Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i centrala Brunnshög , Lund
Avser ett multifunktionellt handelskvarter med dagligvarubutik med saluhallskänsla, bostäder, restauranger och andra servicefunktioner. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt ca 258 bostäder. Kommer certifieras som Miljöbyggnad Silver .
Nybyggnad av kontor i Lund
Nybyggnad av kontorslokaler med labbverksamhet .
Nybyggnad av F-3 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av F-3 skola, ca 400 barn.
Ombyggnad av kök/matsal samt nybyggnad av idrottshall i Genarp
Den befintliga idrottssalen på Häckebergaskolan föreslås byggas om till matsal. Nuvarande kök utökas till att omfatta ytorna som i dag disponeras för kök och matsal. Idrottssalen ersätts med en ny fullstor idrottshall. Efter ombyggnationen kommer matsalen att vara anpassad till skolans kapacitet. Den nya idrottshallen ska ge utrymme för befintliga föreningar att utvecklas och för nya föreningar att etablera sig
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser ny förskola , för ca 120 barn med 8 avdelningar i Lund. Oklart om det blir paviljonger eller om det blir en nybyggnation.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde avsett för kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Under 2022 ska en programhandling för om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård tas fram för att etablera en temporär lösning för lokalproblematiken som gör att verksamheten kan fortgå på ett patientsäkert sätt till nya permanenta lokaler finns på plats. Uppdraget omfattar projektledare bygg för programhandlingsarbetet.
Ombyggnad av sjukhus i Lund
Avser ombyggnation av befintliga lokaler som efter färdigställande skall inrymma prövningsenheten och aferes. Denna ombyggnad möjliggör att ytor frigörs som är ämnade åt Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i lund.
Nybyggnad av idrottsplats i Lund
Nybyggnad av idrottsanläggning .
Nybyggnad av solcellspark i Sjöbo
Planer för nybyggnad av en sokcellpark söder om ringleden vid Ilstrop. Det paneras för 9 000 solcellsmoduler på ett fem hektar stort område.
Ombyggnad av hyresgästanpassning av lokal i Lund
Projektet avser renovering av kontorslokal på fastighet kv. Källby skola 1 i form av nya ventilationssystem, renovering av ytskikt på plan 1 och 2 samt nytt fläktrum på kallvinden.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ombyggnad för nya hyresgäster. Entreprenaden omfattar viss förändring av planlösning, nytt RWC, ett våtrum i befintligt kontor, nya installationer samt anpassningar för utrymning mm.
Hissbyte inom Skånes universitetssjukhus i Lund
Avser byte av 3 st hissar i befintliga hisschakt. Objektets läge: By 82 inom SUS i Lund
Tillbyggnad av bilhall i Lund
Tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning av övrigt byggnadsverk - observatorium till skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Avser en utvändig ändring av kontorslokaler.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).