggnadsarbeten av undertak, innerväggar och invändiga ytskikt utföras. Fönsterbyte på vissa delar av skolorna ska även utföras.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av s.k konceptförskola (Adda) i två plan för ca 100 barn.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler på Väla, Helsingborg
Projektet avser hyresgästanpassning av kontorslokaler i 5 våningsplan. Arbetena avser främst installationsarbeten, väggarbeten samt nya ytskikt.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Avser nybyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av Helsingborgs lasarett
Avser ombyggnation och anpassning av en nyligen totalrenoverad somatisk vårdavdelning inom huvudbyggnaden (By02) för att inrymma äldrepsykiatrisk vård med en sluten och en öppen vårdavdelning på Helsingborgs Lasarett.
Ändrad användning till kontor i Helsingborg
Projektet avser användning av kontor, ändring i planlösning, brandskydd & ventilation.
Tekniska installationer på korttidsboende och kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser tekniska installationer i fastigheten. Installationerna består av bla. byte av befintlig ventilationsanläggning och UC mm.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Objektets läge: BOKHYLLAN 2 Mörarps skolas idrottshall, Brandmansgatan 47 SKEPPARLYCKAN 4 Elinebergsskolan Ramlösavägen 90 SAXÅN 3 Svensgårdsskolan Katedergatan 2 RYA 14:21 Rydebäckshallen, gamla Storövägen 51 ADOLFSBERG VÄSTRA 9 Adolfsbergsskolan Södra Hunnetorpsvägen 52 MIMER 22 Mitexhuset Rundgången 24 FLYGELN 1 Fredriksdalsskolan Larmvägen 31 HÖGASTENSSKOLAN 1 Högastensskolan, idrottshallen Elektrogatan 1B
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Avser fasadändring av entré till butik samt anmälan om ändring i planlösning, va och vent.
Ändring av förskola till lokal för dagverksamhet i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av byggnad från förskola till daglig verksamhetslokaler. Arbetena avser främst ändrad planlösning, väggarbeten mm. I projektet ingår även nytt skärmtak samt markarbeten.
Ombyggnation i vårdhem i Helsingborg
Projektet avser ombyggnation samt installation av hiss. Yta: 50-70 m2 ombyggnad.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Nybyggnad av kontor samt rivning av bef. kontor/förråd.
Ombyggnad av vårdcentral i Påarp, Helsingborg
Avser hyresgäst anpassning av befintliga lokaler och ytor för vårdcentralen i Påarp.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Ombyggnad till ishall i befintlig lagerlokal Helsingborg
Avser hyresgästanpassning och omfattar ombyggnad av befintligt höglager till ishall samt installationer och teknikutrymmen.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023 Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Stambyte i förskola i Helsingborg
Projektet avser stambyte på Slottshöjdens förskola. Förskolan bedrivs i två olika byggnader, på två olika fastigheter, förbundna med en kulvert. Arbetena avser rivning och installation av nya spillvatten- och tappvattenledningar, avloppsstammar, porslin mm, elarbeten, brandtätning, målning, nya ytskikt m.m. I projektet ingår även saneringsarbeten.
Byte av fönster och dörrar på skola i Helsingborg
Avser fönster- och dörrbyte på Idrottshuset, inom Fredriksdalsskolan, Helsingborg. Option ingår under ID 2292082 och 2292084.
Byte av fönster och dörrar på skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2292070. Avser fönster- och dörrbyte på huvudbyggnaden inom Fredriksdalsskolan, Helsingborg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Ansökan om bygglov för fasadändring av affärshus.
Ändring av samlingslokal i Helsingborg
Ansökan om bygglov för ändrad användning av samlingslokal.
Rivning av personallokal i Helsingborg
Avser rivning av personalbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).