Alla aktuella bostadsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan, etapp 1
Avser ny stadsdel med ca 200 nya bostäder, och under husen kommer även ett parkeringsgarage att uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan, etapp 2
Avser ny stadsdel med ca 200 nya bostäder, och under husen kommer även ett parkeringsgarage att uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Planen möjliggör en förtätning av ca 300 nya lägenheter i flerbostadshus dom varierar i 6-8 våningar.
Nybyggnad av studentbostäder i Trollhättan
Avser nybyggnad av 370 studentbostäder på fastighet Kuratorn i Trollhättan. Byggnationen kommer att ske i 2 etapper.
Nybyggnad av seniorbostäder i Trollhättan
Avser nybyggnad av 60-80 lägenheter inom konceptet Jemmett Tryggt Boende 65+, för människor som fyllt 65 och behöver praktiska, trygga boenden, med möjligheter till social samvaro med grannarna.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan, Etapp 1
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättans kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 71 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Trollhättan
Projektet avser att uppföra mindre flerbostadshus med sammanlagt 30-40 bostäder.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster och utbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser installation av ny ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av två flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Trollhättan
Nybyggnad av 4 enbostadshus och carport/förråd Neontetran 7,8,10,9.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Trollhättan kommun
Avtalstid:2021-06-23 - 2023-06-22. Option:2023-06-23 - 2025-06-22.
Ramavtal avseende el-material, Trollhättans kommun
Avser ramavtal El-material för egen installation. Avtalstid:2021-05-01 - 2023-04-30 Option:2023-05-01 - 2024-04-30 Option:2024-05-01 - 2025-04-30
Byte luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat samt underhållsåtgärder kanalsystem i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Byte av ventilation i flerbostadshus, Trollhättan
Avser byte av luftbehandlingsaggregat och underhållsåtgärder kanalsystem. samt byte av 3 stycken kylaggregat.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte av ventilationsaggregat (LA3) och ersättas med ett nytt aggregat med plattvärmeväxlare, värmebatteri samt en ny värmeshunt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser laddstolpar för bil.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av 2 enbostadshus och garage, Högen 1:38,1:40.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd Neontetran 11,12.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad med inglasade balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.