Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset i Lund
Avser ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset. På Lunds sjukhusområde pågår planering för att bygga om och bygga nytt för att anpassa lokaler, resurser och utrustningar inför framtida krav. Det finns behov av nya, funktionella vårdbyggnader. Sedan tidigare har regionstyrelsen beslutat att placera ett traumacentrum för södra Sverige här.
Nybyggnad av hotell, konferenslokaler mm i Lund
Avser nybyggnad av hotell med utställningsyta, kontor och reception på nedre plan, samt restaurang och konferenslokal. Beläget på området Science Village som ligger mellan de två stora forskningsanläggningarna i Brunnshög. Miljöklass: Miljöbyggnad Silver eller Guld.
Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i Lund
Avser ett multifunktionellt handelskvarter med dagligvarubutik med saluhallskänsla, bostäder, restauranger och andra servicefunktioner. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt ca 258 bostäder.
Ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för ombyggnad av skola samt evt en förskola.
Nybyggnad av kontorshus i Lund
Avser nybyggnad av kontorshus i 4 till 9 våningar med handel och centrumverksamheter på markplan.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser om- och tillbyggnad av biomedicinskt centrum samt ombyggnad av befintliga lokaler. Tillbyggnadsarea är ca 15000 kvm och har fem våningar samt en takvåning. Ombyggnadsarea är ca 7800 kvm. Entreprenör gällande fasad, stål, och betong är ifrån Lettland.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Nybyggnad av kontor i Lund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med en yta på 12000 m2.
Nybyggnad av F-3 skola och idrottshall i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola, med idrottshall och uteklassrum samt förråd. Brunnshögs skola kommer att omfatta ca 400 elever från och med förskoleklass till och med årskurs tre.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Dalby
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola tre våningar med integrerad idrottshall i Dalby, Lund. Dalby 31:49 m.fl.
Om- och tillbyggnad av kontor i Lund
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler i K-märkt fastighet avser även ny utemiljö på innergården.
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1
Avser nybyggnad av 40-50 lägenheter samt 6000 m2 kontor. Omfattar 10-12 huskroppar.
Nybyggnad och rivning av förskolor i Lund
Planer finns för rivning av gammal förskola och bygga ny förskola med sex avdelningar samt göra en bra utemiljö för barnen. I planerna ingår även att nya bostäder ska byggas in i kvarteret i fastigheternas bottenvåningar.
Nybyggnad av idrottshall och underjordiskt garage i Lund
Planer finns för nybyggnad av idrottshall BTA ca 4100 kvm , kombinerat med verksamhetslokaler, gym och kontor BTA ca 2000 kvm. Samt integrerat parkeringsgarage med ca 60 platser ut mot Sankt Lars väg.
Tillbyggnad av centrumverksamhet, hotell i Lund
Planer finns för utbyggnad av hotell/affärsverksamhet på innergården och som kopplas till befintligt hotell.
Nybyggnad av kontor i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggand av kontorsverksamhet.
Om- och tillbyggnad, SamC i Lund
Avser om- och tillbyggnad av lokalerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Ombyggnaden av de två befintliga husen M och O har en BTA om ca 6000kvm. Tillbyggnaden mellan M och O, kallat hus C, beräknas bli ca 4500kvm.
Nybyggnad av ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund
Avser nybyggnad av ridanläggning med 2 st ridhus, ett som är 30 x 80 m stort, ett som är 25 x 60 m, stall för 50 ridskolehästar, administrationsdel, cafeteria, omklädningsrum, belyst uteridbana, hagar med stängsling, ligghallar, maskinhall, ridvägar och parkering. Anläggningen kommer att vara en lösdriftsanläggning.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Förtätning med lokaler för universitetet i Lund
Detaljplanens syfte är att pröva förtätning med lokaler för skola och utbildning för vuxna samt forskning i norra delen av kvarteret Paradis. För en mer robust planläggning medges också en mindre andel centrumändamål. Planförslaget utgår från behovet av en gemensam- mer utåtriktad – byggnad för samhällsvetenskapliga fakulteten. Avser en förtätning om cirka 4 000 kvadratmeter BTA fördelat på tre till fyra våningar.
Nybyggnad a verksamhetsområde i Veberöd
Planer finns för nytt verksamhetsområde med användningen verksamheter, kontor. BTA ca 11 000 kvadratmeter
Nybyggnad av kontorslokaler i Stångby
Etapp 2 omfattar kontorslokaler för forsknings- och utvecklingsföretag. 3-4 huskroppar i 2- 1/2 plan.
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser ny föskola , för ca 120 barn med 8 avdelningar i Lund.
Nybyggnad av förskola i Stångby
Avser ny föskola med 8 avdelningar i Stångby Väster, Lund.
Rivning och nybyggnad av förskola i Genarp
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Den nya förskolan upprättas med förstärkt mottagningskök, utesov, solcellsanläggning, förråd, miljöbyggnad och delvis ny utemiljö.
Nybyggnad av industri i Lund
Planer finns för utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde i Lund. Med möjlighet till olika verksamheter och viss handel med skrymmande varor. Planområdet omfattar cirka 3,4 ha, varar ca 15 100 m2 kvartersmark.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde med möjlighet till olika verksamheter, drivmedelsförsäljning och viss handel med skrymmande varor. Omfattar knappt 9,6 ha och utgör den nya gränsen för Lund stad mot Staffanstorp i söder.
Nybyggnad av skola i Lund
Avser nybyggnad av skola samt miljöhus.
Nybyggnad av parkeringshus i Brunnshög, Lund
Tidiga planer. Omfattning kan för dagen ej anges. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer. Entreprenaden ska preliminärt påbörjas 2022-01-03. Utvändiga schaktarbeten kan tidigast påbörjas 2022-06-01.
Upphandl av teknisk förvaltningsentreprenad Max IV, Lunds uneversitet
Avser förvaltningsentreprenad där teknisk förvaltning, fastighetsteknik, utemiljö, säkerhet, kundtjänst ingår för MAX IV-laboratoriet, Lund. Avtalstid 2021-10-01 - 2023-09-30 med möjlighet till 3 års förlängning.
Ny- och ombyggnad av friluftsområdet i Lund
Planer finns för att anläggningen ska kompletteras med nybyggnad av naturum, ekonomibyggnad och tillbyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad till restaurang och samlingslokal
Planer finns att på fastigheten att bygga om för restaurang samt en samlingslokal.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Ombyggnad av vårdavdelning, region skåne
Ombyggnad av lokalanpassning samt ombyggnad av vårdavdelning på c:a 900 kvm till Mava avd 8. Projektet ligger på D3 plan 12 i Blocket i Lund (Byggnad 40).
Nybyggnad kontor i Lund
Byggnaden är i 4 plan plus teknikrum på vindsplan. Källarplan innehåller materielrum, omklädningsrum samt konferensrum (Mörkläggning)
NY- och ombyggnad av skola i Lund
Avser nybyggnad av skola efter brand, By E. Samt ombyggnad i befintlig angränsande del till nybyggnad. Nybyggnad BTA ca 390kvm och ombyggnad BTA ca. 195kvm.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lund
Ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning ,by 43.
Ramavtal avseende glastjänster, Lund kommun
Avser ramavtal för glasarbeten och glasmästeritjänster. Option 1+1
Byte av tak på Lunds domkyrka
Avser renovering, behandling av blytak.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och köksrenovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Energioptimering av byggnader i Lund.
Avser att energioptimera befintlig marklager, KemiCentrum i Lund. Energioptimeringen ska b.la omfatta: -Inventering av befintlig utrustning , injustering och eventuellt utbyte (värmepumpar, styrutrustning) -Driftoptimering -Kostnadskalkylering -eventuell projektering -eventuell projektledning under produktionsskedet.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Evakueringslokaler till Hässleholm sjukhus
Kontakta byggherren för ytterligare information. Ombyggnad för ögon.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Utvändig ändring, underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde av universitetsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Utvändig ändring, ändrad planlösning och ändring i brandskydd i affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Ändrad användning från butik till restaurang, ändring av bärande konstruktion och ändring i brandskydd.
Ombyggnad av inbrott och passageanläggning Järnåkraskolan, i Lund
Ombyggnation av Järnåkraskolans inbrott och passageanläggning.
Nybyggnad av garage i Lund
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av läktare i Lund
Nybyggnad av läktare.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Ombyggnad i affärshus.
Ombyggnad av inbrottslarm och passagesystem i Kulturmejeriet, Lund
Utökning och ombyggnad av inbrott- och passagekontrollanläggning på Kulturmejeriet i Lund.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.