Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grund- och förskola i Höllviken, Vellinge
Skolan ska rymma cirka 550 elever från förskoleklass till nian, kommer att byggas i korsningen Henriksdalsvägen/Kämpingevägen i Höllviken.
Rivning och nybyggnad av skola i Vellinge
Tångvallaskolans lokaler ska ersättas med en helt ny skola.
Nybyggnad av centrumverksamhet i Vellinge
Avser ett fyravåningshus med utrymme för handel, service och kontor på drygt 400 kvadratmeter per våningsplan, samt nybyggnad av ett underjordiskt garage.
Nybyggnad av skola i Hököpinge
Avser nybyggnad av F-9 skola inklusive idrottshall och tillagningskök inom fastigheten Hököpinge 68:5 m.fl
Utbyggnad av skola i Skanör, Vellinge
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av Skanörs skola med 75 platser samt en idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 1 huskropp i 4 våningsplan, yta: 4000 m2.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Renovering av tak på kyrka i Vellinge
Projektet avser renovering av tak på Bergakyrkan. Takmaterial är ej fastställd.
Utbyte av brand- och utrymningslarm vid skola i Vellinge
Avser utbyte av befintliga brand- /utrymningslarmsystem i Rosentorpskolan belägen i Vellinge. Total BTA: ca 5200 kvm.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och skylt.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för containrar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.