Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Eslöv
Nybyggnad av affärslokaler samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Eslöv
Stehagsskolans förskolelokaler skall byggas om till skollokaler. Skolans kök och matsal behöver renoveras och moderniseras för att uppfylla dagens krav som livsmedelslokal samt kommunens behov för måltidsproduktion. Övrigt underhållsarbeten skall samtidigt åtgärdas såsom byte ventilationsaggregat samt enklare ytskiktsrenovering i närliggande rum. Arbeten med utemiljön ingår även i projektet.
Ombyggnad av kontor, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av MERAB:s kontor i Eslöv vilket bla innebär en helt ny planlösning tillsammans med nya ventilations- och elsystem samt nya brand- och utrymningslarm. Avser även ombyggnad verkstad, inklusive komplementbyggnader och installation av solcellsanläggningar.
Nybyggnad av tillfälliga moduler för storkök vid skola i Eslöv
Stehagsskolans förskolelokaler skall byggas om till skollokaler. Skolans kök och matsal behöver renoveras och moderniseras för att uppfylla dagens krav som livsmedelslokal samt kommunens behov för måltidsproduktion. Upphandlingen avser inhyrning av tillfälliga moduler för tillagningskök.
Uppställning av hyresmoduler för tillagningskök vid skola i Eslöv
Entreprenaden avser moduluppställning av moduler med verksamhet tillagningskök för mat till skolans elever och personal. Entreprenaden avser etablering respektive avetablering av hyresmoduler för tillfällig och icke-permanent uppställning.
Ombyggnad av ridhus i Eslöv
Bygglov för ändrad användning av stall/ridhus.
Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Fasadändring av skola. Byte av utrymningsdörr.
Ombyggnad av idrottshall i Eslöv
Installation av en handikapphiss i sporthallen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).