Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 25000 m2 huvudkontor åt EON. Totalkostnad: 1,1 miljarder. Kontorshuset kommer även innehålla restaurang och gym, även terrass på taket. Nybyggnationen kommer att certifieras med högsta miljöcertifieringsnivå enligt Breeam och The Well Building Standard.
Nybyggnad av travanläggning mm i Malmö
Avser nybyggnad av travanläggning med banor och tillhörande faciliteter, som bl.a. körhall, stall, travskola, publikanläggning, sportbar, komplementsbyggnad, maskinhall, parkering m.m.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 7 våningsplan med en yta på 12000 m2. Miljöcertifierat projekt : LEED Platinum.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontor i 1 huskropp i 7 plan. Yta: 9000 m2. Källare är utförd sen tidigare.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp i 6 våningsplan, yta: ca 7500 m2.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp i 11 våningsplan, yta ca 7500 m2. Miljöbyggnad Guld-certifierad.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Malmö
Avser ny- och ombyggnad av skola, idrottshall, förråd samt markparkering. I projektet ingår även rivning av skolbyggnader. Avser 4 st huskroppar nybyggnad och ombyggnad, samt rivning av 2 st huskroppar.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Oxie, Malmö
Avser nybyggnad av skola och idrottsbyggnad för årskurs 1-6 för 525 elever. I projektet ingår även skylt, förråd, skärmtak (paviljong) samt ombyggnad av skola (kungshögsskolan). Parkering samt anläggning av 15 000 m2 utemiljö.
Nybyggnad av bibliotek i Lindängen, Malmö
I Lindängens centrum planeras det för ett nytt, större bibliotek som är bättre anpassat till mängden besökare.
Nybyggnad av sporthall och fritidsgård i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av sporthall och fritidsgård i 1 huskropp i 3 plan.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser en större tillbyggnad till Lindängeskolan för en särskoleverksamhet för 70 elever. Det är en tillbyggnad i två våningar med fläktrum på tredje våningen. Miljöhus och förråd. I projektet ingår även marksanering, markentreprenad och ombyggnation. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper. Entreprenadarbetena kan påbörjas 20230123. Deltider: Etapp 1: 20230123-20241114 Etapp 2: 20230515-20231115 Etapp 3: 20240508-20241114
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till gymnasieskola.
Tillbyggnad av varuhus och nybyggnad av kontor mm i Svågertorp, Malmö
En kommande detaljplan avser möjliggöra en förtätning av fastigheten Kulthuset 1 genom en tillbyggnad av det befintliga IKEA-varuhuset och uppförandet av nya byggnader avsedda för centrumverksamhet och kontor. De tillkommande byggnaderna avses användas av IKEA för att etablera ett innovations- och utvecklingscenter kopplat till deras globala verksamhet. Förtätningen skulle preliminärt kunna omfatta cirka 40 000 m2 bruttoarea varav cirka 10 000 m2 är tillbyggnad av det befintliga varuhuset och 30 000 m2 för kontor och centrumverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola (8 avdelningar). Yta: 2726 m2. Förskolan är dimensionerad för 180 barn med ett tillagningskök som är dimensionerat för att leverera 200 portioner/dag. I projektet ingår även tillhörande uteförråd, skärmtak och utemiljö. Rivning av förskola (4 avdelningar).
Nybyggnad av förskola i Hermodsdal, Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i två plan med 10 avdelningar, yta 2500 m2. I projektet ingår även tillhörande markarbeten samt förrådsbyggnader och tillhörande parkeringsplats i grannfastigheten.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en förskola i tre plan med plats för cirka 160 barn. Under tak/plan fyra ska finnas teknik- och personalutrymmen. Förskolan indelas i åtta avdelningar med två avdelningar på första våningen för de yngsta barnen, fyra avdelningar på andra våningen och två avdelningar på tredje våningen för de äldsta barnen. På första våningen finns också bland annat storkök, miljörum, vattenlek, teknikutrymmen och sprinklerrum. På tredje våningen förutom avdelningar finns också gemensamma utrymmen för barnen så som bibliotek, pedagogiskt kök, ateljé mm. Objektets läge: korsningen mellan Almviksvägen i söder och Skrivaregatan i öster. Yta : 2674 m2.
Nybyggnad av förskola i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar (huvudbyggnaden) samt två komplementbyggnader och en mindre cykelparkering med tak. Huvudbyggnaden är i tre plan med två avdelningar per plan samt med en vindsvåning för teknik. I huvudbyggnaden finns lokaler för personalen, administration samt ett mottagningskök. Den större komplementbyggnaden innehåller ett miljörum, cykelförråd samt ett materialförråd. Objektet är beläget i Limhamn med huvudentré från Barlastgatan.
Tillbyggnad av verksamhetslokaler på Möllevången i Malmö
Planen är att tillföra en helt ny fastighet i anslutning till anrika Trikåfabriken. Det ska göras hållbart, smart och med de gamla tiderna som inspiration. Vi kommer bygga klimatsmart, med stor andel återbrukat material, hög teknikprofil med fokus på energioptimering och lågt driftavtryck. Huset ska stimulera till delning av tjänster, samutnyttjande av ytor mellan hyresgäster och förhoppningen är att kunna tillföra gemensamma ytor i bottenvåningen som ger en extra dimension i sammanhanget. Miljöklass: Miljöbyggnad i Drift, nivå guld. Adress: Monbijougatan 13-17, Friisgatan 28-30, Helsingborgsgatan 15-17.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad kontor (grön sekretess).
Ombyggnad av Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö
Avser ombyggnad samt installationsanpassningar med erforderliga kringarbeten av Hovrätten över Skåne och Blekinge Arbetet omfattar: - Ny förhandlingssal - Komplettering av glaspartier i salar - Ombyggnation av kontor, mötesrum, hänvisningsrum, nämndemannarum, förråd, telefoniväxel - Nytt fläktrum med nya aggregat på takplanet
Ramavtal avseende tillsyn och skötsel av portar och grindar, Malmö kommun
Ramavtal avseende tillsyn och skötsel för maskindrivna portar och grindar samt akuta åtgärder och avhjälpande underhåll för automatiska liksom portar och grindar. Avtalstid 2023-02-13 - 2025-02-12 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Nybyggnad av restaurang, förråd samt uppsättning av 10 st belysta skyltar.
Ombyggnad till omklädningsrum och café i Malmö
Projektet avser ombyggnad till omklädningsrum och café med en yta på 1000 m2.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Avser tillbyggnad av 650 m2 skollokaler. Fasadändring (ny kulör), uppsättning av skyltar samt marklov för trädfällning.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Tak, Fasad och Fönsterbyte på kliniska forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) SUS Malmö
Avser tak, fasad och fönsterbyte på byggnad 91, 92 och 93, Clinical Research Centre (CRC) SUS Malmö Entreprenaden kommer att delas in i tre huvuddelar.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Fasadarbeten på kyrka i Malmö
Projektet avser renovering av stenfasad på kyrka.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser främst hyresgästanpassning av kontor, plan 10 och 11.
Ombyggnad av hotell till kontor alternativt bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler alternativt 10-tal bostäder.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Byte av tak på kontorshus i Malmö
Avser byte av tak på befintlig kontorsbyggnad, från korrigerad plåt till valsad plåt. Takyta: 400-600 m2.
Renovering av moduler för lons-stay boende i Malmö
Projektet avser flyttning och renovering boende för säsongsarbetarhotell (long stay).
Förstärkning av kyrktorn på kyrka i Malmö
Projektet avser förstärkning av kyrktorn på Södra Sallerups kyrka.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändrad användning (kontor till tandläkarklinik).
Ombyggnad till barnavårdscentral i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till vård (bvc). Arbetena avser främst installationsarbeten samt nya ytskikt.
Nybyggnad av lekplats i Malmö
Nybyggnad av temalekplats.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (byte av kulör).
Modulbyggnad till Malmö, Tullverket
Avser ny modulbyggnad för klareringsexpeditionen i Malmö och omfattar komplett leverans av fullfunktionell modulbyggnad med kompletta installationer för kraft, belysning, tele, VA, och luft. Byggnaden ska monteras på en asfalterad yta.
Ändring till cafeteria i Malmö
Projektet avser ändring av butik till café/kaffebar. Arbetena avser främst vägg- och målningsarbeten.
Utvändig renovering av kontor i Malmö
Avser fasadändring som omfattar nytt plåtparti samt kulörbyte samt åtgärder av fönster.
Ändring till tandläkarmottagning i Malmö
Ändrad användning från kontor till tandklinik. Avser mindre invändiga arbeten samt åtgärder av Wc.
Fasadändring på skola i Malmö
Fasadändring ( igensättning av 3 takfönster).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).