Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i Lund
Avser ett multifunktionellt handelskvarter med dagligvarubutik med saluhallskänsla, bostäder, restauranger och andra servicefunktioner. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt ca 300 bostäder.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser om- och tillbyggnad av biomedicinskt centrum samt ombyggnad av befintliga lokaler. Tillbyggnadsarea är ca 15000 kvm och har fem våningar samt en takvåning. Ombyggnadsarea är ca 7800 kvm. Entreprenör gällande fasad, stål, och betong är ifrån Lettland.
Tillbyggnad- och nybyggnad för ventilationssystem på sjukhus i Lund
Avser påbyggnad med 1 våningsplan på flygel 1, 2 och 3 på Byggnad 40, Lunds Universitetssjukhus, för nytt ventilationssystem.
Nybyggnad av 4-6 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 4-6 skola och träningskola, samt idrottshall i Lund.
Nybyggnad av detaljhandelsområde i Lund
Området omfattar totalt ca 130 000 kvm tomtmark för nybyggnad av verksamhetsområde inkl. handel med skrymmande varor. Möjlighet att förvärva tomt för egen byggnation finns. Totalt planeras det fem kvarter av varierande storlek och karaktär som medger etablering av verksamheter och industri samt kompletterande centrumverksamhet, kontor, parkering samt drivmedelsförsäljning. Intresserade byggherrar kan höra av sig till Midroc i Malmö.
Nybyggnad av F-3 skola med idrott och gymnastikhall i Södra Råbylund, Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola för ca 300-360 elever i två våningar. En dedikerad gymnastikhall för trupp-gymnastik samt idrottshall som delas mellan gymnastik och skolidrott. Ca 7000 kvm BTA.
Rivning och nybyggnad av f-3 skola i Lund
Avser rivning samt nybyggnad av Vikingaskolan för ca 300 elever.
Nybyggnad resecentrum, centrala Lund
Planer finns för ny stationsbyggnad vid Lunds Centralstation.
Nybyggnad av 7-9 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 7-9 skola med paralleller i Lund.
Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Avser uppförande av nytt parkeringshus. P-huset har en sutterängvåning samt 7 övre våningar. Suterrängplanet är byggtekniskt avskilt från ovanförliggande plan och kan komma att inrymma hyresgästlokaler, teknikutrymmen och fastighetslokaler med tillhörande parkeringsytor. Totalt cirka 650 st parkeringsplatser, varav cirka 60 st är parkeringsplatser avsedda för laddningsbara bilar. BTA ca 21 300 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Nybyggnad av kontor i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggand av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund
Avser nybyggnad av ridanläggning med 2 st ridhus, ett som är 30 x 80 m stort, ett som är 25 x 60 m, stall för 50 ridskolehästar, administrationsdel, cafeteria, omklädningsrum, belyst uteridbana, hagar med stängsling, ligghallar, maskinhall, ridvägar och parkering. Anläggningen kommer att vara en lösdriftsanläggning.
Nybyggnad av kontorslokaler i Stångby
Etapp 2 omfattar kontorslokaler för forsknings- och utvecklingsföretag. 3-4 huskroppar i 2- 1/2 plan. Igångsättning tidigast 2021-2022.
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser ny föskola , för ca 120 barn med 8 avdelningar i Lund.
Ombyggnad till lokaler för Vävnadsbanken, Lund
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal till ett tillvarataganderum, samt behandlingsrum, manöverrum, förberedelserum, omklädningsrum. Objektets läge: Ligger i anslutning till Vävnadsbanken. Byggnad 52, plan 10. Baravägen 37, Lund.
Rivning och nybyggnad av förskola i Genarp
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Den nya förskolan upprättas med förstärkt mottagningskök, utesov, solcellsanläggning, förråd, miljöbyggnad och delvis ny utemiljö.
Ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för ombyggnad av skola samt evt en förskola.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp2 mfl
Avser renovering och ombyggnad av skola. Renovering av omklädningsrummen, toaletter, aula, bibliotek och fritidsgård samt anpassning av ljudmiljö. Delning av vissa rum till mindre grupprum. Uppdatering med punktsugar i NO- salar med mera. Projektet kommer att etappindelas.
Om- och nybyggnad av storköks- och matsalsbyggnad, Lund
Avser nybyggnation av en ny byggnad för storkök och matsal på Råby ungdomshem på del av fastigheten Stora Råby 32:20. I entreprenaden ingår även rivningsarbeten. Upphandlingen kommer att inrymma lokaler för SiS och planeras omfatta storkök och matsal. Byggnaden planeras att uppföras i 1,5 våningar och är på cirka 600 m2.
Nybyggnad av idrottshall eller liknande i Lund
Planer finns på idrottshall eller möjligen mässhall vid Sparbanken Skånes Arena i Lund.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Nybyggnad av kontor i Lund
Avser nytt huvudkontor åt Otto Nilssons Byggnads AB.
Ny- och ombyggnad av friluftsområdet i Lund
Planer finns för att anläggningen ska kompletteras med nybyggnad av naturum, ekonomibyggnad och tillbyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av vårdavdelning, region skåne
Ombyggnad av lokalanpassning samt ombyggnad av vårdavdelning på c:a 900 kvm till Mava avd 8. Projektet ligger på D3 plan 12 i Blocket i Lund (Byggnad 40).
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Renovering förskola, Lund
Renovering av förskolan vilket innefattar takbyte, byggnation av nytt utesov och en miljöstation, rivning entréer, byte el, VVS, planlösningsförändringar och ytskiktsarbeten
Byte av tak på Lunds domkyrka
Avser renovering, behandling av blytak.
Ombyggnad omklädningsrum Revninge, Lund
Ombyggnad av omklädningsrum och entré, golvbyte i befintlig styrketräningslokal samt ytskiktsrenovering i delar av byggnaden.
Ombyggnad och renovering av Folkparken i Lund
Avser utvändigt underhåll av Folkparken i Lund.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och omfattar invändig rivning och ombyggnad samt utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Avser invändig renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun. BTA ca 2000 kvm.
Statusbesiktningar brand - Region Skåne
Avser brandtekniska statusbesiktningar.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser konserveringsarbete, styrupprustning, inbrottslarm, renovering av ljuskronor.
Rivning av kontor i Lund
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Byte av styr- och övervakningssystem i Högevall, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem vid Högevalls badet, Lunds kommun.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för fasadändring på kontorsbyggnad (by 43).
Nybyggnad av maskinhall i Lund
Bygglov för nybyggnad av maskinhall samt rivning samt mur/plank.
Nybyggnad av skola i Lund
Bygglov för nybyggnad av skola samt miljöhus.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokaler.
Rivning av garage i Lund
Rivningslov för rivning av lagerbyggnader och garage.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för installation/ändring av hiss i kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd, ventilation samt ändrad användning, kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser inredande av ytterligare lokal i kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Avser utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Avser utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring, ändrad användning samt installation av hiss, kontorslokaler.
Ombyggnad av tennishall i Lund
Bygglov för ändrad användning industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av vårdhem i Lund
Bygglov för ändrad användning vårdlokaler.
Ombyggnad av universitet, Lund
Omfattar leverans av två (2) klimatkammare klara för drift till Aerosollaboratoriet vid LTH.
Rivning av kontor i Lund
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Lund
Utvändig ändring av förskola, uppförande av miljöstation samt rivning av verandor och skärmtak.
Ombyggnad av idrottshall i Lund
Utvändig ändring av idrottsanläggning samt ändring av va, ventilation och planlösning.
Ombyggnad av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorslokaler samt ändrad användning.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Utvändig ändring av universitetsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Lund
Ändrad användning skola.
Ombyggnad av kontor i Lund
Ombyggnad av ett kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola, solceller.
Utvändigt underhåll av carport i Lund
Bygglov för utvändig ändring av carport.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av garage i Lund
Bygglov för utvändig ändring av garage, solceller på tak.
Nybyggnad av barack i Lund
Bygglov för nybyggnad av container.
Nybyggnad av klubbhus i Lund
Bygglov för nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av affärshus i Lund
Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär uppförande av affärshus.
Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bod/bodar.
Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar.
Nybyggnad av förskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förskola.
Nybyggnad av kontor i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontor i tillfälliga moduler.
Nybyggnad av förskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande paviljonger för förskola.
Ombyggnad av tennishall i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till padelhall.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Lund
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i butikslokal.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser invändig restaurering av vattenburen värmeanläggning och ledningsnät för belysning och kraft. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad med 723 000kr.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser rengöring av valv, golv, tak och väggar samt målning av snickerier.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för installation/ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Upprustning av idrottshall i Lund, etapp 2
Avser ny utrymningsramp samt nya servicevägar från utsidan till fläktrummen via en ny trappa och dörrar i fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.