Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i centrala Brunnshög , Lund
Avser ett multifunktionellt handelskvarter med dagligvarubutik med saluhallskänsla, bostäder, restauranger och andra servicefunktioner. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt ca 258 bostäder. Kommer certifieras som Miljöbyggnad Silver .
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser om- och tillbyggnad av biomedicinskt centrum samt ombyggnad av befintliga lokaler. Tillbyggnadsarea är ca 15000 kvm och har fem våningar samt en takvåning. Ombyggnadsarea är ca 7800 kvm. Entreprenör gällande fasad, stål, och betong är ifrån Lettland
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Lund, Etapp 1
Avser förtätning av fastigheten Forskaren 2, Edison Park. Med nya kontorsbyggnader, restaurang och café samt ett parkeringshus med ca 500 platser. Den första etappen omfattar ca 10000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Lund
Avser nybyggnad av hotell med ca 60 st longstaylägenheter med pentry och ca 180 hotellrum, samt faciliteter så som gym, bar, reception och restaurang och ett garage under mark.
Nybyggnad av kontor i Lund
Nybyggnad av kontorslokaler med labbverksamhet .
Nybyggnad a verksamhetsområde i Veberöd
Planer finns för nytt verksamhetsområde med användningen verksamheter, kontor. BTA ca 11 000 kvadratmeter
Nybyggnad av förskola i Stångby
Avser ny föskola med 8 avdelningar i Stångby Väster, Lund .
Nybyggnad av kontorsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Kontorsbyggnaden ska utgöra arbetsplats för 110 personer med tillhörande lokaler för möten, utbildning, kopiering och paus. Byggnaden kommer även innehålla verksamhetsanpassade lokaler för hygien, tvätt och förvaring av fältutrustning.
Nybyggnad av industri i Lund
Planer finns för utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde i Lund. Med möjlighet till olika verksamheter och viss handel med skrymmande varor. Planområdet omfattar cirka 3,4 ha, varar ca 15 100 m2 kvartersmark.
Byte av tak på Lunds domkyrka
Avser renovering, behandling av blytak.
Nybyggnad av idrottsplats i Lund
Nybyggnad av idrottsanläggning .
Nybyggnad av kontor i Lund
Nybyggnad av kontorslokaler .
Nybyggnad av idrottsplats i Lund
Nybyggnad av idrottsanläggning .
Utvändigt underhåll av Folkparken i Lund
Avser fasadrenovering samt takarbete av Folkparksbyggnaden i Folketspark, Lund.
Ramavtal avseende sanering av folktandvårdskliniker, Folktandvården Skåne AB
Avser sanering av tandvårdskliniker, ramavtalet är indelade i fyra avtalsområden: 1. Periodisk rengöring av buffertank med mera 2. Kvicksilversanering vid akuta stopp i avloppsledning 3. Kvicksilversanering påkallad av Miljöförvaltningen 4. Kvicksilversanering vid avveckling av tandvårdsklinik Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Plan finns att flytta fotbollsplaner söder om Klostergårdens Idrottsplats. Man letar efter ny byggplats.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ombyggnad för nya hyresgäster. Entreprenaden omfattar viss förändring av planlösning, nytt RWC, ett våtrum i befintligt kontor, nya installationer samt anpassningar för utrymning mm.
Hissbyte inom Skånes universitetssjukhus i Lund
Avser byte av 3 st hissar i befintliga hisschakt. Objektets läge: By 82 inom SUS i Lund
Tillbyggnad av universitet i Lund
Tillbyggnad och ombyggnad av universitetsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Tillbyggnad av en ny reception i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Lund
Utvändig ändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Avser inredande av vind samt fönsterrenovering . Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt ändring i Lund
Nybyggnad av butik samt skyltar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).