Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i centrala Brunnshög , Lund
Avser ett multifunktionellt handelskvarter med dagligvarubutik med saluhallskänsla, bostäder, restauranger och andra servicefunktioner. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt ca 258 bostäder. Kommer certifieras som Miljöbyggnad Silver .
Nybyggnad av kontor och laboratorium i Lund
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund
Avser nybyggnad av ridanläggning som kommer att bestå av två invändiga ridbanor, en utvändig ridbana, administrationsbyggnad, stall för 50 hästar, karantänsstall, grus- och gräshagar, ridstig, lada/maskinutrymme, parkering dagvattenhantering mm. Totala anläggningen är drygt 14 ha. Lunds nya ridanläggning ska ersätta befintlig ridanläggning på Smörelyckan. Anläggningen kommer att vara en lösdriftsanläggning. Kommer troligen att certifieras som Miljöbyggnad Silver för den uppvärmda delen. Markarbeten: 2273004g
Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund
Planer finns för fortsatt nybyggnad av kontorslokaler. Etapp 1: 1001556
Om- och tillbyggnad, SamC i Lund
Avser om- och tillbyggnad av lokalerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Ombyggnaden av de två befintliga husen M och O har en BTA om ca 6000kvm. Tillbyggnaden mellan M och O, kallat hus C, beräknas bli ca 4500kvm.
Ombyggnad av Avancerade läkemedelsterapier (ATMP)
Avser ombyggnation av Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i Lund, BTA cirka 1320 kvm i F och EC-blocket. Projektet berör ombyggnationer på plan 12 F1-blocket och plan 12 F2-blocket och plan 12 EC-blocket. Det är ett projekt av hög teknisk komplexitet.
Nybyggnad av affärshus i Lund
Nybyggnation av livsmedelsbutik - Ica Maxi.
Nybyggnad av kontorsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Kontorsbyggnaden ska utgöra arbetsplats för 110 personer med tillhörande lokaler för möten, utbildning, kopiering och paus. Byggnaden kommer även innehålla verksamhetsanpassade lokaler för hygien, tvätt och förvaring av fältutrustning.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser totalrenovering av Polhemsskolan för byggnad 2 och 9. Renoveringen är inriktad för den tekniska programmet. Projektet kommer renoveras med nya planlösningar, nya installationer, väggar, ytskikt samt tillbyggnad av hiss. Byggnaden är på två plan. Slutbesiktning kommer ske Juni, 2024. Rivning - juli / 14 månader
Utvändigt underhåll på Universitetsbiblioteket i Lund
Avser renovering av byggnadens cirka 470 fönster. Fönsterrenoveringen kommer att ske i etapper och beräknas vara klar senast i december 2024
Nybyggnad av förskola i Lund
Planer finns för nybyggnation av tre förskolor.
Ombyggnaden av universitetsbiblioteket i Lund
Universitetsbiblioteket i Lund - förnyelse av entré och publika ytor. Universitetsbiblioteket består av totalt ca 16 000 kvm BTA varav cirka 2000 kvm BTA berörs av den planerade ombyggnaden.
Ombyggnation för anpassad skola, Lund
Ombyggnation för anpassad skola
Nybyggnad av förskolor i Lund
Avser nybyggnad av 2 förskolor. Eventuellt en skola integrerad i bostadshus.
Nybyggnad av 4-9 skola i Lund
Igångsättning tidigast 2025. Planer finns för nybyggnad av 4-9 skola i Brunnshög
Renovering av skola i Lund
Avser renovering av skola och omfattar nya installationer, flytt och installation av befintlig pelletspanna och renovering av ytskikt i källare. Flytt av förråd samt montering av ny varuhiss.
Ombyggnad av storkök på Fäladsgården i Lund, etapp 4
Avser ombyggnation av storkök på skolan Fäladsgården i Lund. Storköket har tillagning till skolans egna elever och personal, ca 600 måltider. Därutöver tillagas det 1400 externa måltider för utkörning.
Tillbyggnad av skola i Lund
Avser tillbyggnad av hiss och invändig ombyggnad av skola.
Upprustning och utökning av lekpark i Veberöd, Lunds kommun
Avser försköningen i Veberöd och omfattar upprustning och utökning av tidigare lekplats belägen mellan Dalbyvägen och Norra Järnvägsgatan, samt option för byggnation av ny utescen.
Renovering och anpassning av Gula villan
Avser renovering av kontorslokal på fastighet Kv. Stenkrossen 2 i form av nya ventilationssystem, renovering av ytskikt på plan 1 och 2 samt nytt fläktrum på kallvinden. Total LOA är ca 90 Kvm plus 27 Kvm teknikutrymmen.
Byte av hissar i By 11 på SUS, Lund
2 st befintliga hissar 11:01 och 11:02, skall ersättas med nya hissar, samt att schakten skall byggas om för att klara 2 st sänghissar, i befintligt hisschakt, inom by 11 på SUS i Lund.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Utvändig ändring, underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde av universitetsbyggnad .
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning vårdbyggnad, byte av taktäckning på delar av tak, idag belagda med enkupiga röda tegelpannor till tvåkupiga tegelröda takpannor.
Ombyggnad av biograf i Lund
Avser ändrad användning från kontorslokal till biograf.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Tillbyggnad av en ny reception i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av parkytor med temalekplats, idrottsytor, m.m i Lund
Avser ombyggnad av parkytor med temalekplats, idrottsytor på Norra fäladen i området för Sankt Hans backar i Lund. Entreprenaden omfattar: -ombyggnad av lekplats -ombyggnad av idrottsytor -ombyggnad av planteringsytor -belysningsarbeten -VA-arbeten Ungefärlig omfattning: ca 3500 kvm
Nybyggnad av gym, i Lund
Avser nybyggnad gym, i Lund.
Ombyggnad av köldbärarsystem i Lund
Högevallsbadet har en kylanläggning med vätskekylaggregat som betjänar ett köldbärarsystem, 5501. Köldbärarsystemet betjänar ventilationsbatterier och fläktluftkylare. Arbetet omfattar bl.a: - byte av samtliga fläktluftkylare - ombyggnad från fullflödesystem till tvåkretssystem med variabelflöde - byte av expansionskärl - montage av filter
Ombyggnad av geoenergianläggning i Lund
Högevallsbadet har en befintlig geoenergianläggning med fyra stycken energibrunnar för produktion av värme och kyla. Samtliga energibrunnar bedöms uttjänta. Entreprenaden omfattar: - att ta samtliga energibrunnar ur drift - ersättning av samtliga energibrunnar med kylmedelkylare för dumpning av överskottsvärme från kylproduktion sommartid och produktion av frikyla vintertid.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Avser utvändig ändring av skola.
Byte av befintlig belysningsanläggning inom Sparbanken Skåne Arena i Lund
Avser byte av befintlig belysningsanläggning inom Sparbanken Skåne Arenas samtliga utrymmen, inklusive viss scenbelysning och nödbelysning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Utvändig ändring av affärshus. Med en renovering kommer Stena Fastigheter tillsammans med Parkster skapa ett stort, modernt och flexibelt kontor.
Nybyggnad av teatrar scen i Lund
Nybyggnad av en teater scen.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser användning från lager till kontor.
Ombyggnad av skola i Lund
Ombyggnad av konstruktion för skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).