Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Ystad
Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta en tillbyggnad för handelsändamål, och medge att det tillkommer ytterligare en butik inom fastigheten Almelund 1. Exploateringsgraden ökas från 4 500 m2 till 5 500 m2, och att bestämmelsen om att marken inte får bebyggas tas bort för delen mellan byggnaden och fastighetsgränsen i söder
Ombyggnad av akutmottagning i Ystad
Planer finns för ombyggnation av akutmottagningarna på lasarettet i Ystad. Tanken är att samla akutmottagningarna för både vuxenakuten samt barnakut inklusive barnavdelningen i huvudbyggnadens entréplan .
Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad av hotell samt rivning.
Ombyggnad av kontorshus, restaurang och handel i Surbrunnen
Avser ombyggnad av fastighet till restaurang och kontor 5000 kvm .
Ombyggnad till kontorslokaler i Ystad
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till kontorslokaler i Västra sjöstaden i Ystad. BTA ca 900 kvm
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ystad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Ystad.
Tillbyggnad av hotell i Ystad
Tillbyggnad av hotell.
Utbyte av hissar vid Ystads lasarett
Avser utbyte av 2 st hissar vid Ystad lasarett.
Byte av hissar på Ystads lasarett
Avser 2 st befintliga hissar 04A & 04B som skall ersättas med nya hissar i befintligt hisschakt, inom Lasarettet i Ystad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).