Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av gymnasieskola i Svedala
Projektet avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola. Rivning av befintligt hus C med tillhörande teknikrum och miljöhus samt uppförande av ett nytt hus C. Nya hus C ska länka samman hus A och E och byggas i två plan med inskjutet teknikrum på plan tre. Huset ska innefatta teorisalar, elevhälsa samt mediatek och lärcenter. • Ombyggnation av hus E. Hus i två plan som består av laborationssalar, teorisalar och preparationsrum. • Ändringar i hus A. En administrationsbyggnad i tre plan med kulturvärde. Uppförd sent 1800-tal. Fönster ska renoveras, ventilationssystemet ska kompletteras och injusteras, taket ska tilläggsisoleras m.m. • Fönsterbyte ska utföras genomgående i hus B och D, två sammanhängande huskroppar i två plan som främst inrymmer lektionssalar och grupprum. • Tillbyggnad av ett miljöhus till befintligt hus F som består av kök och matsal. Bruttoarea Tillbyggnad hus A (BTA) ca 1350 m² Bruttoarea Tillbyggnad hus C (BTA) ca 1440 m² Bruttoarea Ombyggnad hus E (BTA) ca 830 m² Markplanerad area ca 5260 m
Nybyggnad av servicebyggnader i Aggarp, Svedala
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av servicebyggnader vid FS-området. Projektet omfattar 1 huskropp inrymmande förråd och toalett med en yta på ca 200 kvm samt 1 huskropp inrymmande kiosk med en yta: ca 15 kvm. Objektets läge: i södra delen av Svedala samhälle, söder om Aggarpsvallen och öster om Aggarpsskolan.
Byte av tak på skola i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Planer finns för byte av tak på skolbyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av telestation i Svedala
Nybyggnad av fackverkstorn.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för byggbodar i 2 plan samt byggskylt, 2021-03-17--2023-11-01.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för byggbodar tom 2021-11-19.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för paviljongbyggnad i två plan.
Åtgärder av ventilation i fastighet i Svedala
Avser åtgärd av ventilation.
Ändring av konstruktion i skola i Svedala
Invändig ändring - ändring av konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.