Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Ystad
Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta en tillbyggnad för handelsändamål, och medge att det tillkommer ytterligare en butik inom fastigheten Almelund 1. Exploateringsgraden ökas från 4 500 m2 till 5 500 m2, och att bestämmelsen om att marken inte får bebyggas tas bort för delen mellan byggnaden och fastighetsgränsen i söder.
Ombyggnad till kontorslokaler i Ystad
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till kontorslokaler i Västra sjöstaden i Ystad. BTA ca 900 kvm.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ystad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Ystad.
Renovering och anpassning för grundskola i Ystad
Avser renovering och anpassning för Nordic International Schools verksamhet. Grundskolan blir belägen på gamla regementet i Ystad där nuvarande utbildningslokaler finns.
Tillbyggnad av butik i Ystad
Tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av servicebyggnad i Ystad
Projektet avser ombyggnad av servciebyggnad.
Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad av butik och lager.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Ystad
Fasadändring av vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Ystad
Fasadändring av kontor.
Nybyggnad av kontor i Ystad
Nybyggnad av kontorsbyggnad. Projektet körs i egen regi . El-entreprenör är en lokalfirma.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).