Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tennishall i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av tennishall med en yta på 3500 m2. I projektet ingår även rivning av en tennishall.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Höganäs
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av Höganäs energis kontor i Höganäs.
Nybyggnad av padelhall i Höganäs
Avser nybyggnad av padelhall.
Renovering av Länsstyrelsens förvaltningskontor i Mölle, Höganäs
Länsstyrelsen Skånes förvaltningskontor utanför Mölle i Höganäs kommun är i behov av byte av fasad och takbeklädnad samt underhåll av fönster och skorsten. Byggnaden är en gammal dräng- och pigbostad och fastigheten i sin helhet är av kommunen klassad som kulturminne. Byggnaden ska renoveras på så sätt att en äldre karaktär vidhålls.
Nybyggnad av servicebyggnad vid busstorget, Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Offentliga toaletter i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser nya offentliga toaletter i Tivoliparken i Höganäs kommun.
Renovering och fuktåtgärd på Hemmestorps mölla
Avser renovering och fuktåtgärd på Hemmestorps mölla i Blentarp. Uppdraget omfattar b.la. golvbyte samt väggbeklädnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.