Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i Lund
Avser ett multifunktionellt handelskvarter med dagligvarubutik med saluhallskänsla, bostäder, restauranger och andra servicefunktioner. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt ca 300 bostäder.
Nybyggnad av gymnasieskola i Lund
Avser nybyggnad av högstadie- och gymnasieskola som kommer att ha plats för 2 200 elever. Projektet kommer att indelas i tre etapper. Inflyttning av verksamheten är planerad till terminstart HT 2021, HT2022 och HT2023. Objektets läge: Pastor Svane 1,samt del av Lund Väster 7:1 i Lund.
Tillbyggnad- och nybyggnad för ventilationssystem på sjukhus i Lund
Avser påbyggnad med 1 våningsplan på flygel 1, 2 och 3 på Byggnad 40, Lunds Universitetssjukhus, för nytt ventilationssystem.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Nybyggnad av hotell i Lund
Avser nybyggnad av hotell med ca 60 st longstaylägenheter med pentry och ca 180 hotellrum, samt faciliteter så som gym, bar, reception och restaurang och ett garage under mark.
Nybyggnad av pilotanläggning för idrott och folkhälsa, Lubd
Planer finns finns för nybyggnation av pilotanläggning för idrott samt folkhälsa i Lund.
Nybyggnad av 4-6 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 4-6 skola och träningskola, samt idrottshall i Lund.
Nybyggnad av forskningslokaler, kontor mm i Science Village, Lund
Avser nybyggnad av kontorshus med restaurang, gym, m.m i Lund.
Nybyggnad av F-3 skola med idrott och gymnastikhall i Södra Råbylund, Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola för ca 300-360 elever i två våningar. En dedikerad gymnastikhall för trupp-gymnastik samt idrottshall som delas mellan gymnastik och skolidrott. Ca 7000 kvm BTA.
Rivning och nybyggnad av f-3 skola i Lund
Avser rivning samt nybyggnad av Vikingaskolan för ca 300 elever.
Nybyggnad av 7-9 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 7-9 skola med paralleller i Lund.
Nybyggnad resecentrum, centrala Lund
Planer finns för ny stationsbyggnad vid Lunds Centralstation.
Nybyggnad av utbildningshall och skärmtak i Lund
Avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen. Total ny area blir ca 4 400 m² BTA, varav ca 2 800 m² utgörs av utbildningshall, ca 450 m² teknikhall och 390 m² simulatoravdelning. Övriga areor är ca 2400 m².
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Avser uppförande av nytt parkeringshus. P-huset har en sutterängvåning samt 7 övre våningar. Suterrängplanet är byggtekniskt avskilt från ovanförliggande plan och kan komma att inrymma hyresgästlokaler, teknikutrymmen och fastighetslokaler med tillhörande parkeringsytor. Totalt cirka 650 st parkeringsplatser, varav cirka 60 st är parkeringsplatser avsedda för laddningsbara bilar. BTA ca 21 300 kvm.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggand av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Nybyggnad av ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund
Avser nybyggnad av ridanläggning med 2 st ridhus, ett som är 30 x 80 m stort, ett som är 25 x 60 m, stall för 50 ridskolehästar, administrationsdel, cafeteria, omklädningsrum, belyst uteridbana, hagar med stängsling, ligghallar, maskinhall, ridvägar och parkering. Anläggningen kommer att vara en lösdriftsanläggning.
Ombyggnad till lokaler för Vävnadsbanken, Lund
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal till ett tillvarataganderum, samt behandlingsrum, manöverrum, förberedelserum, omklädningsrum. Objektets läge: Ligger i anslutning till Vävnadsbanken. Byggnad 52, plan 10. Baravägen 37, Lund.
Rivning och nybyggnad av förskola i Genarp
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Den nya förskolan upprättas med förstärkt mottagningskök, utesov, solcellsanläggning, förråd, miljöbyggnad och delvis ny utemiljö.
Ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för ombyggnad av skola samt evt en förskola.
Nybyggnad av idrottshall eller liknande i Lund
Planer finns på idrottshall eller möjligen mässhall vid Sparbanken Skånes Arena i Lund.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp2 mfl
Avser renovering och ombyggnad av skola. Renovering av omklädningsrummen, toaletter, aula, bibliotek och fritidsgård samt anpassning av ljudmiljö. Delning av vissa rum till mindre grupprum. Uppdatering med punktsugar i NO- salar med mera. Projektet kommer att etappindelas.
Om- och nybyggnad av storköks- och matsalsbyggnad, Lund
Avser nybyggnation av en ny byggnad för storkök och matsal på Råby ungdomshem på del av fastigheten Stora Råby 32:20. I entreprenaden ingår även rivningsarbeten. Upphandlingen kommer att inrymma lokaler för SiS och planeras omfatta storkök och matsal. Byggnaden planeras att uppföras i 1,5 våningar och är på cirka 600 m2.
Nybyggnad av kontor i Lund
Avser nytt huvudkontor åt Otto Nilssons Byggnads AB.
Ombyggnad av universitet i Lund
Avser anpassning av befintliga lokaler. Ombyggnad till nya laboratorierum, kontor och provtagningsytor. Om-och tillbyggnad av pentry. Befintliga laboratorierum har demonterats av sen tidigare och resterande delar ska rivas och anpassas till ny laboratorieutrustning. Samt ombyggnad av ventilationsanläggning. Yta: 635 kvm LOA Objektets läge: Kemicentrum 5, Naturvetarvägen 14, Lund
Upphandl av teknisk förvaltningsentreprenad Max IV, Lunds uneversitet
Avser förvaltningsentreprenad där teknisk förvaltning, fastighetsteknik, utemiljö, säkerhet, kundtjänst ingår för MAX IV-laboratoriet, Lund. Avtalstid 2021-10-01 - 2023-09-30 med möjlighet till 3 års förlängning.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Ombyggnad av vårdavdelning, region skåne
Ombyggnad av lokalanpassning samt ombyggnad av vårdavdelning på c:a 900 kvm till Mava avd 8. Projektet ligger på D3 plan 12 i Blocket i Lund (Byggnad 40).
Renovering förskola, Lund
Renovering av förskolan vilket innefattar takbyte, byggnation av nytt utesov och en miljöstation, rivning entréer, byte el, VVS, planlösningsförändringar och ytskiktsarbeten
Byte av tak på Lunds domkyrka
Avser renovering, behandling av blytak.
Om-och tillbyggnad av teaterlokal i Lund
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintlig lokal för att fungera som en publik teaterlokal för Teatern sagohuset. Publikkapacitet om ca 80 personer.
Ombyggnad omklädningsrum Revninge, Lund
Ombyggnad av omklädningsrum och entré, golvbyte i befintlig styrketräningslokal samt ytskiktsrenovering i delar av byggnaden.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter och förskola.
Ombyggnad och renovering av Folkparken i Lund
Avser utvändigt underhåll av Folkparken i Lund.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och omfattar invändig rivning och ombyggnad samt utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Statusbesiktningar brand - Region Skåne
Avser brandtekniska statusbesiktningar.
Byte av styr- och övervakningssystem i Högevall, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem vid Högevalls badet, Lunds kommun.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser ändrad användning från kontorsbyggnad till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ändrad användning kontorsbyggnad.
Ombyggnad av universitet, Lund
Omfattar leverans av två (2) klimatkammare klara för drift till Aerosollaboratoriet vid LTH.
Ombyggnad av hotell i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till hotell.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Tillbyggnad av förskola i Lund
Utvändig ändring av förskola, uppförande av miljöstation samt rivning av verandor och skärmtak.
Ombyggnad av idrottshall i Lund
Utvändig ändring av idrottsanläggning samt ändring av va, ventilation och planlösning.
Ombyggnad av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorslokaler samt ändrad användning.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Utvändig ändring av skola, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Utvändig ändring av universitetsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Lund
Ändrad användning från handel till föreningsverksamhet.
Ombyggnad av skola i Lund
Ändrad användning skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Avser utvändig ändring av kontorsbyggnad, beta 5.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser inredande av ytterligare lokal i kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Lund
Avser utvändig ändring av lokal med byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Avser utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av vårdhem i Lund
Avser utvändig ändring, ändrad planlösning, ändring av brandskydd av vårdlokaler.
Rivning av kontor i Lund
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bod/bodar.
Nybyggnad av kontor i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontor i tillfälliga moduler.
Nybyggnad av förskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande paviljonger för förskola.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av garage i Lund
Bygglov för utvändig ändring av garage, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av garage i Lund
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola, solceller.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Bygglov för utvändig ändring av universitetsbyggnad, solceller.
Nybyggnad av carport i Lund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Lund
Bygglov för nybyggnad av container.
Nybyggnad av telestation i Lund
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Lund
Bygglov för uppställning/uppsättning av bod/bodar.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser invändig restaurering av vattenburen värmeanläggning och ledningsnät för belysning och kraft. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad med 723 000kr.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser rengöring av valv, golv, tak och väggar samt målning av snickerier.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för installation/ändring av ventilation i kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.