Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Kommer att trippelcertifieras enligt Miljöbyggnad guld, hälsocertifiering WELL och NollCO2.
Nybyggnad av travanläggning mm i Malmö
Avser nybyggnad av travanläggning med banor och tillhörande faciliteter, som bl.a. körhall, stall, travskola, publikanläggning, sportbar, komplementsbyggnad, maskinhall, parkering m.m.
Nybyggnad av gymnasieskola i Malmö
Nybyggnad av gymnasieskola i 1 huskropp i 4 våningsplan + 1 indraget plan. Skärmtak samt mur.
Nybyggnad av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet avser nybyggnad av grundskola, förskola samt särskola. Yta: 10000-15000 m2.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Avser nybyggnad av 7000 m2 kontorslokaler i 7 plan samt källare med en yta på ca 2000-2500 m2. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontor i 1 huskropp i 7 plan. Yta: 9000 m2. Källare är utförd sen tidigare.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp i 11 våningsplan, yta ca 7500 m2.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Oxie, Malmö
Avser nybyggnad av skola och idrottsbyggnad för årskurs 1-6 för 525 elever. I projektet ingår även skylt, förråd, skärmtak (paviljong) samt ombyggnad av skola (kungshögsskolan). Parkering samt anläggning av 15 000 m2 utemiljö.
Ombyggnad av skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av skolbyggnad A, B och G i 2-5 våningsplan samt nybyggnad av miljö- och förrådsbyggnader H, I och J. Avser även en ny skolgård.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3. Objektets läge: Rosengårds Centrum, Dicksons väg 12, 213 68 Malmö.
Nybyggnad av förskola i Hermodsdal, Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i två plan med 10 avdelningar, yta 2500 m2. I projektet ingår även tillhörande markarbeten samt förrådsbyggnader och tillhörande parkeringsplats i grannfastigheten.
Nybyggnad av butik, kontor mm i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterliga information. vser nybyggnad av Kärcher Center i Fosie industriområde i Malmö. Byggnaden blir 1800 kvm och kommer i huvudsak inrymma butik, kontor, verkstad, lager och biltvätt.
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Avser nybyggnad av gymnastikhall i anslutning till skola. I projektet ingår även rivning av komplementsbyggnad. Parkering.
Ombyggnad av kontor och elevmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av kontor och elevmottagning av del av plan 10 och 11 som omfattar 3000 m2.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Avser 2000 m2 markområde för byggnation av kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Avser 2000 m2 markområde för byggnation av kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad till kontor och utbildningslokal i Malmö
Avser ombyggnad av befintlig industribyggnad för blivande verksamhet i form av arbetslivsträning bedriven av arbets- och socialförvaltningen, Malmö Stad.
Nybyggnad av lekplats i Malmö
Projektet avser anläggande av lekplats, hundrastgård, grillplats inkl. trädäck, gång- och cykelvägar, belysningsarbete, VA-arbeten, grundläggning till en toalettbyggnad, samt plantering av träd och vegetationsytor i en befintlig parkmiljö. Objektet är beläget i Sege park som ligger i Kirseberg i östra Malmö.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Malmö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Hyresgästanpassning till förskola samt åtgärder i vårdcentral i Malmö
Projektet avser hyresgästanpassning till lokaler för Förskolan Telningen samt åtgärder i vårdcentral. i projektet ingår även ny utemiljö.
Nybyggnad av kontor och logistiklokaler i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av logistikbyggnad och kontor.
Utvändigt renovering av kontorshus i Malmö
Avser utvändig renovering som omfattar takarbeten, fasadarbeten samt fönsterrenovering och fönsterbyte på plan 6.
Ombyggnad av lokaler på kvinnokliniken i Malmö
Avser ombyggnad av Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC):s gamla lokaler till Malmös nya familje-BB.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Malmö
Avser rivning av förråd, marksanering, dränering, nybyggnation av miljöhus, om- och nybyggnation av skolgårdens utemiljö.
Ombyggnad till hamburgerbar i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till restaurang (max), fasadändring (byte av glasparti mot dörr, byte av glasparti samt ny entré) samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av anstalt i Malmö
Nybyggnad av sprinkleranläggning.
Nybyggnad av butik och serviceverkstad m.m. i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av butik med serviceverkstad samt två st biltvätthallar.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till tandläkarmottagning med en yta på 400-500 m2.
Ändring till vårdcentral i Malmö
Avser invändig ändring från gym till vårdcentral. Avser väggarbeten, installationer samt ytskikt.
Nybyggnad av stugby i Malmö
Nybyggnad av 10 stycken campingstugor.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av padelhall.
Utbyte av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser 4 st befintliga hissar 46 E-H som skall ersättas med nya hissar i befintligt hisschakt, samt en arkivhiss 5A, som endast får nytt styrsystem, inom SUS i Malmö.
Ombyggnad av kontor till vårdcentral i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till 400 m2 vårdcentral.
Anläggande av yta för beachvolleybollplaner i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fd tennisbanor till beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Ny- och ombyggnad av tömningscentraler för medicinska gaser, Region Skåne
Avser installation av kompressorer och tömningscentraler för teknisk luft och medicinsk gas i befintliga och nya byggnader på Malmö sjukhusområde.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Till- och ombyggnad av föreningslokal och restaurang i Malmö
Planer finns för ill- och ombyggnad av föreningslokal/restaurang samt överbyggnad av terrass för uteservering.
Utbyte av passerkontrollsystem och inbrottslarmsystem på universitetsbyggnad i Malmö
Avser utbyte av passerkontrollsystem och inbrottslarmsystem inom Orkanen 1, Allmänna sjukhuset 9 och Klerken 4 i Malmö. Objekten är belägna på följande adresser: Orkanen 1 – Nordenskiöldsgatan 10 Allmänna Sjukhuset 9 – Jan Waldenströms gata 25 Klerken 4 – Carl Gustafs väg 34
Ombyggnad av Baltiska hallen, Malmö
Avser ombggnad för att utöka befintlig planyta till ca 52x28 meter för att uppfylla Arena-bestämmelser för handboll. Lokalen ska förses med ny belysning och ny nödbelysning.
Utökning av butikslyta i Malmö
Avser mindre utökning av yta vid befintlig butik samt fasadändring (nytt tak och ny dörr)
Ombyggnad av industri till restaurang m.m. i Malmö
Förhandsbesked för ändrad användning av industri till restaurang, gym, kontor, lager m..m
Målning av fönster på skola i Malmö
Avser fönstermålning på skola. Ställningsarbeten.
Tillbyggnad av kontorspaviljong i Malmö
Avser tillbyggnad av 30 m2 kontorspaviljong.
Ändring av kontorslokal till utbildningslokal i Malmö
Avser ändrad verksamhet från kontor till utbildningslokal. Arbetena avser främst väggarbeten, golv- samt målningsarbeten.
Uppsättning av skylt vid affärshus i Malmö
Avser uppsättning av skylt vid affärshus.
Ändring av lokal till idrottshall i Malmö
Ändring av lager/kontor till lokal för förenings- och idrottsverksamhet. Arbetena avser främst väggarbeten och ytskikt.
Ändring i tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändring i tandvårdsklinik där man utökar en mindre yta i befintlig lokal. Avser främst väggarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).