Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Lomma.
Avser en ny skolbyggnad på ca 1900 m². Skolan är fördelad på en byggnad i tre plan med totalt 9 klassrum och en byggnad i ett plan med mottagningskök och matsal.
Nybyggnad av F-6 skola i Lomma
Avser nybyggnad skolbyggnaden på Bjärehovskolan kommer innehålla 14 klassrum och fyra slöjdsalar, varav två för träslöjd och två för textilslöjd. fördelad över två plan vid Bjärehovskolan i Lomma. Skolbyggnaden ska stå klar för inflyttning i mitten på juni 2022. Etapp 1: Nybyggnad av skola (by N) juni 2022 Etapp 2: Rivning av by D utförs sommaren 2022 (kan påbörjas direkt efter att slöjdsalar i by D tomställts) Iordningställande av utemiljö runt ny skola (by N) aug 2022 Etapp 3: Färdigställande av utemiljö (södra delen) skall prioriteras direkt efter rivning och färdigställas hösten 2022 Etapp 4 och 5: Rivning av by LM (kan och får rivas i etapp 2 om det sker samtidigt som by D). Färdigställande av utemiljö (västra delen) mars 2023 Entreprenaden skall vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2023-04-28.
Nybyggnad av kontor och lager, Alnarp
Nybyggnad av lokaler om ca 1 700 kvm BTA i två plan i Alnarp. Projektet är en totalentreprenad med prefabricerade trämoduler som monteras på plats i två plan. Det nedre planet om ca 1 100 kvm BTA kommer att innehålla lokaler för hantering av fröer som frölager, frölaboratorier (varav ca 40 kvm är vått laboratorium) och kylrum samt stort mötesrum, pentry, bibliotek och teknikrum. På det övre planet om ca 600 kvm BTA planeras kontor, teknikrum och mindre mötesrum. Sedumtak samt solceller på taket.
Nybyggnad av grundsärskola
Avser nybyggnad av grundsärskola. Uppförs inom Karstorpskolans norra del i Lomma.
Rivning och ombyggnad alt nybyggnad av kommunalhus i Lomma
Planer finns för ombyggnad alternativt nybyggnad av kommunhus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 12 servicehus.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ridhus i Lomma.
Tillbyggnad av badhus i Lomma
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av kallbadhus. Man ska utföra pålning på ca 600 m ut i vattnet, spa avd ska byggas ut ca 50 kvm.
Tillbyggnad av skola i Lomma
Planer för tillbyggnad av 9 klassrum och en matsal.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Lomma
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av restaurang i Lomma
Avser ändrad användning till restaurang samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till kontor och vårdmottagning.
Rivning av garage i Lomma
Ansökan om rivningslov för garagebyggnad.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Tillbyggnad av garage i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kontorshus - solceller på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.