Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning- och nybyggnad av kommunhus samt nybyggnad av gymnasieskola, i Lomma
Planer för rivningen av kommunhus planeras kvartal 1- 24, därefter planeras nybyggnationen av kommunhus och gymnasieskola med planerad inflyttning 2027.
Nybyggnad av gymnasieskola och kommunhus samt rivning i Lomma
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för kommunhus, gymnasieskola och centrumverksamhet samt möjliggöra flytt av transformatorstation inom planområdet. I möjligaste mån ska de nya lokalerna även kunna nyttjas av fler än kommunens och gymnasieskolans verksamheter.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ridhus i Lomma.
Anpassning av lokaler , Lomma.
Avser lokalanpassningar invändigt i fd uppbundna kostallet. Diapure etapp 2: Golv gjuts i annan entreprenad i etapp 1, i denna entreprenad ingår isolering yttertak, mellanvägg och installationer. Ombyggnadsyta ca 210 kvm. Elobina: Entreprenaden omfattar iordningställande av verksamhetslokal inkl kontor, omklädning, installationer mm i befintlig byggnad. Ombyggnadsyta ca 400 kvm.
Ventilationsåtgärder på skola i Lomma
Avser komplettering av ventilationssystemet med nytt luftbehandlingsaggregat, nya kanalsystem, nytt väderskydd på yttertak för kanalsystem etc i Karstorpskolan Södra .
Ombyggnad av värmesystem inom skola
Avser nytt vattenburet värmesystem inom Rutsborgskolan byggnad C. Ny shuntgrupp anordnas i panncentralen byggnad A och ansluts till befintlig gaspanneanläggning. Kulvert förläggs mellan panncentralen och byggnad C.
Nybyggnad av solcellsanläggning på fritidsgård i Lomma
Avser installation till fullt funktions- och driftfärdig solcellsanläggning. Entreprenaden inkluderar solcellsmoduler och erforderlig kringutrustning för att utgöra en fullgod och fungerande solcellsanläggning.
Installation av solceller på idrottshall i Lomma
Avser installation till fullt funktions- och driftfärdig solcellsanläggning. I entreprenaden ingår detaljprojektering, leverans, materiallyft, fallskydd, montering, installation och driftsättning av solcellsanläggningen.
Installation av solceller på skola, i Lomma kommun
Avser installation till fullt funktions- och driftfärdig solcellsanläggning på Alfredshällskolan i Bjärred, Lomma kommun,

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).