Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad på Norra Station med 3 våningar kontorslokaler, teknikrum och förråd samt utemiljö och parkering. Ca 4 500 kvm BTA och bearbetad markyta ca 2 100 kvm.
Nybyggnad av förskola i västra Hässleholm
Avser ny konceptförskola med 6 avd i 2 plan i västra Hässleholm. Certifieras enligt miljöbyggnad 3.1 betyg silver.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola samt ombyggnad av kök/matsal.
Nybyggnad av brandstation i Sösdala, Hässleholm
Avser nybyggnad av mindre brandstation för 2 bilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av församlingshus, förskola samt förråd samt rivningslov.
Nybyggnad av LSS-boende, i Bjuv
Avser nybyggnad av LSS-boende i Bjuv med 6 lägenheter. Projektet kommer handlas upp tillsammans med lärkans förskola se proj.nr: 1607008
Ombyggnation av idrottshall, Hässleholm
Ombyggnaden avser i huvudsak ombyggnad av omklädningsdelen i Linnéskolans idrottshall men även en del utvändiga åtgärder. Renoveringsytan är ca 375 kvm.
Hissbyte vid Hässleholms station
Omfattande byte av hissar och sänkning av de två mellanplattformarna mellan spåren 1 och 2/3 samt mellan spåren 4/5 och 6.
Installation av solceller på sjukhusbyggnad i Hässleholm
Avser installation av solcellsanläggning på södra taksidan av by 31 och 33 vid sjukhuset i Hässleholm.
Ombyggnad och renovering av idottshall i Hässleholm
Avser ombyggnad och renovering av idrottshall, Häsleholms kommun.
Nybyggnad av byggvaruhus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad (byggmax).
Ombyggnad av skola i Hässelholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandade användningar i området. Ett annat syfte med detaljplanen är att ny bebyggelse anpassas till befintlig, att införa mer grönska i området och att göra det möjligt för ett sammanhållet gång- och cykelstråk.
Renovering av skolkök i Hässleholm
Avser ytskiktsrenovering av Västerskolans kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.