Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser option från projektnummer 1653115. Projektet avser nybyggnad av kontor i 1 huskropp med en yta på 23000 m2. Miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad Guld, Well och NollCO2. ( Nybyggnad av parkeringshus ingår under projektnummer 1653115).
Nybyggnad av högstadieskola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av högstadieskola och idrottshall. Objektets läge: inom Hylliéområdet i anslutning till Hyllievångsskolan.
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Ombyggnaden innebär främst förändringar interiört med ny planlösning, åtgärder av entréer och nytt glasparti mot gården vid utbyggnad av matsal. Fastigheten uppfördes ursprungligen åt Malmö Mekaniska Tricotfabrik (MMT) år 1898. Tre nya gymnasieskolor med omkring 1 100 elever kommer att etableras med gemensamt tillagningskök och matsal i fastigheten. Omfattar ca 8300 m2. Fastigheten ligger i den västra delen av Malmö, nordväst om Pildammsparken.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Nybyggnad av lager/kontor samt installation av solcellsanläggning. Den nya anläggningen miljöcertifieras och på taket installeras solceller.
Ombyggnad av kontor till gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för ombyggnad från kontor till skola för gymnasie- och vuxenutbildning. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel. Man avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld på energi.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser en helrenovering av kontor.
Nybyggnad av gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av gymnasieskola för ca 1200 elever.på fasigheten Virket 8 i Helsingborg med tillträde i juni 2025. Objektets läge: Kv. Virket 8 som omgärdas av Södra Förstadsgatan, Sigtunagatan, Uppsalagången och Södervärns busstation, Malmö.
Nybyggnad av sporthall och fritidsgård i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av sporthall och fritidsgård i 1 huskropp i 3 plan. Solceller på tak.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en förskola i tre plan med plats för cirka 160 barn. Under tak/plan fyra ska finnas teknik- och personalutrymmen. Förskolan indelas i åtta avdelningar med två avdelningar på första våningen för de yngsta barnen, fyra avdelningar på andra våningen och två avdelningar på tredje våningen för de äldsta barnen. På första våningen finns också bland annat storkök, miljörum, vattenlek, teknikutrymmen och sprinklerrum. På tredje våningen förutom avdelningar finns också gemensamma utrymmen för barnen så som bibliotek, pedagogiskt kök, ateljé mm. Objektets läge: korsningen mellan Almviksvägen i söder och Skrivaregatan i öster. Yta : 2674 m2.
Återuppbyggnad av butik efter brand i Malmö
Avser återuppbyggnad av butik efter brand. Yta: ca 5000 m2. (rivningsarbeten ingår under projektnummer 2277261)
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Avser en huskropp i två plan med tekniska installation i plan tre. Tillhörande förråd, skärmtak, murar samt fasadskylt. I projektet ingår även solceller på tak.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Avser tillbyggnad av 650 m2 skollokaler. Fasadändring (ny kulör) samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av lager/kontor (lokal för maskinuthyrning) samt uppsättning av 4 st skyltar.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Nybyggnad av Max restaurang, förråd samt uppsättning av 10 st belysta skyltar.
Ombyggnad till gymnasieskola i Malmö
Avser ombyggnation av skola. etapp 1- 2261413
Förhyrning av lokaler för Heleneholms Familjecentral i Malmö
Beställaren önskar hyra Hyresobjektet i Heleneholm/Flensburg Malmö. Lokalerna ska iordningställas för öppen förskola och socialtjänstkontor.
Hyresgästanpassning för framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
I Hyllie, södra Malmö uppförs ett kvarter med namnet Embassy of sharing. Biblioteket kommer att vara beläget i två byggnader, Drivbänken och Fyrtornet, på plan 2. På plan 2 är byggnaderna sammanbundna med en inglasad gångbro. Denna upphandling avser hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Drivbänken. Malmö stad, genom dess kulturförvaltning har tecknat hyreskontrakt med bolaget MPD Teal Grund 1 AB, ett dotterbolag till Granitor Property Development AB och Kommunen kommer genom hyreskontraktet att hyra lokalen för biblioteket av MPD Teal Grund 1 AB när lokalen uppfört.
Nybyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser nybyggnad av konstgräsplan vid Dalhems IP som avser nyanläggning av konstgräsplan för 11-mannaspel inkl. mark-, VA- och elarbeten.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan. Ny infart samt flytt av befintlig infart. I projektet ingår även rivning av två industrihallar.
Ombyggnad av konstgräsplan i Hyllie, Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2242910 ( konstgräsplan Mariedals IP) och 2242987 ( konstgräsplan Hyllie IP). Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan vid Kroksbäcks IP. Avser rivning och demontering samt nytt konstgräs. I projektet ingår även hörnflaggor med fundament.
Ombyggnad av konstgräsplan i Fosie, Malmö
Projektet avser omläggning av befintlig konstgräsplan för 11-mannaspel samt att komplettera yttre va/dränering och el.
Hyresgästanpassning för framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
I Hyllie, södra Malmö uppförs ett kvarter med namnet Embassy of sharing. Biblioteket kommer att vara beläget i två byggnader, Drivbänken och Fyrtornet, på plan 2. På plan 2 är byggnaderna sammanbundna med en inglasad gångbro. Denna upphandling avser hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Fyrtornet. (Hyresgästanpassning i Drivbänken ingår under projektnummer 2300301).
Fasadrenovering av länsresident i Malmö
Entreprenaden är indelad i två etapper som avser fasadarbete mot Larmgatan och delar av innergården, samt fasadarbeten på bostadsdelen mot innergården. Malmö länsresident ligger mot Storgatan inom Malmös äldre stadsområde. Residenset fick sin nuvarande fasad mot Stortorget 1851 och blev statligt byggnadsminne 1935. Två tidigare renoveringar av fasaden är gjorda.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2243582 ( konstgräsplan Kroksbäck) och 2242987 ( konstgräsplan Hyllie IP). Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan om omfatar åtgärder befintlig konstgräsplan för 11-mannaspel samt anpassningar för dagvattenhantering och byte av belysningsarmaturer.
Installation av solcellsanläggningar på skolor i Malmö
Avser installation av Solcellsanläggningar. Förstärkning av takkonstruktion och komplettering av taksäkerhet ingår i entreprenaden. Entreprenaden delas in i två huvuddelar: Huvuddel 1 Annebergsskolan. Huvuddel 2 Toftanässkolan.
Utbyte av hissar på universitetssjukhuset i Malmö
Avser utbyte av 2 st befintliga hissar 66B & 66C i befintligt hisschakt, inom SUS i Malmö.
Renovering och lokalanpassning för kontorsverksamhet i Malmö
Avser renovering och omformning av lokaler med en yta på cirka 855 kvadratmeter för att uppfylla de önskemål och krav som den nya hyresgästen har.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Ändring av brandskydd, planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Installation av ftx-aggregat i 2 st lokaler.
Utökning av befintlig kontorsyta i Malmö
Projektet avser utökning av befintlig kontorslokal med ytterligare 50-60 m2 kontor. Ändring av planlösning i kontor (ventilation samt brandcellsgräns).
Åtgärder gällande fläktluftkylare samt telesystem inom framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
Option avseende telesystem,respektive option avseende fläktluftkylare. Avser option till projektet gällande hyresgästanpassning inom framtidens bibliotek i Hyllie som ingår under projektnummer 2255959.
Konsulttjänst avseende bearbetning av regional och kommunal energistatistik, Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne bjuder in till anbudsinlämning avseende konsulttjänst för bearbetning av regional och kommunal energistatistik.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Ändring av industriverksamhet (lager ink kontor) till annan verksamhet (kontor, restaurang, butik, produktionslokal, showroom/utställningslokal mm), samt delning av lokal.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (3 nya portar), och ta ner en ickebärande vägg.
Utvändigt underhåll av bilhall i Malmö
Fasadändring samt uppsättning av belysta skyltar, vepor och flaggstänger.
Ombyggnad av bar i Malmö
Ändring av restaurang till restaurang/vinbar samt inredning av del av källarplan till bar.
Utvändigt underhåll av stadion i Malmö
Fasadändring (nya dörrar och fönster - försäljningsluckor).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Lokalanpassning och fasadändring (byte av fönster/fönsterpartier, byte av dörrar, byte av fönster till ventilationsgaller).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Man har rivit en byggnad, en fasad som är kvar som ska snyggas till.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (nya fönster och en dörr, ny utrymningstrappa) samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Tillbyggnad med kontor (fasadändring - fönsterpartier).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (nya fönster, ny dörr och ny utrymningstrappa).
Rivning av förskola i Malmö
Rivning av förskolepaviljong.
Underhållsarbeten på fritidshem i Malmö
Projektet avser byte av fönster och dörrar på fritidshem.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (2 nya dörrar) samt ny hiss och trappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (byte av fönster).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (borttagning av fönster) samt installation av ny ftx-ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).