Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus på stationsområdet i Ängelholm.
Ombyggnad av vårdboende på Rebbelberga, Ängelholm
Avser totalrenovering av boenderummen samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut. Nya Kungshaga kommer att få 90 rum fördelat på åtta avdelningar och två våningar. Det blir en ökning med 20 platser. Storköket är befintligt. Total BTA nybyggnad ca 7335 m². Total BTA Ombyggnad ca 300 m².
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av grundskola för årskurs F-6 med tillhörande idrottshall och utemiljö. Skolan kommer att utformas för 550 elever, tre paralleller. Skolan ska även uppföras med tillagningskök. Miljöbyggnad 4.0 Silver
Nybyggnad av skola i Vejbystrand, Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en integrerad skola med totalt 210 förskole- och grundskoleelever f-6. samt för bostäder i form av fyra radhus, kedjehus eller parhus. Bostäder finns på projektid: 1656230. Skolan är tänkt att vara en integrerad förskola och grundskola som ska inrymma 210 barn, varav 70 förskoleplatser och 140 grundskoleplatser f-6. Ny skola ska ersätta befintlig skolverksamhet som angränsar i öst då lokalerna bedöms vara undermåliga
Nybyggnad av förskola i Össjö, Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av konceptförskola som är avsedd för 60 barn fördelade på fyra avdelningar, så kallat koncept A. Objektet är beläget vid korsningen mellan Össjö kyrkväg och Össjö byaväg i Össjö, Ängelholms kommun.
Nybyggnad av förskola i Strövelstorp, Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 80 barn. En sk konceptförskola med tillagningskök, personalrum, förråd och teknikrum. För att främja lek och lärande utomhus, kommer det att byggas två utomhusförråd, ett cykelförråd och ett miljöhus, vilket kommer att bidra till en komplett och hållbar förskolemiljö.
Rivning av f.d skolbyggnad och nybyggnad av skyddsrum i Ängelholm
Avser rivning av f.d skolbyggnad. Samtliga byggnader inom fastigheten ska rivas i sin helhet, ca 8000 LOA (OBS! gäller ej modulerna/paviljongerna). Nybyggnad av 2 st skyddsrum ovan mark, BTA ca 320 kvm. Samt anläggning av utemiljö, lek- och aktivitetsytor, grusplan och multiarena, ca 8200 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Ängelholm
Avser nybyggnation för affärsverksamhet.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Nybyggnad av skolverksamhet.
Installation av fettavskiljare vid förskolor i Ängelholm
Projektet omfattar installation av fettavskiljare på 10 befintliga förskolor. De nya fettavskiljarna medför ombyggnad av kök och tillhörande tekniska installationer i olika omfattning för respektive objekt.
Tillbyggnad av skola i Ängelholm
Tillbyggnad av skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Ängelholm
Fasadändring för några takfönster.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Nybyggnad av kontorsverksamhet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ängelholm
Fasadändring av affärsverksamhet.
Nybyggnad av brandtrappa på kronohäktet i Ängelholm
Avser nybyggnad av en utvändig brandtrappa på andra våningen på kulturhuset kronohäktet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).