Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottsanläggningar och bostäder i Trelleborg
Planer finns för nybyggnation av idrottsanläggningar i Trelleborg samt bostäder.
Nybyggnad av förskola i Trelleborg
Avser nybyggnad av förskola som ska få plats med ca 160 barn. Förskolan kommer vara i 2 våningar + en vind.
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Tillbyggnad i två plan samt källare och omfattar ny entré, foajé, ateljé, utställningslokaler, personalutrymmen och teknikutrymmen och ansluter till befintlig konsthall. De två byggnaderna sammanbyggs genom en glasgång mellan de två huskropparna. Avser även markarbeten.
Ombyggnad på Lasarettet i Trelleborg etapp 2
Avser ombyggnad av sterilcentralen på Trelleborgs lasarett, byggnad 02 , plan 10. Entreprenaden kommer ske i en etapp och där kommer vara full verksamhet på närliggande avdelningar och övriga byggnadsdelar under hela entreprenadtiden.
Ombyggnad av kontor i Trelleborg
Objektet avser energieffektivisering och allmän ytskiktsrenovering av befintliga lokaler för Trelleborgs Elnät AB. Omfattar Ventilation, Värmesystem, Styr, Belysning och kraft. Ytskiktsrenovering och mindre planlösningsförändringar utförs för att erhålla ljusa och inbjudande kontorsytor.
Ombyggnad av skola i Trelleborg
Projektet avser en yttre ändring samt inre ändringar ombyggnad för amf. utvändiga arbeten,.
Utvändigt underhåll av restaurang, Trelleborg
Avser en yttre ändring samt en ändrad användning ändrad verksamhet av rotundan i beddingestrand
Utvändigt underhåll av förskola i Trelleborg
Avaer yttre ändring på lågdel byta ut bef plåt till ytpapp pga låglutande tak och läckagerisk.
Utvändigt underhåll av kontor i Trelleborg
Avser underhåll av murar och plank tätputsning av fasad efter rivning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).