Alla aktuella bostadsprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 378 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Möndal
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 330 lägenheter, ca 8000 kvm verksamhetslokaler, hotell mm. Projektet kommer att delas upp i etapper och byggnationen kommer att pågå under flera år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 240-260 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Trollhättan etapp 1
Avser nybyggnad av 442 studentbostäder på fastighet Kuratorn i Trollhättan. Byggnationen kommer att ske i 2 etapper.
Nybyggnad av bostäder i södra Partille
Projektet avser nybyggnad av 900 lägenheter i blandad bebyggelse (ca 13000 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 115 lägenheter i flerbostadshus med 6-9 våningar i ett kvarter med innergård. På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av flerbostadshus. 144 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Ulricehamn
Ombyggnation av en befintlig och nybyggnation av Rytteshov demenscentrum, med 9 nya avdelningar och administrativa lokaler i en ny byggnad. Totalt 85 lägenheter inklusive 4 par lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler med största byggnadsarea på 1100 kvm och 5 våningar samt 1200 kvm och 5 + 2 våningar varav de två nedersta i denna markanvisning förutsätts innehålla verksamhetslokaler utförda i suterräng utmed Östra Eriksbergsgatan. Med dessa förutsättningar har den östra byggrätten 11 500 kvm ljus BTA för bostadsändamål och 1164 kvm ljus BTA för ändamål verksamhetslokaler. Sammanlagt 12 664 kvm ljus BTA.
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 80 bostäder i friliggande hus, parhus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av 129 st lägenheter i 9 våningshus. 1-4 rok. Gemensam lokal på våning 10
Nybyggnad av lamellhus i Eriksberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lamellhus med 175 lägenheter, verksamhetslokal i bottenvåningen samt parkering i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 159 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Göteborg
Totalt kommer 114 lägenheter att skapas, fördelade mellan Riksbyggens 69 bostadsrätter och Elof Hansson Fastigheters 45 hyresrätter. Dessutom kommer 3000 kvadratmeter av byggnaden att användas för kommersiella ändamål. Byggnationen kommer att utföras som en gemensam produktionsteknisk enhet, men med en så kallad 3D-fastighetsbildning för att underlätta delningen av fastigheten. Fasaden kommer att bestå av återbrukat tegel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad miljörum/förråd.
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tre hus med 7-11 våningar med totalt 160 lägenheter. I hus 1 (38 lägenheter) ingår ett boende med särskild service om 9 lägenheter och gemensamhetsytor. Hus 2 (62 lägenheter) kommer enbart omfatta hyresrättslägenheter. I hus 3 (60 lägenheter) kommer Tallhöjdens bogemenskap finnas med lägenheter och tillhörande gemensamhetslokaler som bl a inkluderar storkök, bastu och gästrum. Markarbetet påbörjades i juni 2022.
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp B, Kvarter 3
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i 4-5 våningar i flerbostadshus och 250 kvm lokalyta. Innan byggnationen kan påbörjas ska ett befintligt parkeringsdäck rivas. Målet är att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara återbrukat.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter med bostadsrätti flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus med butiker och restauranger i bottenplan.
Renovering av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster på totalt 465 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
På- och tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ca 60 nya lägenheter och innebär dels en påbyggnad med 1,5 våningar på ett befintligt hus på sju våningar och tillbyggnad ett bostadshus på tio våningar.
Nytt bostadshus för studentboende i Krokslätt
Projektet avser nybyggnad av bostadshus på 11 våningar för ca 100 studentbostäder samt restaurang och butik i bottenvåningen.
Om- och tillbyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende med tre avdelningar och nytt kök. Tillbyggnad med ca 24 platser samt renovering av den bef byggnaden på ca 5000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i flerbostadshus med 8-11 våningar i ett halvt kvarter. På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tre flerbostadshus med 46 lägenheter med 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadhus i Kinna
Nybyggnad av 3 huslängor med 23 hyreslägenheter, 58 bostadsrätter, 1 gemensamhetslokal med förråd och 1 förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 280 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 9 våningar och garage i källarvåning. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av ca 110 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokslätt, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 6-7 våningar med garage i källarplan. Kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av samverkanshus i Gällstad, Ulricehamn
Avser nybyggnad av samverkanshus med äldreboende, förskola och storkök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsdäck och komplementbyggnader, 121 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i södra Partille
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i blandad bebyggelse (ca 13000 kvm).
Nybyggnad av bostäder i södra Partille
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i blandad bebyggelse (ca 13000 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 109 lägenheter och en gemensamhetslokal i punkthus med 10 och 11 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2023.
Nybyggnad av bostäder i södra Partille
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i blandad bebyggelse (ca 13000 kvm).
Exploatering av mark för bostäder och förskola i Herrljunga
Bostäderna och förskolan kommer byggas på id: 2111786.
Nybyggnad & ombyggnad av äldreboende i Vårgårda, etapp 1
Avser nytt boende i anslutning till det befintliga äldreboendet Kullingshemmet. Entreprenaden omfattar rivning del av äldreboende Hus D samt nybyggnad av byggnad. Totalt 110 nya lägenheter samt gemensamma ytor för enheterna planeras. För att undvika evakuering av boende så kommer det nya boendet byggas i två etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, Göteborg
Avser nybyggnad av två lamellhus på fyra respektive fem våningar och ett punkthus på sex våningar, totalt 96 bostadsrättslägenheter. Miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av studentlägenhet i Trollhättan, etapp 2
Nybyggnad av studentbostäder (hus 1-2, etapp 1), Nybyggnad av studentbostäder (hus 3-5). etapp 2., Nybyggnad av studentbostäder, (etapp 3, hus 6-7) Kuratorn 2.
Nya bostäder i Lindome, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 60-70 småhus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Trollhättan, etapp 3
Nybyggnad av studentbostäder (hus 1-2, etapp 1), Nybyggnad av studentbostäder (hus 3-5). etapp 2., Nybyggnad av studentbostäder, (etapp 3, hus 6-7) Kuratorn 2.
Nybyggnad av småhus, rad/kedjehus och flerbostadshus i Henån
Projektet avser nybyggnad av 45-50 småhus, ca 10 bostadsrätter i rad/kedjehus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus, student- och trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad flerbostadshus på 5-10 våningar med minst 50 lägenheter i hörnet Hästhagsvägen/Nonnens väg.
Nybyggnad av företagsbostäder på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser nybyggnad av företagsbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
I Kännestorp finns planer på att bygga cirka 70 bostäder i närheten av Spekerödskolan. Det är ännu inte klart i vilken upplåtelseform bostäderna kommer att bli. Just nu pågår det ett arbete med detaljplan.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 37 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter med bostadsrätt och en gemensamhetslokal i flerbostadshus.
Nybyggnad av kombinerad förskola och omsorgsboende i Vårvik, Trollhättan
Planer finns för ett vård- och omsorgsboende med 108 boendeplatser (12 avdelningar) fördelat på sex eller sju våningar, samt en förskola med motsvarande sex avdelningar, fördelat på två plan. Tanken är att vissa ytor möjligen skulle kunna samnyttjas
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisings Backa, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamheter i Källby, Götene
Detaljplanen medger centrumändamål och bostäder i större delen, enbart centrumändamål i den södra delen där Dafgårds outlet är idag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollebygd, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus. Etapp 2- 2178562 och etapp 3- 2178564.
Nybyggnad av radhus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 20-22 lägenheter i radhus samt parkeringsplatser.
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Göteborg
Husen fördelat på 6 st. fastigheter har 5-8 våningar, med en sockelvåning som varierar i höjd p g a den kuperade marken. Totalt ca 600 lägenheter. Fastigheterna ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram, varför det är viktigt att särskilda värden skyddas och beaktas i samband med entreprenaden. Denna entreprenad omfattar i huvudsak fasadrenovering i form av byte av fasadbeklädnad, tilläggsisolering samt byte av fönster i Hus A, samt option för samma åtgärder på Hus B.
Nybyggnad av äldreboende i Uddevalla
Planer finns för nybyggnad av äldreboende med 60 platser på Rydingsberg, Äsperöd. Boendet ska både ha demensenhet och somatiskt vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus, småhus och gruppbostad i Hasslum, Skövde
Markreservation. Planer finns för byggnation av 58 bostäder i radhus, ett friliggande småhus och en gruppbostad på Insatsvägen i Hasslum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Flatås, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Avser nybyggnad av 21 st energi- och miljösmarta lägenheter på Öckerö.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, utbyte av installationssystem och byte av taktäckning på flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering av ventilation mm i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av 2 fastigheter i Skara
Belägna vid Vattentornsparken ca 200 m från busstationen finns två byggrätter med maximalt 220 kvm byggnadsyta vardera. Där kan byggnader om 3 våningar uppföras med maximalt 9,5 meters byggnadshöjd. Fastigheten omfattar 1 940 kvm och parkering kan hyras i norra änden av parken om parkeringsbehovet inte helt kan lösas inom fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skene, etapp 1
Avser renovering/ombyggnad av området Assberg, samt byte av en markförlagd kulvert på området Sandvallsäng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnad. Et 2 id nr-2329723 och Et 3 id nr- 2329724.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus i 4 våningar med 16 lägenheter samt parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus. En huskropp bestående av 41 lägenheter på fem våningar. BTA 3500kvm
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Lerums kommun
Avser leverans av trygghetsskapande teknik inom särskilt boende (Socialtjänstlagen, äldreomsorg) samt inom funktionsstöd (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Avtalstid 5 år med möjlighet till förlängningar.
ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla, Huvuddel 2
Projektet avser ROT-renovering, byte fasad, fönster och ventilation i flerbostadshus på Balladvägen 2-4, 14-16, 18-20, Serenadvägen 1-3-5, 7-9-11, 17-19.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil
Projektet avser nybyggnad av 29 lägenheter med bostadsrätt i radhus och fyrbohus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett centrumnära läge. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön i området avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde.
Nybyggnad av bostäder i Vårgårda, etapp 2
Omfattar nybyggnation av bostäder och ca 4 750 kvm BTA i en andra etapp. Etapp 1 och 3 finns på projektid : 2090226 och 2090232.
ROT-renovering av flerbostadshus i Munkedal
Projektet omfattar tre huskroppar samt en fristående tvättstuga. Huskropparna uppfördes tidigt 1970-tal. Huskropparna består av entréplan med blandat lägenheter och källare, bostadsvåningar och vind, totalt 4 plan. Fastigheterna kommer efter färdigställd ombyggnad innehålla 112 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus i 3 huskroppar i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus med 3 våningar + suterrängvåning. Gamlestan 1:132 Gamlestan 1:134 Gamlestan 1:135 Gamlestan 1:137
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 38 hyreslägenheter i ett punkthus och komplementbyggnader.
Renovering av flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Projektet avser renovering av bl a tak, fasad, balkonger, fönster, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök i flerbostadshus. Hiss på Kalendervägen 6 skall moderniseras. Objektet är beläget på Kalendervägen 6 och 8 i Kortedala, Göteborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Avser nybyggnation av bostäder i området Handelsträdgården, Relingen 13 och Riggen 4 i Ulricehamn.
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av 7 bostäder i fristående villor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i fristående villor.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 45 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter i hyresrätt i fem flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollebrunn, Alingsås, etapp 2
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus vid Erskavägen 5, 8 och 9. Befintliga bostadshus och komplementbyggnader avses rivas.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Nybyggnad av bostäder på modistvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Modulkoncept.
Nybyggnad av lamellhus i Skara
Avser nybyggnad av lamellhus i vinkel, 30 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen i bottenplan och tillhörande utrymmen och markarbeten. Projektet innefattar ca 2970 m2 BTA och ca 1965 m2 BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus med 18 lägenheter i 3,5 våningar. Byggnaden ska uppföras i tre volymer och anpassas till platsens exponerade läge invid Stensjön.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering i tre byggnader med totalt 20 lägenheter, samt nyskapande av två lägenheter, och åtgärder på klimatskalen. Uppdraget utförs i tre etapper. Etapp 1: Hus A som ska vara färdigställd senast den 20 december 2024. Adress: Stockslyckevägen 12A-C Etapp: 2 Hus B som ska vara färdigställd senast den 22 juni 2025. Adress: Borgmästarevägen 13A-C Etapp: 3 Hus C som ska vara färdigställd senast den 19 december 2025. Adress: Stockslyckevägen 14 A-C

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).