Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av butikslokaler i Tjörröd, Höganäs
Projektet avser nybyggnad av butikslokaler med en yta på totalt 1900 m2. (Omfattar 4000 m2 markområde).
Nybyggnad av klubbstuga m.m. i Höganäs
Det nya klubbhuset består av två delar; huvudbyggnad och komplementbyggnad. Det nya klubbhuset får en placering delvis ovanpå det befintliga klubbhuset. Huvudbyggnaden är utförd i ett plan med en yta ca 370 m2. Byggnaden innehåller klubbrum med kök och kansli, omklädningsdel, teknik etc. Komplementbyggnaden är utförd i ett plan med en yta på ca 71 m2. Byggnaden innehåller maskinrum, materielrum och miljörum. Solceller. Marklanläggning samt upprustning av befintlig parkeringsplats.
Ombyggnad av familjecentral Delfinen i Höganäs.
Avser ombyggnation av Familjecentralen Delfinen. Lokalerna skall innehålla barnmorskemottagning, BVC, aktivitetsrum för öppnaförskolan mm och i anslutning till byggnaden skall en ny avfallsstation (miljöutrymme) byggas.
Till- och ombyggnad av kontor, omklädning och matsal i Höganäs
Avser en tillbyggnad till befintlig personalbyggnad samt ombyggnad av delar i befintlig personalbyggnad på Höganäs avloppsreningsverk. Tillbyggnaden består av t.ex. ny matsal, nya omklädningsrum, nya kontor och mötesrum.
Ombyggnad av butik i Höganäs
Ombyggnad butik och enté. Vindfång.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder vid lekplats i Höganäs
Projektet avser att anlägga lektunnlar vid befintlig lekplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).