Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshallar i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av två idrottshallar med en yta på totalt 5000 m2 med tillhörande parkeringsyta som uppförs för skol- och föreningsidrott och är en publik lokal. Avser två fullstora handbollshallar förlagda ovanpå varandra, samt café, administrationslokaler och ett mindre personalgym.
Till- och ombyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Ombyggnad till kök och matsal vid skola i Helsingborg
Gamla snickeriet på Rönnowska (hus V) skolan ska byggas om till matsal för Rönnowska skolans elever med tillhörande storkök. Huset är från 1880-talet och finns med i bevarande programmet. Huset är kulturhistoriskt värdefullt. Renoveringen omfattar nya funktioner, nya installationer och nya ytskikt. Alla huset dörrar och fönster ska bytas.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av affärshus åt Max. I projektet ingår även uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av lekplats i Helsingborg
Avser ombyggnad av lekplats i Helsingborgs stad. På lekplatsen ingår även arbete med ny belysning och dagvattensystem.
Nybyggnad av tennishall i Helsingborg
Avser återuppbyggnad av en av tennishall.
Anpassning av bibliotek samt administration vid skola i Helsingborg
Projektet omfattar ombyggnation av Wieselgrensskolan i två etapper inom fastigheten Facklan 1. Etapp 1: Ombyggnation av före detta matsal och kök till bibliotek, ca. 380 m2. Etapp 2: Ombyggnation av befintligt bibliotek till utrymme för skoladministration, ca 200 m2.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ändrad planlösning för ny anpassning till kontor.
Ombyggnad av personalbyggnad vid Pålsjöbaden i Helsingborg
Ombyggnad och renovering av kulturskyddad byggnad efter vattenskada. Projektet omfattar ny platsgjuten platta på mark och komplettering grundmur. Byte/komplettering av bärande stomme i ytterväggar och vindsbjälklag. Ny vägg- och takisolering på flygeln i nord-sydlig riktning. Helt ny planlösning. Nya installationer. Ny fjärrvärme- och vattenservis. Nya trädäck och gångramp ner mot havet. I projektet ingår även vissa schakt- och rivningsarbeten.
Byte av fönster och dörrar på skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2292070. Avser fönster- och dörrbyte på matsalsbyggnaden inom Fredriksdalsskolan, Helsingborg.
Rivning av förskola i Helsingborg
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av kontor och verkstad.
Ändrad användning av vårdhem i Helsingborg
Ändrad användning av kontor till lss. Tillbyggnad av uteplats.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Fasadändring av restaurang, uppsättning skylt samt uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Fasadändring av butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Fasadändring, nya aluminiumpartier.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg, etapp 1
Fasadändring av skola - byte fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Plocka ut två fönster och sätta in ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Fasadändring av kontor. Byte av skylt.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Avser byte av 11 stycken fönster på ett kontor.
Ombyggnad av servering i Helsingborg
Avser ändrad användning av förråd till serveringsyta samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang, byte av färg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).