Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
26Nybyggnad av sjukhus i Hässleholm
Nybyggnad av vårdbyggnad samt marklov
Renovering av Hässleholms sjukhus
Planer finns för modernisering av Hässleholms Sjukhus. Röntgen, vårdavdelningarna samt ventilationen behöver byggas om
Nybyggnad av kontorshus i Hässleholm
Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Nybyggnad av badhus i Hässleholm
Planer finns för ett nytt badhus inom Österås idrottsområde i Hässleholm.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hässleholm
Planer finns för uppförande av kontor och parkeringshus intill Skånetrafikens nya huvudkontor på Norra Station för att fullborda utbyggnaden av området. Fastigheten ska kunna rymma kontor, parkeringar och annan verksamhet som passar i centrum.
Nybyggnad av bostäder och parkeringsgarage i Hässleholm
Syftet med planen är att medge bostäder, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av Sösdala simhall.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Nybyggnad av kontors-/affärsbyggnad . Avser 3 kontor, 1 konferens och ett labb.
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser renovering av Tyrs Hovs simhall i Tyringe .
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av nya personalutrymmen samt kontor (15 platser), samt utrymme för produktion
Utvändigt underhåll av fastighet i Hässleholm
Avser takomläggning och målning på fastighet Magasinet 9 i Hässleholm.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).