Alla aktuella bostadsprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 250-300 lägenheter i flerbostadshus.
Påbyggnad och ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser påbyggnad 110 lägenheter i två våningar på befintliga fastigheter samt ROT-renovering i 200 lägenheter.
ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte och renovering av badrum, ny ventilation, tilläggsisolering och ny fasad beklädnad samt byte av fönster på flerbostadshus.
ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte och renovering av badrum, ny ventilation, ny fasad beklädnad samt byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus. I projektet blir det många hållbarhetssatsningar, bland annat solpaneler, laddstolpar för elbilar och sedumtak. Certifieras i enlighet Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter i parhus och 9 lägenheter i kedjehus. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 2
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av ca 20-25 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 10-15 gruppbyggda småhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ändring av lokaler till två lägenheter i del av flerbostadshus samt ändring av fasad.
Ombyggnad av vind i Uddevalla
Inredning av ytterligare bostad/lokal i flerbostadshus, inredning av vind.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, inredning av ytterligare bostad.
Rivning av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.