Alla aktuella bostadsprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett centrumnära läge. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön i området avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde.
Nybyggnad av korttidsboende i Falköping
Avser nybyggnad av ett korttidsboende och som ska innehålla gemensamehetsytor och 20 boenderum.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2B
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas. Fåraberget ligger i stadens nordöstra del och avgränsas av Skövde- och Skaravägen. I stadsdelen finns en ny detaljplan som medger utveckling av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. Mitt i området ligger Fårabergets kulle som är ett trivsamt naturområde. Den nya bebyggelsen planeras att omgärda naturområdet. Bostadsområdet ingår i ett planprogram.
Nybyggnad av bostäder i Ranten, Falköping
Nybyggnad av 16 hyresrätter.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Falköping
Förhandsbesked nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av villor i Stenstorp, Falköping
Klimat- och kvadratsmarta hus.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till 7 nya bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Installation av nya hissar i 6 trappuppgångar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från skola till bostadsbyggnad med lokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Falköping
Bygglov nybyggnad av korttidsboende.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till uthyrningslägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Anmälan anordning för ventilation i byggnader i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Fasadändring flerbostadshus. Byte av fönsterdörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Installation av FTX system för ventilation i byggnader flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.