Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilanläggning, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bilhall för Platinum Cars i Helsingborg. Byggnaden blir 22 meter hög och blir belägen vid norra infarten till Helsingborg. Omfattar tre plan med exponeringsytor för 100 bilar, verkstad, lokaler för rekonditionering, foliering och tvätt samt kontor och mötesytor med hotellkänsla, totalt 7 400 kvadratmeter.
Nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning mm i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning, lager och kontor. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av kontor vid Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor i 2 sammanbyggda huskroppar i 5-7 plan samt källarplan med teknikutrymmen och parkeringsgarage. Yta: ca 13000 m2. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av logistikanläggning samt kontor i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av logistiklokaler samt kontor med en yta på 17000 m2. Objektets adress: Kardangatan 11-13 i Helsingborg.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av en logistikanläggning på Catenas befintliga mark Bunkagården Mellersta 1. Ett 10-årigt avtal har tecknats med PostNord TPL.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborg
Byggrätt. Planer finns för nybyggnad av kontorshus i 15 plan med källarplan och parkeringsplatser. Miljöcertifiering guld.
Nybyggnad av logistikanläggning på Tosarp i Helsingborg
Avser nybyggnation av ytterligare en logistikanläggning på Logistikposition Tosarp i Helsingborg.
Ombyggnad och hyresgästanpassning av skola i Helsingborg
Avser fortsatt hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Helsingborg
Avser nybyggnad av logistikfastighet på Ättakulla.
Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 20000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta. I projektet ingår även anläggningsarbeten Östra Lärargatan samt åtgärder av g/c-vägar.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av affärslokal och lager i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av 2000 m2 affärslokal samt tillbyggnad av 200 m2 lager.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola .
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av ca 500 m3 affärslokal.
Renovering av kök i skola i Helsingborg
Avser renovering och utbyte av ytskikt och installationer i befintligt tillagningskök och diskrum, nya kyl- och frysrum. Samt nytt fläktrum på tak och utbyte av befintliga aggregat och ny utvändig trappa.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av affärshus samt uppsättning av skyltar.
Ny fasadbelysning på skola i Helsingborg
Avser fasadändring med ny fasadbelysning på Gustav adolfs skolan.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Avser utvändig renovering där arbetena omfattar omfogning av fasad.
Nybyggnad av vårdlokal i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av vårdlokal.
Nytt yttertak på skola i Helsingborg
Projektet avser att riva befintligt tak ner till betongvalv för att därefter återuppbygga taket med högre taklutning. Det omfattar även montage av utanpåliggande stuprör som ska föras ner i VA-ledningar i marken.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor (fasadändring, ändring i bärande konstruktion, ventilation samt brandskydd).
Fasad- och markbelysning på konserthus i Helsingborg
Avser uppsättning av fasad- och markbelysning på konserthuset.
Takarbeten på kapell vid kyrka i Helsingborg
Projektet avser byte av koppartak på Nya Kapellet i Helsingborg. Man har använt sig av gamla ritningar.
Tillbyggnad av vårdhem i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal.
Tillbyggnad av maskinhall i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och höjning av tak på maskinhall.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av affärshus till gymnasieskola.
Ändring till restaurang i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från restaurang till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning samt ombyggnad av kontor till skola.
Ändrad användning till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till kontor.
Hissinstallation i affärshus i Helsingborg
Avser hissinstallation i befintligt affärshus.
Ändring av ventilation i affärshus i Helsingborg
Anmälan av ändring av ventilation i affärshus.
Planändring i affärshus i Helsingborg
Anmälan av ändring planlösning i affärshus.
Rivning av kontor i Helsingborg
Anmälan för rivning av kontor.
Ändrad planlösning i kontor i Helsingborg
Anmälan ändring av planlösning och brandskydd i kontor samt delning av lokal.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av ikea.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av affärshus, ica hamilton.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor, ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Fasadänring på restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang samt nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av servering i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av uteservering, sydhamnskiosken.
Tillbyggnad av matsal i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på olympiaskolans matsal.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för ljusanordning/fasadbelysning.
Utvändigt underhåll av servering i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av plank, uppsättning av glasräcke kring uteservering.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Anmälan av ändring av planlösning i flerbostadshus (ändrad användning till skönhetsvård).
Utvändigt underhåll av hamnterminal i Helsingborg
Bygglov för uppsättning av ljusanordning - parapeten.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till skönhetssalong.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning del av samlingslokal till butikslokal.
Rivning av garage i Helsingborg
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av telestation i Helsingborg
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Rivning av garage i Helsingborg
Rivningslov för rivning av tre st cykelgarage (bärnstensgatan 36-60).
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av kontorsbodar t o m 2024-01-31.
Nybyggnad av scen i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av scen tom 2036-06-01.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från brandstation till möteslokal, tom 2031-09-14.
Nybyggnad av paviljong i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av utställningspaviljong till stadsmässan H22. Den 30 maj – 3 juli, när H22 pågår, kommer paviljongen som placeras mellan Järnvägsgatan och hamnbassängen att utgöra en mötesplats och en central punkt för information om mässan. Avser en nybyggnad i 2 våningar med informationsyta på nedre plan samt utsiktsplats på övre plan. Byggnaden består av pelare och bjälklag i KL trä med en inglasad del på bottenvåningen. Golvet i byggnaden är trall. Efter mässan ska byggnaden monteras ned och flyttas. Marken ovan tunneltak ska återställas.
Ändring till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av friskvårdsverksamhet till kontor.
Ändring till livsmedelsbutik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till livsmedelsbutik.
Ventilationsarbeten i kontor i Helsingborg
Avser installation av ny ventilationsanläggning i befintligt kontor.
Fasadändring på skola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av skola.
Ändring till restaurang i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till restaurang.
Ändring till restaurang i Helsingborg
Avser ändrad användning av lager till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av bar i Helsingborg
Avser ändrad användning till pubverksamhet.
Tillbyggnad av minde kontorsmodul i Helsingborg
Avser tillbyggnad av mindre kontorsmodul.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.