Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
26Nybyggnad av sjukhus i Hässleholm
Nybyggnad av vårdbyggnad samt marklov
Renovering av Hässleholms sjukhus
Planer finns för modernisering av Hässleholms Sjukhus. Röntgen, vårdavdelningarna samt ventilationen behöver byggas om
Nybyggnad av kontorshus i Hässleholm
Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Nybyggnad av bostäder och parkeringsgarage, i Hässleholm
Syftet med planen är att medge bostäder, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri.
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av Sösdala simhall
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser renovering av Tyrs Hovs simhall i Tyringe .
Om- och tillbyggnad av ungdomens hus i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av Markan/Ungdomens hus i Hässleholm. Renovering av byggnaden, invändigt och utvändigt .
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad på industribyggnad samt inredande av kontor.
Ombyggnad av ventilation & styrsystem på Kulturhuset i Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation och styr/övervakning för Kulturhuset i Hässleholm. Arbetet omfattar utbyte av fläktmotorer, byte av don, ombyggnad kanalsystem, injustering, ombyggnad av funktioner i styr/övervakning, utbyte ducar.
Ombyggnad av kontor i Hässleholm
Avser ändrad användning av affärsbyggnad till kontor och gym, fasadändring samt rivningslov för rivning av skärmtak.
Installation av nya avfuktningssystem på Hässleholms sjukhus
Avser installation av nya avfuktningssystem för 6 st OP-salar med tillhörande kylmaskinsinstallationer. Installationer placeras utanför fläktrum med tillhörande byggnation på Hässleholms sjukhus.
Ombyggnad av kontor i Hässleholm
Ändrad användning av kontorsbyggnad/affärsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).