Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för ombyggnad av skola samt evt en förskola.
Nybyggnad av kontorshus i Lund
Avser nybyggnad av kontorshus i 4 till 9 våningar med handel och centrumverksamheter på markplan.
Om-och tillbyggnad av Högskola i Lund Etapp 2
Avser upprustning och renovering av M-huset By 111, 112, 113 och 114. Samt ny- och tillbyggnad av hörsal och entré och nytt ventilationsrum på tak. Ca 24 400 kvm BTA berörs av den planerade om och tillbyggnaden. Rivningsarbeten upphandlas separat och finns på projekt ID 1624299.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Lund
Avser förtätning av fastigheten Forskaren 2, Edison Park. Med nya kontorsbyggnader, restaurang och café samt ett parkeringshus med ca 500 platser. Den andra etappen omfattar ca 10000 kvm.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Lund
Avser förtätning av fastigheten Forskaren 2, Edison Park. Med nya kontorsbyggnader, restaurang och café samt ett parkeringshus med ca 500 platser. Den första etappen omfattar ca 10000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Lund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med en yta på 12000 m2.
Nybyggnad av kunskaps- och upplevelsecenter i Lund
Avser nybyggnad av ett kunskaps- och upplevelsecenter i Lund och som ska rymma 3500 kvm utställningsmiljöer, restaurang, butik och auditorium samt en innergård. Ytan uppskattas bli 6 000 kvm.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Dalby
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola tre våningar med integrerad idrottshall i Dalby, Lund. Dalby 31:49 m.fl.
Nybyggnad av 4-6 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 4-6 skola och träningskola, samt idrottshall i Lund.
Nybyggnad av kongresshall i Lund
Planer finns för ny större hotell- och kongressanläggning som skapas i tingsrättens tidigare lokaler.
Nybyggnad av 7-9 skola i Lund
Avser nybyggnad av 7-9 skola med paralleller i Lund.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Avser uppförande av nytt parkeringshus. P-huset har en sutterängvåning samt 7 övre våningar. Suterrängplanet är byggtekniskt avskilt från ovanförliggande plan och kan komma att inrymma hyresgästlokaler, teknikutrymmen och fastighetslokaler med tillhörande parkeringsytor. Totalt cirka 650 st parkeringsplatser, varav cirka 60 st är parkeringsplatser avsedda för laddningsbara bilar. BTA ca 21 300 kvm.
Nybyggnad av idrottshall och underjordiskt garage i Lund
Planer finns för nybyggnad av idrottshall BTA ca 4100 kvm , kombinerat med verksamhetslokaler, gym och kontor BTA ca 2000 kvm. Samt integrerat parkeringsgarage med ca 60 platser ut mot Sankt Lars väg.
Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Planer finns för ett nytt parkeringshus intill NanoLab i Central Science Village i Lund. Science Village ligger i nordöstra Lund och är en del av den nya stadsdelen Brunnshög. Totalt omfattar Sceince Village av 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250.000 kvm BTA lokaler avsedda för verksamheter, forskning och utbildning inom materialforskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppföras i upp till sju-åtta våningar med variationer i arkitekturen.
Nybyggnad av förskola i Lund
Planer i tidigt skede för nybyggnad av förskola i lund.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för renovering samt tillbyggnad av Parkskolan för framtida behov av undervisningslokaler.
Rivning och nybyggnad av förskola i Genarp
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Den nya förskolan upprättas med förstärkt mottagningskök, utesov, solcellsanläggning, förråd, miljöbyggnad och delvis ny utemiljö.
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser ny föskola , för ca 120 barn med 8 avdelningar i Lund.
Nybyggnad av förskola i Stångby
Avser ny föskola med 8 avdelningar i Stångby Väster, Lund.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Stångby
Avser nybyggnad av allaktivitetshus i Stångby Väster.
Nybyggnad av F-3 skola i Stångby
Avser nybyggnad av F-3 skola i Stångby Väster.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde med möjlighet till olika verksamheter, drivmedelsförsäljning och viss handel med skrymmande varor. Omfattar knappt 9,6 ha och utgör den nya gränsen för Lund stad mot Staffanstorp i söder.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde avsett för kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art.
Nybyggnad av industri i Lund
Planer finns för utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde i Lund. Med möjlighet till olika verksamheter och viss handel med skrymmande varor. Planområdet omfattar cirka 3,4 ha, varar ca 15 100 m2 kvartersmark.
Nybyggnad av skola i Lund
Avser nybyggnad av skola samt miljöhus.
Nybyggnad av parkeringshus i Brunnshög, Lund
Tidiga planer. Avser parkeringshus och påklädnad med flerbostadshus. Omfattning kan för dagen ej anges. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av parkeringshus i Brunnshög, Lund
Tidiga planer. Omfattning kan för dagen ej anges. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Om- och nybyggnad av storköks- och matsalsbyggnad, Lund
Avser nybyggnation av en ny byggnad för storkök och matsal på Råby ungdomshem på del av fastigheten Stora Råby 32:20. I entreprenaden ingår även rivningsarbeten. Upphandlingen kommer att inrymma lokaler för SiS och planeras omfatta storkök och matsal. Byggnaden planeras att uppföras i 1,5 våningar och är på cirka 600 m2.
Ombyggnad av sjukvårdslokaler, Lund
Avser ombyggnad/anpassning för mottagningslokal på Sankt Larsparken.
Nybyggnad av idrottshall eller liknande i Lund
Planer finns på idrottshall eller möjligen mässhall vid Sparbanken Skånes Arena i Lund.
Nybyggnad av förskola i Lund
Planer i tidigt skede. Planer för byggstart 2025. Taget ur kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av bibliotek i Lund
Planer finns. Planer för nybyggnad av nytt bibliotek i Lund.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola, Lund
Avser utvändiga åtgärder som dränering och renovering av fasad, terrass och tak för byggnad N.
Ny- och ombyggnad av friluftsområdet i Lund
Planer finns för att anläggningen ska kompletteras med nybyggnad av naturum, ekonomibyggnad och tillbyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av vårdavdelning, region skåne
Ombyggnad av lokalanpassning samt ombyggnad av vårdavdelning på c:a 900 kvm till Mava avd 8. Projektet ligger på D3 plan 12 i Blocket i Lund (Byggnad 40).
Ombyggnad av gymnasieskola i lund
Planer för ombyggnation av gymnasieskola, invändigt ombyggnadarea 1400 kvm.
Ombyggnad till restaurang och samlingslokal
Planer finns att på fastigheten att bygga om för restaurang samt en samlingslokal.
Renovering förskola, Lund
Renovering av förskolan vilket innefattar takbyte, byggnation av nytt utesov och en miljöstation, rivning entréer, byte el, VVS, planlösningsförändringar och ytskiktsarbeten
Ombyggnad omklädningsrum Revninge, Lund
Ombyggnad av omklädningsrum och entré, golvbyte i befintlig styrketräningslokal samt ytskiktsrenovering i delar av byggnaden.
Ombyggnad av universitet, Lund
Omfattar leverans av två (2) klimatkammare med tillhörande materiel såsom slussar, mellanvägg, genomräckningsskåp och klara för drift till Aerosollaboratoriet vid LTH.
Energioptimering av byggnader i Lund.
Avser att energioptimera befintlig marklager, KemiCentrum i Lund. Energioptimeringen ska b.la omfatta: -Inventering av befintlig utrustning , injustering och eventuellt utbyte (värmepumpar, styrutrustning) -Driftoptimering -Kostnadskalkylering -eventuell projektering -eventuell projektledning under produktionsskedet.
Fasadrenovering på kulturhus i Lund
Avser fasadrenovering och omfattar målning -och mureriarbeten, plåtarbeten och fasadbelysning. Objektets läge: i de centrala delarna av Lund. Kv. S:t Peter 2, 27. Västra Mårtensgatan 10a, gårdssidan i söderläge.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Avser invändig renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun. BTA ca 2000 kvm.
Nybyggnad av parkeringsledningssystem i Lund
Avser nytt parkeringsledningssystem för att ersätta det befintliga. Syftet med parkeringsledningssystemet är att ge besökarna information i realtid via dynamiska skyltar om antalet lediga parkeringsplatser och vägvisning till tillgängliga parkeringsanläggningar i staden Lund.
Rivning av kontor i Lund
Rivningslov för rivning av tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser konserveringsarbete, styrupprustning, inbrottslarm, renovering av ljuskronor.
Rivning av kontor i Lund
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Byte av styr- och övervakningssystem i Högevall, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem vid Högevalls badet, Lunds kommun.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Avser utvändig ändring, ändrad planlösning, ändring av brandskydd och installation av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Anmälan för ändring av ventilation och ingrepp i bärande konstruktion.
Ombyggnad av hotell i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd i hotell.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för installation/ändring av hiss i kontorslokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde av samlingslokaler.
Ombyggnad av skola i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde förskola/skola.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för ändrad användning och ändring i bärande konstruktion, planlösning och brandskydd, samt installation av va och vent i kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för inredning av lokal till restaurang, Bygglov för inredning av lokal till tandläkarmottagning Hängmattan 3.
Ombyggnad av parkeringshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring och ändrad planlösning av parkeringshus.
Ombyggnad av universitet i Lund
Bygglov för utvändig ändring, installation av ventilation i universitetsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning från restaurang till skola, ändring av brandskydd och planlösning.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning, ändring brandskydd samt installation av va och ventilation i skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Fasadändring på kontorsbyggnad (by 43).
Ombyggnad av inbrott och passageanläggning Järnåkraskolan, i Lund
Ombyggnation av Järnåkraskolans inbrott och passageanläggning.
Ombyggnad och renovering av Folkparken i Lund
Avser utvändigt underhåll av Folkparken i Lund.
Rivning av garage i Lund
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad och garage.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Lund
Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär uppförande av affärshus.
Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bod/bodar.
Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar.
Nybyggnad av klubbhus i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av föreningslokal.
Nybyggnad av kontor i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Lund
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av carport i Lund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av klubbhus i Lund
Bygglov för nybyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av carport i Lund
Bygglov för utvändig ändring av carport.
Ombyggnad av förskola i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd i förskola.
Ombyggnad av butik i Lund
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i butikslokal.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser invändig restaurering av vattenburen värmeanläggning och ledningsnät för belysning och kraft. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad med 723 000kr.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser rengöring av valv, golv, tak och väggar samt målning av snickerier.
Upprustning av idrottshall i Lund, etapp 2
Avser ny utrymningsramp samt nya servicevägar från utsidan till fläktrummen via en ny trappa och dörrar i fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.