Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ortopediskt centrum samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral i Hässleholm
Avser nybyggnad av ortopediskt centrum FORTH samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral vid Hässleholms sjukhus.
Nybyggnad av sjukhus i Hässleholm
Nybyggnad av vårdbyggnad samt marklov.
Renovering av Hässleholms sjukhus
Planer finns för modernisering av Hässleholms Sjukhus. Röntgen, vårdavdelningarna samt ventilationen behöver byggas om.
Nybyggnad av bostäder och parkeringsgarage i Hässleholm
Syftet med planen är att medge bostäder, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri.
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser renovering av Tyrs Hovs simhall i Tyringe.
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av Sösdala simhall.
Ombyggnad av F-6 skola i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintliga skollokaler till anpassning av specialsalar för hörselklasser, ca 880 BTA. Samt tillbyggnaden av trapphus för att inrymma hiss, ca 38 kvm BTA, i Hässleholm. Samprojekteras tillsammans med projekt ID 1596441 och 1596451.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Hässleholm
Arbetet med detaljplanen pågår. Avvaktar politiska beslut. Byggstart samt kostnad är uppskattad.
Om- och tillbyggnad av ungdomens hus i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av Markan/Ungdomens hus i Hässleholm.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Nybyggnad av kontorsbyggnad med moduler.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av församlingshus, förskola samt förråd samt rivningslov.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skolan i Bjärnum, Häsleholms kommun.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Nybyggnad av kontors-/affärsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad samt rivningslov.
Ombyggnad av skola F-6 i Hässleholm
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler för förskola och grundskola F-6 i Hässleholm.
Ombyggnad av sjukhus i Hässleholm
Avser ombyggnad av en befintlig avdelning till rättspsykiatrik och installation av ny sprinkler, samt nytt trapphus för tillträde till avdelningen. I källaren i byggnad 33 (intilliggande) ska mindre åtgärder göras i uppehålls- och omklädningsrum. Ytuppgifter: Plan 09 (byggnad 33): ca 218 kvm Plan 11: ca 630 kvm Nytt trapphus: ca 16 kvm
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vinslöv, Hässleholms kommun
Avser om-och tillbyggnad för att utöka antalet åskådaplatser och i samband med detta utökas även föreningslokalen och styrketräningslokalen. Tillbyggnadsytan är ca 480 kvm BTA. Ombyggnadsytan är ca 130 kvm BRA.
Ombyggnad av lokaler/kontor i Hässleholm
Avser ombyggnad av Hässleholm Miljö AB:s lokaler/kontor. Arbetet omfattas även av ombyggnad av befintlig lagerdel till konferensrum och en publik del. Installation av nytt brandlarm, tillgänglighet till entréer samt cykelparkering.
Utvändigt underhåll av brandstation i Hässleholm
Bygglov för ändring av tak på brandvärn/brandstation.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av garage i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av garage.
Installation av solcellsanläggning i Hässleholm
Avser installation av solceller på Ljungdalaskolan i Hässleholm. Ca. effekt 200 KW. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2102195, 2102196, 2102198 och 2102199
Installation av solcellsanläggning i Hässleholm
Avser installation av solceller på Läredaskolan i Hässleholm. Ca. effekt 200 KW. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2102191, 2102195, 2102196 och 2102199.
Installation av solcellsanläggning i Hässleholm
Avser installation av solceller på Tyringe skola i Tyringe. Ca. effekt 200 KW. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2102191, 2102195, 2102196 och 2102198.
Installation av solcellsanläggning i Hässleholm
Avser installation av solceller på Västerskolan i Hässleholm. Ca. effekt 200 KW. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2102191, 2102196, 2102198 och 2102199.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.