Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 25000 m2 huvudkontor åt EON. Totalkostnad: 1,1 miljarder. Kontorshuset kommer även innehålla restaurang och gym, även terrass på taket. Nybyggnationen kommer att certifieras med högsta miljöcertifieringsnivå enligt Breeam och The Well Building Standard.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringshus i 1 huskropp i 13 våningsplan, yta 39000 m2.
Nybyggnad av gymnasieskola i Malmö
Nybyggnad av gymnasieskola i 1 huskropp i 4 våningsplan + 1 indraget plan. Skärmtak samt mur.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Färdigställandetid: våren 2023. Kommer att trippelcertifieras enligt Miljöbyggnad guld, hälsocertifiering WELL och NollCO2.
Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö
Avser nybyggnad av hotell 3200 kvm, 5 våningar samt ombyggnad av Skånska Dagbladets tidigare lokaler 3800 kvm i 1 befintliga byggnad som byggs samman med den ny delen. 180 hotellrum.
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar, (hus A och hus B) i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition, mottagningskök m.m. I projektet kommer rivning av en dagverksamhetslokal att ingå. Objektets läge: Lindängens centrum.
Nybyggnad av F-9 skola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola för ca 550 elever. Yta: ca 5000-6000 m2. I projektet ingår även förråd, bullermur. solceller, markparkering samt skyltar. Markarbetena utförs i objektnummer 2098461.
Ombyggnad av fd. gjuteri till huvudkontor i Varvsstaden, Malmö
Avser ombyggnad av 4600 m2 huvudkontor.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp i 11 våningsplan, yta ca 7500 m2.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Oxie, Malmö
Nybyggnad av skola och idrottsbyggnad, skylt, förråd, skärmtak (paviljong) samt parkering och ombyggnad av skola (kungshögsskolan).
Nybyggnad av bibliotek i Lindängen, Malmö
I Lindängens centrum planeras det för ett nytt, större bibliotek som är bättre anpassat till mängden besökare.
Nybyggnad av gymnasieskola i Malmö
Avser nybyggnad av gymnasieskola för ca 1200 elever.på fasigheten Virket 8 i Helsingborg med tillträde i juni 2025. Objektets läge: Kv. Virket 8 som omgärdas av Södra Förstadsgatan, Sigtunagatan, Uppsalagången och Södervärns busstation, Malmö.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barn- och ungdomsmottagning vid byggnad 65 som omfattar två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Nybyggnad av hotell i Svågerstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av hotell i 1 huskropp i 1- 5 plan. Ca 120 rum. Hotellet byggs i anslutning till befintligt kontor.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av 6000 m2 kontor i den södra delen av Vintrie Park.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Projektet avser total ombyggnad av teatersalong, foaje och publika toaletter med undantag av befintligt scentekniskt övermaskineri. Ombyggnad av befintlig affärslokal till cafe inklusive tillagningskök, ny entré till teater och ombyggnad av befintligt biljettkontor till projektrum/kontor samt nybyggnad av hus/förbindelseyta på innergård. Anpassning av installationer i befintliga ytor samt nya installationer i gårdshus och cafe/projektyta
Ombyggnad av skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av skolbyggnad A, B och G i 2-5 våningsplan samt nybyggnad av miljö- och förrådsbyggnader H, I och J. Avser även en ny skolgård.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan med 8 avdelningar för 160 barn samt tillhörande utemiljö. (Projektet samupphandlas med projektnummer 1568564.)
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i tre plan med plats för ca 140 barn och 30 vuxna. Förskolan indelas i 8 avdelningar med tre avdelningar på första våningen för de yngsta barnen, tre avdelningar på andra våningen för mellan barnen och två avdelningar på tredje våningen för de äldsta barnen. Förskola rymmer ca 2270 m² BTA.
Nybyggnad av logistikanläggning
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Markyta: ca 40000 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Tillbyggnad av varuhus och nybyggnad av kontor mm i Svågertorp, Malmö
En kommande detaljplan avser möjliggöra en förtätning av fastigheten Kulthuset 1 genom en tillbyggnad av det befintliga IKEA-varuhuset och uppförandet av nya byggnader avsedda för centrumverksamhet och kontor. De tillkommande byggnaderna avses användas av IKEA för att etablera ett innovations- och utvecklingscenter kopplat till deras globala verksamhet. Förtätningen skulle preliminärt kunna omfatta cirka 40 000 m2 bruttoarea varav cirka 10 000 m2 är tillbyggnad av det befintliga varuhuset och 30 000 m2 för kontor och centrumverksamhet.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av parkeringshus med 360 platser i Hyllie i kv Ylletråden. Projektet är ett klimatskyddat och soluppvärmt mobilitetshus
Ombyggnad av affärshus till kontor, restaurang samt vårdcentral i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö, Huvuddel 1-3
Projektet avser att i samband med byggnationerna på sjukhusområdet i Malmö ska nytt sjukhusövergripande rörpostsystem nu byggas på SUS. Systemet ska byggas upp med modernt utförande och anpassas efter sjukhuset behov. Entreprenaden omfattar projektering, leverans, installation och driftsättning av ett nytt rörpostsystem. Entreprenaden ska delas i i tre huvuddelar: Huvuddel 1: Innefattande knutpunktsrum i By 57 och By 21 samt stationer i byggnaderna 21, 29, 33, 46, 57, 95, 96 samt en station i By 34 Huvuddel 2: Innefattande knutpunktsrum i By 35 samt stationer i byggnaderna 34 och 35 Huvuddel 3: Innefattande knutpunktsrum i By 36 samt stationer i byggnaderna 27, 36, 62, 63, 64 och 65
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av parkeringshus med 330 platser i Hyllie. Stomme är ej fastställd. Byggherren tillhandahåller fasadskivor. Objektets läge: Norra Hyllie ( Hyllie äng).
Nybyggnad av förskola i Hermodsdal, Malmö
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor, lager, showroom, miljöhus och plank. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av spahotell på Lernacken i Malmö
Planer finns på nybyggnad av spahotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av logistikanläggning
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av av logistikanläggning och kontor. Markyta: ca 4000 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Rivning och sanering del av sjukhus i Malmö
Planer finns för rivning av byggnad 37 vid SUS i Malmö. Omfattar 1 huskropp i 3 plan + kulvertsystem. I projektet ingår även saneringsarbeten.
Takrenovering på rådhus i Malmö
Avser renovering av yttertak på Rådhuset i Malmö. Byggnaden är av mycket stort kulturhistoriskt värde. Objektet omfattar koppartak, papptak och terrasser: -Komplett renovering av yttertak (koppar) inkl. 2 st. terrasser och tätskikt (papp). -Nyare koppar runt oxögon och frontespiser mot gata & torg skall inte bytas. -Delar av befintlig koppar skall omarbetas och återbrukas på klocktornets tak och fasader. Takyta ca 2600 kvm.
Återuppbyggnad av kök och matsal vid skola i Malmö
Avser återuppbyggnad/ombyggnad av kök och matsal efter brand vid Gullviksskolan, byggnad C.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Malmö
Avser tillbyggnad av anstalt , ca 100 platser.
Ombyggnad av lokaler på kvinnokliniken i Malmö
Avser ombyggnad av Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC):s gamla lokaler till Malmös nya familje-BB.
Höjng av tak samt inredande av rum i hotell i Malmö
Eventuella planer finns för att höja viss del av taket från 4 till 5 plan samt inredande av vindsplan till 6 rum. Igångsättning avhängigt beslut.
Ombyggnad till bilanläggning i Bulltofta, Malmö
Avser ombyggnad och renovering av lokaler för att bättre passa en bilhandlare.
Ombyggnad av skollokal i Malmö
Projektet avser att bygga om skollokal till musik- och teaterlokal. I projektet ingår även installationsarbeten.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Avser påbyggnad av kontor med ca 200-300 m2. Fasadändring (ny dörr och byte av fönster till dörr), anläggning av parkering, samt ändrad planlösning.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till tandläkarmottagning med en yta på 400-500 m2.
Ändring till vårdcentral i Malmö
Avser invändig ändring från gym till vårdcentral. Avser väggarbeten, installationer samt ytskikt.
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av padelhall.
Hyresgästanpassing av kontorslokaler i Västra Hamnen, Malmö
Avser anpassning av befintliga kontorslokaler.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Ombyggnad till butik i Malmö
Ändrad användning (lokal till butik) samt fasadändring (byte av glasport till plåt, ventilationsgaller, byte av dörrar, igensättning av glasparti).
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändring från gym/friskvård till tandläkarmottagning.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Planer finns för nybyggnad av restaurang.
Utbyggnad av Slottsträdgårdens café i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av restaurangdel kök och miljörum.
Utbyte av styr- och övervakningsanläggning vid Luftfartsverket i Malmö
Projektet avser utbyte/modernisering av befintlig styr- och övervakningsanläggning. Entreprenaden omfattar komplett styr- och övervakningsanläggning med DHC levererad med ny dator. I entreprenaden ingår även att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående, styr- och övervakningsdon samt att elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. SÖ-anläggningen ska utföras med styrning, reglering och övervakning i fritt programmerbara datorundercentraler/PLC-utrustning. Ombyggnad av apparatskåp och komplettering med erforderlig utrustning.
Tillbyggnad av butik m.m. i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Delning av lokal, tillbyggnad av butik (utrymningstrapphus), fasadändring (insättning av utrymningsdörr).
Ombyggnad till garage i Malmö
Projektet avser ombyggnad av fd verksamhetslokal till bilgarage med en yta på 700-800 m2.
Fasadarbeten på industri/kontorsbyggnad i Malmö
Projektet avser fasadändring (putsning av fasad) på industri- och kontorsbyggnad.
Renovering av hissar i sjukhusbyggnader vid SUS i Malmö
Avser modernisering av 2 st hissar i sjukhusbyggnader vid vid SUS i Malmö, byggnad 63, (hiss 63B, 63C)
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Tygelsjö, Malmö
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad för Pilbäckskolans fotbollsplan. Arbetet omfattar ett antal omklädningsrum med tillhörande duschutrymmen, wc-enheter samt förråd, städ och teknikutrymmen. BTA ca 210 kvm. Objektets läge: söder om och i nära anslutning till befintlig sporthall.
Ombyggnad av kontor till vårdlokal i Malmö
Avser ombyggnad av f.d kontor till 150 m2 hälsovårdslokal.
Invändig renovering av Västra Klagstorp kyrka Malmö
Projektet avser invändig renovering av kyrka som omfattar invändig målning samt el-, styr- och vvs-arbeten,
Ombyggnad av utbildningslokal i Malmö
Ändring av lager till utbildning- och träningslokal samt fasadändring (byte av port till fönster).
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik på ca 70 kvm, kommer finnas plats för ca 30 personer i butiken.
Hyresgästanpassning av lokal i Malmö
Avser ändring av lokal till kontor eller butik. Hyresgästanpassning. Del av plan 5 o 8.
Ombyggnad av ventilation på tak på skola i Malmö
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning på tak.
Tillbyggnad av kapell m.m. i Malmö
Tillbyggnad av kapell, fasadändring (ny fasadbeklädnad och takkupoler) samt parkeringsplatser.
Ombyggnad till vilrum vid vattenverk i Malmö
Avser ombyggnad av vind till vilrum. Yta: ca 70-80 m2. Omfattar även fasadändring (ins. av 4 tak- och 1 gavelfönster), yttertak tilläggsisoleras samt mellanbjälklag byggs på (grön sekretess).
Byte av ventilationsaggregat i lokal i Malmö
Byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av bilhall i Malmö
Delning av lokal, ändring av kontor till bilutställningshall, bilverkstad/tvätteri samt installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Malmö
Fasadändring (byte av kulör).
Utvändigt underhåll av sjukhus i Malmö
Fasadändring (höjning av påbyggnad på tak).
Utvändigt underhåll av sjukhus i Malmö
Fasadändring (igensättning av fönster) (byggnad 27).
Ventilationsarbeten i lokal i Malmö
Installation av ventilationsaggregat i lokal i källarplan.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Förhandsbesked för nybyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Malmö
Fasadändring (ny entré).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (ny utrymningstrappa, nya entréer, ny terrass, nya dörrar, ommålning av fönster, nya takfönster), installation av solceller samt rivning av vindfång.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor samt bostad.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor.
Rivning av vårdhem i Malmö
Rivning av tillbyggnad och skärmtak.
Ombyggnad av bar i Malmö
Ändrad användning av butik till juicebar samt ombyggnad.
Ombyggnad av tennishall i Malmö
Ändrad användning av lokal (från handelslokal till paddelanläggning - banor både inomhus och utomhus).
Ombyggnad av vårdbostad i Malmö
Ändrad användning av äldreboende till genomgångsboende/tillfälligt boende.
Ändring till klinik i Malmö
Ändrad användning i köpcentrum till klinik.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Ändring av kontor till vårdcentral och förskola.
Ombyggnad av butik i Malmö
Ändring av lager till butik (sammanslagning med bef. butik).
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändrad användning (butik/kontor till hud- och tandläkarmottagning).
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning (resebyrå till vårdcentral).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (restaurang till kontor samt kontor till café) samt fasadändring (nytt entré parti, insättning av vikglasparti, utrymningsdörr, nya glaspartier, flytt av entréparti).
Ombyggnad av tennishall i Malmö
Ändring av del av byggnad till padelhall.
Ombyggnad av spa i Malmö
Ändrad användning (lokal till solarium och spa).
Rivning av telestation i Malmö
Rivning av teknikhus.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av bostad till kontor samt fasadändring (ny dörr och fönsterdörr).
Ombyggnad av frisersalong i Malmö
Ändring av bostadsförråd till frisör samt fasadändring (nya fönsterpartier).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av gym i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende ändring av lager till gymlokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för foliering av glasfasad.
Nybyggnad av skola i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Tillbyggnad av kontor (ny entre).
Tillbyggnad av garage i Malmö
Tillbyggnad av källargarage.
Nybyggnad av skola i Malmö
Tillfälligt uppförande av skolpaviljong (utvidgning resp. flytt av befintliga tidsbegränsade moduler, hyllie park grundskola).
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontorsmodul.
Nybyggnad av garage i Malmö
Nybyggnad av garage.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.