Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Lund
Avser nybyggnad av kontorshus i 4 till 9 våningar med handel och centrumverksamheter på markplan.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Lund, Etapp 1
Avser förtätning av fastigheten Forskaren 2, Edison Park. Med nya kontorsbyggnader, restaurang och café samt ett parkeringshus med ca 500 platser. Den första etappen omfattar ca 10000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Lund
Nybyggnad av kontorslokaler med labbverksamhet.
Om- och tillbyggnad av kontor i Lund
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler i K-märkt fastighet avser även ny utemiljö på innergården
Rivning och nybyggnad av f-3 skola i Lund
Avser rivning samt nybyggnad av Vikingaskolan för ca 300 elever.
Nybyggnad av idrottshall och garage på S:t Lars området i Lund
Planer finns för nybyggnad av idrottshall BTA ca 4500 kvm , kombinerat med verksamhetslokaler, gym och kontor BTA ca 2000 kvm. Samt integrerat parkeringsgarage med ca 60 platser ut mot Sankt Lars väg. Kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.
Förtätning med lokaler för universitetet i Lund
Detaljplanens syfte är att pröva förtätning med lokaler för skola och utbildning för vuxna samt forskning i norra delen av kvarteret Paradis. För en mer robust planläggning medges också en mindre andel centrumändamål. Planförslaget utgår från behovet av en gemensam- mer utåtriktad – byggnad för samhällsvetenskapliga fakulteten. Avser en förtätning om cirka 4 000 kvadratmeter BTA fördelat på tre till fyra våningar .
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Lunds Kommuns Fastighets AB
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Lunds kommun. Delområde 1. Arkitektur Delområde 2. Akustik Delområde 3. Värme, ventilation, sanitet (VVS) Delområde 4. El, tele, data Delområde 5. Styr- och reglering Delområde 6. Byggnadskonstruktion Avtalstid 2022-03-01 - 2024-02-29 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Provisorisk idrottsanläggning i Lund
Avser isolerad tälthall med en fullstor idrottshall, en mindre idrottshall och ett torg med funktioner som omklädningsrum, teorisal, kontor, förråd, städ, miljörum mm.
Produktförsörjning av övervakningsenheter, Lunds kommun
Avser partneringavtal för produktförsörjning av övervakningsenheter inom Lunds kommun.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp 2
Avser renovering av skola. Omfattning: -Aulan ska renoveras avseende ytskikt, stolar, ljudåtgärder och EL-installationer. -Basrum, NO-salar och Grupprum ska få nya ytskikt. Ny NO-inredning ska monteras. -Rwc och Wc ska renoveras samt få ny keramik och ytskikt. Nya innerdörrar till en del lokaler. Lokaler längs yttervägg ska få fönsterbröstningarna renoverade. Nya utrymningstrappor och nya utrymningsdörrar ska monteras. Nya brandklassade dörrar och partier till trapphus.
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Under 2022 ska en programhandling för om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård tas fram för att etablera en temporär lösning för lokalproblematiken som gör att verksamheten kan fortgå på ett patientsäkert sätt till nya permanenta lokaler finns på plats. Uppdraget omfattar projektledare bygg för programhandlingsarbetet.
Ombyggnad av gymnasieskola i lund
Planer för ombyggnation av gymnasieskola, invändigt ombyggnadarea 1400 kvm.
NY- och ombyggnad av skola i Lund
Avser nybyggnad av skola efter brand, By E. Samt ombyggnad i befintlig angränsande del till nybyggnad. Nybyggnad BTA ca 390kvm och ombyggnad BTA ca. 195kvm.
Nybyggnad av idrottsplats i Lund
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad kontor i Lund
Byggnaden är i 4 plan plus teknikrum på vindsplan. Källarplan innehåller materielrum, omklädningsrum samt konferensrum (Mörkläggning)
Utvändigt underhåll av Folkparken i Lund
Avser fasadrenovering samt takarbete av Folkparksbyggnaden i Folketspark, Lund.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ombyggnad för nya hyresgäster. Entreprenaden omfattar viss förändring av planlösning, nytt RWC, ett våtrum i befintligt kontor, nya installationer samt anpassningar för utrymning mm.
Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Plan finns att flytta fotbollsplaner söder om Klostergårdens Idrottsplats. Man letar efter ny byggplats.
Rivning av kontor i Lund
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad värmesystem i skola, Lunds kommun
Avser ombyggnad av uppvärmningssystem. Golvvärmeslingor ska konverteras till ett traditionellt vattenburet radiatorsystem.
Tillbyggnad av universitet i Lund
Tillbyggnad och ombyggnad av universitetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Invändigt underhåll i Universitetsbyggnad i Lund
Entreprenaden omfattar tätning av ventilationskanaler. Befintliga ventilationsaggregat skall bytas ut under sommaren 2022 och i samband med utbytet öppnas möjligheten att täta ventilationskanalerna i huset.
Byte av brand- och utrymningslarm i sporthall i Lund
Avser utbyte av brandlarm- och utrymningslarmsystem inom hela byggnaden.
Provisoriskt idrottscenter i Lund
Provisoriskt idrottscenter innan ombyggnationen av anläggningen kommer ta fart, som är om 2-3 år. 1351474 -Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Ombyggnad av skola i Lund
Ändrad användning av kontorsbyggnad till skola samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av butik i Lund
Utvändig ändring av butik.
Ombyggnad av hotell i Lund
Ändrad användning av hotell.
Utvändigt underhåll av museum i Lund
Utvändig ändring av museum, ombyggnad samt ändring av bärande konstruktion, brandskydd och hiss.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).