Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontors- och omklädnadsbyggnad i Ystad
Planer finns för ny kontors-och omklädnadsbyggnad.
Rivning av ridhus och nybyggnad av idrottshall i Ystad
Planer finns för ridhus sant nybyggnad av idrottshall.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Ystad
Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta en tillbyggnad för handelsändamål, och medge att det tillkommer ytterligare en butik inom fastigheten Almelund 1. Exploateringsgraden ökas från 4 500 m2 till 5 500 m2, och att bestämmelsen om att marken inte får bebyggas tas bort för delen mellan byggnaden och fastighetsgränsen i söder.
Nybyggnad av padelbana och ombyggnad av idrottshall i Ystad
Avser nyggnad av en padelbana samt ombyggnad till aktivitetshall med multibana och gym.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ystad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Ystad.
Nybyggnad av förskola i Ystad
Nybyggnad av uteförskola.
Ombyggnad av café, Ystad
Ombyggnad av café, entré och reception.
Ombyggnad av servicebyggnad i Ystad
Projektet avser ombyggnad av servciebyggnad.
Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad av butik.
Ombyggnad av kontor i Ystad
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kyrka i Ystad
Tillbyggnad av kyrka samt rivning.
Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad av butik och lager.
Ombyggnad av butik i Ystad
Ändrad användning av butik.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.