Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-och tillbyggnad av skola, Klippan
Planer finns för om- och tillbyggnad av en skola.
Renovering och anpassning av lokaler i Klippans kommun
Planer finns för renovering och anpassning av befintlig industrilokal till kontorslokaler i Klippans kommun.
Upprustning av skola i Klippan
Avser upprustning av Ljungbyhedsskolan efter att delar av skolan totalförstördes i en brand 2017.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Klippans Kommun och Treklövern Bostads AB
Ramavtal avseende konsulter till fastighetsavdelningen Klippans kommun och Treklövern Bostads AB. Avtalstid 2 år med möjlighet till 2 års förlängning. 1. Arkitekt 2. Landskapsarkitekt (avser tomt- och fastighetsmark) 3. El-projektering 4. VA/VVS-projektering 5. Ventilationsprojektering 6. Konstruktör 7. Brand 8. Projektledning, Bygg 9. Kontrollansvarig 10. Geoteknik och provtagning 11. Miljöutredningar (Gäller ej för Klippans Kommun) 12. Mark och gata samt trafikprojektering 13. Hydrogeoteknik (Gäller ej för Treklövern) 14. Datamodulering/simulering 15. Fuktsakkunnig 16. Planarkitekt- och bygglovssakkunnig. (Gäller ej för Treklövern)
Ombyggnad av skola i Klippan
Avser takbyte till papptak på Lilla Snyggatorpsskolan i Klippan samt byte av ventilation. Taket BTA ca 2000 kvm.
Ombyggnad av restaurang i Klippan
Ombyggnad av restaurang, kontor och naturum.
Tillbyggnad av kontor i Klippan
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av butik i Klippan
Tillbyggnad butik med returstation samt fasadändring.
Rivning av automatstation i Klippan
Rivning av drivmedelsanläggning, skärmtak.
Rivning av toalett i Klippan
Rivning av utedass.
Tillbyggnad av klubbhus i Klippan
Tillbyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av telestation i Klippan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Klippan
Ombyggnad av cafèlokal.
Ombyggnad av datanät på skola, Klippan
Avser utbyte av datanätet på Vedby skola.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.