Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ortopediskt centrum samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av sjukhusbyggnad med framför allt ortopedisk verksamhet planeras på ca 25 000 m² BTA, varav 2 våningsplan ovan mark samt 1 våning i suterräng. Till detta kommer källarplan, kulvert, skyddsrum samt ombyggnation av befintliga ytor ca 1 200 m² BTA. Byggnaden innehåller bland annat 6 st operationssalar, 28 st undersöknings/mottagningsrum, 8 st vårdplatser och 30 st postoperativa vårdplatser. Det ska även byggas en servicecentral (godsmottagning) för att kraven på vårdhygien och arbetsmiljö ska kunna uppnås. I samband med byggnationerna kommer en del förrådsbyggnader samt trapphus, inklusive hiss, förbindelsegång och kulvert att rivas.
Ombyggnad av kontorsbyggnad till vårdcentral i Hässleholm
Ombyggnad av kontorsbyggnad till vårdcentral med tillhörande utemiljö.
Ombyggnad av arkiv och hjälpmedelsverksamhetslokal, i Hässleholm
Avser ombyggnad av byggnad 137 för arkiv och hjälpmedelsverksamhet. Fastighetsbeteckning: Finja-Mölleröd 2:1 Adress: Persedelvägen 3 I Hässleholm
Ombyggnad av centrumhus, Hässleholm
Ändrad användning av kontor till centrumändamål.
Ombyggnad av ventilation i Ljungdalaskolan i Hässleholm
Ventilationen skall bytas ut, fem luftbehandlingsaggregat installeras, klassrum får behovsstyrning av ventilationen. Brandåtgärder såsom brandväggar på vind skall uppföras, vissa dörrar skall bytas etc. Ny byggnadsautomation installeras. Nytt fläktrum byggs. Befintliga fjärrvärmeväxlare byts ut. Två klassrum & två grupprum kompletteras med vattenburna radiatorer.
Utbyte av kylsystem i ishall i Hässleholm
Avser nytt kylsystem för Österås ishall, Hässleholm.
Ombyggnad av Bokebergsköket i Hässleholm
Projektet omfattar invändig ombyggnad av befintligt tillagningskök på Bokebergsgården. Ombyggnadsytan är ca 340 kvm för storköksdel + 190 kvm för matsalsdel. Köket ska kunna producera och distribuera ut ca 2500 portioner/vecka. Del av befintlig matsal byggs om till nya personalutrymmen för kökspersonal. I entreprenaden ingår även byte av fönster och fönsterdörrar i matsal.
Modernisering av hissar på Hässleholms sjukhus
Avser modernisering av hiss nr 01, 03 och 04 i byggnad 05 vid Hässleholms Sjukhus.
Utbyte av ispist i Österåshallen i Hässleholm
Entreprenaden omfattar ny pist på befintlig, nya banrör & ny kulvert inom ishallen till maskinrum.
Ombyggnad av samlingslokal i Hässleholm
Avser ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal samt ändring av planlösning.
Installation av solceller på skolor i Hässleholms kommun
Avser nyinstallation av solcellsanläggningar på Bäckabro förskola & Bjärnums skola. Objektets läge: Bäckabro förskola: Hårsjövägen 3, 280 22 Vittsjö. Bjärnums skola: Boställsgatan 44, 280 20 Bjärnum.
Ombyggnad av vandrarhem i Hässleholm
Utbyte av dörrar och uppsättning av utrymningsstege på fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).