Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Bara, Svedala
Avser nybyggnad av förskola med en yta på 3000 m2. Markplanerad area ca 10 000 kvm. I projektet ingår även rivning av förskola. På fastigheten ligger också Baraskolan, en lågstadieskola med en kapacitet för 400 barn. I projektet ingår att tillskapa en matsal för dessa barn samt ett gemensamt tillagningskök för förskola och skola. Utemiljön ändras också i projektet.
Till- och ombyggnad av gymnasieskola i Svedala
Projektet avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola. Rivning av befintligt hus C med tillhörande teknikrum och miljöhus samt uppförande av ett nytt hus C. Nya hus C ska länka samman hus A och E och byggas i två plan med inskjutet teknikrum på plan tre. Huset ska innefatta teorisalar, elevhälsa samt mediatek och lärcenter. • Ombyggnation av hus E. Hus i två plan som består av laborationssalar, teorisalar och preparationsrum. • Ändringar i hus A. En administrationsbyggnad i tre plan med kulturvärde. Uppförd sent 1800-tal. Fönster ska renoveras, ventilationssystemet ska kompletteras och injusteras, taket ska tilläggsisoleras m.m. • Fönsterbyte ska utföras genomgående i hus B och D, två sammanhängande huskroppar i två plan som främst inrymmer lektionssalar och grupprum. • Tillbyggnad av ett miljöhus till befintligt hus F som består av kök och matsal. Bruttoarea Tillbyggnad hus A (BTA) ca 1350 m² Bruttoarea Tillbyggnad hus C (BTA) ca 1440 m² Bruttoarea Ombyggnad hus E (BTA) ca 830 m² Markplanerad area ca 5260 m
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Svedala
Avser nybyggnation av en Stora Coop-butik i Svedala. Butiken får ett trafiknära läge i direkt anslutning till E65:an.
Ombyggnad- och invändigt underhåll av skola i Svedala
Avser invändig ombyggnad med ny ventilation, belysning, nya fönster, dörrar samt ytskikt mm på Spångholmsskolan årskurs 4–9.
Ombyggnad av befintlig lokal till idrottsanläggning mm i Svedala
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för idrottsanläggning (huvudsaklig användning), detaljhandel, kontor och verksamheter. Planområdet ligger i Norra Industriområdet inom Svedala tätort, i söder avgränsat av Hyltarpsvägen, i norr av Verkstadsgatan och i öster av Företagsgatan. Den planerade åtgärden avser ändra markanvändning för att möjliggöra en idrottsanläggning i befintlig lokal
Nybyggnad av träningshall m.m. i Klågerup
Planer finns för nybyggnad av träningshall, omklädningsrum samt förrådsbyggnad.
Ombyggnad av skollokal till klubbhus mm. i Klågerup
Planer finns för ombyggnad av fd. skollokal till klubbhus, samlingslokal samt omklädningsdel.
Utvändigt underhåll på skola i Bara, Svedala kommun
Avser takrenovering på Baraskola, ca 4200 kvm. (Upphandlas tillsammans med projekt ID 2086051).
Hisstinstallation i gymnasieskola i Svedala
Avser hissinstallation vid NFU - Nils Fredriksson utbildning.
Utvändigt underhåll på skola i Bara, Svedala kommun
Avser takrenovering på Baraskola, ca 2000 kvm. (Upphandlas tillsammans med projekt ID 2086062.)
Rivning av Klågerupshallen i Svedala
Projektet avser sanering och rivning av en idrottshall med intilliggande paviljonger och containrar, utjämning av markyta samt flytt av förråd och bevattningssystem. Idrottshallen är byggd på 1950-talet och har i en utredning från 2015 dömts ut pga. fuktskador samt förekomst av asbest och PCB. Yta BTA 1000 m2. Objektet är beläget i norra änden av Bangårdsvägen i Klågerup.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för bodetablering för coop svedala tom 2023-01-01.
Nybyggnad av samlingslokal i modulbyggnad i Svedala
Avser uppförande och förhyrning av modulbyggnad för samlingslokal och mötesrum. Yta: 9 x 7 m.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.