Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land.
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus på stationsområdet i Ängelholm.
Om-och tillbyggnad av arena i Ängelholm
Avser på-och tillbyggnad av arena. I byggnationen ingår nya balkongläktare, loger, ståplatser och större restaurangytor samt nya funktioner och ytor för event. Den totala tillbyggnaden är på ca 3 300 kvm, varav påbyggnad med en fjärde våningen som är ca 2 800 kvm.
Nybyggnad av ishall i Ängelholm
Avser nybyggnad av isträningshall vid Catena Arena i Ängelholm. BTA ca 3500 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Ombyggnad och ev tillbyggnad av gymnasium i Ängelholm
Planer finns för en ombyggnad av gymnasieskola, att evt bygga ut.
Nybyggnad av affärshus i Ängelholm
Ev. byggande nybyggnad av affärsverksamhet.
Nybyggnad av lastbilshall och däckverstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Löpande underhåll av Trafikverksskolans fastigheter och övningsanläggning i Ängelholm
Detta avtal gäller från 2020-10-02 tom 2023-10-02. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. För hantverksområde Ventilation gäller avtalet från 2021-01-01 tom 2023-12-31. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Ombyggnad till kontor m.m i centrala Munka Ljungby
Planer finns för ombyggnad av församlingshem till bostads- och centrum ändamål, kontor, vård och olika typer av tillfällig vistel.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Nybyggnad av frisersalong i Ängelholm
Remiss ny skönhetssalong.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Ängelholm
Fasadändring hälsa o sjukvårdsverksamhet.
Utvändigt underhåll av förskola i Ängelholm
Avser en fasadändring förskola.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Avser en sammanslagning av två lokaler, samt ändring av ventilation /specsaver.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Avser tilbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Ombyggnad av idrottshall i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning idrotts- o föreningsverksamhet.
Tillbyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med två moduler med dusch/wc till ängelholms föreningshamn.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av container/arbetsbod.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av bodar som ersättning för omklädningsrum.
Rivning av pizzeria i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad och spolplatta.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning samt mur och plank.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.