Alla aktuella bostadsprojekt i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsutveckling i Vara
Planen syftar till att möjliggöra för en bostadsutveckling inom ett centrumnära läge. Detaljplanen kan komma vinna laga kraft våren 21.
Nybyggnad av korttidsboende i Vara
Avser nybyggnad av korttidsboende med 28 vårdplatser som kopplas med korridor mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Exploatering på 1629470. Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av grupphus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 14 stycken enbostadshus med vidbyggd carport samt ett teknikhus.
Takbyte på äldreboende i Vara
Vara Bostäder byter ut yttertaket och lägger dit ny papp läkt och tvåkupigt lertegel, man plockar även ner befintlig fasad som är av eternitplattor och ersätter den med en träfasad av bottenbräda och läkt samt byter ut samtliga fönster. Man kommer även att renovera en stor balkong på husets framsida. Eftersom samtliga boende kommer att bo kvar under renoveringen förväntar vi oss att leverantören kommer arbeta så att en god boendemiljö bibehålls under renoveringen.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad på en- och tvåbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.