Alla aktuella bostadsprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett centrumnära läge. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön i området avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Ändrad användning från förskola till lägenheter på Gumsen 5. Ändrad användning av beredningskök tilllägenheter på Alvared 4:167 och ändrad användning av postlokal till lägenheter på Alvared 4:119.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Byte av fönster och fönsterdörrar till pvc.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Installation av sprinkleranläggning på vårdboende i Floby
Avser installation av sprinkleranläggning på vårdboende Vilskegården, Floby.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Rivning av flerbostadshus i Falköping
Rivning flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).