Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottsanläggning i Ängelholm
Planer finns på en ny idrottsanläggning med plats för olika sporter, gym och aktiviteter samt föreningslokaler och kafé. Därutöver ska det finnas möjligheter till evenemang och möten kring Arenatorget.
Nybyggnad av hotell i Ängelholm
Avser ett nära, tryggt och bekvämt boende för både patienter och anhöriga. Med sitt centrala läge blir Hälsohotellet också attraktivt för turister, konferensgäster och som mötesplats för boende i Ängelholm. Hälsohotellet är tänkt att bli en runt 100 meter hög byggnad. Områdets läge: del av fastigheten Ängelholm 3:139 och del av Ängelholm 3:122 och är 7740 kvm stor.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan. Rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan finns på objekt: ID 1589481
Ny- och tillbyggnad av skola och idrottshall i Hjärnarp, Ängeholms kommun
Planer finns för nybyggnad av idrottshall i södra delen av Hjärnarp i anslutning till den befintliga Söndrebaljsskolan i Hjärnarp, Ängelholmskommun.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Planer finns att utveckla område kring den nya stationen till en varierad blandstad. Enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och flerbostadshus ca 450 bostäder samt möjlighet till skola och handel.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser ny förskola med 4 avdelningar på fastigheten Globen 1 som ligger utmed Havsbadsvägen inom bostadsområdet Parallelltrapetsen i Ängelholm.
Ombyggnad och ev tillbyggnad av gymnasium i Ängelholm
Planer finns för en ombyggnad av gymnasieskola, att evt bygga ut.
Nybyggnad av förskola i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för nybyggad av förskola upp till 4 avdelningar.
Utbyggnad av handels-/kontorslokaler och bostäder i Ängelholm
Planer finns att utveckla området kring den nya stationen till en varierad blandstad och med handel, kontor, lager, industri och hantverk.
Nybyggnad av förskola och skola i Ängelholm
Avser ny förskola samt skola (oklart årskull) inom området Fridhem.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Avser nybyggnad av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av lagerbyggnad till kontor.
Ombyggnad av sjukhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för inre och yttre ändring av del av lasarettsbyggnad, byggnad 07.
Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Avser byte av tak på Magnarps skola på hus G, H, I, J, K.
Nybyggnad av padelhall i Ängelholm
Avser för nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärsverksamhet.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av skolbyggnad
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i kontorsverksamhet.
Ombyggnad av idrottshall i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring idrotts- o föreningsverksamhet.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Avser fasadändring samt ändrad användning gällande affärsverksamhet.
Rivning av restaurang i Ängelholm
Rivning av restaurangverksamhet.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av container/arbetsbod.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av kontorsverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i affärsverksamhet.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för solpaneler affärsverksamhet.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.