Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad, Trelleborg
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad "Waterfront", ca 2700 m2 kontor och ca 2000 m2 servicebyggnad. Byggnaden blir tre våningar hög med en total yta på ca 4 800 kvm. Husets vågformade design är inspirerad av hav och vatten liksom stålfasaden som kommer att skifta i blå, turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på dygnet. Komer att ha stort fokus på hållbarhet främst avseende miljö och energi. Stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).
Nybyggnad av förskola i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i 2 våningar med plats för 200 barn.
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Förslaget innebär en tillbyggnad som är volymmässigt lika stor som originalhallen. Ny huvudentré från Stadsparken. Där kommer finnas foajé, möjlighet till kafé och en stor skapande verkstadsyta. Ett par trappsteg upp kommer man in i den gamla Axel Ebbes konsthall. En våning upp i den nya delen blir det också en större utställningsyta.
Demontering, rivning och återuppbyggnad av byggnad vid Trelleborgs gamla gasverk
Avser demontering av de delar av Parkkontoret som är bevaransvärda och att sedan riva resten. Samt i ett senare skede på samma plats återuppföra stomme inkl. bevaransvärda delar av Parkkontoret, nu för bostadsändamål med ca 5 lägenheter.
Nybyggnad av fängelse i Trelleborg
Avser nybyggnad av fängelse, det nya fängelset kommer hålla säkerhetsklass 2 Och kommer ha plats för 300 interner.
Ombyggnad av Trelleborgs lasarett
Avser ombyggnation av hela plan 11 samt delar av plan 09 i By 04Ä på Trelleborgs lasarett. Anpassning till verksamhet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativ vård.
Tillbyggnad av affärshus i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad/ombyggnad , Bygglov, parkering Lagret 2.
Tillbyggnad av kontor i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad;bygglov murar och plank;bygglov yttre ändring;bygglov skylt bygglovsansökan avser tillbyggnad av industri-kontorsfastighet.
Ombyggnad av hotell i Trelleborg
Bygglov ändrad användning.
Nybyggnad av barack i Trelleborg
Bygglov manskapsbodar samt container.
Nybyggnad av barack i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat bodar.
Nybyggnad av barack i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat för bodar.
Ny övervakningsanläggning/kamera, Trelleborgshamn
Avser uppgradering av flygplatsens övervakningssystem med ny kameraanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.