Alla aktuella bostadsprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 324 st.

Nybyggnad av kontor, handel och bostäder i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av kontor, handel och ca 300 lägenheter med 7-27 våningar. Mark- och saneringsarbeten påbörjas i januari 2022. Parallella arkitektuppdrag: Dorte Mandrup, Wingårdhs och Dinelljohansson.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 600 klimatsmarta lägenheter i flerbostadshus. Kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 241 lägenheter med hyresrätt och 156 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Projektet är indelat som följande; Hus B1, B2 och Ceasar - bostadsrätter. Hus David hyresrätter, Erik är hyresrätter och 8 BMSS lokaler, hus Adam är hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 326 lägenheter i två torn om 7 respektive 20 våningar, bottenvåningen kommer att inrymma lokaler för handel och restaurang tillsammans med bostadsentréer och under de två husen anläggs ett gemensamt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 360 lägenheter i fyra kvarter. Kvarteren kommer att byggas etappvis under ett flertal år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 6 och 9 våningar med butikslokaler i bottenplan. På taken blir det både sedumväxter och solceller. Markarbetet påbörjas i november 2022. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Eriksberg, Göteborg
Avser nybyggnad av 130 bostadsrätter i 3 punkthus på 5-16 våningar med underjordiska garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 93 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 80 bostäder i friliggande hus, parhus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Göteborg
Totalt kommer 114 lägenheter att skapas, fördelade mellan Riksbyggens 69 bostadsrätter och Elof Hansson Fastigheters 45 hyresrätter. Dessutom kommer 3000 kvadratmeter av byggnaden att användas för kommersiella ändamål. Byggnationen kommer att utföras som en gemensam produktionsteknisk enhet, men med en så kallad 3D-fastighetsbildning för att underlätta delningen av fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eriksberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lamellhus med 175 lägenheter, verksamhetslokal i bottenvåningen samt parkering i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kongahälla, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad äldreboende SÄBO i Stenungsund
Entreprenaden avser att uppföra en nybyggnation av ett nytt Särskilt boende för äldre. Byggnaden är 5 våningar hög och är på ca 9500m2 BTA, där plan 1 består av kontor, dagligverksamhet, miljörum, omklädningsrum m.m. Våning 2- 5 är gemensamt 104 lägenheter och personalutrymmen där våning 5 skiljer sig från övriga utrymmen med en takterass. Vindsplanen innefattar lägenhetsförråd och teknikutrymmen. Utöver dessa byggnader innefattar entreprenaden omfattande markarbeten - bl.a. inlastningsytor, parkeringsplatser, utemiljö och reservkraftverk. Entreprenaden får ej påverka kringliggande verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av flerbostadshus. 144 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 119 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 9 våningar och garage i källarvåning. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70-120 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp B, Kvarter 3
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i 4-5 våningar i flerbostadshus och 250 kvm lokalyta. Innan byggnationen kan påbörjas ska ett befintligt parkeringsdäck rivas.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 hyresrätter där ca 20 lägenheter i ett så kallat trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus samt vårdcentral.
Nybyggnad av flerbostadshus mm på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter och äldreboende eller förskola.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Borås
Avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende på Kristinegränd 7 i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus på Björlanda, N1 Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 98 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter med 3-4 våningar + inredd vind.
Nybyggnad av flerbostadshus på Björlanda, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter (ca 5600 kvm BOA) i flerbostadshus med 4-5 våningar + inredd vind.
Om- och tillbyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende med tre avdelningar och nytt kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bronäs, Ulricehamn, etapp 4-5
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer att utföras i etapper. Etappindelning: Etapp 1, 2 och 3 är i fastigheten Daltorp 11, etapp 4 är inom fastigheterna Tegelbruket 10 och 11, etapp 5 är i fastigheten Tegelbruket 8.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Rivning av industrihus och nybyggnad av bostadsområde i Götene
Planer finns för ett nytt bostadsområde i kvarteret Hallonet. En industrifastighet kommer att rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 6-7 våningar med garage i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 109 lägenheter och en gemensamhetslokal i punkthus med 10 och 11 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp C, Kvarter 6
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i 4-6 våningar i lamellhus
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet m.m i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, centrumverksamhet, kontor och restaurang.
Nybyggnad av bostäder, kontor och butiker i Stenungsund
Planer finns för bostäder om ca 1500 kvm BTA innehållande ca 20 lägenheter samt kontor om ca 4000 kvm BTA och butiker/lokaler om ca 800 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder med mera.
Nybyggnad av lägenheter vid Vråsjöområdet i Marks kommun
150-200 lägenheter. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Lerum
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 80 bostäder i flerbostadshus, i 4-6 våningar med kontor och verksamhetslokaler i entréplan.
Nybyggnad av särskilt boende i Åmål
Avser nybyggnad av särskilt boende med 50 boende, administrationslokaler, samlingslokaler och ett centralkök. Yta för bostäder är ca 3 800 kvm och för köket ca 250 kvm, samt yta för lokaler.
Nybyggnad av bostäder och kompletterande verksamheter i Skövde
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse och kompletterande verksamheter inom fastigheten Glimmern 1, samt att förbättra trafiksituationen runt fastigheten. Den befintliga byggnadens bruttoarea uppgår till ca 11 500 m². Planförslaget möjliggör för en total bruttoarea om ca 39 000 m²
Nybyggnad av seniorbostäder i Skövde
Avser nybyggnad av 61 seniorlägenheter i två huskroppar med upp till 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjo, etapp 1
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus i ett sjönära läge. I etapp 1 planerar man för 75 bostäder i 24 meter höga flervåningshus.
Nybyggnad av kombinerad förskola och äldreboende i Vårvik, Trollhättan
Planer finns för ett vård- och omsorgsboende med 108 boendeplatser (12 avdelningar) fördelat på sex eller sju våningar, samt en förskola med motsvarande sex avdelningar, fördelat på två plan. Tanken är att vissa ytor möjligen skulle kunna samnyttjas
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak, påbyggnad/ombyggnad av vind till 11 lägenheter i flerbostadshus samt nytt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Vänersborgs kommun, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet.
Byggnation för särskilt boende/ äldreboende i Tidaholm
Avser ombyggnad, invändigt underhåll av Solviks äldreboende med anledning av att boendet saknar vattensprinklers. Samt ett särskilt boende och demensboende i Tidaholms kommun.
Nybyggnad av bostäder, kontor, affärer och restauranger i centrala Ulricehamn
Planer finns för nya bostäder, kontor, affärer och restauranger samt underjordiskt garage (antal våningar okänt) i centrala Ulricehamn. Det kommande området på "Marknadsplatsen" kan ses som en förlängning av gågatan och en länk mellan gågatan och det nya området tegelbruket i norr.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Gunnilse
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av seniorbostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6058 lägenheter i seniorboende (+55 år) i fyra våningar + vind med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder. Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma ca 80 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ny detaljplan krävs. Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsområde i Lidköping
Syftet är att få fram bästa idé och förslag kring hantering och nyttjande av de kulturhistoriskt värdefulla röda husen samt en förtätning med bostäder i kvarteret. Det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen kommer att ligga till grund för kommande detaljplan där exploatören kommer att delta i detaljplaneprocessen och erbjudas ett markanvisningsavtal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Lägenheterna är i varierande storlekar från 1–4 rum och kök. I uppdraget ingår även utemiljöer, garage med parkeringsplatser där samtliga platser har elbilsladdning och gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet. Huset formas som ett plustecken för att maximera ljuset in i bostäderna med stora balkonger i flera väderstreck. Kommer att certificeras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Länsmansgården, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad mellan 29 och 40 lägenheter med 3-5 våningar i flerbostadshus med underliggande garage, komplementbyggnader och utvändig mark. Markarbetet påbörjas i april 2023.
Nybyggnad av bostäder i Mark
Planer för nybyggnad av bostäder med ca 28 lägenheter. Rivning Id 2284417
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Avser nybyggnad av 27 st energi- och miljösmarta lägenheter på Öckerö.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintliga bostäder i området och tillåta externa tvättstugor och förråd. I de västra delarna av området utreds möjlighet till förrättning genom uppförande av nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser tomter för nybyggnad av enbostadshus, radhus mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Bergsäter område C, Relingen 13 och Riggen 4 i Ulricehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av tre flerbostadshus och en komplementbyggnad samt anläggande av underjordsbehållare.
Nybyggnad av flerbostadshus eller småhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Nybyggnad av ca 12 lägenheter samt centrumetablering i markplan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 40 bostadsrätter fördelat på 2 bostadshus på södra Sjöbo, mellan Klintegtan och Johannelundsgatan. Detta ingår i detaljplanen för Mjölskivlingen 9 med flera.
Nybyggnad av LSS-gruppbostad i Silverbyn, Lidköpings kommun
Detaljplanearbetet har precis startats upp och kommer innefatta en gruppbostad och utemiljö. I exploatörens arbete ingår att projektera och utföra gruppbostaden och utemiljö samt förvalta den och hyra ut den till Lidköpings kommun. LSS-boendet på ca 550-650 BTA kommer att bestå av en gruppbostad med sex fullvärdiga lägenheter med tillhörande uteplats och verksamhetsutrymme med jour, kontor, omklädnad, rast, förråd och yta för möten i ett våningsplan i markplan. Uteplatser och trädgård ska utformas så att de är lättillgängliga, ger trygghetskänsla, motiverar till aktiviteter, lockar till att vara ute samt kan ge möjlighet till mindre odling. I övrigt ska det finnas möjlighet för räddningstjänst, ambulans och taxi att angöra framför entré. Parkeringsmöjligheter för 4st bilar och 2st gästparkeringar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Planer finns för nybyggnad av 55+ boende i Källeberg, Vänersborgs kommun.
Nybyggnad av bostäder mm i Skara
Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningar för bostadsbebyggelse, en utvidgning av befintlig veterinärverksamhet, samt förutsättningar för kunskapsskapande verksamheter och undervisning. Omfattar delar av fastigheterna Lönnen 2, Väduren 1, Planteringen 3:1, Skytten 1 och 2 samt Brogården 2:1.
Nybyggnad av bostäder mm i Skara
Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningar för bostadsbebyggelse, en utvidgning av befintlig veterinärverksamhet, samt förutsättningar för kunskapsskapande verksamheter och undervisning. Omfattar delar av fastigheterna Lönnen 2, Väduren 1, Planteringen 3:1, Skytten 1 och 2 samt Brogården 2:1.
Nybyggnad av bostäder i Bengtsfors
Planer finns för nybyggnad av ett 10-våningshus i Bengtsfors.
Nybyggnad av bostäder i Skärhamn
Projektet omfattar totalt ca 50 bostäder fördelade på få flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skoftebyn, Trollhättan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bostadstyp, lägenheter i flerbostadshus, som komplement till det huvudsakliga befintliga utbudet i Skoftebyn, vilket är villor/småhus. Planen är att möjliggöra för ca 40 lägenheter i 2-4 våningar.
ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla, Huvuddel 2
Projektet avser ROT-renovering, byte fasad, fönster och ventilation i flerbostadshus på Balladvägen 2-4, 14-16, 18-20, Serenadvägen 1-3-5, 7-9-11, 17-19.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Kinna
Avser nybyggnad av ca 62 bostadsrättslägenheter i det nya området Kvarteret Högskolan i Kinna. Totalt planeras det för ca 250 bostäder på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnader, rivning, anläggande av parkering samt anläggande av väg.
Byte av yttertak mm flerbostadshus i Göteborg
Byte av tak, installation av solceller och tilläggsisolering på vinden.
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Lerums kommun
Avser leverans av trygghetsskapande teknik inom särskilt boende (Socialtjänstlagen, äldreomsorg) samt inom funktionsstöd (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Avtalstid 5 år med möjlighet till förlängningar.
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Partilles kommun
Ramavtal avseende trygghetsskapande teknik på särskilt boende, bostad med särskild service LSS och korttidsboende. Avtalstid 2024-01-01 - 2027-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Fristad
Avser nybyggnad av en huskropp i trä med 29 stycken trygghetsbostäder, 28 tvåor och en trea samt ett stort gemensamt vardagsrum, takterrass och ett gym i huset.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter.
Nybyggnad av mindre hyreslägenheter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 50 mindre lägenheter. Energismart och certifiering med Miljöbyggnad Silver. Utfackningsväggsleverantör: OBOS Kärnhem Prefab AB, Peder Krants. Trappleverantör: UBAB, Peter Johansson.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 19 st bostäder i 2,5 våning i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnation av bostäder i området Handelsträdgården, Relingen 13 och Riggen 4 i Ulricehamn.
Nybyggnad av bostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av nytt bostadsområde intill Lekevi IP i Mariestad. Den inriktning som beskrivs i översiktsplanen är blandad småhusbebyggelse och omfattar cirka 30-50 bostäder samt att området ska knyta an till de intilliggande stadsdelarnas karaktärer.
Renovering flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser renovering av 332 lägenheter i flerbostadshus och avser bl a klimatskal, fönster, stambyten, markarbeten, fjärrvärme anslutning, nytt FTX-system mm. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler för centrumändamål i Ale
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.
Nybyggnad av LSS-boende i Surte
Nybyggnad LSS-boende, 14 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollebrunn, Alingsås, etapp 1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus vid Erskavägen 5, 8 och 9. Befintliga bostadshus och komplementbyggnader avses rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Horred, Mark etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter. Om intresset är stort kan ytterligare 28 lägenheter komma att byggas.
Utbyggnad av bostäder på Tjörn
Projektet avser utbyggnad av bostäder. Totalt föreslås ca 24 villor och ett mindre antal parhus.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av bostäder på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus och friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Dalsjöfors, Borås
Avser nybyggnad av 38 trygghetsbostäder i Dajsjöfors, intill äldreboendet Dalhem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).