Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 166 st.

Nybyggnad av kontors och bostäder mm i Västra hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan inrymmande 40-tal lägenheter samt 60-tal bostäder för äldreboende samt 1 huskropp i 4-8 plan inrymmande kontorslokaler samt affärslokaler i nedre planet. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Färdigställandetid: våren 2023. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i 1 huskropp i 5- 12 plan. (garage byggs i 2 plan). Yta: 8000 m2 kontor, ca 2500 m2 parkeringsgarage.
Nybyggnad av logistik- och kontorsbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av logistik och kontorslokaler med en yta på 44000 m2. ( Tomtyta 66500 m2).
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar, (hus A och hus B) i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition, mottagningskök m.m. I projektet kommer rivning av en dagverksamhetslokal att ingå. Objektets läge: Lindängens centrum.
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus med en yta på ca 10000 kvm. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Malmö
Nybyggnad av eventcenter med vindtunnel, padelbanor, gym, kontor och restaurang.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp i 13 våningsplan, yta ca 7000 m2. I projektet ingår även parkeringsgarage under mark. (Totalt planeras 3 etapper kontor)
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barnkliniken byggnad 65 i två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Nybyggnad av parkeringshus och kontor i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en sammanbyggd huskropp som omfattar parkeringshus med 450 bilplatser samt kontorshus med en yta på ca 3500 m2.
Nybyggnad av parkeringshus i Malmö
Avser nybyggnad av parkeringshus med trästomme på 622 platser och upphandlas i delat utförande. Parkeringshuset förbereds för 120 laddplatser där de boende i Sege Park kan ladda sina bilar. Det har högt satta hållbarhetsambitioner och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus.
Nybyggnad av logistikanläggning
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Markomområde: 40000 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Total tomtyta: 43000 m2. Logistik/lagerlokaler ca 21000 m2.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av kontor i Vintrie Park.
Ombyggnad av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö
Avser stråk för rörpostledningar och AGV-transporter inom Nya sjukhusområdet i Malmö. Vidare ingår byggnadsanpassningar inom befintliga byggnader (ca 20 st) och i kulvertstråk som ej ingår i NSM-projektet. Avser även installationer i knutpunktsrum, laddningsstationer, service- och logistikutrymmen. Dessa kan ingå i nya byggnader som hanteras av andra projekt/delprojekt inom NSM.
Nybyggnad av kontor på Spillepengen i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan med 8 avdelningar för 160 barn samt tillhörande utemiljö.
Fasadarbeten på universitetsbyggnad i Malmö
Projektet avser byte av fasadmaterial på universitetsbyggnad. Fasadmaterial: glasfasad.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Avser rivning av bef förskola och nybyggnad av en förskola i 3 eller 4 våningar med plats för ca 160 barn. (Det översta våningsplanet används för teknik) Kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av förskola i Mamlö
Igångsättning tidigast under Q2 2019. Planer finns för rivning och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor, lager, showroom, miljöhus och plank. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar för 120 barn. Omfattar 1 vinkelbyggnad i 2 plan med fläktrum på plan 3. Läge: vid Kroksbäcksparken bredvid Kroksbäcks IP.
Nybyggnad av kontor och lager i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 3 våningsplan inrymmande 1300 m2 kontor samt 350 m2 lager.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 3000 m2 kontorslokaler.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Avser 2000 m2 markområde för byggnation av kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola. Yta: 2000-2500 m2.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, butik, restaurang m.m. Malmö
Avser om- och tillbyggnad av butik och restaurang, ombyggnad av lokal i källarplan till fritidsgård samt fasadändring (nya entréer, nytt fasadmaterial, ommålning av fasad, ny takkupol, byte av fönster).
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Malmö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av kontor, lager samt produktionslokal. Fasadändring (ny dörr och fönster).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ändrad planlösning av kontorsbyggnad, fasadändring (byte av fönster, dörrar, nya trappor m.m.
Etablering och renovering av skolpaviljonger i Malmö
Avser flyttning och renovering av två st befintliga paviljonger ( A och C) som ägs av Malmö stad och som flyttas från sin nuvarande plats inom Malmö till fastigheten Tygelsjö 41:40. I samband med flytten renoveras dessa paviljonger. Arbetsområdet omfattar ca 7000 m2. De paviljonger som skall flyttas och renoveras omfattar tillsammans ca 570 m
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3. Objektets läge: Rosengårds Centrum, Dicksons väg 12, 213 68 Malmö.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 lägenheter.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Avser ombyggnad till kontorslokaler. 900-1000 m2.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Ombyggnad av hotell till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Etapp 1 är hus B och C. Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser omläggning av yttertak med tillhörande plåtarbete, omfogning, fönsterbyte och fönstermålning.
Ändring till vårdcentral i Malmö
Avser invändig ändring från gym till vårdcentral. Avser väggarbeten, installationer samt ytskikt.
Ombyggnad till läkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av fd kontor till läkarmottagning.
Ombyggnad till bilservicelokal i Malmö
Ändrad användning av lokal samt fasadändring.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Oxie, Malmö
Nybyggnad av skola och idrottsbyggnad, skylt, förråd, skärmtak (paviljong) samt parkering och ombyggnad av skola (kungshögsskolan).
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Sysavs befintliga kontorslokal. Option ingår under projektnummer 1651480 som omfattar utbyte av glaspartier i konferensrum på befintligt kontor.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Renovering av djursjukhus i Malmö
Avser fortsatt renovering av djursjukhus med en yta på ca 650 m2. Totalkostnad för båda etapperna är ca 75 mkr.
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik med en yta på 340 m2.
Ombyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Nybyggnad av kontor och lager i Malmö
Nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av kyrka, fasadändring (insättning och byte av fönster) samt ändring av ventilation och bärande konstruktion.
Renovering av vårdanläggning i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändrad användning av kontor till vårdanläggning. Aser invändig renovering.
Renovering av garage vid sporthall i Malmö
Rönnen sporthall är beläget på Rönnbladsgatan 1A, Malmö. I samma byggnad där garaget är beläget finns även idrottshall med tillhörande utrymmen. Projektet avser renovering av garage där omfattande skador har uppkommit på delar av stommen i garaget. Arbetet innefattar bland annat att befintliga ingjutna stålbalkar i bjälklaget ska tas bort och ersättas av nya betongbalkar, korrosionsskadade pelarkapitäl ska kringgjutas. Dessutom åtgärdas bl.a. vattenavrinning och belysning.
Utbyte av styr- och övervakningsanläggning vid Luftfartsverket i Malmö
Projektet avser utbyte/modernisering av befintlig styr- och övervakningsanläggning. Entreprenaden omfattar komplett styr- och övervakningsanläggning med DHC levererad med ny dator. I entreprenaden ingår även att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående, styr- och övervakningsdon samt att elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. SÖ-anläggningen ska utföras med styrning, reglering och övervakning i fritt programmerbara datorundercentraler/PLC-utrustning. Ombyggnad av apparatskåp och komplettering med erforderlig utrustning.
Ombyggnad till butik m.m.i Malmö
Ändrad användning till butik och veterinärmottagning samt fasadändring.
Nybyggnad av toalett i Malmö
Upptaget i investeringsbudget.
Ändring av ventilation i hamburgerbar i Malmö
Fasadändring (ny imkanal) samt ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring (igensättning av dörr, byte av dörr till fönster samt byte av dörr) samt ombyggnad.
Rivning av bilanläggning i Malmö
Avser option från projektnummer 1632878. Projektet avser rivning av bilanläggning som omfattar bilhall, bilverkstad samt kontor.
Takrenovering på Kyrkans hus i Malmö
Avser renovering delar av tak på Kyrkans hus i Malmö
Ändring till spelstudio i Malmö
Ändrad användning (från restaurang till spel- och fotogrammetristudio.
Nybyggnad av toalett i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Utbyggnad av Slottsträdgårdens café i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av restaurangdel kök och miljörum.
Avser ombyggnad av annex till konferenslokal.
Planer finns för ombyggnad av annex till 150 m2 konferenslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Rivning av kontor i Malmö
Avser rivning av kontorsbyggnad i 2 plan+ källardel. yta : 1500-2000 m2.
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik på ca 70 kvm, kommer finnas plats för ca 30 personer i butiken.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändrad användning av butikslokal till tandläkarmottagning.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett.
Invändig målning av Västra Klagstorp kyrka Malmö
Projektet avser invändig målning av kyrka.
Renovering av förskola vid församlingshus i Malmö
Projektet avser invändig renovering av förskola som omfattar främst ytskikt samt installationsarbeten.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av lokal samt ändrad brandcell.
Renovering av flygelbyggnad vid Katrinetorp, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser renovering av västra flygelbyggnaden vid Katrinetorp.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändrad användning av butik till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Till- och ombyggnad av föreningslokal/restaurang samt överbyggnad av terrass för uteservering.
Rivning av gymnasieskola i Malmö
Rivning av befintlig gymnasieskola.
Rivning av lokstall i Malmö
Rivning av lokstall.
Ändrad användning till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändrad användning av kontor till tandläkarmottagning.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Förhandsbesked för nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Hyresgästanpassning.
Ombyggnad av sjukhus i Malmö
Fasadändring samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av ridhus i Malmö
Ändrad planlösning, nytt ventilationssytem samt nya va-ledningar.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Ändrad planlösning.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av lokal till kontor samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av butik i Malmö
Ändring av restaurang till butik (sammanslagning med butik) samt installation av hiss.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändring av lokal till tandvård samt ny ramp. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Malmö
Fasadändring, upplag av sopkärl, rivning av soprum samt flytt av wc .
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (ändring av entré med ny ramp).
Utvändigt underhåll av gatukök i Malmö
Fasadändring av gatukök (nya skjutfönster).
Utvändigt underhåll av garage i Malmö
Fasadändring (ny garageport).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (nya fönster och ny dörr) samt ny utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Malmö
Installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Installation av solceller på tak.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.