Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Lund
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med en yta på 9000 m2. Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och NollCO2.
Rivning och nybyggnad av f-9 skola i Linero, Lunds kommun
Avser nybyggnad av f-9 skola på 7400 BTA. Samt rivning av enplansbyggnad och anpassning av befintliga lokaler. Nytt tillagningskök. Renovering av befintlig 2 plans byggnad och skyddsrum, markarbeten, samt skapa en bättre utemiljö. Vikingaskolan ligger på området Linero i östra delen av Lund. Beräknad inflyttning 2026–2030. Fastighet: Lund Egil 1 och Lund Linero 2:1
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård i Lund.
Ombyggnad av universitetet i Lund
Avser ombyggnadsarbeten, bl.a. ny ventilation och ny entré mot norr, i Hus G i Lund.
Nybyggnad av industri i Lund
Planer finns för utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde i Lund. Med möjlighet till olika verksamheter och viss handel med skrymmande varor. Planområdet omfattar cirka 3,4 ha, varar ca 15 100 m2 kvartersmark.
Ombyggnation för anpassad grundskola, Lund
Avser ombyggnation för anpassad grundskola, ny planlösning, ramp och storkök mm
Nybyggnad av förskolor i Lund
Avser nybyggnad av 2 förskolor. Eventuellt en skola integrerad i bostadshus.
Nybyggnad av bibliotek i Lund
Planer för nybyggnad av nytt bibliotek i Lund.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser renovering av Parkskolans annex för anpassas till Katedralskolans estetiska verksamhet.
Nybyggnad av kontor i Lund
Nybyggnad av kontorslokaler, 128 kvm.
Takbyte på Seminariet, byggnad 41 på Universitetssjukhuset i Lund
Renovering av tak på Seminariet (Byggnad 41) då det är problem med nedfallande takpannor. Bef. takpannor demonteras (för återanvändning på annan byggnad), ny underlagspapp, ny strö- och bärläkt samt nya takpannor (med utseende lika bef.) utförs. Även nya snörasskydd och ny takavvattning utförs. I samband med renovering av taket skall även utvändig ommålning av fönster och fönsterbleck utföras.
Ny klortillverkning till Högevallsbadet i Lund
Avser ny klortillverkning inom Högevallsbadet.
Ombyggnad av samlingslokal i Lund
Avser ändrad användning från lagerbyggnad till möteslokal.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och köksrenovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Till- och ombyggnad av affärshus/galleria i Lund
Avser tillbyggnad av befintliga affärslokaler.
Nybyggnad av motell i Lund
Nybyggnad av matställe med tillfälligt boende 35x15kvm i 1,5 plan.
Renovering av yttertak på skola mm i Lund
Projektet omfattar byte av yttertak, plåt samt komplettering av takavvattning på Katedralskolan hus B, Krognoshuset samt ovanför restaurang ved.
Nybyggnad av församlingshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av ventilation på skola i Lund
Projektet innefattar renovering av skolan på fastighet Östra Torn 26:17 i form av nya ventilationssystem och nytt fläktrum på plan 2.
Rivning av affärshus i Lund
Rivning av affärshus.
Ombyggnad till biograf i Lund
Ca 300 kvm på plan 10. Två mindre biosalonger, plattformshiss och wc.
Utökning av ventilation på gymnasieskola i Lund
Avser verksamhetsanpassning, utökning av ventilation i ett klassrum. Nytt aggregat placeras i befintligt fläktrum ovanför klassrummet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Avser utvändig ändring av affärshus, nya ventilationshuvar på tak.
Nybyggnad av väderskydd vid skola i Lund
I dagsläget finns en trätrall i anslutning till matsalen där elever äter sin lunch när vädret tillåter. För att förlänga säsongen när elever kan äta utomhus ska ett väderskydd uppföras. Väderskyddet ska inte vara tillgängligt året runt utan ska fungera som skydd för regn och vind under årets varmare månader. Väderskyddet saknar värmekälla och ventilationen styrs av självdrag.
Takomläggning och nya solcellsanläggningar på skola mm i Lund
Projektet avser byte av papptak på Stenkrossen 2 samt byte av papptak och ny solcellsanläggning på Tunaskolan 2 i Lund.
Ombyggnad av parkytor med temalekplats, idrottsytor, m.m i Lund
Avser ombyggnad av parkytor med temalekplats, idrottsytor på Norra fäladen i området för Sankt Hans backar i Lund. Entreprenaden omfattar: -ombyggnad av lekplats -ombyggnad av idrottsytor -ombyggnad av planteringsytor -belysningsarbeten -VA-arbeten Ungefärlig omfattning: ca 3500 kvm
Helrenovering av sanitetshus i Revingehed
Sanitetshus i Revingehed totalrenoveras. Enbart liten del av byggnaden där teknikrum finns blir kvar, övrigt byts ut. Byggnaden är ca 675 m² och består av omklädningsrum, duschrum, toaletter mm.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser reviderade/tillkommande rumsbildningar för kontor.
Byte av styrenheter (SRÖ) i fastigheter i Lund
Objektet omfattar byte av styrenheter i sju huskroppar. Objektet är beläget på S:t Mårten Norra, Havamal 1 och 2 i Lund.
Ombyggnad av kontor i Lund
Planen är att utvidga kontorsytan samt upptagning av ny trappa.
Ombyggnad av samlingslokal i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd samt ventilation i samlingslokal.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Lund
Utvändig ändring av förråd till utbildningslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Nya ventilationshuvar på taket.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Lund
Utvändig ändring av idrottsanläggning, solceller.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Avser byte av ventilation och ommålning i gym.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).